PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2006 | 314
Tytuł artykułu

Strategiczny marketing w rozwoju jednostki terytorialnej

Autorzy
Warianty tytułu
Strategic Marketing in Development of Territorial Unit
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Przedstawiono zarys teorii marketingu klasycznego oraz przegląd piśmiennictwa związanego z problematyką marketingu terytorialnego. Poddano analizie poszczególne narzędzia marketingu-mix i omówiono ich rolę w zarządzaniu jednostką terytorialną. Przedstawiono relacje miedzy rozwojem terytorium, marketingiem terytorialnym a zarządzaniem strategicznym jednostką terytorialną. W części empirycznej zanalizowano województwo podkarpackie i jego stolicę w kontekście subproduktów terytorialnych. Prezentację badanego regionu zamyka analiza SWOT. Dokonano także oceny realizacji dotychczasowych działań marketingowych, podejmowanych w skali regionalnej i lokalnej w kontekście wdrażanych i realizowanych dokumentów strategicznych.
EN
In this paper classical marketing theory was presented together with territorial marketing issues. Instruments of marketing-mix and their role in territorial unit management were discussed. Relations between development of territory, territorial marketing and strategic management of territorial unit were covered. Also analysis of podkarpackie voivodeship and SWOT analysis of this region were presented. (KZ)
Rocznik
Strony
314
Opis fizyczny
Twórcy
autor
Bibliografia
 • Adamczyk J., Langer W., Latocha M: Funkcjonowanie i rozwój smali businessu w województwie rzeszowskim. Politechnika Rzeszowska, Rzeszów 1997.
 • Adamczyk J.: Marketing i zarządzanie w agrobiznesie. Politechnika Rzeszowska, Rzeszów 2000.
 • Altkorn J.: Marketing w turystyce. PWN, Warszawa 1995.
 • Altkorn J.: Podstawy marketingu. Instytut Marketingu, Kraków 1996.
 • Altkorn J., Kramer T.: Leksykon marketingu. PWE, Warszawa 1998.
 • Ansoff H.I.: Corporate Strategy. McGraw Hill Book, New York 1965.
 • Ansoff H.I.: Zarządzanie strategiczne. PWE, Warszawa 1985.
 • Ansoff HJ., McDonnel E.: Implanting Strategie Management. Prentice Hall, London 1990.
 • Ashworth G.J., Voogd H.: Selling the City. Marketing Approaches in Public Sector Urban Planning. Belhaven Press, London-New York 1990.
 • Barker J.: Marketing rolniczy. Akademia Rolnicza, Poznań 1993.
 • Balderjahn L, Aleff HJ.: Die Wirschaftsregion Brandenburg. Grundlagen für ein Standortmarketing. Postdam 1996.
 • Barczak B.: Marketing w zarządzaniu gminą. "Samorząd Terytorialny" 1999, nr 11.
 • Berg D., Fischer S., Dornbusch R.: Makroekonomia. PWE, Warszawa 1996.
 • Berkowitz E. N.: Marketing. McGraw-Hill, New York 1994.
 • Berlein J.G., Woolverton M.W.: Agribusiness Marketing. Prentice Hall, London 1987.
 • Biderman E.: Regionotwórcza rola miast. PWN, Poznań 1978.
 • Bielski L: Podstawy marketingu. TNOiK "Dom Organizatora", Toruń 1999.
 • Biniecki J., Klasik A., Kuźnik F.: Konkurencyjność województw Górnego Śląska na tle kraju i regionów Polski Południowej. W: Zróżnicowanie konkurencyjności województw Polski Południowej. Red. A. Klasik. Akademia Ekonomiczna, Katowice 1997.
 • Biuletyn Statystyczny Województwa Podkarpackiego. Informacje i opracowania statystyczne. Urząd Statystyczny, Rzeszów 2001.
 • Blattberg R.C., Neslin S.A.: Sales Promotion: Concepts, Methods and Strategies. Englewood Cliffs, Prentice Hall, New York 1990.
 • Bloos J.: Marketing praktyczny. Buyar Marketing, Warszawa 1992.
 • Bończak-Kucharska E., Herbst K., Chmura K.: Jak władze lokalne mogą wspierać przedsiębiorczość. Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, Polska Fundacja ŚMP, Warszawa 1998.
 • Borchert J.: Urban Marketing Review. W: Managing and Marketing of Urban Development and Urban Life. Dietrich Reimer Verlag, Berlin 1994.
 • Borden N.: The Marketing Mix. "Journal of Advertising Research" 1964, No 6.
 • Borucka J., Skrzypinski D.: Polityka skuteczna: marketingowa analiza sukcesu wyborczego. "Volumed", Wrocław 1995.
 • Bouinot J.: La Ville Competitive. Les Clefs de la nouvelle gestion uebaine. Chaptire 6. Le levier du marketing urbain. Economica. Serie: Politique generale, Finance et Marketing. Avril, Paris 2002.
 • Bovaird T.: Achiving Best Value Through Competition. Benchmarking and Performance Networks. "Warwick/DETR Best Value Serie Paper" 1998, No 6.
 • Breen G.: Badania marketingowe w twojej firmie. PWE, Warszawa 1995.
 • Brol R.: Rozwój lokalny - nowa logika rozwoju gospodarczego W: Gospodarka lokalna w teorii i praktyce. Akademia Ekonomiczna, Wrocław 1998.
 • Brol R.: Zarządzanie rozwojem lokalnym. Akademia Ekonomiczna, Wrocław 1998.
 • Broszkiewicz R.: Metody i techniki tworzenia strategii marketingowych w gminach. W: Zarządzanie rozwojem gminy w zespołach miejsko-przemysłowych. Red. F. Kuźnik. Akademia Ekonomiczna, Katowice 1996.
 • Broszkiewicz R.: Planowanie terytorialne. PWE, Warszawa 1989.
 • Broszkiewicz R.: Podstawy gospodarki miejskiej. Akademia Ekonomiczna, Wrocław 1997.
 • Bury P., Markowski T., Regulski J.: Podstawy ekonomiki miasta. Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości, Łódź 1993.
 • Butler R.S.: Selling Buying and Shopping Methodes. New York 1911.
 • Bywalec Cz., Rudnicki L.: Konsumpcja. PWE, Warszawa 2002.
 • Castenow D.: Nowy marketing w praktyce. PWE, Warszawa 1996.
 • Cavusgil S.T.: On the Internationalization Process of Firms W: H.B. Thorelli, S.T. Cavusgil: International Marketing Strategy. Pergamon Press, New York 1990.
 • Certo S.C., Peter J.P.: Strategic Management. Homewood IL, Irwin 1993.
 • Chandler A.D.: Strategy and Structure. Chapters in History of Industrial Entreprise. MASS, MIT, Cambridge 1962.
 • Chmielewski W., Rogala P.: System zarządzania zrównoważonym rozwojem lokalnym na poziomie lokalnym W: Zarządzanie zrównoważonym rozwojem. Agenda 21 w Polsce - 10 lat po Rio. Red. T. Borys. Ekonomia i Środowisko, Białystok 2003.
