PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2007 | nr 12 | 9--15
Tytuł artykułu

Zakaz dyskryminacji w dostępie do dóbr i usług świadczonych publicznie w prawie polskim - uwagi wokół implementacji dyrektywy rasowej 2000/43/WE

Autorzy
Warianty tytułu
Prohibition of Discrimination in the Field of Access to and Supply of Goods and Services Which Are Avalaible to the Public in Polish Law. Remarks on Implementation of the Race Equality Directive (2000/43/EC)
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Podstawowa implementacja wspólnotowych dyrektyw antydyskryminacyjnych w Polsce nastąpiła poprzez nowelę do kodeksu pracy, która weszła w życie 1 stycznia 2004 r. Jednak zakres przedmiotowy niektórych dyrektyw wychodzi poza stosunki regulowane przez prawo pracy. Szczególnym przykładem jest tzw. dyrektywa rasowa (2000/43/WE). Najbardziej znamienne i kontrowersyjne jest rozszerzenie jej oddziaływania na "dostęp do dóbr i usług oraz dostarczanie dóbr i usług publicznie dostępnych, włącznie z zakwaterowaniem". Nie wprowadzono do prawa polskiego specjalnych przepisów, które implementowałyby tę dyrektywę w powyższym zakresie. Autor wskazuje na obecnie obowiązujące przepisy kodeksu karnego, kodeksu wykroczeń oraz kodeksu cywilnego, które przy odpowiedniej wykładni mogą mieć zastosowanie do zwalczania dyskryminacji w dostępie do dóbr i usług świadczonych publicznie. (abstrakt oryginalny)
EN
The amandments to the Labour Code which entered into force on 1st of January 2004 are the main implementaion of EU anti-discriminations directives in Poland. However some of those directives broadened its material scope outside labour law. That is a case of Race Directive (2000/43/EC). "Access to and supply of goods and services which are avalaible to the public, including housing" is the most significent and controversial exemple. There are none specific regulations covering this field. Author of the article, however, points out previously existing provisions of Penal Code, Petty ofences' Code and Civile Code which with specific interpretation can be use to fight discrimination in the field of access to and supply of goods and services which are avalaible to the public. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
9--15
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
 • K. Ahtela, The revised provisions on sex discrimination in european law - a critical assessment, "European Law Review" 2005, vol. 11, nr 1, s. 57-78.
 • M. Bell, A patchwork of protection: the new anti-discrimination law framework, "The Modern Law Review" 2004, vol. 67, nr 3, s. 467.
 • M. Bell, Anti-discrimination law and the European Union, Oxford 2002
 • L. Boruta, Zakaz dyskryminacji w zatrudnieniu - nowa regulacja prawna
 • "Praca i Zabezpieczenie Społeczne" 2000, nr 2, s. 2 i n.
 • C. Brown, The Race Directive: towards equality for all the peoples of Europe?, "The Yearbook of European Law" 2001-2002, vol. 21, s. 195-227.
 • Czy w hotelu dyskryminują Romów? "Gazeta Wyborcza" z 4 listopada 2005 r.
 • S. Biernat, Wykładnia prawa krajowego zgodnie z prawem Wspólnot Europejskich (w:) C. Mik (red.), Implementacja prawa Wspólnot Europejskich w krajowych porządkach prawnych, Toruń 1998, s. 123-150.
 • S. Dmowski, S. Rudnicki, Komentarz do kodeksu cywilnego. Księga pierwsza. Cześć ogólna, Warszawa 2005.
 • E. Ellis, EU antidiscrimination law, Oxford 2004.
 • L. Farkas, A good way to equality: Roma seeking judical protection against discrimination in Europe, "Anti-Discrimination Law Review" 2006, Issue 3, s. 21-29.
 • L. Florek, Równe traktowanie pracowników w prawie europejskim, "Praca i Zabezpieczenie Społeczne" 2002, nr 5, s. 2 i n.
 • L. Flynn, The implications of Article 13 EC - after Amsterdam, will some forms of discrimination be more equal than others?, "Common Market Law Review" 1999, vol. 39, s. 1127 in.
 • B. Hepple, Race and law in fortress Europe, "The Modern Law Review" 2004, vol. 67, nr 1, s. 1-15.
 • D.L. Hosking, Great expectations: protection from discrimination because of disability in Community law, "European Law Review" 2006, s. 667-689.
 • M. Matey-Tyrowicz. Zakaz dyskryminacji w zatrudnieniu w prawie wspólnotowym, (w:) M. Matey-Tyrowicz, L. Nawacki, B. Wagner (red.), Prawo pracy a wyzwania XXI wieku, Księga Jubileuszowa Profesora Tadeusza Zielińskiego, Warszawa 2002, s. 589 i n.
 • E. Howard, Anti race discrimination measures in Europe: an attack on two fronts, "European Law Review" 2005, vol. 11, nr 4, s. 468-486.
 • U. O'Hare, Enhancing europe-an equality rights: a new regional framework, "Maastrich Journal of European and Comparative Law" 2001, vol. 8, nr 2, s. 142.
 • B. Kurcz, Dyrektywy Wspólnoty Europejskiej i ich implementacja do prawa krajowego, Kraków 2004.
 • "Maastrich Journal of European and Comparative Law" 2005, vol. 12, nr 4 - Special Issue: Thirty years of Ell sex equality law (ed. By T. Hervey), s. 307-493.
 • "Maastrich Journal of European and Comparative Law" 2006, vol. 13, nr 3, - Equality and Diversity: Challenges for EU Anti-Discrimination Law, s. 277-375.
 • L. Mitrus, Stosunek pracy, Kraków 2005, s. 149-187.
 • L. Mitrus, Wpływ regulacji wspólnotowych na polskie prawo pracy, Kraków 2006, s. 103-120.
 • . H. Oliver, Sexual orientation discrimination: perceptions, definitions and genuine occupational requirements, "Industrial Law Journal" 2004, vol. 33, nr l,s.l-21.
 • E. Picker, DEBATE: Anti-discrimination as a program of private law? "German Law Journal" 2003, vol. 4, s. 771 i n.
 • D. Schick, Broadening the scope and the norms of EU gender equality law: towards a multidimensional conception of equality law, "Maastrich Journal of European and Comparative Law" 2005, vol. 12, nr 4, s. 427-466.
 • L. Waddington, The development of a new generation of sex equality directives, "Maastricht Journal of European and Comparative Law" 2004, vol. 11, nr 1, s. 3 -11.
 • M. Wandzel, Równe traktowania mężczyzn i kobiet, Kraków 2003.
 • R. Whittle, M. Bell, Between social policy and Union citizenship: the Framework Directive and equal treatment in employment, "European Law Review" 2002, vol. 27, nr 6, s. 677-691.
 • M. Zysk, Age discrimination law in the country with a comunist history: the example of Poland,"European Law Journal" 2006, vol. 12, nr 3, s. 371-402.
 • www.errc.org
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000137935122

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.