PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2006 | nr 4 | 175--198
Tytuł artykułu

Cele i funkcje zarządzania kosztami nowego produktu poprzez koszty docelowe

Warianty tytułu
Functions and Purposes of New Product Costs Management Through the Target Costs
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Niniejszy artykuł przedstawia cele stosowania rachunku kosztów docelowych (Target Costing) na świecie oraz szeroko definiuje funkcje przez nią realizowane (informacyjną, planowania, organizowania, integrowania, koordynowania, motywacyjną, kontrolną, kalkulacyjną oraz sterowania). W szczególności podkreślono w pracy, że głównym celem stosowania TC nie jest jedynie samo nieustające dążenie do obniżania kosztów nowego produktu, ale co równie ważne, także utrzymanie właściwej struktury kosztów pod kątem dostarczania odpowiedniej wartości oczekiwanej przez nabywcę oraz osiągnięcie satysfakcjonującego poziomu zysku przez firmę stosująca TC.(abstrakt oryginalny)
EN
Increased competition and increased costs of designing made it important for the firms to identify the right products and the right methods for manufacturing the products. Firms should focus on customer and identify customer demands accurately to design the right new products. It is known, that around 80% of total life cycle costs incurred by product are already pre-determined before production and sales start. Target costing does not replace any technique that is currently in practice for product design, but it forms an integral part of total product design/redesign based on strategic plans. The main goal of this article is to discribe all different aims of TC and its main functions.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
175--198
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
 • Aharony J., Elnathan D., Raz Y. [2003], Project Cost Management in the Israeli High-Tech Industry: State of the Practice and Perceived Needs, Working Paper no 33, Free University of Bozen - Bolzano School of Economics and Management Bolzano, Italy, June.
 • Ansari S. L., Bell J. E. and the CAM-I Target Cost Core Group [1997], Target Costing - The Next Frontier in Strategic Cost Management. A CAM-I/CMS Model for Profit Planning and Cost Management, IRWIN, McGraw Hill, New York.
 • Ansoff H. J. [1985], Zarządzanie strategiczne, PWE, Warszawa.
 • Blecker T., Abdelkafi N., Kreutler G. [2004], A multi-agent based configuration process for mass customization, Working Paper.
 • http://www.productmodels.org/conference2004/papers/PETOl 8_Blecker.pdf (stan na wrzesień 2004).
 • Bonzemba E. L., Okano H. [1998], The Effects of Traget Costing Implementation on Organizational Culture in France, Working Paper przedstawione na Drugiej Azjatyckiej Konferencji dotyczącej interdycypli-narnych badań w rachunkowości (Second Asian Interdiciplinary Research in Accounting Conference), Osaka City University, Japan, 4-6 August.
 • Brilman J. [2002], Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE, Warszawa.
 • Brzezin W., Krajewska - Bińczyk E. [1997], Rola kosztów w projektowaniu wyrobów na tle wymogów współczesnej konkurencji, w: "Problemy rachunkowości zarządczej a polskie prawo bilansowe", materiały na konferencję naukową, Szczecin, 17-19 czerwca, s. 105-109.
 • Cavalieri S., Maccarrone P., Pinto R. [2004], Parametric vs. neutral network models for the estimation of production costs: A case study in the automative industry, "International Journal of production economics", nr 91, s. 165-177.
 • Choc J-M [2002], The organisational learning effects of management accounting information under advanced manaufacturing technology, "European Journal of Information Systems", nr 11, s. 142-158.
 • Clifton M. B., Bird H. M. B., Albano R. E., Townsend W. [2004], Target Costing: Market -Driven Product Design, Marcel Deker Inc., New York, Basel.
 • Cooper R. [1996a], Costing techniques to support corporate strategy: evidence from Japan, "Management Accounting Research", nr 7, s. 219-246.
 • Cooper R., Slagmulder R. [1997b], Target Costing and Value Engineering, Productivity Press, Inc., Portland, Oregon.