 • Cholewa T.: Marketing terytorialny a marketing relacyjny. "Marketing i Rynek" 2000, nr 12.
 • Ciechomski W., Romanowski R.: Instrumenty marketingu terytorialnego w działalności gminy. W: Marketing, koncepcje, badania, zarządzanie. Red. L. Żabiński i K. Śliwińska. PWE, Warszawa 2002.
 • Clarke M., Steward J.: Local Government and the Public Service Orientation W: Wartości podstawowe samorządu terytorialnego i demokracji ludowej. 1997.
 • Crisp R.: Classifikation of Marketing Problems. W: Marketing Research. Red. J. Scibert, G. Wills. Penqain Books Ltd., Harmondsworth 1970.
 • Cudowski B., Czech E.: Marketing w administracji publicznej RFN. "Samorząd Terytorialny" 1996, nr 3.
 • Rzeszów. Red. M. Czajkowski. Tekst sp. z o. o., Rzeszów 1996.
 • Czornik M.: Promocja miasta. Akademia Ekonomiczna, Katowice 1998.
 • Dennison D., Tobey L.: Podręcznik reklamy. M & A Communication Polska Sp. z o.o., Warszawa 1999.
 • Dobiegała-Korona B., Duczkowska-Małysz K., Duczkowska-Piasecka M.: Marketing w agrobiznesie. CIM, Warszawa 1995.
 • Domański J.: Skuteczna reklama i promocja. Poltext, Warszawa 1993.
 • Domański T., Kowalski P.: Marketing dla menedżerów. PWN, Warszawa-Łódź 1998.
 • Domański T.: Marketing terytorialny - wybrane aspekty praktyczne. W: Marketing terytorialny. Strategiczne wyzwania dla miast i regionów. Red. T. Domański. Uniwersytet Łódzki, Łódź 1997.
 • Domański T.: Marketing miasta. Wyzwania strategiczne. W: Marketing terytorialny. Możliwości aplikacji, kierunki rozwoju. Red. H. Szulce, M. Florek. Akademia Ekonomiczna, Poznań 2005.
 • Drewnowski J.: On Meassuring and Planning the Quality of Life. Mouton, The Hague-Paris 1974.
 • Dutkowski M.: Typologia polskich regionów. W: Polityka regionalna państwa pośród uwikłań instytucjonalno-regulacyjnych. Red. J. Szomburg. IBnGR, Gdańsk 2001.
 • Dyioniziak R.: Style konsumpcji. "Studia Socjologiczne" 1968, nr 1.
 • Ekonomika i zarządzanie miastem. Red. R. Brol. Akademia Ekonomiczna, Wrocław 2001.
 • Elementarne zagadnienia ekonomii. Red. R. Milewski. PWN, Warszawa 1995.
 • European Regional Statistics. Reference Guid. Eurostat 2004.
 • Ferrell O.C., Pride W.M.: Fundamentals of Marketing. Houghton Mifflin Co., Boston 1982.
 • Ferrell O.C., Luck D.J.: Marketing Strategy and Plans. Systematic Marketing Management. Englewood Cliffs, New York 1979.
 • Florek M.: Struktura i możliwości aplikacji instrumentów marketingu terytorialnego. W: Marketing terytorialny. Możliwości aplikacji, kierunki rozwoju. Red. H. Szulce, M. Florek. Akademia Ekonomiczna, Poznań 2005.
 • Frankowski Z.: Działalność marketingowa gmin. Zarys ujęć marketingu terytorialnego. WSH, Ciechanów 2000.
 • Frankowski Z.: Rozwój marketingu terytorialnego. "Człowiek i Środowisko" 1997, nr 21.
 • Frankowski Z.: Marketing w zarządzaniu gminą. "Człowiek i Środowisko" 1996, nr 2.
 • Gajdzik B.: Orientacja marketingowa gminy. "Marketing i Rynek" 1998, nr 2.
 • Gajdzik B.: Gmina jako podmiot gospodarczy i organizacja non-profit. "Marketing i Rynek" 1998, nr 7.
 • Gałuszka I.: Rzeszów. City in the South-East of Poland. AWR Fantazy ART, Rzeszów 1997.
 • Garbarski L., Rutkowski I., Wrzosek W.: Marketing. Punkt zwrotny nowoczesnej firmy. PWE, Warszawa 1996.
 • Garbarski L., Rutkowski I., Wrzosek W.: Marketing. Punkt zwrotny nowoczesnej firmy. PWE, Warszawa 2000.
 • Gaworecki W.: Turystyka. PWE, Warszawa 1997.
 • Gierszewska G., Romanowska M.: Analiza strategiczna przedsiębiorstwa. PWE, Warszawa 1999.
 • Giles G.B.: Marketing. Pitman Publishing, London 1992.
 • Ginsbert-Gebert A.: Polityka komunalna. PWN, Warszawa 1997.
 • Ginsbert A.: Samorząd terytorialny i jego gospodarka. Akademia Ekonomiczna, Wrocław 1992.
 • Girard V.: Marketing terytorialny i planowanie strategiczne. W: Marketing terytorialny. Strategiczne wyzwania dla miast i regionów. Red. T. Domański. Uniwersytet Łódzki, Łódź 1977.
 • Globalizacja i regionalizacja gospodarki w Europie Środkowowschodniej na początku XXI wieku. Red. J. Adamczyk. Materiały konferencyjne. Politechnika Rzeszowska, Rzeszów 2001.
 • Gołębiowski T.: Zarządzanie strategiczne. Planowanie i kontrola. Difin, Warszawa 2001.
 • Gorzelak G.: Strategia rozwoju gminy. "Wspólnota" 1997, nr 2.
 • Griffin R.W.: Podstawy zarządzania organizacjami. PWN, Warszawa 1996.
 • Gruchman B.: Funkcje oraz instytucjonalizacja układu regionalnego. W: Strategiczne wezwanie dla polityki rozwoju regionalnego Polski. F.E. Stifung, Kraków 1996.
 • Grupa Lizbońska: Granice konkurencji. Poltext, Warszawa 1996.
 • Gummesson E.: Total Relationship Marketing. Butterworth-Heinemann, Boston 1999.
 • Hali R.E., Lieberman M.: Economics. Principles and Applications. South-Western College Publishing, Thomson Learning 2001.
 • Hambleton R.: The New City Management. W: Globalism and Democracy. Red. R. Hambleton, H. Savitch, M. Stevant. Palgrave, London 2001.
 • Hammann P.: Kommunales und Regionales Marketing. "Handwörterbuch des Marketing" 1995, Aufl. 2.
 • Harańczyk A.: Miasta Polski w procesie globalizacji gospodarki. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998.
 • Hetzel P.: Dlaczego marketing terytorialny ma obecnie tak duże znaczenie? W: Marketing terytorialny. Strategiczne wyzwania miast i regionów. Red. T. Domański. Uniwersytet Łódzki, Łódź 1977.
