PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2006 | nr 1148 Finanse publiczne w warunkach akcesji do Unii Europejskiej | 373--385
Tytuł artykułu

Finansowanie gminnego szkolnictwa obowiązkowego z bez zwrotnych źródeł pozabudżetowych

Autorzy
Warianty tytułu
Financing of the Communal Compulsory Education from Non- returnable Non-budgetary Sources
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem opracowania jest przedstawienie potencjalnych możliwości pozyskania bezzwrotnych środków pozabudżetowych, które mogą służyć finansowaniu działalności gminnych szkół obowiązkowych. Jednocześnie autorka poszukuje odpowiedzi na pytania: 1) jaką rolę w pozyskiwaniu omawianych środków mogą odgrywać organy gminy, jaką zaś dyrektorzy szkół, 2) jakie czynniki wpływają ograniczająco na pozyskiwanie tych środków przez organy samorządowe i dyrektorów szkół. (fragment artykułu)
EN
State budget resources and communal own revenues provided to finance compulsory schools expenditures are often not sufficient. Therefore it is necessary to obtain incomes for financing educational spendings from additional sources. The aim of the article is to present the possibilities of obtaining non-returnable funds from non-budgetary sources. Additionally, the author attempts to find out 1) the role of the local authorities and headteachers in the process of looking for additional funds for the communal schools 2) the factors limiting the possibilities of obtaining these funds. (original abstract)
Twórcy
autor
Bibliografia
 • [1] Bugajna-Sporczyk D., Dzbeńska E., Janson L, Sztekier-Łabuszewska M., Fundacje i stowarzyszenia. Prawo i praktyka, Wyd. ZPP, Warszawa 2005.
 • [2] Burzyńska D., Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej elementem systemu finansowania zadań na rzecz ekologii, [w:] Ekonomiczne i prawne problemy racjonalizacji wydatków publicznych, t. 2, Kontrowersje wokół wydatkowania środków publicznych w wybranych dziedzinach funkcjonowania państwa i gospodarki narodowej, red. J. Głuchowski, A. Pomorska, J. Szołno-Koguc, UMCS, Lublin 2005.
 • [3] Ekologiczny biznes dla szkół, „Dyrektor Szkoły" 2002 nr 9.
 • [4] Gońda E., Możliwości finansowania działalności oświatowej organów lokalnych w Polsce z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, [w:] Forum Samorządowe „Polska samorządność w integrującej się Europie", Fundacja na rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2004.
 • [5] Gońda E., Wpływ organów gminy na zakres samodzielności finansowej szkół samorządowych w Polsce, [w:] Finanse samorządu terytorialnego. Zagadnienia wybrane, red. L. Patrzałek, Wyd. Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań-Wrocław, 2005.
 • [6] Gońda E., Kotlińska J., Zwrotne źródła finansowania inwestycji komunalnych z zakresu oświaty, referat przygotowany na konferencję naukową organizowana przez UMCS, która odbyła się w Lublinie w dniach 13-15 września 2006 r. (mpis powielony, s. 4-6).
 • [7] http://www.nfosigw.gov.pl/site/main/archiwum.php.
 • [8] http://www.ekofundusz.org.pl/pl/index.htm (z 15 marca 2006 r.).
 • [9] Informacja o wynikach kontroli finansowania zadań oświatowych jednostek samorządu terytorialnego, NIK, Warszawa 2003.
 • [10] Janowski A., Uryga D., O zapotrzebowaniu na oświatę, „Edukacja" 2005 nr l.
 • [11] Jeżowski A., Finanse w oświacie, wyd. 3 popr., Instytut Badań w Oświacie, Wrocław 2003.
 • [12] Jeżowski A., Środki pozabudżetowe w placówce oświatowej, „Dyrektor Szkoły" 1999 nr 9.
 • [13] Kańduła S., Kijek L, Udział funduszy celowych w finansowaniu zadań własnych gminy, [w:] Prawne i finansowe aspekty funkcjonowania samorządu terytorialnego, t. 2, Finanse i budżety samorządów, red. S. Dolata, Uniwersytet Opolski, Opole 2000.