 • Dhibak M., Japońskie metody zarządzania kosztami, czyli Target Costing w teorii i w praktyce (cz. l i cz.2), http://www.columb-controlling.com/columb- controlling/controlling_w_teorii/artykuly/artykul35.htm. (stan na wrzesień 2004).
 • Dobija M. [2005], Rachunkowość zarządcza i controlling, Wyd. II, PWN, Warszawa.
 • Ellram L. M. [1999], The role of Supply Management in Target Costing.
 • 17. http://www.capsresearch.org/Publications/pdfs-protected/ellraml999.pdf (stan na wrzesień 2004).
 • Ellram L. M., Zsidisin G. A. [2001], Activities related to purchasing and supply management involvment in supplier alliances, Vol. 31 Issue 9/10, s. 617-634.
 • Enrietti A., Follis M., Whitford J. [2002], Improving performances at the second tier of the automotive supply chain: Fiat's "guided improvement" program in comparative perspective, Draft - Working Paper, GERPISA International Colloquium, Paris, 6-8 June.
 • Everaert P. [1999], The Imapct of Target Costing on Quality and Time-to-Market of New Products: Results from Lab Experiments, rozprawa doktorska napisana na University of Ghent w Belgii, October.
 • Freedman J. M. [1994], Target costing, "Management Accounting" (USA), Vol. 75 Issue 10, April, s. 72.
 • Haffer M. [1998], Determinanty strategii nowego produktu w polskich przedsiębiorstwach przemysłowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń.
 • Hiromoto T. [1988], Another Hidden Edge: Japanese Management Accounting, "Harvard Business Review", 66 (4), s. 22-26.
 • Innes J. [1999], Management accounting trends, "Management Accounting", UK, 77 (5), May, 40-41.
 • Institute of Management Accountants (ĽVIA) [1998], Tools and Technigues for Implementing Target Costing, "Statements on Management Accounting", Statement Number 4GG, November.
 • Jaruga A. [1998], Rachunkowość zarządcza u progu XXI wieku, Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej SKwP, nr 47, s. 140-162.
 • Jaruga A., Nowak W. A., Szychta A. [1999], Rachunkowość zarządcza -koncepcje i zastosowania, Absolwent, Łódź.
 • Karmańska A. [2002], Koncepcje ustawicznego doskonalenia przedsiębiorstwa oparte na działaniach, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości - numer specjalny, tom 8 (64), s. 108-117.
 • Kato Y. [1993], Target costing support systems: lessons from leading Japanese companies, "Management Accounting Research", 4 (1), s. 33-47.
 • Koga K. [1999], Determinants of efective product cost management during product development: opening the black box of target costing, Working Paper, Harvard University, Graduate School of Busisness Administration, George F. Baker Foundation.
 • Martyniuk T., Pałczyńska-Gościniak R. [1999b], Wykorzystanie analizy wartości w rachunku kosztów docelowych, materiały na konferencyjne "Zarządzanie kosztami w polskich przedsiębiorstwach w aspekcie Integracji z Unia Europejską", Częstochowa, s. 22-30.
 • Monden Y. [1995], Cost reduction systems: target costing and kaizen costing, Productivity Press, Portland, Oregon.
 • Monden Y., Hamada K. [1991], Target costing and kaizen costing in Japanese automobile companies, "Journal of Management Accounting Research", 3, Fall, s. 16-34.
 • Nixon B. [1998], Research and development performance measurement: a case study, "Management Accounting Research", nr 9, s. 329-355.
 • Nowak E. [2003a], Zaawansowana rachunkowość zarządcza, PWE, Warszawa.
 • Nowak E., Piechota R., Wierzbiński M. [2004], Rachunek kosztów w zarządzaniu przedsiębiorstwem, PWE, Warszawa.
 • Okano H. [1995], Target Cost Management and Product Development at Toyota, Osaka City Univeristy, February, Working Paper No. 9502.
 • Oldman A., Tomkins C. [1998], Cost Management: East is East and West is West or are we evolving to a common future?, Working Paper.^ http://www3.bus.osaka-cu.ac.jp/apira98/archives/pdfs/l l.pdf (stan na wrzesień 2004).