 • Hingston P.: Wielka księga marketingu. Sigmum, Kraków 1992.
 • Homann K., Meisner H.G.: Marketing in Kommunalverwaltungen. Schriftenreihe des Lehrstuhls für Marketing. Universität Dortmund. Dortmund 1986, Heft 4.
 • Hutt M.D., Speh Th.: Zarządzanie marketingiem. PWN, Warszawa 1997.
 • Internetowa encyklopedia PWN. http://encyklopedia.wp.pl
 • Instytucje i instrumenty wzrostu konkurencyjności regionów. Zespół Zadaniowy ds. Rozwoju Regionalnego w Polsce, Warszawa 1998.
 • Iwankiewicz-Rak B.: Marketing organizacji niedochodowych. Wybrane problemy adaptacji w warunkach polskich. Akademia Ekonomiczna, Wrocław 1997.
 • Jarosińska M.: Z przeszłości Rzeszowa. Muzeum Okręgowe w Rzeszowie, Rzeszów 1995.
 • Jaworski B.J., Kohli A.K.: Market Orientation. Antecedents and Consequences. "Journal of Marketing" 1993, July.
 • Jeżak J.: Strategiczne zarządzanie przedsiębiorstwem. Uniwersytet Łódzki, Łódź 1990.
 • Jeżak J.: Zarządzanie strategiczne-rosnące znaczenie podejścia organicznego. "Organizacja i Kierowanie" 2004, nr 3.
 • Junghardt R.: ABC promocji gmin, miast i regionów. Fundacja im. F. Eberta, Gliwice 1997.
 • Kaczmarczyk S.: Badania marketingowe. Metody i techniki. PWE, Warszawa 1999.
 • Kalisiak M.: Marketing gminy. Zarys problemu. W: Gospodarka lokalna w teorii i praktyce. Akademia Ekonomiczna, Wrocław 1998.
 • Kall J.: Reklama. PWE, Warszawa 1995.
 • Kasperska B., Mruk H.: Wydarzenia marketingowe. "Marketing w Praktyce" 2001, nr 2.
 • Kauf S: Właściwości instrumentarium marketingowego w marketingu regionów. W: Marketing terytorialny. Możliwości aplikacji, kierunki rozwoju. Red. H. Szulce, M. Florek. Akademia Ekonomiczna, Poznań 2005.
 • Kędzior Z., Karcz K.: Badania marketingowe w praktyce. PWE, Warszawa 1996.
 • Kędzior Z.: Zachowania gospodarstw domowych i przedsiębiorstw. Centrum Badań i Ekspertyz. Akademia Ekonomiczna, Katowice 1997.
 • Klaassen L.: Myśl i praktyka ekonomiczna a przestrzeń. Uniwersytet Łódzki, Łódź 1988.
 • Klaassen L., Paelinck J.: Integration of Socio-Economic and Physical Planning. Rotterdam 1974.
 • Klamut M.: Konkurencyjność regionów. Akademia Ekonomiczna, Wrocław 1999.
 • Klasik A.: Analiza konkurencyjności i strategie konkurencyjne miast. W: Konkurencyjność miast i regionów Polski Południowo-Zachodniej. Red. R. Broszkiewicz. Akademia Ekonomiczna, Wrocław 1999.
 • Klasik A.: Strategie regionalne. Formułowanie i wprowadzanie w życie. Akademia Ekonomiczna, Katowice 2002.
 • Klasik A.: Zarządzanie rozwojem lokalnym. W: Zarządzanie rozwojem gminy w zespołach miejsko-przemysłowych. Red. F. Kuźnik. PTE, Katowice 1996.
 • Planowanie strategiczne. Red. A. Klasik. PWE, Warszawa 1993.
 • Kłos S.: Rzeszów - przewodnik. Krajowa Agencja Wydawnicza, Rzeszów 1993.
 • Knecht Z.: System marketingu w administracji publicznej i samorządowej jako instrument wspierający rozwój lokalny. W: Samorząd terytorialny. Zadania - gospodarka - rozwój. Red. A. Harańczyk. Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu, Chrzanów 2001.
 • Kim W.Ch.: Innowacje strategiczne. "Zarządzanie na Świecie" 1997, nr 4.
 • Kirby A., Lambert D.: The Region. London 1984.
 • Kocowski T.: Potrzeby człowieka. Koncepcja systemowa. Ossolineum, Wrocław 1982.
 • Komorowski J.: Marketing miejski i jego znaczenie we współczesnym rozwoju miast. Akademia Ekonomiczna, Poznań 1993.
 • Komorowski J.: Współczesne uwarunkowania gospodarczo-przestrzenne internacjonalizacji miast. Akademia Ekonomiczna, Poznań 2002.
 • Konkurencyjność miast i regionów Polski Południowo-Zachodniej. Red. R. Broszkiewicz. Akademia Ekonomiczna, Wrocław 1997.
 • Konsument i przedsiębiorstwo w otoczeniu wielokulturowym - podstawy teoretyczno-metodyczne, decyzje marketingowe. Red. J. Kramer, E. Zeman-Miszewska. Akademia Ekonomiczna, Katowice 2001.
 • Kotler Ph., Levy S.J.: Broadening the Koncept of Marketing. "Journal of Marketing" 1969, Vol. 38.
 • Kotler Ph.: Principles of Marketing. Prentice-Hall Inc. London 1980.
 • Kotler Ph.: Megamarketing. "Harvard Business Review" 1986, March-April.
 • Kotler Ph.: Marketing Management. C.E. Poeschel Verlag, Stuttgart 1989.
 • Kotler Ph., Roberto E.: Social Marketing. Strategies for Changing Public Behaviour. Free Press, New York 1990.
 • Kotler Ph., Andreasen A.R.: Strategic Marketing for Nonprofit Organisations. Prentice-Hall Englewod Cliffs, New Jersey 1991.
 • Kotler Ph., Amstrong G.: Principles of Marketing. Prentice-Hall Inc., Engle-wood Cliffs, New Yersey 1991.
 • Kotler Ph., Barich H.: A Framework for Marketing Image. "Ston Marketing Review" 1991.
 • Kotler Ph., Heider D., Rein L: Marketing Places. Attracting Investment, Industry and Tourism to Cities, States and Nations. The Free Press, New York 1993.
 • Kotler Ph.: Marketing Management. Inc., Upper Saddle River, New Yersey 1994.
 • Kotler Ph.: Principles of Marketing. Prentice Hall, New York 1994.
 • Kotler Ph.: Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola. Gebethner i Ska, Warszawa 1994.
 • Kotler Ph.: Marketing Management. Pearson Education International. Prentice Hall, New Yersey 2003.
 • Kotler Ph., Haider D.: Standortmarketing. Universätet, Düsseldorf 1995.
 • Kotler Ph., Jatusripitak S., Maesincee S.: The Marketing of Nations a Strategic Approach to Building National Wealth. The Free Press, New York 1997.
