PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2006 | 294
Tytuł artykułu

Marketing we współczesnych procesach tworzenia wartości dla klienta i przedsiębiorstwa

Warianty tytułu
Marketing in Modern Formation Processes of Customer and Enterprise Value
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Omówiono procesy tworzenia i podziału wartości opisywane przez współczesne modele przewagi konkurencyjnej, tj. model przewagi konkurencyjnej M. Portera, model przewagi konkurencyjnej opartej na zasobach i kompetencjach oraz model międzyorganizacyjnej przewagi konkurencyjnej opartej na relacjach. Przedstawiono rolę i znaczenie marketingu w procesie tworzenia i dostarczania wartości klientom. Poruszono także problematykę roli marketingu w procesie tworzenia wartości dla przedsiębiorstwa. W aneksach przedstawiono dorobek nowej ekonomii instytucjonalnej w zakresie formułowania współczesnych paradygmatów przedsiębiorstwa, rynku i konsumpcji, a także przykłady zarządzania procesem tworzenia i dostarczania wartości klientom, w którym uczestniczy wiele podmiotów tworzących zintegrowaną sieć marketingową.
EN
Processes of formation and division of value described by modern competitive advantage models were presented. Role and importance of marketing in formation process of customer and enterprise value were discussed. Also achievements of new institutional economics in formation modern paradigms of enterprise, market and consumption were showed together with examples of process formation management. (KZ)
Rocznik
Strony
294
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
 • Aaker D.: Managing Brand Equity. Capitalizing on the Value of Brand Name. The Free Press, Toronto 1991.
 • Aaker D.: Strategic Market Management. John Wiley&Sons Inc., New York 2001.
 • Achrol R., Kotler Ph.: Marketing in the Network Economy. "Journal of Marketing" 1999, Vol. 63, No 4.
 • Adcock D.: Marketing Strategies for Competitive Advantage. John Wiely&Sons Ltd., Baffins Lane Chichester 2000.
 • Afuah A.: How Much do Your Co-opetitors Capabilities Matter in the Face of Technological Uncertainty. "Strategic Management Journal" 2000, Vol. 2, No 3.
 • Akerlof G: The Market for "Lemons": Quality Uncertainty and the Market Mechanism. "Quarterly Journal of Economics" 1970, Vol. 84. No 3.
 • Altkom J.: Strategia marki. PWE, Warszawa 1999.
 • Altkorn J.: Wyróżniki tożsamości przedsiębiorstwa. "Marketing i Rynek" 2000, nr 6.
 • Ambler T.: Marketing and the Bottom Line: Creating the Measures of Success. Financial Times/Prentice Hall, London 2003.
 • Amit R., Schoemaker P.: Strategic Assets and Organizational Rent. "Strategic Management Journal" 1993, Vol. 14, No 1.
 • Amit R., Zott Ch.: Value Creation in E-business. "Strategic Management Journal" 2001, Vol. 22, No 6/7.
 • Analiza strategiczna przedsiębiorstwa na potrzeby wyboru strategii rozwoju (za pomocą metody SWOT). Red. L. Żabiński. AE, Katowice 1997.
 • Anderson J., Jain D., Chintagunta P.: Customer Value Assessment in Business Markets: A State-of Practice Study. "Journal of Business Marketing" 1993, Vol. 1, No 1.
 • Andrews K.: The Concept of Corporate Strategy. Dow Jones-Irvin Inc., Homewood 1971.
 • Ansoff I.: Corporate Strategy. McGrow-Hill, New York 1965.
 • Antonides G, Fred van Raaij W.: Zachowanie konsumenta. Podręcznik akademicki. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003.
 • Badania marketingowe. Podstawowe metody i obszary zastosowań. Red. K. Mazurek-Łopacińska. AE, Wrocław 2002.
 • Badania rynkowe i marketingowe. Red. J. Kramer. PWE, Warszawa 1994.
 • Baker M.: Marketing - Philosophy or Function? W: Encyclopedia of Marketing. Ed. M. Baker. Thomson Learning, London 1999.
 • Baker M.: The Future of Marketing. W: Encyclopedia of Marketing. Ed. M. Baker. Thomson Learning, London 1999.
 • Baldwin C., Clark K.: Managing in the Age of Modularity. "Harvard Business Review" 1997, September-October.
 • Bańbura J., Pruszczyńska B.: Koncepcja Value Based Management. "Manager" 2004, nr 1.
 • Barney J.: Organizational Culture: Can it be a Source of Sustained Competitive Advantage? "Academy of Management Review" 1986, Vol. 11, No 3.
 • Barney J.: Strategic Factor Markets, Expectations, Luck, and Business Strategy. "Management Science" 1986, Vol. 32, No 10.
 • Barney J.: Types of Competition and the Theory of Strategy: Toward an Integrative Framework. "Academy of Management Review" 1986, Vol. 11, No 4.
 • Barney J.: Returns to Bidding Firms in Mergers and Acquisitions: Reconsidering the Relatedness Hypothesis. "Strategic Management Journal" 1988, Vol. 9, Summer.
 • Barney J.: Firm Resources and Sustained Competitive Advantage. "Journal of Management" 1991, Vol. 17, No 1.
 • Barney J.: Gaining and Sustaining Competitive Advantage. Addison-Wesley Publishing Company, Reading MA 1997.
 • Bennett P.: Dictionary of Marketing Terms. American Marketing Association, Chicago 1988.
 • Berry L., Parasuraman A.: Marketing Services - Competing Through Quality. The Free Press, New York 1991.
 • Bird D.: Commonsense Direct Marketing. Kogan Page, London 1989.
