PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2007 | nr 12 | 23--31
Tytuł artykułu

Zobowiązania wekslowe w prawie pracy (na tle zagadnienia odpowiedzialności materialnej pracownika)

Autorzy
Warianty tytułu
Bill of Exchange Liabilities in Labour Law in the Context of Worker' Material Responsibility
Języki publikacji
PL
Abstrakty
O zobowiązaniu wekslowym w ramach stosunku pracy najczęściej mówiło się w kontekście zabezpieczenia roszczeń pracodawcy powstałych w związku z niedoborem zaistniałym w mieniu powierzonym pracownikowi. Nie jest to jednak jedyny przykład wykorzystania weksla na gruncie nowoczesnych stosunków prawa pracy. Weksel niejednokrotnie towarzyszy bowiem obecnie umowie o zakazie konkurencji, umowie o podnoszeniu kwalifikacji zawodowych przez pracownika, zabezpieczając ewentualne roszczenia pracodawcy. Teoretycznie nie można także wykluczyć sytuacji, w której to weksel posłuży zabezpieczeniu roszczeń pracownika względem pracodawcy. W praktyce jednak z uwagi na silniejszą pozycję pracodawcy będą to przypadki niezwykle rzadkie. Autor omawia pierwszy z przedstawionych przypadków, czyli wykorzystanie weksla w zakresie zabezpieczenia roszczeń związanych z niedoborem, gdyż zagadnienie dopuszczalności stosowania zobowiązania wekslowego w tym właśnie zakresie wzbudza najwięcej kontrowersji zarówno w praktyce, jak i doktrynie. (abstrakt oryginalny)
EN
The problem of employers' claims protection by means of promissory note, in the range of the worker' material responsibility, is in legal literature the subject of discussion constantly. The present article attempts the settlement of presented opinions. Author declares for admissibility this kind of protections in Polish labour law, disputing with opponents ofthis standpoint. The article also analyses the jurisdiction of the Polish Supreme Court on this subject, which accepts presence of promissory note in employment relationship. Author presents required employer's legal actions, the rules in proceedings before court and the ways of protection the workers during the trial. (original abstract)
Słowa kluczowe
Rocznik
Numer
Strony
23--31
Opis fizyczny
Twórcy
autor
Bibliografia
 • L. Bagińska, M. Czarnecki, Prawo wekslowe i czekowe. Komentarz, Warszawa 2000, s. 171.
 • W. Czachórski, Zobowiązania. Zarys wykładu, Warszawa 1994, s. 435.
 • S. Garlicki, M. Piekarski, A. Stelmachowski, Odpowiedzialność cywilna za niedobory. Warszawa 1971, s. 244-255.
 • K. Gonera, Zabezpieczenie wekslowe roszczeń pracodawcy, "Monitor Prawa Pracy" 2006, nr 10, s. 516.
 • Ï. Heropolitańska, Weksel w obrocie gospodarczym, Warszawa 1996, s. 15.
 • I. Heropolitańska, Zarzuty przeciwko nakazowi zapłaty, Wydawnictwo ABC 2000, LEX/el.
 • M. Honzatko, Obieg weksla in blanco, Lwów 1934, s. 7.
 • K. Jaśkowski, Komentarz do art. 18 kodeksu pracy (w:) K. Jaśkowski, E. Maniewska, Kodeks pracy. Komentarz. Ustawy towarzyszące z orzecznictwem. Europejskie prawo pracy z orzecznictwem, t. I, Zakamycze: 2006, wyd. V, LEX/el. 2006.
 • P. Jura, Wpływ ustawowego zakresu odpowiedzialności materialnej pracownika za szkodę w powierzonym mieniu na charakter zobowiązania 2 weksla in blanco (wybrane zagadnienia). "Z Problematyki Prawa Pracy i Polityki Socjalnej" 2001, t. 14, s. 86.
 • P. Machnikowski, Weksel własny in blanco, C.H. Beck 2002, s. 188.
 • W. Muszalski (red.) Kodeks pracy. Komentarz", Wydawnictwo C.H. Beck 2005. s. 398.
 • T. Nycz, Niedopuszczalność stosowania weksla przez pracodawcę, artykuł opublikowany w portalu internetowym www.prawo-pracy.pl. stan: październik 2006 r.
 • K. Piasecki, Prawo wekslowe i czekowe z komentarzem. Warszawa 1993, s. 60.
 • M. Piekarski, Odpowiedzialność odszkodowawcza za niedobory, Warszawa 1977, s. 140-150.
 • "Przegląd Prawa Handlowego" 1931, s. 805.
 • "Przegląd Prawa Handlowego" 1934, s. 1282.
 • Z. Radwański, Prawo zobowiązań. Warszawa 1986, s. 453.
 • I. Rosenbluth, Prawo wekslowe. Komentarz, Kraków 1938 (przedruk Wrocław 1992), s. 16.
 • I. Różański, Podręcznik prawa wekslowego wraz z wzorami weksli, Warszawa 1957, s. 19.
 • R. Sadlik, Wekslowe zabezpieczenie roszczeń pracodawcy, "Prawo Pracy" 2001, nr 7-8, s. 31.
 • A. Szpunar, Komentarz do prawa wekslowego i czekowego, Warszawa 1996, s. 77.
 • A. Szpunar, O powstaniu zobowiązania wekslowego, "Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego" 1992, nr l, s. 3.
 • A. Szpunar, Przedawnienie roszczeń wekslowych, "Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego" 1992, nr 5-6, s. 93 i n.
 • System prawa procesowego cywilnego, red. Z. Resich, t. II, Wrocław-Warszawa 1987, s. 607.
 • A.M. Świątkowski (red.) Kodeks pracy. Komentarz, C.H. Beck 2006. s. 546.
 • H. Warman, Zarzuty przeciwko wekslowemu nakazowi zapłaty w postępowaniu nakazowym, Warszawa 1937, s. 44.
 • A. Żabski, Glosa do wyroku SN z 2J.05.I981 r., W PRN 6/81, OSNCP 1981/11/225, "Państwo i Prawo" 1983, nr 4, s. 137 i n.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000137962157

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.