PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2002 | nr 508 | 227
Tytuł artykułu

Sekurytyzacja w świetle bankowych regulacji europejskich

Autorzy
Warianty tytułu
Securitization in Light of Bank European Regulations.
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Opisano historię stosowania technik sekurytyzacyjnych na świecie, ich strukturę, a także korzyści i zagrożenia wynikające z sekurytyzacji dla banków. Przedstawiono podstawowe rodzaje instrumentów sekurytyzacyjnych, zdefiniowano pojęcie ryzyka bankowego oraz omówiono problemy pomiaru i zarządzania ryzykiem w bankach. Zaprezentowano pokrótce koncepcję wartości zagrożonej ryzykiem. Omówiono ewolucję przepisów dotyczących instytucji kredytowych w Unii Europejskiej oraz zmieniające się podejście Komitetu Bazylejskiego ds. Nadzoru Bankowego w odniesieniu do różnych typów ryzyka. Przedstawiono metodologię oceny instrumentów sekurytyzacyjnych przez agencje ratingowe, a także czynniki wpływające na strategie banków w Europie. Poruszono także problematykę pochodnych kredytowych, perspektywy sekurytyzacji w Europie i reakcje władz na zainteresowanie banków sekurytyzacją (na przykładzie Wielkiej Brytanii i Portugalii).
EN
In this paper history of using securitization techniques, theirs structure, profits and dangers of securitization were presented. Also basic securitization instruments were described together with risk management in banks. Evolution of credit institutions regulations in European Union was presented. Factors which affect on European banks strategy were discussed together with problems of credit derivatives and perspectives of securitization in Europe. (KZ)
Rocznik
Numer
Strony
227
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
 • Asset Securitisation, Supporting Document to the New Basel Capital Accord, Consultative Document, Basel Committee, January 2001.
 • Asset Transfer and Securitisation, Basel Committee, September 1992.
 • Baltrop Ch.J., McNaughton D., Analiza sprawozdań finansowych. Zarządzanie nowoczesnym bankiem w okresie zmian, tom 2, Fundacja Warszawski Instytut Bankowości, Warszawa 1995.
 • Bereza S., Wewnętrzne modele zarządzania ryzykiem. Zastosowania dla oszacowania wymaganego kapitalu dla banków i instytucji finansowych, materiały na seminarium zorganizowane w maju 2000 r. przez Warszawski Instytut Bankowości.
 • Berger A., Udell G., Securitisation, Risk and Liquidity Problem in Banking, (w:) Klausner M., White L., Structural Change in Banking, Business One Irvin, 1994.
 • Bessis J., Risk Management in Banking, John Wiley & Sons, 1998.
 • Best P., Implementing Value at Risk, John Wiley & Sons, 1999.
 • Best Practices for Credit Risk Disclosure, Basel Committee on Banking Supervision, Basel, September 2000.
 • Best Underwriter of Asset Backed Securities, "Euromoney", July 2000.
 • Capital Requirements and Bank Behaviour: The Impact of the Basle Accord, Basel Committee on Banking Supervision, Working Papers No.1, 1999.
 • Credit Risk Modelling: Current Practices and Applications, Basel Committee, 1999.
 • Credit Risk Modelling: Current Practices and Applications, BIS, April 1999.
 • Bishop G., New capital market opportunities in Euroland, EIB Papers, Vol. 4, No. 1, 1999.
 • Bitz M., Produkty bankowe. Rynek usług finansowych, Poltext, Warszawa 1996.
 • "Biuletyn Związku Banków Polskich", No. 1(99), styczeń 2001.
 • Blum J., Do Capital Adequacy Requirements Reduce Risks in Banking? "Journal of Banking and Finance", 23/1999, cyt. za: BIS Working Papers No.90, September 2000.
 • Borek M., Techniki sekurytyzacyjne w zarządzaniu bilansem banku, "Bank", luty 2001.
 • Borzym B., Zarządzanie ryzykiem stopy procentowej w przedsiębiorstwie, "Rynek Terminowy" 1999, nr 2.