 • Black A., Wright P., Bachman J.: W poszukiwaniu wartości dla akcjonariusza. Dom Wydawniczy ABC, Kraków 2000.
 • Blythe J.: Komunikacja marketingowa. PWE, Warszawa 2002.
 • Bolton R.: Linking Marketing to Financial Performance and Firm Value. "Journal of Marketing" 2004, Vol. 68, No 4.
 • Borden N.: The Concept of the Marketing Mix. "Journal of Advertising Research" 1964, No 6.
 • Boulton R., Libert B., Samek S.: Odczytując kod wartości. Jak firmy tworzą wartość w nowej gospodarce. WIG-Press, Warszawa 2001.
 • Bratnicki M.: Kompetencje przedsiębiorstwa. Od określenia kompetencji do zbudowania strategii. Agencja Wydawnicza "Placet", Warszawa 2000.
 • Brilman J.: Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania. PWE, Warszawa 2002.
 • Butz H., Goodstein L.: Measuring Customer Value: Gaining the Strategic Advantage. "Organizational Dynamics" 1996, Vol. 24, No 3.
 • Chamberlin E.: The Theory of Monopolistic Competition. Harvard University Press, Cambridge MA 1933.
 • Cheverton P.: Zarządzanie kluczowymi klientami. Jak uzyskać status głównego dostawcy. Oficyna Ekonomiczna, Dom Wydawniczy ABC, Kraków 2001.
 • Child J., Faulkner D.: Strategies of Co-operation. Managing Alliances, Networks and Joint Ventures. Oxford University Press, Oxford 1998.
 • Christopher M.: Strategia zarządzania dystrybucją. Agencja Wydawnicza "Placet", Warszawa 1996.
 • Christopher M., Payne A., Ballantyne D.: Relationship Marketing. Creating Stakeholder Value. Butterworth Heinemann, Oxford 2002.
 • Christopher M., Peck H.: Logistyka marketingowa. PWE, Warszawa 2005.
 • Churchill G.: Badana marketingowe. Podstawy metodologiczne. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
 • Coase R.: The Nature of the Firm. "Economica" 1937, No 4.
 • Collis D., Montgomery C.: Competing on Resources: Strategy in the 1990s. "Harvard Business Review" 1995, July-August.
 • Copcland T., Koller T., Murrin J.: Wycena: Mierzenie i kształtowanie wartości firmy. WIG-Press, Warszawa 1997.
 • Cravens D., Piercy N.: Strategie Marketing. McGrow-Hill, New York 2003.
 • Cross R., Smith J.: Customer Bonding, Pathway to Lasting Customer Loyalty. NTC Business Books, Lincolnwood (Chicago) Illinois 1995.
 • Cygler J.: Alianse strategiczne. Difin. Warszawa 2002.
 • Czubała A.: Dystrybucja produktów. P WE, Warszawa 2001.
 • Czubała A.: Międzyorganizacyjne relacje w kanałach dystrybucji. W: Marketing u progu XXI wieku. AE, Kraków 2001.
 • Czubała A.: Rola marketingu w procesie tworzenia wartości firmy. W: Kontrowersje wokół marketingu - tożsamość, etyka, przyszłość. Red. L. Garbarski. Wydawnictwo WSPiZ, Warszawa 2004.
 • Davenport T., Delong D., Beers M.: Successful Knowledge Management Projects. "Sloan Management Review" 1998, Vol. 39, No 2.
 • Davidson H.: Putting Assets First. "Marketing" 1983, 17 November.
 • Davis S.: Future Perfect. Addison-Wesley, Reading. Mass 1987.
 • Day G: The Capabilities of Market - Driven Organizations. "Journal of Marketing" 1994, Vol. 58, No 4.
 • Day G, Wensley R.: Assessing Advantage: A Framework for Diagnosing Competitive Superiority. "Journal of Marketing" 1988, Vol. 52, No 2.
 • DeChernatony L., McDonald M.: Creating Powerful Brands. Buttenvorth Heineman, Oxford 1994.
 • Demsetz H.: Toward a Theory of Property Rights. "American Economic Review" 1967, Vol. 57, No 2.
 • Demsetz H.: The Cost of Transacting. "Quarterly Journal of Economics" 1968, Vol. 82, No 1.
 • Demsetz H.: The Theory of the Finn Revisited. W: The Nature of Firm. Eds. O. Williamson, S. Winter. Oxford University Press, New York 1991.
 • Dierickx I., Cool K.: Asset Stock Accumulation and Sustainability of Competitive Advantage. "Management Science" 1989, Vol. 35, No 12.
 • Dietl J.: Marketing u progu XXI wieku. "Marketing i Rynek" 2000, nr 2.
 • Dietl J.: Dylematy współczesnego marketingu. "Marketing i Rynek" 2001, nr 3.
 • Dietl J.: Czy ekspansja marketingu może spowodować jego unicestwienie? W: Kontrowersje wokół marketingu w Polsce - - tożsamość, etyka, przyszłość. Red. L. Garbarski. Wydawnictwo WSPiZ, Warszawa 2004.
 • Dobiegała-Korona B.: Wpływ strategii marketingowych na migrację wartości przedsiębiorstwa. W: Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa a struktura akcjonariatu. CeDeWu, Warszawa 2001.
 • Dobija D.: Pomiar i sprawozdawczość kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa. Wydawnictwo WSPiZ, Warszawa 2003.
 • Dolińska M.: Działalność organizacji wirtualnych w sieci powiązań. "Organizacja i Kierowanie" 2002, nr 1.
 • Domański T.: Skuteczna reklama i promocja. Poltext, Warszawa 1993.
