PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2007 | nr 743 | 91--120
Tytuł artykułu

Charakterystyka żywności funkcjonalnej

Warianty tytułu
Characterization of the Functional Food
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Termin "zdrowa żywność" czy "zdrowe odżywianie" jest dziś tak popularny, że przenika do przemysłu spożywczego czy farmaceutycznego. W dzisiejszych czasach istnieje kult racjonalnego odżywiania. Konsumenci przy wyborze żywności zwracają coraz większą uwagę nie tylko na wartość kaloryczną produktu, ale także na korzyści zdrowotne. Żywność funkcjonalna, zawierając w swym składzie biologicznie aktywne składniki, jest więc cennym źródłem odżywczym oraz pobudza aktywność psychiczną człowieka. Pozytywne oddziaływanie tego rodzaju żywności musi być potwierdzone badaniami naukowymi, co powoduje, że zwolenników żywienia prozdrowotnego przybywa.
EN
Functional food comes up to people's expectations. It has been developed as a respond to the demand resulting from people's consciousness. It means the transgression to food oriented towards protection against diseases and improvement of general health. Thus, the aim of the functional food is to maintain human organism in as good physical and psychological health as possible. Two groups of functional rood are distinguished: the food the nutritional and health effects of which are well known and the food the effects of which are insufficiently known. The first group includes products rich in or enriched with milk-fermenting bacteria, food fiber, vitamins, indispensable unsaturated fatty acids, peptides and proteins. The other group includes food containing phytocompounds. The functional food may prove an effective weapon against most of the civilization diseases (original abstract).
Rocznik
Numer
Strony
91--120
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
 • Ambrosone C. B. Coles B. F., Freudenheim J. L., Shiellds P. G., Glutathione-S-transferase (GSTML) Genetic Polymorphismos do Not Affect Human Breast Cancer Risk, Regardless of Dietary Antioxidants, "Journal Nutrition" 1999, nr 2(129).
 • Anonim, Functional Food Science in Europe - Foreword, "British Journal Nutrition" 1998, nr 3 (Supl. 1).
 • Antosiewicz I., Żywność o określonych funkcjach prozdrowotnych - żywność funkcjonalna na tle doświadczeń japońskich, "Żywność, Żywienie a Zdrowie" 1997, nr 4.
 • Antosiewicz L, Moroz A., Zalewski S., Żywność funkcjonalna prozdrowotną żywnością XXI wieku, "Przegląd Gastronomiczny" 1997, nr 3.
 • Babicz-Zielińska E., Przybyłowski P, Wartość biologiczna składników żywności [w:] Chemia żywności, red. Z.E. Sikorski, WNT, Warszawa 2002.
 • Bartnikowska E., Produkty mięsne jako żywność wygodna i funkcjonalna, "Przemysł Spożywczy" 2001, nr 10.
 • Bellisle F., Diplock AT, Hornstra G., Koletzko B., Roberfroid M., Salminen S., Saris W.H.M., Functional Food Science in Europe - Foreword, "British Journal Nutrition" 1998, nr 80 (Supl. 1).
 • Blaut M., Collins M. O., Welling G. W., Dore J., Loo van J., Vos de W, Molecular Biological Methods for Studying the Gut Microbiota: the EU Human Gut Flora Project, "British Journal Nutrition" 2002, nr 87 (Supl. 2).
 • Blendford O.E., Food for Health, "The Market International Food Ingredients" 1994, nr 4.
 • Bramley P.M., Is Lycopene Beneficial to Human Health? "Phytochemistry" 2000, 3(54).
 • Brzozowska A., Żywność wygodna - wybrane problemy wartości odżywczej, "Przemysł Spożywczy" 1993, nr 9.
 • Bukowska H., Pieczul-Mróz J., Jastrzębska M., Lactobacillus plantarum (pro-viva) w diecie obniża stężenie fibrynogenu i LDL cholesterolu u osób z umiarkowanie podwyższonym poziomem cholesterolu, "Czynniki Ryzyka" 1998, nr 1
 • Coussement P., Oligofructose. Inulin and Prebiotics Products, "Milchwissensaft" 1997, nr 12.