 • [14] Konarzewski K., Dyrektorzy o swoich szkołach w drugim roku reformy systemu oświaty, raport cząstkowy w ramach programu „Monitorowanie reformy systemu oświaty", Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2001.
 • [15] Kotlińska J., Wynik finansowy działalności organów samorządowych Poznania w latach 1991-2004, [w:] Finanse samorządu terytorialnego. Zagadnienia wybrane, red. L. Patrzałek, Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, Poznań-Wrocław 2005.
 • [16] Kozińska-Baldyga A., Gmina a organizacje pozarządowe, referat wygłoszony podczas VII Forum Inicjatyw Oświatowych, które odbyło się w Sejmie RP w dniach 2-3 grudnia 2000 r., http://www.fio.interklasa.pl/fio7/gmina.htm.
 • [17] Nowakowski A., Zadania samorządu terytorialnego w dziedzinie kultury fizycznej w świetle ustawy z 1996 r., „Samorząd Terytorialny" 1997 nr 4.
 • [18] Polakowska-Kujawa J., Kujawa M., Sponsoring - aspekty prawne i gospodarcze, Poltext, Warszawa 1994.
 • [19] Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 11 lutego 2005 r. w sprawie dofinansowania zadań ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, DzU 2005 nr 28, poz. 237.
 • [20] Skura J., Rady dla rad szkól, „Dyrektor Szkoły" 2001 nr 9.
 • [21] Statut Fundacji Wspomagania Wsi, http://www.fww.org.pl/polski/ofundacji.htm (z 15 marca 2006 r.).
 • [22] Stecki L., Sponsoring, Wyd. TNOiK „Dom Organizatora", Toruń 2000.
 • [23] Uchwała Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 16 października 2003 r. w sprawie przyjęcia kryteriów i zasad udzielania dotacji finansowych ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zał. l, rozdz. 1.
 • [24] Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. „Karta Nauczyciela", DzU 2003 art. 30, ust. 8, z późn. zm.
 • [25] Ustawa z 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach, DzU 1991 art. l, z późn. zm.
 • [26] Ustawa z 7 kwietnia 1989 r. „Prawo o stowarzyszeniach", DzU 2001 nr 79, poz. 855, z późn. zm.
 • [27] Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty, DzU 2004 nr 256, poz. 2572, z późn. zm.
 • [28] Ustawa z dnia 29 lipca 1992 r. o grach i zakładach wzajemnych, DzU 2004 nr 4, poz. 27, z późn. zm.
 • [29] Ustawa z dnia 18 grudnia 1998 r. o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych, DzU 1998 nr 162, poz. 1121, z późn. zm.
 • [30] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. „Prawo ochrony środowiska", DzU 2001 nr 62, poz. 627 z późn. zm.
 • [31] Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o zmianie ustawy o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych, DzU 2001 nr 76, poz. 808.
 • [32] Ustawa z dnia 25 listopada 2004 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz o zmianie niektórych ustaw, DzU 2004 nr 273, poz. 2703.
 • [33] Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, DzU 2005 nr 249, poz. 2104.
 • [34] Ustawa z dnia 29 sierpnia 2005 r. o Funduszu im. Komisji Edukacji Narodowej, DzU 2005 nr 167, poz. 1400.
 • [35] W trosce o ochronę powietrza, „Prezentacje EkoFunduszu" 2005 nr 2.
 • [36] Walczak K., Dotacje na ekoprzedsięwzięcia, „Gazeta Samorządu i Administracji" 2006 nr l.
 • [37] Wróbel J., Rekord docieplenia i oszczędności, „Gazeta Prawna" 2004 nr 223.
 • [38] Zajdel K., Jak pisać o pomoc?, „Dyrektor Szkoły" 2001 nr 9.
 • [39] Zarządzenie nr 1046/2004 Prezydenta Miasta Krakowa z 29 czerwca 2004 r. w sprawie zasad udzielania dofinansowania ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie oraz Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, zał. l.
 • [40] Źródła i zasady finansowania ochrony środowiska w Polsce. Informator, red. A. Świderska, Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Białystok 2005.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000137963689

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.