 • Doyle P.: Value-Based Marketing. Marketing Strategies for Corporate Growth and Shareholder Value. John Wiley&Sons, Ltd., Baffms Lane, Chichester 2000.
 • Doyle P.: Marketing wartości. Wydawnictwo Feiberg SJA, Warszawa 2003.
 • Doz Y., Hamel G: Alliance Advantage. The Art of Creating Value through Partnering. Harvard Business School Press, Boston 1998.
 • Drucker P.: The Practice of Management. Harper, New York 1954.
 • Drucker P.: Praktyka zarządzania. Czytelnik, Nowoczesność, AE, Kraków 1992.
 • Drucker P.: Management s New Paradigms. "Forbes Magazine" 1998, No 10.
 • Drucker P.: Społeczeństwo pokapitalistyczne. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999.
 • Dyer J., Singh H.: The Relational View: Cooperative Strategy and Sources of Interorganizational Competitive Advantage. "Academy of Management Review" 1998, Vol. 23, No 4.
 • Dziwago D.: Inwestorzy indywidualni a zarządzanie wartością firmy. W: Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa a struktura akcjonariatu. CeDeWu, Warszawa 2001.
 • Easton G, Araujo L.: Inter-Firm Responses to Heterogeneity of Demand over Time. W: The Formation of Inter-Organizational Nehvorks. Ed. M. Ebers. Oxford University Press, New York 2001.
 • Edvinsson L., Malone M.: Kapitał intelektualny. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.
 • Efektywność marketingu. Red. W. Wrzosek. PWE, Warszawa 2005.
 • Ehrbar A.: EVA. Strategia tworzenia wartości przedsiębiorstwa. WIG-Press, Warszawa 2000.
 • Evans Ph., Wurster T.: Strategy and the New Economics of Information. "Harvard Business Review" 1997, September-October.
 • Fabiańska K., Rokita J.: Zarządzanie. Strategie tworzenia przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa. Petex, Katowice 1995.
 • Fonfara K.: Marketing partnerski na rynku przedsiębiorstw. PWE, Warszawa 1999.
 • Fon fara K.: Rynkowa orientacja polskich przedsiębiorstw. "Marketing i Rynek" 2001, nr 12.
 • Foss B., Stone S.: Successful Customer Relationship Marketing. New thinking, New Strategies, New Tools for Getting Closer to Your Customers. Kogan Page Ltd., London 2002.
 • Furtak R.: Marketing partnerski na rynku usług. PWE, Warszawa 2003.
 • Furubotn E., Pejovich S.: The Economics of Property Rights. Ballinger Publishing Company, Cambridge Mass. 1974.
 • Gale B.: Managing Customer Value. The Free Press, New York 1994.
 • Ganesan S., Malter A., Webster F.: The Role of Marketing in the Corporation: A Perpetual Work in Progress. Working Paper No 2004-07. http://ssrn.com/abstract=530882.
 • Garbarski L.: Zrozumieć nabywcę. P WE, Warszawa 1994.
 • Garrette B., Dussauge P.: Strategie aliansów na rynku. Poltext, Warszawa 1996.
 • Geanakopolos J., Milgrom P.: A Theory of Hierarchies Based on Limited Managerial Attention. Cowles Foundation Paper No 775. Yale University 1985.
 • George K., Joli C: Industrial Organization. Competition, Growth and Structural Change. George Allen&Unwin, London 1981.
 • Gilmore J.H., Pine B.J.: The Four Faces of Mass Customization. "Harvard Business Review" 1997, January-February.
 • Gołębiowski T.: Zarządzanie strategiczne. Planowanie i kontrola. Difin, Warszawa 2001.
 • Gorynia M.: Zachowania przedsiębiorstw w okresie transformacji. Mikroekonomia przejścia. AE, Poznań 1998.
 • Gościński J.: Efektywna Reforma Gospodarcza. Uwarunkowania i mechanizmy ekonomiczne. PWE, Warszawa 1989.
 • Grant R.: The Resource-Based Theory of Competitive Advantage: Implications for Strategy Formulation. "California Management Review" 1991, Vol. 33, No 3.
 • Grant R.: Contemporary Strategy Analysis. Basil Blackwell, Cambridge MA 1991.
 • Gronroos C.: From Marketing Mix to Relationship Marketing. Toward a Paradigm Shift in Marketing. "Management Decision" 1994, Vol. 32, No 2.
 • Gronroos C.: Quo Vadis Marketing? Toward a Relationship Marketing Paradigm. "Journal of Marketing Management" 1994, Vol. 10, No 5.
 • Grudzewski W., Dolińska M.: Rozwój marketingu relacji. "Organizacja i Kierowanie" 1998, nr 2.
 • Grudzewski W., Hejduk I.: Charakterystyka organizacji wirtualnej. "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" 2000, nr 5.
 • Grudzewski W., Hejduk I.: Przedsiębiorstwo wirtualne. Difin, Warszawa 2002.
 • Gulati R.: Alliances and Networks. "Strategic Management Journal" 1998, Vol. 19, No 4.
 • Gulati R., Nohria N., Zaheer A.: Strategic Nehvorks. "Strategic Management Journal" 2000, Vol. 21, No 3.
 • Gummesson E.: Making Relationship Marketing Operational. "The International Journal of Service Industry Management" 1994, Vol. 5, No 5.
 • Hakansson H., Johanson J.: A Model of Industrial Networks. W: Industrial Networks. A New View of Reality. Eds. B. Axelsson, G Easton. Routledge, London-New York 1992.
 • Haley R.: Benefit Segmentation: A Decision-Oriented Research Tool. "Marketing Management" 1968, Vol. 4, No 2.