 • Cummings J. H., Macfarlane G. T., Gastrointestinal Effects of Prebiotics, "British Journal Nutrition" 2002, nr 87 (Supl. 2).
 • Czapski J., Wykorzystanie owoców i warzyw w produkcji żywności funkcjonalnej, "Żywność, Nauka, Technologia, Jakość" 1999, nr 4(21), Supl.
 • Czarnocińska J., Gawęcki J., Rola węglowodanów w żywieniu i ochronie zdrowia [w:] Współczesna wiedza o węglowodanach, red. J. Gawęcki, Wydawnictwo AR, Poznań 2001.
 • Darewicz M., Dziuba J, Panfil T., Biologicznie aktywne składniki żywności funkcjonalnej w profilaktyce chorób nowotworowych, "Żywność, Nauka, Technologia, Jakość" 2003, nr 4(37).
 • Diplock A. T., Aggett P. J., Ashwell M., Bornet F., Fern E.B., Roberfroid B.M., Scientific Concepts of Functional Foods in Europe: Consensus Document, "British Journal Nutrition" 1999, nr 81 (Supl. 1).
 • Diplock A.T., Charleux J. L., Crozier-Willi G., Functional Food Science and Defence Against Reactive Oxidative Species, "British Journal Nutrition" 1998, nr 80 (Supl. 1).
 • Fioch M. H., Hong-Curtiss J., Probiotics and Functional Foods in Gastrointestinal Disorders, "Current Gastroenterology" 2001, nr 3.
 • Florowska A., Krygier K., Zastosowanie nietrawionych oligosacharydów w produktach spożywczych, "Przemysł Spożywczy" 2004, nr 5.
 • Frau K., Top Product Development Trend in Europe, "Food Technology" 1999, 1(53).
 • Gawęcki J, Hryniewiecki L., Żywienie człowieka. Podstawy nauki o żywieniu, PWN, Warszawa 2003.
 • Gertig H., Gawęcki J, Słownik terminów żywieniowych, PWN, Warszawa 2001.
 • Gillooly M., Bothwell T. H., Torrance J. D., Mac Phail A. P., Derman D. P., Bezwoda W. R., Mills W, Charlton R.W, Mayeta F., The Effects of Organic Acids. Phytates and Polyphenols on the Absorption of Iron from Vegetables, "British Journal Nutrition" 1983, nr 2(49).
 • Giovannucci E., Rimm E. B., Liu Y., Stampfer M. J, Willett W. C., A Prospective Study of Tomato Products, Lycopene, and Prostate Cancer Risk, "Journal National Cancer Institute" 2002, nr 5(94).
 • Goldberg I., Functional Foods: Designer Foods, Pharmafoods. Nutraceuticals, Chapman & Hall, London 1994.
 • Goldberg I., Functionality of Ingredients [w:] I. Goldberg, Functional Food, Chapman & Hall, London 1994.
 • Górecka D., Anioła J., Błonnik pokarmowy i preparaty wysokobłonnikowe [w:] Współczesna wiedza o węglowodanach, red. I. Gawęcki, Wydawnictwo AR, Poznań 2001.
 • Greenwald P, Clifford C., Milner J.A., Diet and Cancer Prevention, "European Journal Cancer" 2001, nr 8(37).
 • Heasman M., Creating Competitive Space in Globalmarkets, "Food Technology" 1997, nr 51.
 • Hertog G.L., Hollman P.C.H., Putte van the B., Content of Potentially Anticarcinogenic Flavonoids of Tea Infusion, Wines, and Fruit Juices, "Journal Agricultural Food Chemistry" 1993, nr 8(41).
 • Higiena produkcji żywności, red. D. Kołożyn-Krajewska, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2003.
 • Hoover D.G., Minimally Processed Fruits and Vegetables: Reducing Microbial Load by Nonthermal Physical Treatments, "Food Technology" 1997, nr 6(51).
 • Hozyasz K., Probiotyki i prebiotyki - nowe propozycje w żywieniu niemowląt, "Medycyna Rodzinna" 2002, nr 1.
