PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2006 | nr 1124 Gospodarka lokalna i regionalna w teorii i praktyce | 517--528
Tytuł artykułu

Możliwości publicznego wsparcia funduszy venture capital tworzonych przez Agencje Rozwoju Regionalnego

Warianty tytułu
Regional Development Agencies Public Support for Venture Capital Funds
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Omówiono rolę agencji rozwoju regionalnego we wspieraniu przedsiębiorczości regionalnej, szczególnie we wspieraniu funduszy kapitału zalążkowego. Jako instytucje wspierające scharakteryzowano Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Krajowy Fundusz Kapitałowy SA.
EN
Over 140 active regional development agencies play a significant role in the economic growth support in Poland. These institutions are deeply rooted in entrepreneurs consciousness, have self-government support and experience in financial and non-financial support of SME sector. The range of agencies activities is wide, beginning with information services, advisory, trainings, financial services, for creating independent capital funds providing venture capital activities. Lubelski Capital Fund Ltd. and Podlaski Capital Fund Ltd. are classic examples of effective capita] funds created within a regional development agency group. The analysis of their activities allows assuming that expanding the network of this kind of funds is a need in Poland. That is why effective EU funds management becomes more and more important. One of the possibilities of support is given by 1.2.3 Activity "Support of seed capital funds creating" that was planned to be implemented within Priority 1 of Sector Operational Program - Enterprises Competitiveness Development. The implementing institution is Polish Agency for Enterprise Development with a restriction that its duties will be held by Domestic Capital Fund Inc. (being registered at the moment). Comparing conditions of financial support provided by 1.2.3 Activity and by Domestic Capital Fund Inc. it is clearly visible that two different ways of venture capital funds financial support become reality which is opposite to the earlier assumptions. (original abstract)
Twórcy
Bibliografia
 • Guide to Risk Capital Financing in Regional Policy, dokument wydany przez Komisję Europejską w sierpniu 2002.
 • Jankowska A., Funkcjonowanie funduszy Seed Capital oraz finansowanie projektów przedsiębiorstw kapitałem zalążkowym, "Biuletyn Portalu e-MSP", luty 2004 (www.e-msp.pl).
 • Kozak A., Pyszkowski A., Szewczyk R., Słownik rozwoju regionalnego, PARR, Warszawa 2001.
 • Krajowy Fundusz Kapitałowy. Statut, zatwierdzony przez Ministra Gospodarki i Pracy dn. 21.06.2005.
 • Ministerstwo Finansów, Procedura przyznawania środków na przefinansowanie w 2005 r. (www.mofnet.gov.pl).
 • Ministerstwo Gospodarki i Pracy, Sprawozdanie z realizacji w 2004 r. Narodowego Planu Rozwoju na lata 2004-2006, czerwiec 2005.
 • Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, Sektorowy Program Operacyjny Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004-2006 przyjęty przez Radę Ministrów 16 marca 2004.
 • Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, Uzupełnienie Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004-2006.
 • Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej: Wytyczne dla projektodawców ubiegających się o wsparcie w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw.
 • Rozporządzenie (WE) nr 70/2001 z 12 stycznia 2001 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw (DzU L 10 z dn. 13.01.2001 r., s. 33), zmienione rozporządzeniem (WE) nr 364/2004 z dn. 25 lutego 2004 r. (DzU L 63 z dn. 28.02.2004 r., s. 22).
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie udzielania przez Ministra Gospodarki i Pracy w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw pomocy finansowej na powiększenie funduszu kapitału zalążkowego (projekt z dn. 20.06.2005 r.).
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dn. 27 stycznia 2005 r. w sprawie Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw (DzU nr 27, poz. 221).
 • Rozporządzenie Rady nr 1260/1999 z 21.06.1999 r. wprowadzające ogólne przepisy dotyczące Funduszy Strukturalnych (Dz. U. L 161 1999 p. 1-42).
 • Ustawa z dn. 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (DzU nr 116, poz. 1206).
 • Ustawa z dn. 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity DzU nr 15/2003, poz. 148 z późn. zm.).
 • Ustawa z dn. 4 marca 2005 r. o Krajowym Funduszu Kapitałowym (DzU nr 57, poz. 491).
 • Ustawa z dn. 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (DzU nr 109, poz. 1158 z późn. zm.).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000138509571

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.