PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2008 | nr 2 | 46--47
Tytuł artykułu

Sprzedawca też płaci

Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Opi­sy­wa­li­śmy nie­daw­no na ła­mach „Ga­ze­ty Ban­ko­wej” przy­pa­dek pra­cow­ni­ków jed­nej ze spół­ek, któ­ra wpro­wa­dza­jąc we­dług an­giel­skie­go wzor­ca ty­go­dnio­wy sys­tem spłat za­dłu­że­nia, wy­twa­rza w klien­cie at­mos­fe­rę osa­cze­nia. Sys­tem ty­go­dnio­wy nie ma w Pol­sce więk­sze­go uza­sad­nie­nia – w prze­ci­wień­stwie do Wiel­kiej Bry­ta­nii, gdzie wy­pła­ta wy­na­gro­dzeń rów­nież na­stę­pu­je co ty­dzień, w na­szym kra­ju trud­no li­czyć na co­ty­go­dnio­we przy­pły­wy go­tów­ki u dłuż­ni­ka. Sys­tem po­zwa­la jed­nak na po­bie­ra­nie do­dat­ko­wych opłat za każ­dą wi­zy­tę przed­stawiciela firmy u klienta.(abstrakt oryginalny)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
46--47
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000138093563

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.