 • Ishibashi N., Yamazaki S., Probiotics and Safety, "American Journal Clinical Nutrition" 2001, nr 73 (Supl).
 • Jakubowski A., Funkcjonalne produkty spożywcze, "Przemysł Spożywczy" 1995, nr 11.
 • Janicki A., Wartość odżywcza żywności funkcjonalnej, "Żywność, Nauka, Technologia, Jakość" 1999, nr 4(21), Supl.
 • Janicki A., Żywność funkcjonalna - potrzeba żywieniowa czy promocja nowych wyrobów, "Bezpieczna Żywność" 2001, nr l.
 • Jenkins Y.L.M., Research Issues Evaluating "Functional Foods", "Food Technology" 1993, nr 4(47).
 • Kolanowski W., Olej rybi jako źródło kwasów tłuszczowych omega-3 - znaczenie zdrowotne i wzbogacanie żywności, "Przemysł Spożywczy" 2000, nr 9.
 • Kolanowski W, Tłuszcz rybi - niepowtarzalna wartość odżywcza, "Żywność, Żywienie, Prawo a Zdrowie" 2000, nr 4.
 • Kolanowski W., Jędrzejczyk H., Żywność zmniejszająca ryzyko chorób cywilizacyjnych [w:] Żywność wygodna i żywność funkcjonalna, red. F. Świderski, WNT, Warszawa 1999.
 • Kolanowski W, Świderski F, Wielonienasycone kwasy tłuszczowe z grupy n-3 (n-3 PUFA). Korzystne działanie zdrowotne, zalecenie spożycia, wzbogacanie żywności, "Żywienie Człowieka i Metabolizm" 1997, nr 2.
 • Kontula P, In vitro and in vivo Characterization of Potential Probiotic Lactic Acid Bacteria and Prebiotic Carbohydrates, "Finnish Journal Dairy Science" 1999, nr 1(54).
 • Kostyra H., Kostyra E., Ewolucja ekosystemu żywieniowego, "Przemysł Spożywczy" 1998, nr 9.
 • Kozłowska H., Troszyńska A., Rola naturalnych substancji nieodżywczych pochodzenia roślinnego jako składników żywności funkcjonalnej, "Żywność, Nauka, Technologia, Jakość" 1999, 4(21), Supl.
 • Kozłowska-Wojciechowska M., Rola żywności funkcjonalnej w profilaktyce i terapii. Czy margarynę można zaliczyć do żywności funkcjonalnej?, "Żywność, Nauka, Technologia, Jakość" 2001, nr 3(28), Supl.
 • Krajewski K., Przyczyny, kierunki rozwoju i segmentacja rynku żywności prozdrowotnej na tle doświadczeń światowych, "Żywność, Nauka, Technologia, Jakość" 1999, nr 4(21).
 • Krygier K., Żywność funkcjonalna z surowców i produktów tłuszczowych, "Żywność, Nauka, Technologia, Jakość" 1999, nr 4(21), Supl.
 • Krygier K., Żywność funkcjonalna - żywność XXI wieku, "Przemysł Spożywczy" 2002, nr 4.
 • Krygier K., Tondera L., Żywność funkcjonalna (prozdrowotna) w Polsce, "Przemysł Spożywczy" 2000, nr 9.
 • Libudzisz Z., Probiotyki w żywieniu człowieka, "Przemysł Spożywczy" 1999, nr 1 (53).
 • Libudzisz Z., Pro- i prebiotyki w fermentowanych napojach mlecznych, "Pediatria Współczesna" 2002, nr 1(4).
 • Lutomski .J., Alkiewicz J., Leki roślinne w profilaktyce i terapii, PZWN, Warszawa 1993.
 • Marciniak-Łukasiak K., Krygier K., Charakterystyka kwasów omega-3 i ich zastosowanie w żywności funkcjonalnej, "Przemysł Spożywczy" 2004, nr 12.
 • Murthy M., Nutraceuticals, Functional Foods and Medical Foods: Commentary and Caveats, ".Journal of Nutraceuticals Functional Medicals Foods" 1997, nr 3.
