PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2006 | nr 734 | 45--78
Tytuł artykułu

Stosunki zewnętrzne Unii Europejskiej z Ukrainą, Białorusią i Rosją

Warianty tytułu
The European Union's External Relations with Ukraine, Belarus and Russia
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Przedstawiono aspekt historyczny stosunków zewnętrznych Unii Europejskiej z Ukrainą, Białorusią i Rosją oraz uwarunkowania polityki Wspólnot Europejskich wobec tych krajów. Następnie omówiono w kolejnych podrozdziałach stosunki zewnętrzne Unii Europejskiej z Rosją, Ukrainą i Białorusią.
EN
This article addresses the issue of the European Union's external relations with Ukraine, Belarus and Russia. In the first part of the article, the authors look at the historical development of mutual relations (beginning with the development of relations between the European Communities and the USSR). The second part of the article concerns the factors governing the European Communities' policy towards Ukraine, Belarus and Russia. The authors characterise such instruments of external relations as: Agreements on Partnership and Cooperation, the TACIS programme, the EU's Common Strategies in regard to Common Foreign and Security policy, as well as the EU's New Neighbourhood Policy. The third part of the article discusses relations between the European Union and Russia. The authors present near the development of mutual relations from the Agreement on Partnership and Cooperation until 1 May 2004, i.e., the date of EU enlargement. Also presented in this section are the issues of EU financial assistance for Russia, trade between the ELI and Russia, and the prospects for the development of mutual relations in future. The fourth part of the article is devoted to relations between the European Union and Ukraine. Here the authors analyse in detail the Agreement on Partnership and Cooperation signed between Ukraine and the European Union and discuss the principles of the EU's Common Strategy towards Ukraine. A subsequent section of the article looks at the sector agreements signed between Ukraine and the European Union and presents the main goals of mutual relations. The EU's obligations towards the Ukraine under the TACIS programme and trade relations between the EU and the Ukraine are analysed in detail. In the fifth part of the article, the authors present the development of relations between Belarus and the European Union, including the Agreement on Partnership and Cooperation and the temporary agreement in regard to trade and trade issues. In this part, too, the authors discuss the causes and consequences of the controversial political events connected with the presidency of Alexander Lukashenko, including the changes and reductions in technical assistance for Belarus. In addition, the authors analyse trade between the EU and Belarus and look at the prospects for the development of mutual relations. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
45--78
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
 • Błaszczuk M., Europejskie kraje WNP a Unijna Polityka Sąsiedztwa, „Wspólnoty Europejskie" sierpień 2004.
 • Błaszczuk M., Unijne wsparcie dla krajów WNP w ramach programu TACIS w latach 2000-2003, „Wspólnoty Europejskie" grudzień 2003.
 • Błaszczuk M., Wykorzystanie programu TACIS w polityce sąsiedztwa rozszerzonej Unii Europejskiej [w:] Rozszerzona Unia Europejska i jej wschodni sąsiedzi. Pierwsze doświadczenia współpracy, red E. Reichmann, M.A. Weresa, SGH, Warszawa 2005.
 • Dziewulski R., Hykawy R., Wspólna Strategia Unii Europejskiej wobec Rosji, „Wspólnoty Europejskie" lipiec-sierpień 1999.
 • EU-Russia Economic and Trade Indicators May 2005, Delegation of the EC to Russia, http://www.delrus.cec.eu.int/
 • EU-Russia Trade Relations 2004, European Commison - DG Trade, http://europa.eu.int/ comrn/trade/
