PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2006 | 6 | nr 1145 Wybrane problemy funkcjonowania samorządu terytorialnego i przedsiębiorstw | 11--20
Tytuł artykułu

Samorząd terytorialny wobec sektora MŚP - ze szczególnym uwzględnieniem pomocy publicznej

Warianty tytułu
Local Government Towards SME Sector - with Special Consideration of Public Aid
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Małe i średnie przedsiębiorstwa mają szczególne znaczenie dla polskiej gospodarki. Samorząd terytorialny jest podmiotem szczególnie zainteresowanym rozwojem sektora MŚP i jednocześnie zań odpowiedzialnym. Przedstawiono rolę samorządu terytorialnego we wspieraniu rozwoju sektora MŚP oraz omówiono zagadnienia związane z pomocą publiczną dla tego sektora.
EN
The paper presents the special role of small and medium-sized enterprises sector (SME sector) in regional economy as well as local government's tasks (as entity particularly interested and responsible for supporting this sector) - taking especially public aid into consideration.(original abstract)
Bibliografia
 • Bończak-Kucharczyk E., Herbst K., Chmura K., Jak władze lokalne mogą wspierać przedsiębiorczość, Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, Polska Fundacja Promocji i Rozwoju Małych i Średnich Przedsiębiorstw, Warszawa 1998.
 • Chmiel J., Małe i średnie przedsiębiorstwa a rozwój regionów, Studia i Prace Zakładu Badań Statystyczno-Ekonomicznych nr 243, Warszawa 1997.
 • Dziemianowicz W. i in., Wspieranie przedsiębiorczości przez samorząd terytorialny, Polska Fundacja Promocji i Rozwoju Małych i Średnich Przedsiębiorstw, Warszawa 2000.
 • Gancarczyk J., Gancarczyk M., Konkurencyjność skupisk przemysłu (clusters) - od korzyści zewnętrznych do korzyści sieci, "Studia Regionalne i Lokalne" 2002, nr 2-3.
 • Małe i średnie przedsiębiorstwa w gospodarce regionu, red. M Strużyński, Warszawa, PWE 2004.
 • Olejniczak K., Apetyt na grona? Koncepcja gron oraz koncepcje bliskoznaczne w teorii i praktyce rozwoju regionalnego, "Studia Regionalne i Lokalne" 2003, nr 2.
 • Pietrzyk I., Polityka regionalna Unii Europejskiej i regiony w państwach członkowskich, PWN, Warszawa 2000.
 • Pietrzyk I., Polityka regionalna w Polsce. Próba oceny krytycznej, [w:] Polityka gospodarcza w procesie akcesji Polski do Unii Europejskiej, red. J. Tomidajewicz, AE, Poznań 2003.
 • Program polityki w zakresie pomocy publicznej na lata 2005-2010, Ministerstwo Gospodarki i Pracy, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Warszawa, marzec 2005.
 • Raport o pomocy publicznej udzielonej przedsiębiorcom w 2004 r., Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Warszawa, listopad 2005.
 • Samorząd terytorialny w procesie rozwoju regionalnego i lokalnego, red. W. Kosiedowski, Dom Organizatora, Toruń 2005.
 • Wartości podstawowe samorządu terytorialnego i demokracji lokalnej, P. Swianiewicz (red.), Warszawa 1997.
 • Akty prawne
 • Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 69/2001 w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa w ramach zasady de minimis, Dz. Urz. WE L 10 z 13.01.2001.
 • Rozporządzenie Komisji (WE) nr 70/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa dla MSP, Dz. Urz. WEL 10.
 • Rozporządzenie Rady (WE) nr 994/98 z dnia 7 maja 1998 r., Dz. Urz. UE L 142.
 • Traktat o utworzeniu Wspólnot Europejskich
 • Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, DzU 2004 nr 173, poz. 1807.
 • Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej, DzU 2004 nr 123, poz. 1291.
 • Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, DzU nr 91, poz. 578.
 • Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie wojewódzkim, DzU nr 91, poz. 561.
 • Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, DzU nr 16, poz. 95.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000136106900

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.