PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2006 | nr 4 | 15--22
Tytuł artykułu

Niezależność biegłego rewidenta ora podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego w statutowym badaniu sprawozdań finansowych oraz przy wykonywaniu usług poświadczających w świetle obowiązujących w Polsce przepisów

Autorzy
Warianty tytułu
Independence of Chartered Accountant and Organization Authorized to Conduct Financial Statement Audit Under Polish Regulation Regarding Statutory Financial Audit and Confirmation Services
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Obecnie w Europie szeroko stosuje się podejście do niezależności audytora oparte na zasadach. Ponad trzy czwarte Krajów Członkowskich przyjęło zasady Rekomendacji Unii Europejskiej w sprawie niezależności. W Polsce obowiązującym podejściem do niezależności audytora jest podejście bazujące na szczegółowych regułach a nie na generalnych zasadach. Polskie podejście jest odmienne od podejścia Rekomendacji Unii Europejskiej oraz przepisów nowej Dyrektywy w sprawie audytu. Spodziewane są zmiany dostosowujące polskie prawodawstwo do prawodawstwa Unii Europejskiej. W Polsce, na tle innych krajów Wspólnoty Europejskiej, proces dostosowywania do wymagań unijnych nie został zakończony. Po przyjęciu ósmej dyrektywy, zostaną opracowane zmiany polskich przepisów.(abstrakt oryginalny)
EN
The principles-based approach to auditor independence is now widely used throughout Europe. Over three quarter of EU Member States, have now adopted the principles of the EU Recommendation on Independence. The rules-based approach to auditor independence, not principle based approach, is now used in Poland. This polish approach is different from approach used in the EU Recommendation on Independence and The new 8th Company Law Directive on statutory audit. Changes of polish law that will harmonize polish law with European Union law are expected. The process of harmonization is not finished yet in Poland. After adoption of The new 8th Company Law Directive on statutory audit, changes of polish law will be defined.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
15--22
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ustawowych badań rocznych sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych, zmieniająca dyrektywy Rady 78/660/EWG i 83/349/EWG oraz uchylająca dyrektywę Rady 84/253/EWG, Bruksela, 8 marca 2006 r., PE-CONS 3667/05.
 • European Union, Press Release IP/05/1249, "Charlie McCreevy, Commissioner for Internal Market nad Services, welcomes the agrément reached In Council on the 8th Company law Directive on statutowy audit", Brussels, 11 October 2005, http://europa.eu.int/.
 • E. Chrostowska "Niezależność audytora - analiza uregulowań w Polsce" "Audyt: doświadczenia międzynarodowe oraz osobliwości narodowe", Żytomierski Państwowy Uniwersytet Technologiczny, Żytomierz 2004.
 • E. Chrostowska "Uregulowanie kwestii niezależności audytora wewnątrz Unii Europejskiej - stan uregulowań po wydaniu Rekomendacji Unii Europejskiej w sprawie niezależności audytora, przed wejściem w życie dyrektywy w sprawie audytu", Międzynarodowy Zbiór Prac Naukowych. Problemy teorii, metodologii rachunkowości, kontroli i analizy ", Żytomierski Państwowy Uniwersytet Technologiczny, Żytomierz 2006.
 • Federation des Experts Comptables Européens, "Survey on implementation of the EU Recommendation on Independence", March 2006, http://www.fee.be/currentissues.
 • Federation des Experts Comptables Européens, Press Release Ref: PR69, "Survey Finds EU Auditor Independence Reforms Taking Hold In Member States. Regulatory pause called for as reforms are evaluated", 17 March 2006, http : //www. fee .be/currentis sues.
 • Reforma systemu badań sprawozdań finansowych. Aktualności 01/2006, 28 lutego 2006 http://www.kibr.org.pl/.
 • Reforma systemu badań sprawozdań finansowych. Aktualności 02/2006, 03 marca 2006 http://www.kibr.org.pl/.
 • Reforma systemu badań sprawozdań finansowych. Aktualności 03/2006, 07 marca 2006 http://www.kibr.org.pl/.
 • Reforma systemu badań sprawozdań finansowych. Aktualności 04/2006, 20 marca 2006 http://www.kibr.org.pl/.
 • Rekomendacja Komisji Europejskiej z dnia 16 maja 2002 r "Niezależność audytora w Unii Europejskiej: zbiór podstawowych zasad.", 2002/590/EEC.
 • Uchwała nr 2 z dnia 30.06.2002 r. Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów w sprawie zasad etyki zawodowej biegłych rewidentów wraz z Załącznikiem do uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów z dnia 30.06.2002 r. w sprawie zasad etyki zawodowej biegłych rewidentów "Kodeks etyki zawodowej biegłych rewidentów".
 • Ustawa z dnia 13 października 1994 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie (Dz. U. Nr 31 z 2001 r., póz. 359 z późniejszymi zmianami).
 • Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U.1994 Nr 121 póz. 591 z późniejszymi zmianami).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000138160328

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.