PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2007 | nr 3 | 73--87
Tytuł artykułu

Kształtowanie kultury organizacyjnej - współczesne wyzwania

Warianty tytułu
Shaping organizational culture - contemporary challenges
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Współczesne wyzwania, jakie stoją przed zarządzaniem organizacjami, a w szczególności przed kształtowaniem kultur organizacyjnych, związane są m.in. z zarządzaniem wiedzą oraz pobudzaniem pozytywnego potencjału organizacji. Bazując na wynikach badań empirycznych autorka artykułu formułuje tezę, że kultura organizacyjna odpowiadająca na wspomniane wyzwania powinna opierać się przede wszystkim na takich elementach, jak wzajemne zaufanie, otwartość na otoczenie oraz mała potrzeba władzy. W artykule zaprezentowane zostały, wynikające również z przeprowadzonych badań, narzędzia kształtowania wspomnianych postaw. (abstrakt oryginalny)
EN
Contemporary challenges faced by management in organizations, particularly from a perspective of shaping organizational cultures, are connected with knowledge management as well as stimulation of positive potential of organization. On a basis of empirical study an author put argument that organizational culture fulfilling such requirements should be built on such elements as mutual trust, openness for environment and small need for personal power. Coming off the survey tools for shaping mentioned attitudes are also presented in the article. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
73--87
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
 • [1] Brown A., Organisational Culture, Pitman Publishing, London 1998.
 • [2] Crozier M., Przedsiębiorstwo na podsłuchu, PWE, Warszawa 1993.
 • [3] Czerska M., Zmiana kulturowa w organizacji. Wyzwania dla współczesnego menadżera, Difm, Warszawa 2003.
 • [4] Davenport T.H., Prusak L., Working Knowledge. How Organizations Manage What They Know, Harvard Business School Press, 2000.
 • [5] Deal T., Kennedy A., Corporate Cultures. The Rites and Rituals of Corporate Life, Penguin Books 1988.
 • [6] Hofstede G., Kultury i organizacje, PWE, Warszawa 2000.
 • [7] Ichijo K., von Krogh G., Nonaka L, Enabling Knowledge Creation. How to Unlock the Mystery of Tacit Knowledge and Release the Power of Innovation, Oxford University Press, 2000.
 • [8] Kroeber A.L., Kluckhohn C.K.M., Culture: A Critical Review of Concepts and Definitions, Papers of the Peabody Museum of Harvard Achology and Ethnology, Harvard University 1952, nr 42(1), Cambridge, Mass: Museum Press, za: Brown A., Organizational Culture, Pitman Publishing, London 1998.
 • [9] Morgan G., Obrazy organizacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997.
 • [10] Nasierowski W., Mikuła B., Culture Dimensions of Polish Managers: Hofstede 's Indicase, "Organization Studies" 1998, Nr 19(3).
 • [11] Ouchi W., Theory Z. How American Business Can Meet the Japanese Challenge Reading, Addison-Wesley Publishing Company, Massachusetts 1981.
 • [12] Pacanowsky M.E., O'Donnell-Trujillo N., Communication and Organizational Culture, "The Western Journal of Speech Communication" 1982, Nr 46.
 • [13] Perechuda K. (red.), Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.
 • [14] Peters T.J., Waterman R.H. Jr., In Search of Excellence. Lessons from American Best-Run Companies, Harper & Row, London 1990.
 • [15] Presthus R., The Organizational Society, St. Martin's, New York 1978.
 • [16] Ribiere V.M., Building a Knowledge-Centered Culture: a Master of Trust, [w:] Stankosky M. (ed.),Creating the Discipline of Knowledge Management. The Latest in University Research, Elsevier Butterworth-Heinemann, Oxford 2005.
 • [17] Romanowska M., Przedsiębiorstwo doskonale w świetle współczesnych koncepcji zarządzania, [w:] Godziszewski B., Haffer M., Stankiewicz M.J. (red.), Przedsiębiorstwo na przełomie wieków, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2001.
 • [18] Rutka R, Czerska M.. Społeczno-organizacyjne bariery zarządzania wiedzą w polskich jednostkach gospodarczych. Identyfikacja i sposoby ograniczania, [w:] Godziszewski B., Haffer M.. Stankiewicz M.J. (red.), Wiedza jako czynnik międzynarodowej konkurencyjności w gospodarce, Dom Organizatora TNOiK, Toruń 2005.
 • [19] Schein E.. Organizational Culture and Leadership, Jossey-Bass Publishers, San Francisco 1992.
 • [20] Sikorski Cz., Kultura organizacyjna, C.H. Beck, Warszawa 2002.
 • [21] Sitko-Lutek A., Kulturowe uwarunkowania doskonalenia menadżerów, Wydawnictwo Marii Curie-Sklodowskiej, Lublin 2004.
 • [22] Sulkowski Ł., Kulturowa zmienność organizacji, PWE, Warszawa 2002.
 • [23] Weick K., The Social Psychology of Organizing, Addison-Wesley, Reading 1969.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000139206050

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.