PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2007 | nr 3 | 153--170
Tytuł artykułu

Regionalne zróżnicowanie efektywności aktywnych programów rynku pracy w Polsce

Autorzy
Warianty tytułu
Regional differences in the effectiveness of active labour market programmes in Poland
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest analiza efektywności zatrudnieniowej i ekonomicznej stosowanych instrumentów rynku pracy w Polsce w ujęciu regionalnym. Podstawowym założeniem metodologicznym prezentowanej analizy jest hipoteza, że efektywność aktywnych programów rynku pracy jest w istotny sposób zdeterminowana poziomem rozwoju i strukturą gospodarki regionu ich realizacji. Wnioski wynikające z tej analizy moga stanowić podstawę doskonalenia trafnej decyzji wyboru alokacji środków publicznych, tak aby stymulować wzrost gospodarczy oraz zmniejszać dysproporcje w rozwoju regionalnym.
EN
This paper has been written on the basis of compulsory statistical reports prepared by Polish labour offices and presents various forms of activation of the unemployed, their efficiency and the funds spent on realisation of those activities. The effectiveness of active labour market programmes has been going down since 2001. One of the reasons of that situation is the difference in the structural and economic development of regions in Poland. Analyses of the differences in the effectiveness of active labour market programmes (ALMP) in Polish regions show that those differences have their origin in historic and geographic determinants. The effectiveness of ALMP in counties (powiat) depends on their location. Those near large urban agglomerations achieve better employment results upon completion of an active labour market programme than those farther from large cities or in rural areas. Areas with high demand for work and with readily available qualified human resources are more attractive to potential enterprises. To increase the effectiveness of ALMP it will be necessary to change the social and economic environment and reduce the cost of labour, to adapt the education and professional training to the needs of the labour market, and to eliminate the differences in economic and structural development of Polish regions. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
153--170
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
 • M. Bednarski, Dylematy polityki rynku pracy w Polsce u progu XXI wieku, w: Praca i polityka społeczna w perspektywie XXI wieku, IPiSS, Warszawa 1998, s. 104-106.
 • M. Bednarski, Badanie efektywności narzędzi aktywnego oddziaływania na rynek pracy, w: Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu w Polsce. Narzędzia i instytucje, red. M. Bednarski, IPiSS, Warszawa 1996, s. 12.
 • S. Borkowska, Rynek pracy wobec integracji z Unią Europejską, IPiSS, Warszawa 2002, s. 272-275.
 • M. Boni, Polityka wobec pracy w Polsce i w innych krajach, w: W trosce o pracę. Raport o rozwoju społecznym Polska 2004, red. S. Golimowska, CASE, Warszawa 2004, s. 122.
 • T. Brodzicki, S. Szultka, Koncepcja klastrów a konkurencyjność przedsiębiorstw, "Organizacja i Kierowanie" 2002, nr 4(110).
 • T. Brodzicki, S. Szultka, P. Tamowicz, Polityka wspierania klastrów, IBnGR, Gdańsk 2004, s. 16.
 • S. Golinowska, Warunki tworzenia miejsc pracy, Raporty CASE, Warszawa 1999, s. 14.
 • K. Herbst, Czy ekonomia społeczna wspomoże rozwój lokalny?, Ekonomia Społeczna. Teksty 2006, s. 7.
 • M. Kabaj, Strategie i programy przeciwdziałania bezrobociu w Unii Europejskiej i w Polsce, Scholar, Warszawa 2004, s. 263.
 • M. Kozak, Polskie regiony wobec akcesji, Centrum Edukacji Natolin, Warszawa 2003, s. 3-4.
 • E. Kryńska, Dylematy polskiego rynku pracy, IPiSS, Warszawa 2001, s. 58.
 • E. Kwiatkowski, Teoretyczne i metodologiczne problemy aktywnej polityki państwa na rynku pracy, w: Przepływy siły roboczej a efekty aktywnej polityki państwa na rynku pracy w Polsce, red. E, Kwiatkowski, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1998, s. 5.
 • M. Matlegiewicz, Bezrobocie regionalne w Polsce w warunkach globalizacji gospodarki, w: Konkurencyjność rynku pracy i jego podmiotów, red. D. Kopycińska, Szczecin 2005, s. 98-100.
 • A. Martynusek, Rynek pracy w Polsce - próba diagnozy sytuacji, "Rynek Pracy" 2002, nr 3, s. 118-119.
 • J. Melier, Przestrzenne zróżnicowanie polskiego rynku pracy i jego konsekwencje, w: Dylematy zatrudnienia w warunkach postępującej integracji Polski z Unią Europejską, red. J. Orczyk, Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznań 2001, s. 73.
 • Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa, 14 lutego 2006.
 • M. Nowina, Metropolie bodźcem rozwoju kraju, "Nauka" - Biuletyn Ministra Edukacji i Nauki z 9 stycznia 2007, s. 6.
 • Ch. J. O'Leary, A. Nesporova, A. Samorodow, Manual on Evaluation of Labour Market Policies in Transition Economies, International Labour Office, Geneva 2001, s. 116-117.
 • A. Radziwiłł, Zróżnicowanie regionalne bezrobocia w Polsce. Perspektywy zrównoważonego rozwoju, Studia i Analizy CASE nr 197, Warszawa 1999, s. 29.
 • J. Wróbel, Mierzenie efektywności aktywnych programów rynku pracy, Raport IPiSS nr 28, Warszawa 2005, s. 29.
 • Wzrost gospodarczy i zatrudnienie. Rekomendacje polskiego forum strategii lizbońskiej do narodowego planu reform 2005-2008, Warszawa-Gdańsk 2005, s. 10.
 • W. Ziemianowicz, J. Szlachta, Bieda i bogactwo w Polsce w układzie terytorialnym, Fundacja Edukacji Ekonomicznej, Warszawa 2001, s. 11.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000139186258

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.