PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2008 | nr 2 | 17--19
Tytuł artykułu

Życie na krawędzi

Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Świad­ka­mi kry­zy­su na ryn­ku kre­dy­tów miesz­ka­nio­wych w Sta­nach Zjed­no­czo­nych je­ste­śmy od kil­ku mie­się­cy. Po­przez po­pu­lar­ny w USA me­cha­nizm se­ku­ry­ty­za­cji na­leż­no­ści za­bez­pie­czo­nych hi­po­te­ka­mi kry­zys ten ude­rzył z du­żą si­łą w ban­ki i fun­du­sze in­we­sty­cyj­ne nie tyl­ko w Sta­nach Zjed­no­czo­nych, ale i w Eu­ro­pie Za­chod­niej, Ja­po­nii i Chi­nach, któ­re ma­ją w swo­ich port­fe­lach pa­pie­ry wy­emi­to­wa­ne w opar­ciu o ame­ry­kań­skie kre­dy­ty sub­pri­me, czy­li kre­dy­ty hi­po­tecz­ne gor­szej ja­ko­ści. (abstrakt oryginalny)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
17--19
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000137934762

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.