PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2008 | nr 2 | 40--41
Tytuł artykułu

Jak reklamować fundusze?

Autorzy
Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Kon­ku­ren­cja na ryn­ku fun­du­szy in­we­sty­cyj­nych w ostat­nich la­tach moc­no wzro­sła. Z dru­giej stro­ny, ofer­ta i pro­duk­ty róż­nych firm bar­dzo się do sie­bie upodob­ni­ły. Jak przy­cią­gnąć klien­ta, prze­ko­nać go, że nasz to­war jest lep­szy, cie­kaw­szy, bę­dzie bar­dziej zy­skow­ny? To­wa­rzy­stwa Fun­du­szy In­we­sty­cyj­nych prze­ści­ga­ją się w po­my­słach na re­kla­mę, to już są ca­łe kam­pa­nie zle­ca­ne pro­fe­sjo­na­li­stom, któ­rzy za cięż­kie pie­nią­dze sta­ra­ją się od­róż­nić i wy­róż­nić pro­dukt okre­ślo­nej fir­my. Tu po­trzeb­ny jest nie tyl­ko ekstra po­mysł na ekstra pro­dukt, trze­ba mieć tak­że łut szczę­ścia, bo np. na giełdzie akurat są spadki. (abstrakt oryginalny)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
40--41
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000137961980

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.