PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2007 | nr 3 | 121--139
Tytuł artykułu

Struktura organiczna, organizacja wirtualna a sieciowa struktura organizacyjna - różnice i podobieństwa definicji na podstawie porównawczej analizy pojęciowej

Warianty tytułu
Organic structure, virtual organization and network structure - differences and similarities, based on the comparing analusis of definitions
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Przedmiotem tekstu jest analiza definicji pojęć struktury organicznej, organizacji wirtualnej oraz sieciowej struktury organizacyjnej, wykonana zgodnie z zasadami pojęciowej analizy tekstu. Wykazano, iż szereg cech opisujących powyższe pojęcia jest zbieżnych. Dotyczy to np. ograniczonej i zmiennej formalizacji, ograniczonej centralizacji, wysokiej specjalizacji pracy czy przywództwa jako sposobu nadzoru i koordynacji działań, zarówno w organizacjach wirtualnych, jak i w strukturach sieciowych. Pojęcie struktury organicznej charakteryzuje podobieństwo do omówionych powyżej typów organizacji w nielicznych elementach porównania. Należą do nich przywództwo oraz unikanie wysokiej formalizacji, jak i decentralizacja (np. podejmowania decyzji). Analiza porównawcza wskazuje na istotne różnice: w strukturze organicznej występuje niski poziom specjalizacji pracy, wysoka trwałość więzi organizacyjnych oraz prosty system komunikacji. Strukturę organiczną można nazwać prostą i elastyczną strukturą zdecentralizowaną, podczas gdy organizację wirtualną i strukturę sieciową charakteryzuje rozbudowanie więzi i zaawansowanie technologiczne i/lub informacyjne, przy zachowaniu elastyczności i decentralizacji decyzji. (abstrakt oryginalny)
EN
The text issue is analysing the definitions of organic structure, virtual corporation and network structure, done according to the method of text analysis. It is shown that many of the definitions' description features are similar. Eg. limited and changing formalization, limited centralization, developed specialization of work and leadership as control and coordination method - are used in both virtual corporations and network structures. The organic structure definition is similar to the two mentioned only in few compared elements, such as leadership, avoiding high formalization level and decentralization. The analysis indicate the important differences: there are low work specialization level in organic structures, as well as high organization ties lasting and simple communication system. The structures may be called simple and elastic decentralised structure, while both virtual corporations and network structures are characterized by developed ties and technologic (information) advance, with elasticity and decentralisation of decision process. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
121--139
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
 • [1] Adamczyk M., Charakterystyka organizacji wirtualnej, http://www.gaze-ta-it.pl/zw/charaktery styka_organizacj i_wirtualnej .html
 • [2] Afuah A., Tucci Ch.L., Biznes intemetowy. Strategie i modele, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2003.
 • [3] Anjomshoaa A., PGPGrid Virtual Organisation Report, http://www.epcc. ed.ac.uk/pgpgrid/WPl/PGPGrid-VO-Report.pdf
 • [4] Apanowicz J., Metodologia nauk, TONiK, Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności "Dom Organizatora", Toruń 2003.
 • [5] Bednarczyk M., Organizacja i zarządzanie przedsiębiorstwem wirtualnym, [w:] W.M. Grudzewski, I.K Hejduk (red. nauk.), Przedsiębiorstwo przyszłości, Difin, Warszawa 2000.
 • [6] Brilman J., Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE, Warszawa 2002.
 • [7] Business Framework Services, Virtual Organisation Design, http://www.stratege. com.au/business_services/virtual_organisation_design.html