 • Robinson F. [1999], A practical guide to Target Costing - processes and techniques, CIMA, Kogan Page, London.
 • Sakurai M. [1989], Target Costing and How to Use it, "Journal of Cost Management", 3, Spring, s. 39-50.
 • Sobańska I. [1998a], Rachunek kosztów celu (Target Costing) w strategicznym zarządzaniu kosztami, Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej SKwP, nr 45, Warszawa, s. 78-89.
 • Sobańska I. (red.) [2003], Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza. Najnowsze tendencje, procedury i ich zastosowanie w przedsiębiorstwach, Wydawnictwo C.H.BECK, Warszawa.
 • Society of Managment Accountants of Canada [1994], Implementing Target Costing, "Managment Accounting Guideline nr 28", ĆMA, Kanada.
 • Sojak S., Jóźwiak H. [2004], Rachunek kosztów docelowych, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 • Supplier Selection & Management Report [2000], Target costing gives HP better control over supplier costs, December, Issue 00-12, s.13-15.
 • Szychta A. [1996a], Zasady i struktura target costing, Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej SKwP, nr 37, Warszawa, s.94-114.
 • Szychta A. [1997a], Sterowanie kosztami produktów według metod japońskich, Nowa Europa, Warszawa.
 • Szychta A. [1997b], Koszty docelowe, "Rachunkowość", nr 8, s. 382-390.
 • Szychta A. [1997c], Paradygmaty rachunkowości zarządczej, Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej SKwP nr 41, Warszawa, s. 50-68.
 • Szychta A. [2000b], Systemy target costing w praktyce przedsiębiorstw, w: "Controlling i rachunkowość zarządcza" nr 3, INFOR, Warszawa, s. 2-6.
 • Szychta A. [2003a], Rozwój i uwarunkowania implementacji systemu kosztów docelowych, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, tom 12 (68), SKwP, Warszawa, s. 66-93.
 • Szychta A. [2004], Rachunek kosztów działań i system kosztów docelowych jako instrumenty strategicznej rachunkowości zarządczej w warunkach globalizacji, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, tom 18(74), SKwP, Warszawa, s. 133-157.
 • Świderska G. K. (red.) [2003b], Informacja zarządcza w procesie formułowania i realizacji strategii - wyzwanie dla polskich przedsiębiorstw, Difm, Warszawa.
 • Tanaka T. [1993], Target Costing at Toyota, "Journal of Cost Management", Spring, s. 4-11.
 • Tani T., Okano H., Shimizu N., Iwabuchi Y., Fukuda J., Cooray S. [1994], Target cost management in Japanese companies: current state of the art, "Journal of Management Accounting Research", 5, s. 67-81.
 • Ward Y., Graves A. [2004], A New Cost Managment & Accounting Approach For Lean Enterprises, Univeristy of Bath School of Management, Working Paper, Series 2004.05.
 • Woodlock P. [2000], Does It Matter How Targeted Costs Are Achieved?, The Journal of Corporate Acounting & Finance, s. 43-52.
 • Wroński P. [2005], Nowoczesne metody rachunku kosztów w przedsiębiorstwie - uwarunkowania i perspektywy, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curii-Składowskiej, Lublin.
 • Wu Benjamin C. [2000], Risk Management Enhances the Effectiveness of Target Costing, Working Paper, Save International Conference Proceedings, s. 283-289.
 • Yoshikawa T., Innés J., Mitchell J., Tanaka M. [1993], Contemporary Cost Management, Chapman&Hall, London.^ Zackiewicz B. [2004b], Wykorzystanie rachunku kosztów docelowych w zarządzaniu kosztami nowego produktu, w: pracy zbiorowej: "IV Ogólnopolskie Seminarium Doktorskie Rachunkowości i Finansów", Wyższa Szkoła Finansów i Rachunkowości, Sopot, s. 220-224.
 • Zackiewicz B. [2005], Ewolucja koncepcji rachunku kosztów docelowych w literaturze przedmiotu, w: "Rachunkowość i analiza ekonomiczna. Wybrane problemy", Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, 2/2005, Sopot, s. 235-270.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000138952417

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.