 • Braddock J.C., Derivatives Demystified: Using Structured Financial Products, John Wiley & Sons, 1997.
 • Brookes M., The impact of EMU on Portfolio Management, EIB Papers, Vol.4, No. 1, 1999.
 • Caouette J.B., Altman E.I., Narayanan P., Managing Credit Risk: The Next Great Financial Challenge, John Wiley & Sons, 1998.
 • Carlson J.H., Fabozzi F.J., The Trading and Securitization of Senior Bank Loans, An Institutional Investor Publication 1993.
 • Chapman M., Using Securitization to Maintain Small Business Market Share, "US Banker", September 1997.
 • Clarotti P., Les dispositions relatives au controle prudentiel par Paolo Clarotti, Institut Universitaire International Luxembourg, Novembre 1996.
 • Credit Ratings and Complementary Sources of Credit Quality Information, Basel Committee on Banking Supervision. Working Papers No. 3, August 2000.
 • Credit Risk Models at Major US Banking Institutions: Current State of the Art. And Implications for Assessments of Capital Adequacy, Federal Reserve System Task Force on Internal Credit Risk Models, Board of Governors of the Federal Reserve System, 1998.
 • Cumming C, The Economics of Securitisation, "Federal Reserve Bank of New York Quarterly Review" 1987.
 • Czekaj J., Finansowe kryteria wyboru przedsięwzięć rozwojowych, Akademia Ekonomiczna Kraków 1991.
 • Detken C., Hartmann P., The Euro and International Capital Markets, ECB Working Paper Series, No.19, April 2000.
 • Dewatripont M., J. Tirole, Efficient Governance Structure: Implications for Banking Regulation, (w:) Capital Markets and Financial Intermediation, Cambridge University Press 1993.
 • Dickinson G.M., The Economic Role of the Insurance Sector in the Risk Transfer - Capital Market Nexus, Geneva Papers on Risk and Insurance No. 89, October 1988.
 • Dowd K., The Case for Financial Laissez - Faire, "Economic Journal" 1996, No. 106, cyt. za: BIS Working Papers No.90, September 2000.
 • EC Legislation 1996 - 7, Blackstone's, Wyd. 7, Nigel Foster.
 • Elton EJ., Gruber M.J., Modern Portfolio Theory and Investment Analysis, wyd. 4, J. Wiley & Sons, New York 1991.
 • EU Banks' Income Structure, European Central Bank, April 2000.
 • Fabozzi F.J., Fabozzi T.D., The Handbook of Fixed Income Securities, N.Y. Institute of Finance, New York 1991.
 • Fabozzi F.J., Konishi A., Zarządzanie aktywami i pasywami, Związek Banków Polskich, Warszawa 1998.
 • "Federal Register", Vol. 65 No. 15.
 • Feeney P.W., Securitization: Redefining the Bank, Basingstoke, Macmillan, London 1995.
 • "Financial Times", 9.02.2001, cyt. za: Commerzbank.
 • Graham & James LLP - 1999.
 • Global Derivatives Study Group, Group of Thirty, Derivatives: Practices and Principles, Washington D.C., July 1993.
 • Hendricks D., Hirtle B., Bank Capital Requirement for Market Risk: The Internal Models Approach, "Federal Reserve Bank of New York Economic Policy Review" 1997, No. 4.
 • How Core Became Cast, "Euromoney", September 2000.
 • Hudson R., Colley A., Largan M., The Capital Markets & Financial Management in Banking, Glenlake Publishing Company Ltd., 2000.
 • Iwanicz-Drozdowska M., Nowak A., Nowe metody oceny i zarządzania efektywnością, "Bank" 2001, nr 3.
 • J.P. Morgan, CreditMetrics(tm) - Technical Document, 1997.
 • J.P. Morgan, Introduction to RiskMetrics(tm), wyd. 4, New York, November 1995.
 • Jackowicz K., Pochodne instrumenty kredytowe, "Bank i Kredyt" nr 3, marzec 2001.