 • Kotler Ph., Asplund Ch., Rein I., Haider D.: Marketing Places Europe. Attrancting Investments, Industries, Residents and Visitors to European Cities, Comminitiens, Regions and Nations. Prentice Hall, Pearson Education Ltd, New York 1999.
 • Kotler Ph., Armstrong G., Saunders J., Wong V.: Marketing. Podręcznik europejski. PWE, Warszawa 2002.
 • Kotula F.: Po rzeszowskim podgórzu błądząc. Wydawnictwo Literackie, Kraków 1974.
 • Kotula F.: Tamten Rzeszów. Libri Ressovienses, Rzeszów 1997.
 • Kozak M., Pyszkowski A., Szewczyk R.: Słownik rozwoju regionalnego. PARR, Warszawa 2001.
 • Kramer T.: Podstawy marketingu. PWE, Warszawa 1995.
 • Kramer T.: Podstawy marketingu. PWE, Warszawa 1998.
 • Krupski R.: Elementy zarządzania strategicznego. Akademia Ekonomiczna, Wrocław 1996.
 • Kulesza M.: Rozwój regionalny. Zagadnienia instytucjonalne. "Samorząd Terytorialny" 2000, nr 10.
 • Kuźnik F.: Rynki lokalne i regionalne. W: Zarządzanie strategiczne rozwojem lokalnym i regionalnym. Red. A. Klasik, F. Kuźnik. Akademia Ekonomiczna, Katowice 2001.
 • Kuźnik F.: Gospodarka lokalna i demokracja lokalna w koncepcji społecznej gospodarki rynkowej. W: Społeczna gospodarka rynkowa. Aspekty regionalne. Red. E. Okoń-Horodyńska. Akademia Ekonomiczna, Katowice 1997.
 • Krzyżanowski L.: Podstawy nauk o organizacji i zarządzaniu. PWN, Warszawa 1982.
 • Kujda M.: Makroekonomia. Politechnika Rzeszowska, Rzeszów 1996.
 • Langer W. (wsp.): Program Promocji Województwa Rzeszowskiego. Województwo Rzeszowskie jako korzystne miejsce do inwestowania. Rzeszów 1996.
 • Langer W.: Działalność promocyjna przedsiębiorstw. Gospodarka i polityka. Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania, Rzeszów 1998, nr 1.
 • Langer W.: Public relations jako rodzaj komunikacji przedsiębiorstwa z rynkiem. Gospodarka i polityka. Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania, Rzeszów 1998, nr 1.
 • Langer W.: Ewolucja pojęcia "marketing". Gospodarka w fazie przemian. Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania, Rzeszów 1998, nr 2.
 • Langer W.: Rynek badań marketingowych w Polsce. Wybrane problemy okresu transformacji. Gospodarka i polityka. Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania, Rzeszów 1999, nr 6.
 • Langer W.: Promocja miasta jako czynnik jego rozwoju. Ekonomika - problemy teorii i praktyki. Uniwersytet, Dniepropietrowsk 2000, nr 21 (publikacja w języku ukraińskim).
 • Langer W.: Promocja regionu rzeszowskiego i miasta Rzeszowa. Ekonomika - problemy teorii i praktyki. Uniwersytet, Dniepropietrowsk 2000, nr 23 (publikacja w języku ukraińskim).
 • Langer W.: Promocja inwestycyjna jako istotna determinanta rozwoju regionu i miasta w świetle procesu globalizacji na przykładzie województwa podkarpackiego. W: Globalizacja i regionalizacja gospodarki w Europie Środkowowschodniej. Materiały konferencyjne. Red. J. Adamczyk. Politechnika Rzeszowska, Rzeszów 2001.
 • Langer W.: Promocja inwestycyjna. Materiały konferencyjne. Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości w Chorzowie, Chorzów 2001.
 • Langer W.: Zarządzanie marketingowe miastem. W: Zarządzanie strategiczne rozwojem lokalnym i regionalnym. Red. A. Klasik, F. Kuźnik. Akademia Ekonomiczna, Katowice 2001.
 • Langer W.: Zarządzanie marketingowe miastem jako narzędzie wspierania rozwoju lokalnego i konkurencyjności. W: Współczesne problemy integracyjne w wymiarze społeczno-ekonomicznym. Materiały konferencyjne. Red. J. Adamczyk. Politechnika Rzeszowska, Rzeszów 2003.
 • Lauterborn R.: New Marketing Litany: 4 P Passe, C-Words Take Over. Advertising Age, 1990, October 1.
 • Levitt T.: Marketing Success through Differentiation-of Anything. "Harvard Business Review" 1980, No 1-2.
 • Libura H.: Percepcja przestrzeni miejskiej. Uniwersytet Warszawski, Warszawa 1990.
 • Luszniewicz A.: Statystyka społeczna. PWE, Warszawa 1978.
 • Lynch K.: Managing the Sence of a Region. Cambrigde, Mass, London 1980.
 • Lynch K.: The Image of the City. Cambridge, Mass, London 1985.
 • Lynch R.: Corporate Strategy. Pitman Publishing, London 1997.
 • Lynch R.: European Marketing. Homewood IL, Irwin 1994.
 • Laguna M.: Marketing lokalny a marketing nieruchomości. W: Strategie rozwoju lokalnego. Tom II. Red. M. Adamowicz. SGGW, Warszawa 2003.
 • Łuczak A.: Miasto i produkt miejski jako zagadnienie marketingowe. "Samorząd Terytorialny" 1999, nr 11.
 • Łuczak A.: Wizerunek miasta. "Samorząd Terytorialny" 2001, nr 1-2.
 • Machaczka J.: Zarządzanie rozwojem organizacji. Czynniki, modele, strategia, diagnoza. PWN, Warszawa-Kraków 1998.
 • Mała encyklopedia powszechna. Red. Cz. Sojski. PWN, Warszawa 1971.
 • Manschwents U.: Regionalmarketing. Marketing als Instrument der Wirtschaftsentwicklung. Gabler Verlag, Wiesbaden 1995.
 • Marchesnay M.: Zarządzanie strategiczne. Geneza i rozwój. Poltext, Warszawa 1994.
 • Marketing Handbook. Gower, Aldershot 1989.
 • Marketing Staff of the Ohio State University: Stalement of Marketing Philosophy. "Journal of Marketing" 1965, January.
 • Marketing. Red. J. Adamczyk. Wyższa Szkoła Administracji i Zarządzania w Przemyślu, Przemyśl 2000.
 • Marketing - współczesne obszary badania i zastosowania. Red. Z. Kędzior. Centrum Badań i Ekspertyz, Akademia Ekonomiczna, Katowice 2000.
 • Marketing, koncepcje, badania, zarządzanie. Red. L. Żabiński i K. Śliwińska. P WE, Warszawa 2002.
 • Marketingowa strategia rozwoju przestrzeni. Red. M. Obrębalski. Akademia Ekonomiczna, Wrocław 1998.
 • Markowski T.: Lokalna polityka kształtowania warunków bytowych w świetle teorii efektów zewnętrznych. Uniwersytet Łódzki, Łódź 1987.