 • [8] Byrne J.A., Brandt R., The Virtual Corporation, "BusinessWeek" 1993, 08.02.1993.
 • [9] Byrne J.A., The Futurists Who Fathered The Ideas, "BusinessWeek" 1993,08.02.1993.
 • [10] Ciurla M, Hopej M., Mercik J., Hierarchia w strukturze organizacyjnej przedsiębiorstwa przyszłości, [w:] W.M. Grudzewski, I.K. Hejduk (red. nauk.), Przedsiębiorstwo przyszłości - wizja strategiczna, Difin, Warszawa 2002.
 • [11] Coy P., The Creative Economy, "BusinessWeek" 2000, 28.08.2000.
 • [12] Cross R., Liedtka J., Wiess L., A Practical Guide to Social Networks, "Harward Business Review" 2005, Nr 3.
 • [13] Davidow W.H., Malone M.S., The Virtual Corporation. Structuring and Re-vitalizing the Corporation for 21st Century, Harper Cillins, New York 1992.
 • [14] Donnelley J.H., Jr., Gibon J.L., Ivancevich J.M., Organizations. Behavior, Structure, Processes, Irwin, Homewood-Boston.
 • [15] Drucker P.F.. Nadejście nowej organizacji, [w:] Projektowanie organizacyjne, praca zbiorowa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999.
 • [16] Grudzewski W.M.. Hejduk I.K., Charakterystyka organizacji wirtualnej, [w:] W.M. Grudzewski, I.K. Hejduk (red. nauk.), Przedsiębiorstwo przyszłości, Difm, Warszawa 2000.
 • [17] Haich M.J., Teoria organizacji, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2002.
 • [18] Lawler E.E. III, Substytuty hierarchii, [w:] Projektowanie organizacyjne, praca zbiorowa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999.
 • [19] Łobos K., Organizacja sieciowa, [w:] Krupski R., Przybyła M. (red. nauk.), Struktury organizacyjne przedsiębiorstw i ich ugrupowań, Zakład Narodowy Imienia Ossolińskich. Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Wrocław 1996.
 • [20] Majchrzak A., Malhotra A., Stamps J., Lipnack J., Tajemnica sukcesu wirtualnych zespołów, "Harvard Business Review - Polska" 2005, Nr 4.
 • [21] Majchrzak J., Mendel T., Metodyka pisania prac magisterskich i dyplomowych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 1995.
 • [22] Marciszewski W., Metody analizy tekstu naukowego, PWN, Warszawa 1977.
 • [23] Matczewski A., Praca i zarządzanie w sieciach, Maszynopis.
 • [24] Matczewski A., Rychlicka A., Praca w sieci a procesy innowacyjne, "Zagadnienia Naukoznawstwa" 1997, Nr 3.
 • [25] Medel T., Metodyka pisania prac doktorskich, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2002.
 • [26] Morgan G., Obrazy organizacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999.
 • [27] Mullins L. J., Management and Organisational Behavior, Pitman Publishing, London 1985.
 • [28] Nixon P., Designing components for a virtual organisation: a case study, http://www.cs.tcd.ie/Virtues/ocve98/programme/009-revised.html
 • [29] Perechuda K. (red. nauk.), Zarządzanie przedsiębiorstwem przyszłości. Koncepcje, modele, metody, Placet, Warszawa 2000.
 • [30] Płoszajski P., Organizacja przyszłości - wirtualny splot kontraktów, [w:] Grudzewski W.M., Hejduk I.K (red. nauk.), Przedsiębiorstwo przyszłości, Difm, Warszawa 2000.
 • [31] Projektowanie organizacyjne, praca zbiorowa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999.
 • [32] Steinmann H., Schreyogg G., Zarządzanie. Podstawy kierowania przedsiębiorstwem. Koncepcje, funkcje, przykłady, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 1995.
 • [33] Stoner J.A.F., Wankel Ch., Kierowanie, PWE, Warszawa 1997.
 • [34] Strategor. Zarządzanie firmą. Strategie. Produkty. Decyzje. Tożsamość, PWE, Warszawa 1999.
 • [35] Virtual Projects, Management and Technology of Virtual Organizations, http: //www. vrtprj. com/
 • [36] Warner M., Witzel M. Zarządzanie organizacją wirtualną, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005.
 • [37] Zimniewicz K., Współczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE. Warszawa 2000.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000139252769

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.