 • Jagiełło R., Nowakowski J., O modelach ryzyka kredytowego, "Gazeta Bankowa", 13.02.2001.
 • Jagiełło R., Nowakowski J., Zysk i ryzyko inwestycji kredytowej, "Bank i Kredyt" 1997, nr 7-8.
 • Jagiełło R., Sekurytyzacja aktywów jako forma finansowania przedsiębiorstwa, Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, Zeszyt 16, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2000.
 • Jajuga K., Jajuga T., Inwestycje. Instrumenty finansowe, ryzyko finansowe, inżynieria finansowa, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1996.
 • Jajuga K., Jajuga T., Jak inwestować w papiery wartościowe, wyd. drugie, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1994.
 • Jajuga K., Kamień milowy architektury rynku finansowego, "Rynek Terminowy" 1999, nr 4.
 • Jajuga T., Słoński T., Finanse spółek. Długoterminowe decyzje inwestycyjne i finansowe, wyd. 2, Wyd. Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 1998.
 • James Ch., Off-Balance Sheet Activities and the Underinvestment Problem in Banking, "Journal of Accounting, Auditing and Finance", Spring 1989.
 • Jaroński P., Sekurytyzacja. Nowe instrumenty na rynku finansowym, "Gazeta Prawna" 2000, nr 71.
 • Kawski M., Witkowski Ł., Kredytowy Value at Risk na przykładzie CreditMetrics, "Rynek Terminowy" nr 12/2/01, kwiecień 2001.
 • Kendall L.T., Securitization: A New Era in American Finance, (w:) Kendall L.T., Fishman M.J., A Primer on Securitization, Cambridge MA, The MIT Press 1996.
 • Kendall M., Fishman M.J., A Primer on Securitization, The MIT Press Massachusetts Institute of Technology, 1996.
 • Kopper H., Shareholder Value czy Stakeholder Value, "Bank" 2000, nr 11.
 • Kosiński A., Sekurytyzacja aktywów na świecie i w Polsce, Biblioteka Menedżera i Bankowca, Warszawa 1997.
 • L' Union Europeene, Les Traites de Rome et de Maastricht, La documentation francaise, 29 Quai Voltaire, 75007 Paris.
 • Lederman J., The Handbook of Asset-backed securities, New York Institute of Finance, New York 1990.
 • Mastering Risk, "Financial Times", 25.04.2000.
 • Matten C., Managing Bank Capital, John Wiley & Sons, New York 2000.
 • Mayer C., European Capital Markets: Competition between systems, EIB Papers Vol. 4, No. 1, 1999.
 • Merton M.H., Merton Miller on Derivatives, John Wiley & Sons, New York 1997.
 • Merton R.C., Influence of Mathematical Models in Finance Practice: Past, Present and Future, "Financial Practice and Education", Spring/Summer 1995.
 • The New Basle Capital Accord, Basel Committee, 2001.
 • Norton J., Asset Securitization: International Financial and Legal Perspectives, Basil Black-well, Oxford 1991.
 • Nowakowski J., Santarek A., Sekurytyzacja na świecie i w Polsce, Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, Zeszyt 17, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2000.
 • Pavel Ch.A., Securitisation, Probus Publishing Chicago, Illinois 1989.
 • Pawłowicz L., Zarządzanie wartością wyzwaniem dla banków, "Gazeta Bankowa", 17.04.2000.
 • Pennacchi G.G., Financial Intermediaries and Liquidity Creation, "Journal of Finance" 1990, No. 45.
 • Perspektywy rozwoju sekurytyzacji w Polsce, materiały z konferencji WIB i WSBiF, Warszawa 1998.
 • Picer S., Dierdorff M.D., Understanding Structured Liquidity Facilities in Asset-Backed Commercial Paper Programs, "Asset-Backed Commercial Paper Market Review", First Quarter 1997, Moody's Investors Service.
 • Pielasa M., Świerkocki J., Tańsze finansowanie, "Magazyn Finansowy" 2000, nr 171.