 • External and Intra-European Union Trade, Monthly statistics, Eurostat, European Communities 2005.
 • Harasimowicz A., Koncepcja WPZiB UE w kontekście „Szerszej Europy i nowego sąsiedztwa" [w:] „Nowe sąsiedztwo" na wschodzie poszerzonej Unii, red. T. Kołodziej, Elipsa, Warszawa 2005.
 • Jasiński F., Rola sprawiedliwości i spraw wewnętrznych w ramach wschodniego wymiaru Unii Europejskiej: brak zaufania czy brak koncepcji"? [w:] „Nowe sąsiedztwo" na wschodzie poszerzonej Unii, red. T. Kołodziej, Elipsa, Warszawa 2005.
 • Kawecka-Wyrzykowska E., Stosunki traktatowe UE-Rosja w kontekście rozszerzenia, „Wspólnoty Europejskie" kwiecień-maj 2004.
 • Kawecka-Wyrzykowska E., Umowa przejściowa z Rosją, „Wspólnoty Europejskie" luty 1996.
 • Klich B., Białoruś między Wschodem a Zachodem [w:] Wymiar Wschodni Unii Europejskiej, red. M. Zamarlik, Instytut Studiów Strategicznych, Kraków 2004.
 • Kołecka B., Polityka sąsiedztwa UE - wymiar wschodni [w:] Rozszerzona Unia Europejska i jej wschodni sąsiedzi. Pierwsze doświadczenia współpracy, red E. Reichmann, M.A. Weresa, SGH, Warszawa 2005.
 • Kołodziej T., „Nowe sąsiedztwo" na wschodzie poszerzonej Unii Europejskiej: wyzwania dla PECSA [w:] „Nowe sąsiedztwo" na wschodzie poszerzonej Unii, red. T. Kołodziej, Elipsa, Warszawa 2005.
 • Kuzio l'., EU and Ukraine: a Turning Point in 20041, The European Union Institute for Security Studies, Occasional Papers nr 47, November 2003.
 • Lynch D., The New Eastern Dimention of the Enlarged UE, „Partners and Neighbours: CFSP for a Wider Europe - Chaillot Papers", nr 64, September 2003.
 • Miklaszewski S., Zagraniczna polityka handlowa Unii Europejskiej, Małopolska Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie, Tarnów 2005.
 • „Nowe sąsiedztwo" na wschodzie poszerzonej Unii, red. T. Kołodziej, Elipsa, Warszawa 2005.
 • Płokszto A., Republika Białorusi wschodnim sąsiadem rozszerzonej Unii Europejskiej. Możliwości i ograniczenia litewsko-białoruskiej współpracy sąsiedzkiej w świetle koncepcji szerszej Europy [w:] Rozszerzona Unia Europejska i jej wschodni sąsiedzi. Pierwsze doświadczenia współpracy, red E. Reichmann, M.A. Weresa, SGH, Warszawa 2005.
 • Radło M. J., Unia Europejska - Rosja. Trudne partnerstwo, „Wspólnoty Europejskie" czerwiec 2000. ^ Rozszerzona Unia Europejska i jej wschodni sąsiedzi. Pierwsze doświadczenia współpracy, red. E. Reichmann, M.A. Weresa, SGH, Warszawa 2005.
 • Russia - European Union Partnership after the Enlargement'. Strategic Visons and Day-to-day Implementation, „European Studies Library" 2004, nr 17, St. Petersburg State University Press.
 • Rynkiewicz S., Rola wspólnych strategii w kształtowaniu Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa Unii Europejskiej [w:] Pozycja Unii Europejskiej w świecie. Aspekty prawne i polityczne, red. C. Mik, Dom Organizatora, Toruń 2005.
 • Szadurski W., Białoruś - Unia Europejska', w poszukiwaniu Nowej Strategii [w:] Stanowisko Unii Europejskiej wobec Polski i jej sąsiadów w przededniu poszerzenia, red. M. Czajkowski i E. Cziomer, Wydawnictwo Dante, Kraków 2003.
 • Szwab D., Ukraina i Unia Europejska [w:] „Nowe sąsiedztwo" na wschodzie poszerzonej Unii, red. T. Kołodziej, Elipsa, Warszawa 2005.
 • Szymow W., Biełarus' i Jewropejskij Sojusz: Osnownyje problemy i naprawlenija ekonomiczeskogo sotrudniczestwa w konlekstie rasszyrenija Jewrosojuza [w:] Materiały meżdunarodnoj nauczno-prakticzeskoj konferencji, Mińsk, 18-19 maja 2004, cz. 1.
 • „Tydzień na Wschodzie", biuletyn specjalny Ośrodka Studiów Wschodnich 2004, nr 19(353).
 • Żurawski vel Grajewski R, Wymiar Wschodni w aspekcie realizacji Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa UE [w:] Wymiar Wschodni Unii Europejskiej, red. M. Zamarlik, Instytut Studiów Strategicznych, Kraków 2004.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000140208684

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.