 • Hamel G: Competition for Competence and Interpartner Learning within International Strategic Alliances. "Strategic Management Journal" 1991, Vol. 12, Summer.
 • Hamel G, Prahalad C.: Strategy as Stretch and Leverage. "Harvard Business Review" 1993, March-April.
 • Hamel G, Prahalad C.: Competing for the Future. Harvard Business School Press, Boston Mass. 1994.
 • Hamel G, Prahalad C.: Przewaga konkurencyjna jutra. Strategie przejmowania kontroli nad branżą i tworzenia rynków przyszłości. Business Press, Warszawa 1999.
 • Haspeslagh P., Noda T., Boulos F.: Managing for Value. It's Not Just About the Numbers. "Harvard Business Review" 2001, July-August.
 • Hill C.: Differentiation Versus Low Cost or Differentiation and Low Cost: A Contingency Framework. "Academy of Management Review" 1988, Vol. 13, No 3.
 • Hockuba Z.: Rola polityki konkurencji w budowaniu gospodarki rynkowej w Polsce. "Gospodarka Narodowa" 1998, nr 4.
 • Hockuba Z.: Nowa ekonomia instytucjonalna - czy zdominuje nasze myślenie w rozpoczynającym się stuleciu? W: Czy ekonomia nadąża za wyjaśnianiem rzeczywistości? Red. A. Wojtyna. VII Kongres Ekonomistów Polskich PTE, Dom Wydawniczy Bellona, Warszawa 2001
 • . Hofer C., Schendel D.: Strategy Formation: Analytical Concepts. West, St. Paul MN 1978.
 • Hollensen S.: Marketing Management. A Relationship Approach. Financial Times/Prentice Hall, Harlow 2003.
 • Holmstrom B., Tirole J.: The Theory of the Finn. W: Handbook of Industrial Organization. Vol. 1. Eds. R. Schmalensee, R. Willig. North-Holland, Amsterdam 1989.
 • Hooley G, Saunders J., Piercy N.: Marketing Strategy & Competitive Positioning. Prentice Hall, Europe 1998.
 • Hope J., Hope T.: Competing in the Third Wave. Harvard Business Press, Boston, Mass. 1997.
 • Howard J., Sheth J.: The Theory of Buyer Behaviour. John Wiley and Sons, New York 1969.
 • Internet w marketingu. Red. A. Bajdak. PWE, Warszawa 2003.
 • Jachnis A., Terelak J.: Psychologia konsumenta i reklamy. Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz 1998.
 • Jarillo J.: Strategic Networks. Creating the Borderless Organization. Butterwort Heinemann, Oxford 1998.
 • Kaczmarczyk S.: Badania marketingowe. Metody i techniki. PWE, Warszawa 2003.
 • Kali J.: Silna marka. Istota i kreowanie. PWE, Warszawa 2001.
 • Kamerschen D., McKenzie R., Nardinelli C.: Ekonomia. Fundacja Gospodarcza NSZZ "Solidarność", Gdańsk 1991.
 • Kapferer J.: Strategic Brand Management - New Approaches to Creating and Evaluating Brand Equity. Kogan Page, London 1995.
 • Kaplan R., Norton D.: The Balanced Scorecard. Translating Strategy into Action. Harvard Business School Press, Boston 1996.
 • Kaplan R., Norton D.: Having Trouble with Your Strategy? Then map it. "Harvard Business Review" 2000, September-October.
 • Kay J.: Podstawy sukcesu firmy. PWE, Warszawa 1996.
 • Kempny D.: Logistyczna obsługa klienta. PWE, Warszawa 2001.
 • Kędzior Z., Karcz K.: Badania marketingowe w praktyce. PWE, Warszawa 2001.
 • Kisperska-Moroń D.: Wpływ tendencji integracyjnych na rozwój zarządzania logistycznego. AE, Katowice 1999.
 • Klein B., Crawford R., Alchian A.: Vertical Integration, Appropriable Rents and the Competitive Contracting Process. "Journal of Law and Economics" 1978, Vol. 21, No 2.
 • Knox S., Maklan S.: Competing on Value. Bridging the Gap Between Brand and Customer Value. Financial Times Management, London 1998.
 • Kogut B.: The Network as Knowledge: Generative Rules and the Emergence of Structure. "Strategic Management Journal" 2000, Vol. 21, No 3.
 • Kohli A., Jaworski B.: Market Orientation: The Construct, Research Proposition and Managerial Implications. "Journal of Marketing" 1990, Vol. 54, No 2.
 • Komunikacja marketingowa. Red. M. Rydel. ODDK, Gdańsk 2001.
 • Komunikowanie się w biznesie. Red. H. Mruk. AE, Poznań 2002.
 • Kotler Ph.: Principles of Marketing. Prentice Hall Inc., New York 1991.
 • Kotler Ph.: Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola. Gebethner & Ska, Warszawa 1994.
 • Kotler Ph.: Marketing Management. Analysis, Planning, Implementation, and Control. Prentice-Hall International, Inc., Upper Saddle River, New Jersey 1997.
 • Kotler Ph., Armstrong G, Saunders J., Wong V: Marketing. Podręcznik europejski. PWE, Warszawa 2002.
 • Kotler Ph., Levy S.: Broadening the Concept of Marketing. "Journal of Marketing" 1969, Vol. 33, No 1.
 • Koźmiński A.: Zarządzanie międzynarodowe. PWE, Warszawa 1999.
 • Koźmiński A.: Zarządzanie wiedzą warunkiem konkurencyjności firmy. W: Przedsiębiorczość i konkurencyjność. Red. J. Kotowicz-Jawor. VII Kongres Ekonomistów Polskich PTE, Dom Wydawniczy Bellona, Warszawa 2001.