 • Owczarek L., Osińska M., Mączyńska D., Produkty pochodzenia roślinnego a żywność funkcjonalna, "Przemysł Spożywczy" 1999, nr l.
 • Rewolucja zdrowotna, "Przemysł Spożywczy" 2002, nr 11.
 • Rutkowski A., Światowy rynek żywności funkcjonalnej a Polska, "Przemysł Spożywczy" 2001, nr 3.
 • Rutkowski A., Żywność funkcjonalna-dodatki-biznes, "Żywność, Nauka, Technologia, Jakość" 1999, nr 4(21), Supl.
 • Salminen S., Bouley C., Bourton-Ruault M. C., Functional Food Science and the Gastrointestinal Physiology and Function, "British Journal Nutrition" 1998, nr 80 (Supl. 1).
 • Sanders M. E., Probiotics, "Food Technology" 1999, 11(53).
 • Schrezenmeir J., Verse de M., Probiotics, Prebiotics, and Synbiotics - Approaching a Definition, "American Journal Clinical Nutrition" 2001, nr 73 (Supl. 1).
 • Scientific Concepts of Functional Foods in Europe Consensus Document, "British Journal Nutrition" 1999, nr 81 (Supl. l).
 • Shamsuddin A. M., Nonisoflavone Soybean Anticarcinogens. Inositol Phosphates Have Novel Anticancer Function, Journal Nutrition" 1995, nr 5(125).
 • Stark A. H., Madar Z., Olive Gil as a Functional Food: Epidemiology and Nutritional Approaches, "Nutrition Review" 2002, nr 6(60).
 • Szołtysek K., Perspektywy i tendencje rozwoju produkcji żywności geriodietetycznej, "Żywność, Nauka, Technologia, Jakość" 2001, nr 3, (Supl).
 • Świderski F., Kolanowski W., Żywność funkcjonalna i dietetyczna [w:] Żywność wygodna i żywność funkcjonalna, red. F. Świderski, WNT, Warszawa 1999.
 • Tomasik P., Prebiotyki i probiotyki, "Zdrowa Żywność, Zdrowy Styl Życia" 2001, nr 1 (51).
 • Tomomatsu H., Health Effects of Oligosaccharides, "Food Technology" 1994, nr 48.
 • Troszyflska A., Honke J., Kozłowska H., Naturalne substancje nieodżywcze (NSN) pochodzenia roślinnego jako składniki żywności funkcjonalnej, "Postępy Fitoterapii" 2000, nr 2.
 • Trowel H., Definition of Dietary Fiber and Hypothesis That It is a Protective Factor in Cert in Diseases, "American Journal Nutrition" 1986, nr 2(26).
 • Trząskowska M., Żerańska E., Zastosowanie bakterii probiotycznych, "Żywność, Nauka, Technologia, Jakość" 2002, nr 3(32).
 • Wills J., Biblia żywności i żywienia, Wydawnictwo Amber, Warszawa 1999.
 • Wilska-Jeszka J., Barwniki [w:] Chemia żywności, red. Z.E. Sikorski, WNT, Warszawa 2002.
 • Wilska-Jeszka.J., Inne naturalne składniki żywności [w:] Chemia żywności, red. Z.E. Sikorski, WNT, Warszawa 2002.
 • Zduńczyk Z., Probiotyki i prebiotyki oddziaływanie lokalne i systemowe, "Przemysł Spożywczy" 2002, nr 4.
 • Zduńczyk Z., Znaczenie biologicznie aktywnych nieodżywczych składników diet w zapobieganiu chorobom cywilizacyjnym, "Żywność, Nauka, Technologia, Jakość" 1999, nr 4(21).
 • Zduńczyk Z., Żywność funkcjonalna. Nowe wyzwanie dla badaczy i producentów żywności, "Przemysł Spożywczy" 1999, nr 3.
 • Ziemlański Ś., Budzyńska-Topolowska.J., Współczesne poglądy na rolę. fizjologiczną wielonienasyconych kwasów tłuszczowych z rodziny n-3, "Żywienie Człowieka i Metabolizm" 1992, nr 2(19).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000137264996

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.