PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2008 | nr 2 | 24--25
Tytuł artykułu

Bez VAT-u

Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Usłu­ga po­śred­nic­twa po­le­ga­ją­ca na pro­wa­dze­niu dzia­łal­no­ści go­spo­dar­czej na rzecz ban­ku w za­kre­sie za­wie­ra­nia umów le­asin­gu sa­mo­cho­dów oso­bo­wych jest zwol­nio­na z po­dat­ku od to­wa­rów i usług. Naj­waż­niej­sze zna­cze­nie w tym przy­pad­ku ma pra­wi­dło­we przy­pi­sa­nie to­wa­ru bądź usłu­gi do kon­kret­nej kla­sy­fi­ka­cji sta­ty­stycz­nej PKWiU. Wpły­wa to bez­po­śred­nio na wy­so­kość staw­ki po­dat­ku VAT al­bo zwol­nie­nia da­nej usłu­gi lub to­wa­ru z te­go ob­cią­że­nia fi­skal­ne­go. (abstrakt oryginalny)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
24--25
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000137935240

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.