 • Koźmiński A.: Zarządzanie w warunkach niepewności. Podręcznik dla zaawansowanych. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.
 • Krzyżanowski L.: O podstawach kierowania organizacjami inaczej. Paradygmaty. Filozofia. Dylematy. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999.
 • Lado A., Boyd N., Wright P.: A Competency-Based Model of Sustainable Competitive Advantage: Toward a Conceptual Integration. "Journal of Management" 1992, Vol. 18, No 1.
 • Lambert D., Stock J.: Strategic Logistics Management. R.D. Irwin Inc., Boston 1993.
 • Lambin J.: Strategiczne zarządzania marketingowe. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.
 • Larson A.: Network Dyads in Entrepreneurial Setting: A Study of the Governance of Exchange Relationships. "Administrative Science Quarterly" 1992, Vol. 37, No 1.
 • Laskowska A.: Konkurowanie czasem - strategiczna broń przedsiębiorstwa. Difin, Warszawa 2001.
 • Lenskold J.: Pomiar rentowności inwestycji marketingowych. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004.
 • Leśniak-Łebkowska G: Zasobowa koncepcja budowy strategii a tworzenie i migracja wartości. "Organizacja i Kierowanie" 2001, nr 2.
 • Lewirt Th.: The Marketing Mode. McGrow Hill, New York 1969.
 • Lippman S., Rumelt R.: Uncertain Imitability: An Analysis of Interfirm Differences in Efficiency under Competition. "The Bell Journal of Economics" 1982, Vol. 13, No 2.
 • Logistyka dystrybucji. Red. K. Rutkowski. Difin, Warszawa 2000.
 • Malinowska M.: Zintegrowana komunikacja marketingowa - źródło przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw. W: Marketing. Współczesne obszary badania i zastosowania. Red. Z. Kędzior. CBiE, AE, Katowice 2000.
 • Marcinkowska M.: Kształtowanie wartości firmy. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
 • Mazurek-Łopacińska K.: Zachowania nabywców jako podstawa strategii marketingowej. AE, Wrocław 1997.
 • Mazurek-Łopacińska K.: Orientacja na klienta w przedsiębiorstwie. PWE, Warszawa 2002.
 • Mazurek-Łopacińska K.: Zachowania nabywców i ich konsekwencje marketingowe. PWE, Warszawa 2003.
 • McCarthy E.: Basic Marketing: A Managerial Approach. R.D. Irwin Inc., Homewood 111. 1960.
 • McKee D., Conant J., Vardarajan P., Mokwa P.: Success Producer and Failure Preventer - Marketing Skills: A Social Learning Theory Interpretation. "Academy of Marketing Science Journal" 1992, Vol. 20, No 1.
 • Menon A., Varadarajan P.: A Model of Marketing Konwledge Use Within Firms. "Journal of Marketing" 1992, Vol. 56, No 4.
 • Michalski M.: Zarządzanie przez wartość z perspektywy interesów właścicielskich. WIG-Press, Warszawa 2002.
 • Milgrom P.: Employment Contracts, Influence Activities and Efficient Organization Design. "Journal of Political Economy" 1988, Vol. 96, No 1.
 • Misiąg F.: Marketing na przełomie wieków XX i XXI. W: Rynek i konsumpcja: raporty z badań - rok J999. Red. F. Misiąg. IRWiK, Warszawa 2000.
 • Misztal M.: Problematyka wartości w socjologii. PWN, Warszawa 1980.
 • Moller K., Anttila M.: Marketing Capability: A Key Success Factor in Small Business? "Journal of Marketing Management" 1987, Vol. 3, No 2.
 • Monroe K.: Pricing: Making Profitable Decisions. McGraw-Hill, New York 1990.
 • Mruk H., Rutkowski I.: Strategia produktu. PWE, Warszawa 1994.
 • Murray A.: A Contingency View of Porter's "Generic Strategies". "Academy of Management Review" 1988, Vol. 13, No 3.
 • Niestrój R.: Zarządzanie marketingiem. Aspekty strategiczne. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1996.
 • Niestrój R.: Marketing zintegrowany - wyzwanie teorii i praktyki zarządzania. W: Marketing u progu XXI wieku. AE, Kraków 2001.
 • Nilson T.: Competitive Branding. John Wiley&Sons, Baffins Lane, Chichester 1998.
 • Norman R., Ramirez R.: From Value Chain to Value Constellation: Designing Interactive Strategy. "Harvard Business Review" 1993, July-August.
 • Obłój K.: Strategia organizacji. PWE, Warszawa 1998.
 • Obłój K.: Tworzywo skutecznych strategii. PWE, Warszawa 2002.
 • Ohmae K.: The Mind of the Strategist. The Penguin Business Library, New York 1982.
 • Oliver C.: Determinants of Interorganizational Relationships: Integration and Future Directions. "Academy of Management Review" 1990, Vol. 15, No 2.
 • Oliver C.: Sustainable Competitive Advantage: Combining Institutional and Resource-Based Views. "Strategic Management Journal" 1997, Vol. 18, No 9.
 • Oliver R.: Cognitive, Affective, and Attribute Bases of Satisfaction Response. "Journal of Consumer Research" 1993, Vol. 20, No 4.
 • Otto J.: Jakość a rentowność relacji z klientem. "Marketing i Rynek" 1999, nr 3.
 • Otto J.: Marketing relacji. "Przegląd Organizacji" 2000, nr 5.
 • Otto J.: Rola i znaczenie relacji we współczesnym marketingu. "Przegląd Organizacji" 2000, nr 7-8.