 • Pietrzak E., Międzynarodowe operacje walutowe, Zarządzanie i Bankowość, Warszawa 1992.
 • Porter M.E., Strategia konkurencji. Metody analizy sektorów i konkurentów, PWE, Warszawa 1992.
 • Principles of Management of Credit Risk, Basel Committee, 2000.
 • Raczkowska I.A., Sekurytyzacja należności bankowych, Wyd. KiK Konieczny i Kraszewski, Warszawa 2000.
 • Response to Basle' Credit Risk Modelling: Current Practices and Applications, GARP, September 1999.
 • Sabani L., Market Oriented versus Bank Oriented Financial Systems: Incomplete Contracts and long - term Commitments, "Journal of International and Comparative Economics" 1993, No. 3.
 • Santillan J., Bayle M., Thygesen Ch., The Impact of the Euro on Money and Bond Markets, ECB Occasional Paper Series, No.1, July 2000.
 • Santos J.A.C., Bank Capital Regulation in Contemporary Banking Theory: A Review of the Literature, BIS Working Papers No. 90 - September 2000, Bank for International Settlements, Monetary and Economic Department, Basel.
 • Saunders A., Credit Risk Measurement, New Approaches to Value at Risk and Other Paradigms, John Wiley & Sons, New York 1999.
 • Securitization: Any Flavour but Vanilla, "Euromoney" September 2000.
 • "Single Market", biuletyn wydawany przez DG XV Komisji Europejskiej, lipiec 2000.
 • Sinkey J.F., Hiles E.W., Strategie Uses of Securitization and Structured Finance, The University of Georgia, October 1998.
 • Sławiński A., Żądni zysku zarządzają ryzykiem, "Gazeta Bankowa" 1999, nr 22.
 • Smith C.W.Jr., Smithson Ch.W., The Handbook of Financial Engineering: New Financial Products Innovations, Applications and Analyses, Harper Business, New York 1990.
 • Sopoćko A., Kilka wątpliwości..., "Rynek Terminowy" 1999, nr 4.
 • Solarz J.K., Daniluk D., Zombirt J., Integracja europejska a krajowe banki komercyjne, Biblioteka Menedżera i Bankowca, Warszawa 1999.
 • Sound Practices for Managing Liquidity in Banking Organisations, Basel Committee, February 2000.
 • Special Report, Securitisation in Italy, Duff & Phelps Credit Rating Co., July 1999.
 • Stone Ch., Zissu A., Lederman J., Asset Securitisation. Theory and Practice in Europe, Euromoney Publications, London 1991.
 • Suhas Ketkar, Dilip Ratha, Securitization of Future Flow Receivables: A Useful Tool for Developing Countries, Finance and Development, "A quarterly magazine of the IMF", March 2001, Vol. 38, No. 1.
 • Supervision and Surveillance, Developing a Supervisory Approach to Credit Derivatives, Bank of England, Discussion Paper, November 1996.
 • Tarczyński W., Zwolankowski M., Inżynieria finansowa. Instrumentarium, strategie, zarządzanie ryzykiem, Agencja Wydawnicza "Placet", Warszawa 2000.
 • "The Banker", December 2000.
 • Thomas W.A., Smith S.J., Corporate Loan Securitization, Selected Legal and Regulatory Issues, 8 Duke J. of Comp. & International L.41.
 • Vinod Kothari, Securitisation. The Financial Instrument of the New Millennium, Academy of Financial Service, Calcutta 1999.
 • Weil Gotshal & Manges Sp. z o.o., Zbycie kredytów bankowych. Analiza środowiska prawnego, Warszawa, lipiec 1998.
 • Węcławski J., Sekurytyzacja - nowa forma finansowania przedsiębiorstw, "Bank i Kredyt", sierpień 1994.
 • Winners and Loosers, "Euromoney", March 2001.
 • www.bankofengland.co.uk/speeches.
 • www.europeansecuritisation.com, A Resource Guide.
 • www.financewise.com/public/edityriskm/credit/cre-deriv.htm.