 • Markowski T.: Marketing miasta. W: Marketing terytorialny. Studia. Tom CXII. PAN, Warszawa 2002.
 • Markowski T.: Miasto jako produkt - wybrane aspekty marketingu miasta. W: Marketing terytorialny. Strategiczne wyzwania miast i regionów. Red. T. Domański. Uniwersytet Łódzki, Łódź 1977.
 • Markowski T.: Zarządzanie rozwojem miast. PWN, Warszawa 1999.
 • Markowski T.: http://wz.uni.lodz.pl /zakzmir/wykłady
 • Markowski T.: Marketing obszarów metropolitarnych - nowe wyzwania w zarządzaniu rozwojem regionalnym W: Marketing terytorialny. Możliwości aplikacji i kierunki rozwoju. Red. H. Szulce, M. Florek. Akademia Ekonomiczna, Poznań 2005.
 • Mazurek-Łopacińska K.: Badania marketingowe. Podstawowe metody i obszary zastosowań. Akademia Ekonomiczna, Wrocław 1996.
 • Mazur J.: Marketing usług turystycznych. FBC, Warszawa 1993.
 • Mazur Z., Zieziula J.: Marketing w administracji publicznej. WSB National-Louis University, Nowy Sącz 1999.
 • Meffert H.: Marketing. Grundlagen der Absatzpolitik. Gabler, Wiesbaden 1986.
 • Meffert H.: Stadtemarketing-Pflicht oder Kur? "Plannung and Analyse" 1989, Heft 8.
 • Meffert H.: Marketing. Grundlagen marktorientierter Unternehmensfuhrung. Konzepte-Instrumente-Praxisbeispiele. Gabler Verlag, Wiesbaden 2000.
 • Metaxas T.: Badania marketingowe i segmentacja rynku w procedurze marketingu terytorialnego. Analiza strukturalna. W: Marketing terytorialny. Możliwości aplikacji, kierunki rozwoju. Red. H. Szulce, M. Florek. Akademia Ekonomiczna, Poznań 2005.
 • Mintzberg H., Quinn J.B.: The Strategy Process. Contexts, Cases. Prentice Hall Inc., Englewood Cliffs, New Yersey 1991.
 • Mruk H.: Kierunki rozwoju marketingu w perspektywie XXI wieku. "Marketing i Rynek" 1995, nr 12.
 • Mruk H., Rutkowski I.: Strategia produktu. PWE, Warszawa 1994.
 • Mruk H., Pilarczyk B., Sojkin H., Szulce H.: Podstawy marketingu. Akademia Ekonomiczna, Poznań 1996.
 • Mudie P., Cottam A.: The Management and Marketing of Services. PWN, Warszawa 1997.
 • Muszyński J.: Marketing polityczny. Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu, Warszawa 1999.
 • Myna A.: Rozwój lokalny, regionalne strategie rozwoju, regionalizm. "Samorząd Terytorialny" 1998, nr 11.
 • Mynarski S.: Metody badań marketingowych. PWE, Warszawa 1990.
 • Niektóre problemy rozwoju miast, mieszkalnictwo i infrastruktury. Red. A. Zalewski. Szkoła Główna Planowania i Statystyki, Warszawa 1991.
 • Niestrój R.: Zarządzanie marketingiem. Aspekty strategiczne. PWN, Warszawa-Kraków 1998.
 • Nowe zarządzanie publiczne w polskim samorządzie terytorialnym. Red. A. Zalewski. Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2005.
 • Obłój K.: Mikroszkółka zarządzania. PWE, Warszawa 1994.
 • Obłój K.: Strategia sukcesu firmy. PWE, Warszawa 1998.
 • Obłój K.: Strategie organizacji. PWE, Warszawa 1998.
 • Obrębalski M.: Marketingowe strategie rozwoju gminy. Akademia Ekonomiczna, Wrocław 1998.
 • Ocena nowego zasadniczego podziału terytorialnego państwa. Red. M. Kulesza. "Samorząd Terytorialny" 2001, nr 4.
 • Oliver G.: Marketing Today. Prentice Hall Inc. Ltd., Englewood Cliffs, New York 1990.
 • Olszewska J.: Podstawy informacyjne i metody kreowania wizerunku gminy. "Marketing i Rynek" 2001, nr 6.
 • Otto J.: Ewolucja instrumentów marketingowych. "Tygodnik Gospodarczy" 1993, nr 36.
 • Parysek J.: Rola samorządu terytorialnego w rozwoju lokalnym. PWE, Warszawa 1995.
 • Pasterz T., Wodniak L.: Metodologia opracowania Regionalnej Strategii Innowacji dla Województwa Podkarpackiego. Urząd Marszałkowski w Rzeszowie, Rzeszów 2004.
 • Payne A.: Marketing usług. PWE, Warszawa 1997.
 • Pearce J.A., Robinson R.B.: Strategic Management: Formulation, Implementation and Control. Homewood IL, Irwin 1991.
 • Penc J.: Strategie zarządzania. Perspektywiczne myślenie. Systemowe działanie. Agencja Wydawnicza "Placet", Warszawa 1994.
 • Pęski W.: Zarządzanie zrównoważonym rozwojem miast. Arkady, Warszawa 1999.
 • Piano V: Współpraca na rzecz rozwoju regionów - doświadczenia europejskie. Marketing terytorialny-metodologia. Materiały szkoleniowe FIO. Ministerstwo Polityki Społecznej, Warszawa 2005.
 • Piontek B.: Koncepcja rozwoju zrównoważonego i trwałego Polski. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Kraków 2002.
 • Pierścionek Z.: Strategie rozwoju firmy. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998.
 • Pietrzyk I.: Polityka regionalna Unii Europejskiej i regiony w państwach członkowskich. PWN, Warszawa 2000.
 • Pietrzyk I.: Zasoby specyficzne jako determinanta konkurencyjności regionów. W: Konkurencyjność miast i regionów a przedsiębiorczość i przemiany strukturalne. Red. A. Klasik. Akademia Ekonomiczna, Katowice 2001.
 • Pindakiewicz J.: Podstawy marketingu. Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 1997.
 • Pluta-Oleamik M.: Marketing usług. Idee. Zastosowania. PWE, Warszawa 1993.
 • Podręcznik marketingu. Red. M.J. Thomas. PWN, Warszawa 1998.
 • Podstawka K.: Praktyczny marketing, kluczowe elementy. Szkoła Języków i Zarządzania, Rzeszów 1997.
 • Pohorille M.: Dobrobyt społeczny. "Ekonomista" 1997, nr 5.
 • Polityka ekonomiczna. Red. A. Fajferek. Akademia Ekonomiczna, Kraków 1999.
 • Porter M.E.: Competitive Strategy. Techniques for Analyzing Industries and Competitors. Free Press, New York-London 1980.
 • Porter M.E.: Strategia konkurencji. Metody analizy sektorów i konkurentów. PWE, Warszawa 1992.