 • Otto J.: Marketing relacji. Koncepcja i stosowanie. C.H. Beck, Warszawa 2001.
 • Parasuraman A.: Reflections on Gaining Competitive Advantage through Customer Value. "Journal of the Academy of Marketing Science" 1997, Vol. 25, No 2.
 • Parolini C.: The Value Net. A Tool for Competitive Strategy. John Wiley&Sons Ltd., Baffins Lane, Chichester 1999.
 • Payne A.: Marketing usług. PWE, Warszawa 1996.
 • Penrose E.: The Theory of the Growth of the Firm. Basil Blackwell Publisher, Oxford 1959.
 • Perry M.: Vertical Integration: Determinants and Effects. W: Handbook of Industrial Organization. Vol. 1. Eds. R. Schmalensee, R. Willig. North Holland, Amsterdam 1989.
 • Pickton D., Broderick A.: Integrated Marketing Communication. Financial Times/Prentice Hall, Harlow 2001.
 • Piercy N.: Marketing. Strategiczna reorientacja firmy. Feiberg S JA, Warszawa 2003.
 • Pierścionek Z.: Strategie rozwoju firmy. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997.
 • Pilarczyk B.: Komunikacja jako element marketingu. W: Komunikowanie się w biznesie. Red. H. Mruk. AE, Poznań 2002.
 • Pine B.: Mass Customization. The New Frontier in Business Competition. Harvard Business School Press, Boston Mass. 1993.
 • Pine B., Victor B., Boynton A.: Making Mass Customization Work. "Harvard Business Review" 1993, September-October.
 • Podstawy marketingu. Red. J. Altkorn. Instytut Marketingu, Kraków 1995.
 • Porter M.: Competitive Strategy. Techniques for Analyzing Industries and Competitors. The Free Press, New York 1980.
 • Porter M.: Strategia konkurencji. Metody analizy sektorów i konkurentów. PWE, Warszawa 1992.
 • Porter M.: The Contributions of Industrial Organization to Strategic Management. "Academy of Management Review" 1981, Vol. 6, No 4.
 • Porter M.: Competitive Advantage. Creating and Sustaining Superior Performance. The Free Press, New York 1985.
 • Porter M.: Competition in Global Industries. Harvard University Press, Boston, MA 1986.
 • Porter M.: The Competitive Advantage of Nations. Macmillan Press LTD, London 1990.
 • Porter M.: What is strategy? "Harvard Business Review" 1996, November-December.
 • Porter M.: Porter o konkurencji. PWE, Warszawa 2001.
 • Porter M.: Clusters and the New Economics of Competition. "Harvard Business Review" 1998, November-December.
 • Porter M.: Strategy and the Internet. "Harvard Business Review" 2001, March.
 • Porter M., Millar V.: How Information Gives You Competitive Advantage. "Harvard Business Review" 1985, July-August.
 • Powell W., Koput K., Smith-Doerr L.: Interorganizational Collaboration and the Locus of Innovation: Networks of Learning in Biotechnology. "Administrative Science Quarterly" 1996, Vol. 41, No 1.
 • Prahalad C., Hamel G: The Core Competence of the Corporation. "Harvard Business Review" 1990, May-June.
 • Prahalad C., Ramaswamy V.: Co-opting Customer Competence. "Harvard Business Review" 2000, January-February.
 • Prasad V., Ramamurthy K., Naidu G: The Influence of Internet-Marketing Integration on Marketing Competencies and Export Performance. "Journal of International Marketing" 2001, Vol. 9, No 4.
 • Przedsiębiorstwo partnerskie. Red. M. Romanowska, M. Trocki. Difin, Warszawa 2002.
 • Przybyłowski K., Hartley S., Kerin R., Rudelius W.: Marketing. Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 1998.
 • Rainelli M.: Ekonomia przemysłowa. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1996.
 • Rappaport A.: Wartość dla akcjonariuszy. Poradnik menadżera i inwestora. WIG-Press, Warszawa 1999.
 • Ravald A., Gronroos C.: The Value Concept and Relationship Marketing. "European Journal of Marketing" 1996, Vol. 30, No 2.
 • Rayport J., Sviokla J.: Managing in the Marketspace. "Harvard Business Review" 1994, November-December.
 • Rayport J., Sviokla J.: Exploiting the Virtual Chain. "Harvard Business Review" 1995, November-December.
 • Reed R., DeFillippi R.: Causal Ambiguity, Barriers to Imitation, and Sustainable Competitive Advantage. "Academy of Management Review" 1990, Vol. 15, No 1.
 • Rifkin J.: Wiek dostępu. Nowa kultura hiperkapitalizmu, w której płaci się za każdą chwilę życia. Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław 2003.
 • Rogoziński K.: Nowy marketing usług. AE, Poznań 1998.
 • Rogoziński K.: Marketingowy przełom. W: Marketing 2001. Konferencja Katedr Marketingu, Handlu i Usług. Uniwersytet Gdański, Sopot 1998.
 • Rokita J.: Zarządzanie strategiczne. Tworzenie i utrzymywanie przewagi konkurencyjnej. PWE, Warszawa 2005.
 • Romanowska M.: Alianse strategiczne przedsiębiorstw. PWE, Warszawa 1997.
 • Romanowska M.: Strategie rozwoju i konkurencji. CIM, Warszawa 1998.
 • Rudnicki L.: Zachowanie konsumentów na rynku. PWE, Warszawa 2000.
 • umelt R.: Toward a Strategic Theory of the Firm. W: Competitive Strategic Management. Ed. R. Lamb. Ballinger, Cambridge 1984.
