PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2006 | nr 1148 Finanse publiczne w warunkach akcesji do Unii Europejskiej | 400--417
Tytuł artykułu

Ustrój i gospodarka samorządu terytorialnego w Hiszpanii z perspektywy 25 lat doświadczeń

Warianty tytułu
The System and Economy of Local Government in Spain from the Perspective of 25 Years
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł zawiera charakterystykę samorządu terytorialnego w Hiszpanii w ujęciu dynamicznym. Przedstawiono aspekty historyczne, regulacje prawne i ich zmiany, organizację samorządu terytorialnego i jego struktury, zakres zadań i kompetencji, środki, jakimi dysponują poszczególne szczeble samorządu.
EN
After enacting a democratic constitution in 1978, Spain started to construct a modern local government system. In 1981, statutes (constitutions) were passed for the newly established autonomous communities (regions), as well as the act regulating their sources of finance. Five years later Spain joined the European Union, which opened the possibility of accessing EU funds, mainly for the regions, and deriving huge benefits boosting the development of the then lagging country. It is, therefore, interesting to investigate if the country seized the opportunity? The article discusses the development path of local government and primarily of its key link - the autonomous communities - but also communes and provinces, with respect to the systemic, organizational, legal and economic solutions. Formulas implemented in Spain provide analytical material and constitute a source of inspiration. This is the main conclusion that can be drawn from the evolutionary process of changes, as well as the consistence and determination in pursuing the assumed goals, i.e. becoming one of the most developed countries. Especially interesting are the following characteristics of the Spanish local government system: distinct differences between the regional and lower levels of self-government (communes and provinces); financial stabilization of local governments - the rules of their financing are stable and predictable, hence they can pursue long-term strategies; centralized laws regulating the activities of local governments (the same laws are applied across Spain), unlike the autonomous communities that enjoy very broad autonomy; reduction of central government's transfers to autonomous communities in favour of their participation in the collected taxes and extensive formal institutions (commissions and councils) making up a platform for the co-operation between the State and autonomous communities, which is a very important solution. (original abstract)
Twórcy
Bibliografia
 • [1] Blanco Gonzalez A., La evolucion de los derechos forales desde dla codification hasta la Constitution de 1978 (especial referenda al derecho gallego), Tórculos Edicións, (b.m.w.) 2002.
 • [2] Garcîa Hernandez L., Hernandez Sayans J.F., Espana: El Estado Autonâmico, BOE, Madrid 2005.
 • [3] Gimenéz-Reyna Rodriguez E., Fernandez J.M., El sistema espanol de financiación autonómica, [w:] El sistema de finansciacion teritorial en los modelos de estado espanol y alemân, Institute Nacional de Administración Pûblica, Madrid 2000.
 • [4] Las Conferencias Sectoriales. Las Comisiones Bilatérales de Coopération. Informe Anual 2001, Ministerio de Administraciones Publicas, Madrid 2002.
 • [5] La Ley orgânica de de fmanciacion de las Comunidades Autónomas de 22 de septiembre de 1980, modificada el 27 de diciembre de 2001.
 • [6] La Ley 21/2001 de 27 diciembre, reguladora de las medidas fiscales y administrativas del nuevo sistema de fmanciacion de las CC. ÄA. de régimen comûn y Ciudades con Estatuto de Autonomia.
 • [7] Ley Orgânica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, z późn. zm.
 • [8] Lopez M.T., Lopez A., Utrilla de la Hoz, Introduction al Sector Pûblico Espanol, Editorial Civitas, Madrid 1998.
 • [9] Marczak J., Ewolucja finansowania samorządu terytorialnego w Hiszpanii - wnioski dla Polski, [w:] Sanacja finansów publicznych w Polsce. Aspekty prawne i ekonomiczne, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2005.
 • [10] Marczak J., Fundusze strukturalne U E jako źródło finansowania wspólnot autonomicznych w Hiszpanii, [w:] Samorząd terytorialny w zintegrowanej Europie, II Forum Samorządowe, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 401, Szczecin 2005.
 • [11] Marczak J., Koncepcja Funduszu Wystarczalności w systemie finansowania regionów w Hiszpanii, [w:] Ucetnictvi a dane po vstupu Ćeske republiky, Polskę republiky a Slovenske republiky do UE, Vysokâ Śkola Bânskâ - Tecnickâ Univerzita Ostrava, Ostrava 2005.
 • [12] Marczak J., Organizacja i gospodarka finansowa samorządu terytorialnego w Hiszpanii, [w:] Problemy finansowe w działalności samorządu terytorialnego, red. S. Dolata, Uniwersytet Opolski, Opole 2002.
 • [13] Marczak J., System finansowania gmin w Hiszpanii, [w:] Finanse, bankowość, ubezpieczenia wobec wyzwań współczesności, t. 2, Finanse przedsiębiorstw. Finanse publiczne i podatki, red. K. Znaniecka, AE, Katowice 2002.
 • [14] Milkowski T., Machcewicz P., Historia Hiszpanii, Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Ossolineum, Wrocław-Warszawa-Kraków 1998.
 • [15] Ministerio de Economia y Hacienda, Secretaria de Estado de Hacienda y Presupuestos 2001.
 • [16] Monasterio Escudero C., El sistema de fmanciacion autonómica 2002, [w:] El nuevo modela de fmanciacion autonómica (2002), dirección J. Salinas Jimenez, Institute de Estudios Fiscales, Madrid 2002.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000137963385

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.