 • Porter M.E.: Strategie konkurencji. PWE, Warszawa 1999.
 • Porter M.: Porter o konkurencji. PWE, Warszawa 2001.
 • Planowanie i zarządzanie strategiczne. Poradnik dla menedżerów miast w samorządach terytorialnych. Wydawnictwo Samorządowe FRDL, Warszawa 1997.
 • Prymon M.: Marketingowe zarządzanie firmą. Wyższa Szkoła Języków Obcych i Ekonomii "Educator", Częstochowa 1994.
 • Prymon M.: Menedżerskie i społeczne aspekty współczesnego marketingu. Ekspert, Wrocław 1999.
 • Prymon M.: Strategia marketingowa. Akademia Ekonomiczna, Wrocław 1989.
 • Przybyłowski K., Hartley S.W., Kerin A.R.: Marketing. Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 1998.
 • Rakowski M.: Kategoria wyceny poziomu życia na tle innych koncepcji. Instytut Planowania, Warszawa 1977.
 • Rakuś A., Staszewski J., Malczewski J.: Rzeszów. Librii Ressovienses, Rzeszów 1997.
 • Rechmann B.: Urban Marketing in Europe. Gaston, Ave e Franco Corsico, Torino 1994.
 • Regionalne aspekty rozwoju turystyki. Red. G. Gołembski. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Poznań 1999.
 • Regulski J.: Rozwój miast. PWN, Warszawa 1980.
 • Regulski J.: Ekonomika miasta. PWN, Warszawa 1982.
 • Rogoziński K.: Nowy marketing usług. Akademia Ekonomiczna, Poznań 2000.
 • Romanowski R.: Znaczenie kapitału ludzkiego w marketingu terytorialnym. W: Marketing terytorialny. Możliwości aplikacji, kierunki rozwoju. Red. H. Szulce, M. Florek. Akademia Ekonomiczna, Poznań 2005.
 • Rozwój i funkcjonowanie smali businessu ze szczególnym uwzględnieniem regionu południowo-wschodniego w okresie transformacji 1989-1999. Red. J. Adamczyk. Politechnika Rzeszowska, Rzeszów 2001.
 • Rudolf W.: Strategie marketingowe stymulowania rozwoju regionu. W: Aktualne problemy demograficzne i szansę rozwoju społeczno-gospodarczego województw Polski Południowo-Wschodniej. ZWS, Radom 2002.
 • Rupik K.: Rozwój koncepcji marketingu terytorialnego-analiza historyczna. Marketing terytorialny. Możliwości aplikacji, kierunki rozwoju. Red. H. Szulce, M. Florek. Akademia Ekonomiczna, Poznań 2005.
 • Sagan A.: Badania marketingowe. Podstawowe kierunki. Akademia Ekonomiczna, Kraków 1998.
 • Salter M.S., Weinhold W.A.: Diversification Through Acquisition: Strategies for Creating Economic Value. The Free Press, New York 1979.
 • Schenk J., Kamp K.: Regionales und Kommunales Marketing. Tendenzen und Konsequenzen für die neuen Bundeslander, 1974 (Manuscript).
 • Schmidt K.: City Marketing in Germany. W: B. Rechmann: Urban Marketing in Europe. Gaston Ave e Franco Corsico, Torino 1994.
 • Shaw A.W., Perron M., Girtinger C.: Marketing in Bussines Management. 1964.
 • Sienkiewicz P., Kowalik A.: Zarządzanie marketingowe jako narzędzie wspierania konkurencyjności regionów. Politechnika Lubelska, Lublin. http://www.strategie.info.pl
 • Skuza J.: Zreformowane światło. "Wspólnota" 2001, nr 47.
 • Sliepen W.: Marketing van de Historische Angeving. W: GJ. Ashwort, H. Voogd: Selling the City. Marketing Approaches in Public Sector Urban Planning. Belhaven Press, London 1990.
 • Śmid W.: Metamarketing. Profesjonalna Szkoła Biznesu, Kraków 2000.
 • Smoleń M.: Przemysły kultury. Wpływ na rozwój miast. Uniwersytet Jagielloński, Kraków 2003.
 • Smoleń T.: Miasto on-line. "Marketing w Praktyce" 1998, nr 7-8.
 • Smyth H.: Marketing of City: the Role of Flagship Developments in Urban Regeneration. E&FN SPON, London 1994.
 • Stanton W.J., Etzel M.J., Walker B.J.: Fundamentals of Marketing. McGraw-Hill Inc., New Jork 1991.
 • Stanton J.H.: A Game Plan for Regional Marketing. "Journal of Business Strategy" 1999, No 9-12.
 • Stec M., Wierzbińska M.: Zróżnicowanie poziomu konkurencyjności województw Małopolski Wschodniej. W: Zróżnicowanie konkurencyjności województw Polski Południowej. Materiały konferencyjne. Red. A. Klasik. Akademia Ekonomiczna, Katowice 1997.
 • Steinmann H., Schreyögg G.: Zarządzanie. Politechnika Wrocławska, Wrocław 2002.
 • Strategiczne wyzwania dla polityki rozwoju regionalnego. Red. R. Broszkiewicz. F.E. Stiftung, Warszawa 1996.
 • Stoner J.A.F., Wankel Ch.: Kierowanie. PWE, Warszawa 1992.
 • Strategie rozwoju lokalnego. Tom II. Red. M. Adamowicz. SGGW, Warszawa 2003.
 • Strategor: Zarządzanie firmą. Strategie, struktury, decyzje, tożsamość. PWE, Warszawa 1995.
 • Strategiczne planowanie marketingowe. Red. A. Styś. PWE, Warszawa 1999.
 • Styś A., Styś S.: Kreatywność w marketingu. W: Marketing, koncepcje, badania, zarządzanie. Red. L. Żabiński i K. Śliwińska. PWE, Warszawa 2001.
 • Sumień T.: Marketing obszarowy miast, gmin i regionów - ważny instrument promocji rozwoju zrównoważonego. "Człowiek i Środowisko" 1997, nr 21.
 • Sznajder A.: Strategie marketingowe na rynku międzynarodowym. PWN, Warszawa 1995.
 • Szromnik A.: Metodologiczne problemy kształtowania strategii marketingowej jednostki przestrzenno-administracyjnej. "Samorząd Terytorialny" 2002, nr 7-8.
 • Szromnik A.: Marketing terytorialny - geneza, rynki docelowe i podmioty oddziaływania. W: Marketing terytorialny. Strategiczne wyzwania dla miast i regionów. Red. T. Domański. Uniwersytet Łódzki, Łódź 1997.
 • Szromnik A.: Marketing komunalny. Rynkowa koncepcja zarządzania gminą. "Samorząd Terytorialny" 1996, nr 3.
 • Szromnik A.: Marketingowe koncepcje stymulacji inwestycji zagranicznych. "Samorząd Terytorialny" 1999, nr 2.
 • Szromnik A.: Marketing terytorialny - koncepcja ogólna i doświadczenia praktyczne. W: Marketing terytorialny. Red. T. Markowski. PAN KZPK, Warszawa 2002.