 • Rumelt R.: Theory, Strategy, and Entrepreneurs/Tip. W: The Competitive Challenge: Strategies for Industrial Innovation and Renewal. Ed. D. Teece. Ballinger, Cambridge 1987.
 • Rumelt R.: How Much Does Industry Matter? "Strategic Management Journal" 1991, Vol. 12, No 3.
 • Rust R., Ambler T., Carpenter G, Kumar V., Srivastava R.: Measuring Marketing Productivity: Current Knowledge and Future Directions. "Journal of Marketing" 2004, Vol. 68, No 4.
 • Rutkowski I.: Marketing jako źródło przewagi konkurencyjnej na rynku. W: Marketing jako czynnik i instrument konkurencji. Monografie i Opracowania. IFGN SGH, Warszawa 1993, nr 376.
 • Rutkowski I.: Nowe zjawiska w marketingu międzynarodowym. W: Współczesne problemy marketingu międzynarodowego. Red. J. Wiktor. AE, Kraków 1998.
 • Rutkowski I.P.: Zasoby intelektualne firmy i inteligentny system informacyjny strategii marketingowej. "Marketing i Rynek" 2003, nr 1.
 • Rynkowe zachowania konsumentów. Red. E. Kieżel. AE, Katowice 1999.
 • Sanchez R., Heene A., Thomas H.: Dynamics of Competence-Based Competition. Theory and Practice in the New Strategic Management. Pergamon, Elsevier Science Ltd., Oxford 1996.
 • Schultz D., Tannenbaum S., Lauterborn R.: Integrated Marketing Communication. NTC Publishing Group, Lincolnwood 1993.
 • Selznick P.: Leadership in administration: A Sociological Interpretation. Harper & Row, 1957.
 • Shank J., Govindarajan V.: Strategic Cost Management. Free Press, New York 1993.
 • Shapiro C., Varian H.: Information Rules: A Strategic Guide to the Network Economy. Harvard Business School Press, Boston MA 1999.
 • Sheth J., Newman B., Gross B.: Why We Buy What We Buy: A Theory of Consumption Values. "Journal of Business Research" 1991, No 60.
 • Shimp T.: Advertising, Promotion and Supplemental Aspects of Integrated Marketing Communication. The Dryden Press, Fort Worth 1997.
 • Skrzypacz B.: Zarządzanie marką a wzrost wartości firmy. W: Zarządzanie wartością firmy. Red. A. Herman, A. Szablewski. Poltekst, Warszawa 1999.
 • Slater S., Narver J.: Market Orientation and the Learning Organization. "Journal of Marketing" 1995, Vol. 59, No 3.
 • Slater S., Narver J.: Intelligence Generation and Superior Customer Value. "Journal of the Academy of Marketing Science" 2000, Vol. 28, No 1.
 • Slywotzky A., Morrison D., Andelman B.: Strefa zysku. Strategiczne modele działalności. PWE, Warszawa 2000.
 • Snów C., Miles R., Coleman H.J.: Managing 21s' Century Network Organizations. "Organization Dynamics" 1992, Vol. 20, No 3.
 • Stalk G, Evans Ph., Shulman L.: Competing on Capabilities: The New Rules of Corporate Strategy. "Harvard Business Review" 1992, March-April.
 • Stern L., El-Ansary A., Coughlan A.: Kanały marketingowe. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
 • Strategor: Zarządzanie firmą. Strategie, struktury, decyzje, tożsamość. PWE, Warszawa 1995.
 • Strobacka K., Lehtinen J.: Sztuka budowania trwałych związków z klientami. Customer Relationship Management. Oficyna Ekonomiczna, Dom Wydawniczy ABC, Kraków 2001.
 • Sznajder A.: Sztuka promocji, czyli jak najlepiej zaprezentować siebie i swoją firmą. Business Press, Warszawa 1993.
 • Sznajder A.: Marketing wirtualny. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002.
 • Sztucki T.: Promocja. Sztuka pozyskiwania nabywców. Agencja Wydawnicza "Placet", Warszawa 1995.
 • Szulce H.: Struktury i strategie w handlu. PWE, Warszawa 1998.
 • Szymura-Tyc M.: Strategia konkurencji przedsiębiorstwa oparta na kompetencjach marketingowych i wartości dla klienta. Identyfikacja problemu, dylematy modelowania. W: Modele strategii marketingowych. Wybrane ujęcia paradygmatyczne i sektorowe. Red. L. Żabiński. AE, Katowice 2000.
 • Szymura-Tyc M.: Zasoby i kompetencje marketingowe przedsiębiorstwa. "Marketing i Rynek" 2001, nr 5.
 • Szymura-Tyc M.: Zasoby oparte na wiedzy w procesie budowy przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw. "Przegląd Organizacji" 2002, nr 3.
 • Szymura-Tyc M.: Wartość dla klienta jako źródło przewagi konkurencyjnej. "Organizacja i Kierowanie" 2003, nr 4.
 • Szymura-Tyc M.: Budowa przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw. "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" 2003, nr 1.
 • Szymura-Tyc M.: Zarządzanie wartością dla klienta. "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" 2003, nr 6.
 • Szymura-Tyc M.: Wartość dla klienta w teorii wyboru, zachowań konsumenta i marketingu. W: Wartość w naukach ekonomicznych. Red. H. Zadora. Politechnika Śląska, Gliwice 2004.
 • Teece D.: Profiting from Technological Innovation: Implications for Integration, Collaboration, Licensing and Public Policy. W: The Competitive Challenge: Strategies for Industrial Innovation and Renewal. Ed. D. Teece. Ballinger, Cambridge 1987.
 • Treacy M., Wiersema F.: Customer Intimacy and Other Value Disciplines. "Harvard Business Review" 1993, January-February.
