PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2006 | nr 1124 Gospodarka lokalna i regionalna w teorii i praktyce | 327--340
Tytuł artykułu

Inwestycje komunalne jako czynnik rozwoju lokalnego

Autorzy
Warianty tytułu
Commune Investments as a Factor of Local Development
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Omówiono rolę samorządu terytorialnego w kształtowaniu rozwoju lokalnego, instrumenty oddziaływania na rozwój gospodarczy i społeczny gmin oraz aspekty komunalnego inwestowania. Szczególną uwagę poświęcono inwestycjom komunalnym w gminach podregionu radomskiego.
EN
Local authorities are currently facing qualitatively new challenges evolving from free market economy conditions and regulations connected with Poland's accession to the EU. The authorities' task in encouraging development processes is creating the possibility of a stable, harmonious and dynamic development of local societies. One of the most effective tools of affecting local development is municipal investment. Scarce of finance resources is not the only limitation to undertaking and executing investment processes. There is not a simple relationship between incomes and investment expenses or financial situation of communes, either. A special role is appointed to investments in technical as well as, gaining more and more significance, social infrastructure. The scale of voivod-ship does not always reflect real processes, including social and economic development processes, and phenomena appearing in local life. The research on communes in Radom's region is to describe the effects of local development processes and show the influence of municipal investment. (original abstract)
Twórcy
Bibliografia
 • Biuletyn informacyjny PUP w Radomiu, kwiecień 2005.
 • Blakley E. J., Planning Local Economic Development. Theory and Practice, SAGE Publications, Thousand Dales - London - New Delhi 1994, cyt. za W. Dziemianowicz, M. Mackiewicz , E. Ma-linowska, W. Misiąg, M. Tomalak, Wspieranie przedsiębiorczości przez samorząd terytorialny, PARP, Warszawa 2001.
 • Brol R., Rozwój lokalny - nowa logika rozwoju gospodarczego, [w:] Gospodarka lokalna w teorii i praktyce, red. M. Obrębalski, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej nr 785, AE, Wrocław 1998.
 • Domański R., Gospodarka przestrzenna, PWN, Warszawa 1990, cyt. za M. Majchrzak, A. Zalew-ski (red.), Samorząd terytorialny i rozwój lokalny. Monografie i Opracowania 483, AGH, Warszawa 2000.
 • Dziemianowicz W., Mackiewicz M., Malinowska E., Misiąg W., Tomalak M., Wspieranie przedsiębiorczości przez samorząd terytorialny, PARP, Warszawa 2001.
 • Gajl N., Instrumenty finansowe w zarządzaniu gospodarką narodową, PWE, Warszawa 1979 cyt. za T. Markowski, Zarządzanie rozwojem miast, PWN, Warszawa 1999.
 • Gałuszka K., Wpływ samodzielności dochodowej gmin na poziom ich wydatków inwestycyjnych, [w:] Samorząd terytorialny w zintegrowanej Europie, red. B. Filipiak , A. Szewczuk , Z. Zychowicz, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 401, Szczecin 2005.
 • Grześkiewicz W., Analiza wydatków inwestycji i źródeł ich finansowania, "Samorząd Terytorialny" 2000 nr 11.
 • Jastrzębska M., Kondycja finansowa a polityka finansowa j.s.t., "Samorząd Terytorialny" 2002 nr 11.
 • Kot J., Zarządzanie rozwojem gmin a praktyka planowania strategicznego, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2003.
 • Kudłacz T., Powiatowy system informacji gospodarczej, "Samorząd Terytorialny" 2005 nr 3.
 • Markowski T., Zarządzanie rozwojem miast, PWN, Warszawa 1999.
 • Mazurkiewicz A., SitkowskaR., Innowacyjność gospodarki w regionie radomskim, [w:] Spójność społeczno-ekonomiczna - implikacje regionalne, red. A. Głąbicka, WSB, Radom 2004.
 • Mykowska Z., Czynniki kształtujące działalność inwestycyjną jednostek samorządu terytorialnego w latach 1999-2003, "Finanse Komunalne" 2005 nr 1.
 • Parysek J.J. Podstawy gospodarki lokalnej, Wyd. Naukowe UAM, Poznań 2001.
 • Rocznik Statystyczny Województwa Mazowieckiego 2004, Urząd Statystyczny w Warszawie, RokV.
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 lipca 2000 r. wprowadzającego nomenklaturę jednostek terytorialnych do celów statystycznych (NTS) (DzU nr 58, poz. 685).
 • Sekuła A., Bariery rozwoju lokalnego, [w:] Samorząd terytorialny w zintegrowanej Europie, red. B. Filipiak, A. Szewczuk , Z. Zychowicz, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 401, Szczecin 2005.
 • Sierpińska M., JachnaT., Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, Wydanie II, PWN, Warszawa 1995.
 • Sprawozdania z działalności RIO i wykonania budżetu przez JST w 2000, 2001, 2002, www.rio.gov.pl.
 • Stec M. (red.), Bariery prawne efektywnego i skutecznego funkcjonowania, "Samorząd Terytorialny" 2005 nr 1-2.
 • Swianiewicz P., Zaspokajanie potrzeb inwestycyjnych samorządów gminnych, "Gazeta Samorządu i Administracji" 18.11-1.12.2002.
 • Szewczuk A., Narzędzia i procedury kreowania rozwoju lokalnego na tle potrzeb infrastrukturalnych, [w:] Samorząd terytorialny w zintegrowanej Europie, red. B. Filipiak , A. Szewczuk , Z. Zychowicz, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 401, Szczecin 2005.
 • Sztando A., Gminne instrumenty kształtowania lokalnych podmiotów gospodarczych, "Samorząd Terytorialny" 1999 Nr 7-8.
 • Sztando A., Interwencjonizm samorządowy - obszary i instrumenty oddziaływania samorządu terytorialnego na gospodarkę lokalną, [w:] Gospodarka lokalna w teorii i praktyce, red. W. Obrębalski, AE, Wrocław 1998.
 • Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, tekst jednolity (DzU 2001 nr 142, poz. 1591z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (DzU 1997 nr 9, poz. 43).
 • Ustawa z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (DzU nr 155, poz. 1014 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (DzU nr 41, poz. 361 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (DzU nr 203, poz. 1966).
 • Wojtasiewicz L., Ekonomiczne uwarunkowania rozwoju lokalnego, [w:] Rozwój lokalny i lokalna gospodarka przestrzenna, red. J. Parysek, Bogucki -Wydawnictwo Naukowe, Poznań 1996.
 • Ziółkowski M., Goleń M., Zarządzanie strategiczne rozwojem lokalnym, [w:] Zarządzanie gospodarką i finansami gminy, red. H. Sochacka-Krysiak , SGH, Warszawa 2003.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000138471115

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.