 • Szromnik A.: Metodologiczne problemy kształtowania strategii marketingowej jednostki przestrzenno-administracyjnej. "Samorząd Terytorialny" 2002, nr 7-8.
 • Szromnik A.: Koncepcja produktu w marketingu terytorialnym. W: Marketing terytorialny. Możliwości aplikacji, kierunki rozwoju. Red. H. Szulce, M. Florek. Akademia Ekonomiczna, Poznań 2005.
 • Sztando A.: Oddziaływanie samorządu lokalnego na rozwój lokalny w świetle ewolucji modeli ustrojowych gmin. "Samorząd Terytorialny" 1998, nr 11.
 • Sztucki T.: Marketing przedsiębiorcy i menedżera. Agencja Wydawnicza "Placet", Warszawa 1996.
 • Sztucki T.: Marketing. Sposób myślenia. System działania. Agencja Wydawnicza "Placet", Warszawa 1994.
 • Sztucki T.: Promocja. Reklama. Aktywizacja sprzedaży. Agencja Wydawnicza "Placet", Warszawa 1995.
 • Sztucki T.: Reklama. Analiza sprzedaży. Agencja Wydawnicza "Placet", Warszawa 1995.
 • Szumowski A.: Promocja kraju za granicą jako czynnik sprzyjający rozwijaniu konkurencyjności przedsiębiorstw na rynku międzynarodowym. W: Wspólna Europa. Międzynarodowa konkurencyjność polskich przedsiębiorstw. Red. H. Brdulak. SGH, Warszawa 1999.
 • Ślusarczyk S.: Marketing. Politechnika Rzeszowska, Rzeszów 1997.
 • Topczewska T.: Promocja rozwoju przedsiębiorczości. W: Przedsiębiorczość w gminach. Stymulowanie inwestycji. Zachodnie Centrum Organizacji, Warszawa-Poznań-Zielona Góra 1991.
 • Topczewska T.: Promocja rozwoju gospodarczego gminy. IGPIK, Warszawa 1996.
 • Tuli D.S., Hawkins D.I.: Marketing Research: Measurment and Method. Macmillan Publishing Company, New York 1990.
 • Ulicka G.: Wpływ marketingu politycznego na zmiany w życiu politycznym państw demokratycznych. Studia Politologiczne. Elipsa, Warszawa 1996, nr 1.
 • Walsh K.: Marketing in Local Government. Longman, London 1989.
 • Wiktor J.W.: Promocja. System komunikacji przedsiębiorstwa z rynkiem. PWN, Warszawa 2001.
 • Witkowski K.: Marketing gmin i regionów. Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania, Rzeszów 2000.
 • Wojciechowski E.: Samorząd terytorialny w warunkach gospodarki rynkowej. PWN, Warszawa 1997.
 • Wojciechowski E.: Zarządzanie w samorządzie terytorialnym. Difin, Warszawa 2003.
 • Wojewódzki Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego Podkarpacia na lata 2001-2006. Zarząd Województwa Podkarpackiego, Rzeszów 2001.
 • Wójcik K.: Public relations od A do Z. Tom II. Agencja Wydawnicza "Placet", Warszawa 1997.
 • Współczesne procesy integracyjne w wymiarze społeczno-ekonomicznym. Red. J. Adamczyk. Materiały konferencyjne. Politechnika Rzeszowska, Rzeszów 2003.
 • Wysocka E.: Podstawy metodologiczne strategii rozwoju gmin. "Człowiek i Środowisko" 1998, nr 22.
 • Wysocka E., Koziński J.: Strategia rozwoju województw i gmin: teoria i praktyka. Zachodnie Centrum Organizacji, Zielona Góra 1998.
 • Wrzosek W., Rutkowski J.: Strategia marketingowa. PWE, Warszawa 1998.
 • Van der Merr J.: The Role of City Marketing in Urban Management. ICC, Kraków 1992.
 • Zawadzka B.: Województwo i region. INP PAN, Agencja Scholar, Warszawa 1993.
 • Zarządzanie strategiczne. Koncepcje - metody. Red. R. Krupski. Akademia Ekonomiczna, Wrocław 1999.
 • Zeman-Miszewska E.: Marketing terytorialny - implikacje kulturowe. W: Konsument i przedsiębiorstwo w otoczeniu wielokulturowym - podstawy teoretyczno-metodyczne, decyzje marketingowe. Red. J. Kramer i E. Zeman-Miszewska. Akademia Ekonomiczna, Katowice 2001.
 • Zienkowski L.: Poziom życia. Metody mierzenia i oceny. PWE, Warszawa 1979.
 • Ziółkowski M.: Planowanie strategiczne rozwoju gminy. W: Strategiczne problemy rozwoju regionalnego w procesie integracji europejskiej. Red. Z. Mikołajewicz. PTE, Opole 1995.
 • Zucchella A., Denicolai S.: Marketing terytorialny i zarządzanie strategiczne w rozwoju lokalnym. Jakie związki, jakie sprzeczności? Refleksje nad doświadczeniami włoskimi. W: Marketing terytorialny. Możliwości aplikacji, kierunki rozwoju. Red. H. Szulce, M. Florek. Akademia Ekonomiczna, Poznań 2005.
 • Zuziak Z.: Instrumenty rynkowych strategii rozwoju przedmieść. "Samorząd Terytorialny" 1995, nr 1-2.
 • Żabińska T.: Analiza strategiczna gminy na potrzeby wyboru strategii rozwoju. Akademia Ekonomiczna, Katowice 1997.
 • Żabińska T., Żabiński L.: Marketing strategiczny gminy. W: Zarządzanie rozwojem gminy w zespołach miejsko-przemysłowych. Materiały konferencyjne. Akademia Ekonomiczna, Katowice 1996.
 • Żabińska T. Orientacja marketingowa gminy. Podstawy, kierunki rozwoju. W: Orientacje marketingowe podmiotów gospodarczych. Red. L. Żabiński. Akademia Ekonomiczna, Katowice 1999.
 • Żurawik B., Żurawik W.: Zarządzanie marketingiem w przedsiębiorstwie. PWE, Warszawa 1996.
 • PODSTAWOWE AKTY PRAWNE
 • Ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym. Dz.U. 1990, nr 16, poz. 95 z późn. zm., Dz.U. 2001, nr 142, poz. 1592, Dz.U. 2002, nr 23, poz. 220; nr 61, poz. 558 oraz nr 113, poz. 984.
 • Ustawa z dnia 20 października 1994 roku o specjalnych strefach ekonomicznych. Dz.U. 1994, nr 123, poz. 600 z późn. zm.
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5.09.1995 r. powołujące pierwszą w kraju Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO-PARK MIELEC.
 • Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej. Dz.U. 1997, nr 9, poz. 43 z późn. zm.
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie tarnobrzeskiej specjalnej strefy ekonomicznej. Dz.U. z 18.10.2004.
 • Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa. Dz.U. 1998, nr 91, poz. 575 ze zm.
 • Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatu. Dz.U. 1998, nr 91, poz. 578 ze zm.
 • Ustawa o administracji rządowej w województwie z dnia 5 czerwca 1998 roku. Dz.U. 1998, nr 91, poz. 577 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 24 lipca 1998 roku o wprowadzeniu trójstopniowego podziału terytorialnego państwa. Dz.U. 1998, nr 96, poz. 603.
 • Ustawa z dnia 24 lipca 1998 roku o zamianie niektórych ustaw określających kompetencje organów administracji publicznej - w związku z reformą ustrojową państwa. Dz.U. 1998, nr 106, poz. 668 ze zm.
 • Ustawa z dnia 19 listopada 1999 roku Prawo działalności gospodarczej. Dz.U. 1999, nr 101, poz. 1178 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 28 lipca 2005 roku o partnerstwie publiczno-prywatnym. Dz.U. 2005, nr 169, poz. 1420.
 • Ustawa z dnia 12 maja 2000 roku o zasadach wspierania rozwoju regionalnego. Dz.U. 2000, nr 48, poz. 550 z późn. zm.
 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polski. Dz.U. 1997, nr 78, poz. 413.
 • INNE MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE
 • Bezrobocie w województwie podkarpackim w 2004 roku. Urząd Statystyczny, Rzeszów 2005.
 • Czym jest e-PR. "Gazeta Samorządu i Administracji" nr 24 (172) z 22.11.- 5.12.2004.
 • Dokumenty Konferencji ONZ "Środowisko i Rozwój". Rio de Janeiro, czerwiec 1992. Szczyt Ziemi. IOŚ, Warszawa 1998.
 • Kłos S.: Leżajsk i powiat leżajski. Roksana sp. z o.o., Leżajsk 2000.
 • Plan strategiczny Gminy Błażowa. Błażowa 1997.
 • Polska 2025. Długookresowa strategia trwałego i zrównoważonego rozwoju. Rada Ministrów, Warszawa 2000.
 • Program promocji województwa rzeszowskiego na lata 1995-1997 - główne kierunki działania. Wojewoda Rzeszowski, Rzeszów 1995, luty.
 • Strategia rozwoju województwa rzeszowskiego. Turystyka. Instytut Turystyki w Krakowie, Kraków 1995.
 • Program promocji województwa rzeszowskiego. Województwo rzeszowskie jako korzystne miejsce do inwestowania. Wojewoda Rzeszowski, Rzeszów 1996, październik.
 • Program Promocji Województwa Podkarpackiego na lata 2004-2006. RARR S.A., Rzeszów 2004.
 • Przewodnik historyczno-krajoznawczy Mikroregion Dolina Strugu. Regionalne Towarzystwo Rolno-Przemysłowe "Dolina Strugu", Tyczyn 1995.
 • Przemyśl. Strategiczny plan rozwoju do 2015 roku. Uchwała Rady Miasta Przemyśl z dnia 5.07.1999.
 • Raport Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową. Gdańsk 2003.
 • Raport PARR za okres 2002, 2003.
 • Raport. Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego. Departament Polityki Regionalnej, Rzeszów 2001.
 • Regionalna Strategia Innowacji dla Województwa Podkarpackiego. Zarząd Województwa Podkarpackiego, Rzeszów 2004.
 • Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2004-2006. Zarząd Województwa Podkarpackiego, Rzeszów 2003, kwiecień.
 • Rocznik Statystyczny Województwa Podkarpackiego. Urząd Statystyczny w Rzeszowie, Rzeszów 2000.
 • Rocznik Statystyczny Województwa Podkarpackiego. Urząd Statystyczny w Rzeszowie, Rzeszów 2003.
 • Rocznik Statystyczny Województwa Podkarpackiego. Statistical Yearbook. Podkarpackie Voivodship. Urząd Statystyczny, Rzeszów 2004.
 • Rynek pracy w województwie. Urząd Statystyczny w Rzeszowie. Rzeszów 2005.
 • Rzeszów w liczbach. Urząd Miasta Rzeszowa, Rzeszów 2001, 2002, 2004.
 • Strategia rozwoju gminy Boguchwał 1998.
 • Strategia Rozwoju Powiatu Rzeszowskiego 2000-2006. Libri Ressovienses, Rzeszów 2000.
 • Strategia Rozwoju Turystyki w Województwie Podkarpackim na lata 2002-2006 (projekt). Rzeszów 2001.
 • Strategia Rozwoju Województwa Podkarpackiego na lata 2000-2006. Zarząd Województwa Podkarpackiego, Rzeszów 2000.
 • Strategia Rozwoju Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2020 (projekt). Zarząd Województwa Podkarpackiego, Rzeszów 2005.
 • Strategia rozwoju miasta Rzeszowa. Uchwała nr LXXV/62/98 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 16 czerwca 1998 roku.
 • Strategiczny program rozwoju społeczno-gospodarczego województwa rzeszowskiego na lata 1994-1997, Rzeszów 1994, październik.
 • Strategia Rozwoju Powiatu Dębickiego na lata 2000-2006. Starostwo Powiatowe, Dębica 2000.
 • Strategia Rozwoju Powiatu Kolbuszowskiego 2000-2006. Rada i Zarząd Powiatu Kolbuszowskiego, Kolbuszowa 2000.
 • Strategia Rozwoju Miasta Jarosław na lata 2000-2010. Urząd Miasta, Jarosław 2000.
 • Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego miasta Stalowa Wola na lata 2000-2010. (Uchwała Nr XVII/260/2000 z dnia 10.03.2000 roku Rady Miejskiej Stalowa Wola).
 • Strategia Rozwoju miasta Przeworsk na lata 2004-2008-Uchwała Nr XV/107/03 Rady Miasta Przeworsk z dnia 13 grudnia 2003 roku.
 • Strategia Rozwoju miasta Łańcut do 2015 z dnia 9.02.2005 roku.
 • Strategia sukcesu miasta Przemyśla (projekt). Urząd Miasta, Przemyśl 2005.
 • Strategia Rozwoju Turystyki w województwie podkarpackim. Podkarpacka Agencja Turystyki w Rzeszowie, Rzeszów 2000.
 • Turystyka w województwie podkarpackim w 2004 roku. Informacje i opracowania statystyczne. Urząd Statystyczny, Rzeszów 2005.
 • Wojewódzki Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego Podkarpacia na lata 2001-2006. Zarząd Województwa Podkarpackiego, Rzeszów 2001, styczeń.
 • Województwo podkarpackie na tle regionów Unii Europejskiej. Porównania międzynarodowe. Urząd Statystyczny, Rzeszów 2004.
 • Województwo podkarpackie 2005. Podregiony, powiaty, gminy. Urząd Statystyczny, Rzeszów 2005.
 • http://www.pauz.gov.pl
 • www.gosperg.rozwójlokalny3htm
 • www.rzeszow.um.gov.pl
 • www.urzadwojewodzki.rzeszow.gov.pl
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000136107656

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.