 • Treacy M., Wiersema F.: The Discipline of Market Leaders. Choose Your Customer, Narrow Your Focus, Dominate Your Market. Addison-Wesley Publishing Company Inc., Reading, MA 1995.
 • Trocki M.: Architektura biznesu - nowe struktury działalności gospodarczej. W: Przedsiębiorstwo partnerskie. Red. M. Romanowska, M. Trocki. Difin, Warszawa 2002.
 • Urbanowska-Sojkin E., Banaszyk P, Witczak H.: Zarządzanie strategiczne przedsiębiorstwem. PWE, Warszawa 2004.
 • Vickers J.: Concepts of Competition. Calderon Press, Oxford 1994.
 • Vorhies D., Morgan N.: Benchmarking Marketing Capabilities for Sustainable Competitive Advantage. "Journal of Marketing" 2005, Vol. 69, No 1.
 • Wartość w naukach ekonomicznych. Red. H. Zadora. Politechnika Śląska, Gliwice 2004.
 • Waśkowski Z.: Budowa lojalności względem marki na rynku dóbr przemysłowych. "Marketing i Rynek" 2001, nr 3.
 • Webster F.: Top Management's Concerns about Marketing: Issues for the 1980's. "Journal of Marketing" 1981, Vol. 45, Summer.
 • Webster F.: The Changing Role of Marketing in the Corporation. "Journal of Marketing" 1992, Vol. 56, No 4.
 • Webster F.: Market-Driven Management. Using the New Marketing Concept to Create a Customer-Oriented Company. John Wiley&Sons, Inc., New York 1994.
 • Webster F.: The Future Role of Marketing in Organization. W: Reflections on the Futures of Marketing. Eds. D. Lehmann, K. Jocz. Marketing Science Institute, Cambridge, Mass. 1997.
 • Wemcrfelt B.: A Resource-based View of the Firm. "Strategic Management Journal" 1984, Vol. 5, No 2.
 • Wiktor J.: Promocja. System komunikacji przedsiębiorstwa z rynkiem. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.
 • Williamson O.: Markets and Hierarchies: Analysis and Antitrust Implications. Free Press, New York 1975.
 • Williamson O.: The Economic Institutions of Capitalism. Free Press, New York 1985.
 • Williamson O.: Ekonomiczne instytucje kapitalizmu. Firmy, rynki, relacje kontraktowe. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998.
 • Williamson O.: The New Institutional Economic: Taking Stock, Looking Ahead. "Journal of Economic Literature" 2000, Vol. 38, No 3.
 • Witek-Hajduk M.: Zarządzanie marką. Difin, Warszawa 2001.
 • Witkowski J.: Zarządzanie łańcuchem dostaw. P WE, Warszawa 2003.
 • Witkowski J.: Zarządzanie zintegrowanymi łańcuchami dostaw. "Organizacja i Kierowanie" 2003, nr 1.
 • Woodruff R.: Customer Value: The Next Source for Competitive Advantage. "Journal of the Academy of Marketing Science" 1997, Vol. 25, No 2.
 • Woodruff R., Cadotte E., Jenkins R.: Modeling Consumer Satisfaction Processes Using Experience-Based Norms. "Journal of Marketing Research" 1983, Vol. 20, No 3.
 • Woodruff R., Gardial S.: Know Your Customer. New Approaches to Understanding Customer Value Satisfaction. Balckwell Publishers Inc., Maiden Mass. 1996.
 • Wrzosek W.: Marketing w procesach konkurencji. "Marketing i Rynek" 1997, nr 10.
 • Wskaźniki marketingowe. Red. R. Kozielski. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004.
 • Yankelovich D.: New Criteria for Market Segmentation. "Harvard Business Review" 1964, March-April.
 • Zeithaml V.: Consumer Perceptions of Price, Quality, and Value: A Means-End Model and Synthesis of Evidence. "Journal of Marketing" 1988, No 3, 52.
 • Zimniewicz K.: Współczesne koncepcje i metody zarządzania. PWE, Warszawa 1999.
 • Zorska A.: Ku globalizacji. Przemiany w korporacjach transnarodowych i w gospodarce światowej. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998.
 • Żabiński L.: Wstęp do koncepcji marketingu integralnego. "Handel Wewnętrzny" 1992, nr 4-5.
 • Żabiński L.: Marketing a system zarządzania przedsiębiorstwem i biznesem. W: Zarządzanie marketingowe przedsiębiorstwami w gospodarce polskiej. Podstawy - metody - dylematy. Materiały konferencyjne. Red. L. Żabiński. AE, PTE, Katowice 1995.
 • Żabiński L.: Zmiany klasycznych orientacji marketingowych przedsiębiorstw. "Marketing i Rynek" 1996, nr 6.
 • Żabiński L.: Dylematy teorii i metodyki badań orientacji strategicznej marketingu. W: Orientacje marketingowe podmiotów gospodarczych. Podstawy teoretyczno-metodyczne. Kierunki badań. Red. L. Żabiński. AE, Katowice 1999.
 • Żabiński L.: Paradygmaty współczesnego marketingu a ich inspiracje w naukach ekonomicznych i psychologii oraz w podejściach metodologicznych nauk społecznych. W: Modele strategii marketingowych. Wybrane ujęcia paradygmatyczne i sektorowe. Red. L. Żabiński. AE, Katowice 2000.
 • Żabiński L.: Podstawowe koncepcje marketingu i ich paradygmaty. W: Modele strategii marketingowych. Wybrane ujęcia paradygmatyczne i sektorowe. Red. L. Żabiński. AE, Katowice 2000.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000136184823

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.