PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2006 | nr 1148 Finanse publiczne w warunkach akcesji do Unii Europejskiej | 220--228
Tytuł artykułu

Ryzyko podatkowe w Polsce dwa lata po akcesji do Unii Europejskiej - kierunki zmian

Warianty tytułu
Trends in Polish Tax Risk after Two Years of European Union Membership
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Przedstawiono ogólny zarys modelu ryzyka podatkowego w Polsce z perspektywy czynników, które go kształtują. Następnie został on skonfrontowany z ogólnymi tendencjami oddziaływań normatywnych i pozanormatywnych ze strony Unii jako ponadnarodowej struktury administracyjnej. Wskazano kierunek zmian ryzyka podatkowego w Polsce.
EN
Polish accession to the European Union has been connected with many changes in domestic tax risk. This article analyzes the impact of these changes and - as a conclusions - tries to answer the following question: whether the Polish tax risk has increased or diminished during the last two years of EU membership. Concluding, within the material and formal tax law, due to the accession the tax risk has increased. The negative results apply either to taxpayers or to the state as a tax income beneficiary. Nevertheless, the specific source of this risk' increasing allows to venture an opinion about tax risk stabilization in the future. (original abstract)
Słowa kluczowe
Twórcy
Bibliografia
 • [1] Bartosiewicz A., Kubacki R., Wpływ orzecznictwa Europejskiego Trybunatu Sprawiedliwości na wykładnię przepisów nowej ustawy o VAT, „Glosa" 2004 nr 5.
 • [2] Brodecki Z. i in., Finanse, Wyd. Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2004.
 • [3] Dębieć A., Regulacje prawne dotyczące opodatkowania VAT transakcji w handlu między państwami członkowskimi U E, Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, marzec 2003.
 • [4] Dyrektywa z dnia 23 lipca 1990 r. o wspólnym systemie podatkowym dla spółek-matek i spółek-córek różnych państw członkowskich, 90/435/EEC.
 • [5] Dyrektywa z dnia 3 lipca 2003 r. o opodatkowaniu należności licencyjnych i odsetek, 2003/49/EC.
 • [6] Emmert F., Morawiecki M., Prawo europejskie, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa-Wrocław 1999.
 • [7] Kaczmarek T.T., Ryzyko i zarządzanie ryzykiem. Ujęcie interdyscyplinarne, Wyd. Difin Warszawa 2005.
 • [8] Kaczmarek K., Pawlik M., Odpowiedzialność odszkodowawcza Skarbu Państwa - wynagrodzenie doradcy podatkowego jako element szkody, „Przegląd Podatkowy" 2006 nr 4.
 • [9] Kosikowski C., Stabilność prawa podatku, [w:] Polski system podatkowy, red. A. Pomorska, UMCS, Lublin 2004.
 • [10] Lasiński-Sulecki K., Zalasiński A., Strategie wykorzystania orzecznictwa Europejskiego Trybunatu Sprawiedliwości w postępowaniu podatkowym i sądowoadministracyjnym, „Przegląd Podatkowy" 2006 nr 3.
 • [11] Mastalski R., Prawo podatkowe, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2000.
 • [12] Nahotko S., Ryzyko ekonomiczne w działalności gospodarczej, Oficyna Wydawnicza Ośrodka Postępu Organizacyjnego, Bydgoszcz 2001.
 • [13] Pietrasiewicz W., Opodatkowanie obrotu podatkiem akcyzowym, [w:] Prawo podatkowe przedsiębiorców, red. H. Litwińczuk, Warszawa 2006.
 • [14] Prawo podatkowe przedsiębiorców, red. H. Litwińczuk, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2006.
 • [15] Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. „Ordynacja podatkowa", DzU 1997 nr 137, poz. 926, z późn. zm.
 • [ 16] Ustawa z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym, DzU 2004 nr 29, poz. 257, z późn. zm.
 • [17] Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, DzU 2004 nr 54, poz. 535, z późn. zm.
 • [18] Ustawa z dnia 19 marca 2004 r. „Prawo celne", DzU 2004 nr 68, poz. 622.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000137264933

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.