 • www.fitchibca.com.
 • www.fsa.uk.com.
 • www.moodys.com.
 • www.standardandpoors.com.
 • www.worldlegalforum.co.uk/germany.
 • Zawadzki P., Nowe rozwiązania regulacyjne w zakresie kontroli ryzyka walutowego w Polsce, "Rynek Terminowy" 9/3/2000.
 • Zombirt J., Będzie dogrywka, "Bank" 9/108, wrzesień 2001.
 • Zombirt J., Czy stosować sekurytyzację jako alternatywne źródło finansowania, "Rynek Terminowy" 14/4/2001.
 • Zombirt J., Dorobek II etapu konsultacji w procesie budowania nowej umowy kapitałowej, raport przygotowany na zlecenie Związku Banków Polskich.
 • Zombirt J., Perspektywy rozwoju polskiego rynku kapitałowego w świetle integracji z Unią Europejską, ze szczególnym uwzględnieniem techniki sekurytyzacji, (w:) Projekcja rozwoju rynku kapitałowego, polityki kursowej i rynku walutowego oraz rynku pochodnych instrumentów finansowych do roku 2003, praca zbiorowa pod redakcją E. Pietrzaka, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, nr 201, Gdańsk 1999.
 • Zombirt J., Perspektywy rozwoju sekurytyzacji w Polsce. Warunki efektywnego wykorzystania nowego instrumentu finansowania działalności, materiały z konferencji zorganizowanej przez WIB i MSBiF, Warszawa 1998.
 • Zombirt J., Polubić sekurytyzację, "Bank" 1998, nr 5.
 • Zombirt J., Porozumienie bazylejskie, "Bank" 3/102, marzec 2001.
 • Zombirt J., Ryzyko tu i teraz, "Gazeta Bankowa", 15.05.2001.
 • Zombirt J., Sekurytyzacja - prawie gotowe rekomendacje, "Bank" 12/111, grudzień 2001.
 • Zombirt J., Sekurytyzacja - przyczyna czy skutek ewolucji zarządzania bilansem w kontekście wspólnotowych regulacji bankowych, (w:) Sekurytyzacja - pozabilansowe źródło pozyskania kapitału. Nowe aspekty prawne, podatkowe, księgowe i finansowe transakcji sekurytyzacyjnych, raport Eurofinance Consulting, Warszawa 1999.
 • Zombirt J., Uderzenie alfą, "Bank" 11/110, listopad 2001.
 • Akty prawne
 • Druga dyrektywa 89/646/EEC w sprawie koordynacji przepisów, regulacji i działań administracyjnych dotyczących rozpoczynania i realizacji biznesu instytucji kredytowych z 15 grudnia 1989 r.
 • Dyrektywa 93/6/EEC w sprawie adekwatności kapitałowej firm inwestycyjnych i instytucji kredytowych.
 • Dyrektywa w sprawie funduszy własnych instytucji kredytowych z 17 kwietnia 1989 r.
 • Dyrektywa 92/121/EEC w sprawie monitorowania i kontroli ekspozycji ryzyka instytucji kredytowych z 21 grudnia 1992 r.
 • Dyrektywa 2000/12/EU w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności przez instytucje kredytowe z 20 marca 2000 r.
 • Dyrektywa 93/22/EEC w sprawie usług inwestycyjnych w zakresie papierów wartościowych z 10 maja 1993 r.
 • Dyrektywa 89/647/EEC w sprawie współczynnika wypłacalności instytucji kredytowych z 18 grudnia 1989 r.
 • Dyrektywa 73/183 w sprawie zniesienia restrykcji wobec swobody osiedlania się i swobody świadczenia usług przez banki i inne instytucje finansowe z 28 czerwca 1973 r.
 • Rekomendacja C GINB z 1999 r.
 • Uchwała nr 2/2000 Komisji Nadzoru Bankowego z 8 listopada 2000 r.
 • Ustawa - Prawo bankowe z 29 sierpnia 1997 r.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000135833644

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.