PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2006 | nr 1148 Finanse publiczne w warunkach akcesji do Unii Europejskiej | 60--72
Tytuł artykułu

Finansowanie działań promocyjnych jednostek samorządowych ze środków europejskich

Warianty tytułu
Financing of Self-government Units' Promotion Activity from European Means
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Przedstawiono pojęcie i cele promocji oraz sposoby promocji wykorzystywane przez jednostki samorządu terytorialnego. Omówiono fundusze i programy wspomagające działania promocyjne jednostek samorządu terytorialnego.
EN
A modest of financial resources which self-government units have at their disposal makes in practice well-thought promotion impossible. Joining the European Union by Poland has created possibility to gain external sources to finance promotion activities. The aim of the study is to point at potential abilities of financing promotion campaigns of self-government units from European means. (original abstract)
Twórcy
Bibliografia
 • [1] Czornik M., Promocja miasta, wyd. 2, AE, Katowice 2000.
 • [2] Dębniewska M., Skorwider J., Instrumenty rozwoju lokalnego i regionalnego Warmii i Mazur, ze szczególnym uwzględnieniem funduszy unijnych, [w:] Samorząd terytorialny w zintegrowanej Europie, II Forum Samorządowe, red. B. Filipiak, A. Szewczuk, Z. Zychowicz, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 401, Szczecin 2005.
 • [3] Florek M., Narzędzia marketingu terytorialnego, [w:] Marketing terytorialny. Możliwości aplikacji, kierunki rozwoju, red. H. Szulce, M. Florek, AE, Poznań 2005.
 • [4] Gaczek W., Manikowska B., Badania krajobrazu społeczno-gospodarczego, [w:] Prace z zakresu gospodarki przestrzennej i ochrony środowiska, red. R. Domański, AE, Poznań 1994.
 • [5] Kańduła S., Płaszczyzny międzynarodowej współpracy jednostek samorządu terytorialnego, [w:] Globalizacja gospodarki, red. P. Deszczyński, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej nr 44, Poznań 2004.
 • [6] Podręcznik procedur wdrażania ZPORR, Wyd. Ministerstwo Gospodarki i Pracy, Warszawa 2004.
 • [7] Program operacyjny dla wykorzystania środków finansowych w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, zatwierdzony przez Radę Ministrów w dniu 26 lipca 2005 r., Ministerstwo Gospodarki i Pracy, Warszawa 2005.
 • [8] Przydatek E., Przydatek J., Promocja, Wyd. Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1999.
 • [9] Sikora J., Promocja regionu i miejscowości, [w:] Samorząd w Polsce. Istota, formy, zadania, pod red. S. Wykrętowicz, Wyd. WSB, Poznań 2004.
 • [10] Soból E., Maty słownik języka polskiego, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2000.
 • [11] Ustawa z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, DzU 2001 nr 142, poz. 1591, z późn. zm.
 • [12] Ustawa z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa, DzU 2001 nr 142, poz. 1590, z późn. zm.
 • [13] Ustawa z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, DzU 2001 nr 142, poz. 1592, z późn. zm. [14] Uzupełnienie Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006, załącznik do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, z dnia 8 września 2004 r.
 • [15] Uzupełnienie Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 -załącznik do rozporządzenia ministra gospodarki i pracy z 25 sierpnia 2004 r. w sprawie przyjęcia Uzupełnienia Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, DzU nr 200, poz. 2051.
 • [16] Uzupełnienie ZPORR, tekst jedn., uwzględniający zmiany przyjęte przez Komitet Monitorujący ZPORR w dniu 17 marca 2005, Warszawa 2004.
 • [17] Wojsyk K., Promocja miejscowości, gminy i regionu w Internecie, [w:] Internet w mojej gminie. Sposoby wykorzystania technik informatycznych w rozwoju samorządu, red. W. Pander, M. Brennek, K. Wojsyk, Wyd. Fundacja Wspomagania Wsi, Warszawa 2005.
 • [18] Wojtasiewicz L., O potrzebie zmian w modelu działalności samorządu terytorialnego w Polsce, "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny" 2004 z. 2.
 • [19] www.eog.gov.pl. [20] www.funduszestrukturalne.gov.pl.
 • [21] www.zporr.gov.pl.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000137264954

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.