PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2007 | nr 4 | 559--580
Tytuł artykułu

Analiza priorytetów banku centralnego w polityce stóp procentowych

Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem niniejszego artykułu była identyfikacja priorytetów decyzyjnych banku centralnego w kształtowaniu polityki stóp procentowych, w szczególności preferencji przypisywanych celowi inflacyjnemu i stabilizacyjnemu. Analizie poddano zależność między inflacją a bezrobociem w Polsce w okresie 1993-2004, odnosząc się do krzywej Phillipsa i modelu akceleracyjnego. Uzyskano wyniki świadczące o braku zgodności rozwoju gospodarczego Polski z krzywą Phillipsa w pierwszej połowie analizowanego okresu, do 1997 r., podczas gdy w okresie późniejszym, począwszy od 1998 r. dane statystyczne potwierdzały istnienie zjawiska wymienności między inflacją a bezrobociem charakterystycznego dla krzywej Phillipsa. Wskazano na przyczyny takiego stanu rzeczy - w pierwszym podokresie decydującą rolę w gospodarce polskiej odgrywały czynniki o charakterze podażowym, związane z pozytywnymi efektami posttransformacyjnymi, wzrostem efektywności gospodarowania, obniżeniem kosztów produkcji (zjawiska te można traktować jako skutek proefektywnościowego szoku podażowego), natomiast w okresie późniejszym przeważające było oddziaływanie czynników popytowych determinujących wymienność między inflacją a bezrobociem. (abstrakt oryginalny)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
559--580
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
 • Arrow K.J., Chenery H.B., Minhaus B.S., Solow R.M., Capital-Labor Substitution and Economic Efficiency, "Review of Economics and Statistics", sierpień 1961.
 • Bali L.M., Disinflation and the NAIRU, w: Reducing Inflation: Motivation and Strategy, red. CD. Romer, H.D. Romer, University of Chicago Press, Chicago 1997.
 • Belka M., Neutralność pieniądza - ewolucja poglądów, NBP, Stara Wieś 1993. "Biuletyn informacyjny NBP" 1993-2004, NBP, Warszawa.
 • Cecchetti S.G., Central Bank Policy Rules: Conceptual Issues and Practical Considerations, "NBER Working Paper" 1997, nr 6306.
 • Friedman M., The Role of Monetary Policy, "American Economic Review", marzec 1968.
 • Kmenta J., On Estimation ofthe CES Production Function, "International Economic Review" 1969, vol. 8.
 • Kokoszczyński R., Współczesna polityka pieniężna w Polsce, PWE, Warszawa 2004.
 • Kokoszczyński R., Łyziak T., Pawłowska M., Przystupa J., Wróbel E., Mechanizm transmisji polityki pieniężnej - współczesne ramy teoretyczne, nowe wyniki empiryczne dla Polski, "Materiały i Studia" , zeszyt 151, NBP, Warszawa 2002.
 • Kokoszczyński R., Stopyra J., Dylematy wokół celów pośrednich i operacyjnych w polityce pieniężnej Narodowego Banku Polskiego, "Bank i Kredyt" 1996, nr 6.
 • Kot A., Metody kwantyfikacji restrykcyjności monetarnej, fiskalnej oraz policy mix w krajach akcesyjnych, "Bank i Kredyt" 2003, nr 6.
 • Kot A, Restrykcyjność monetarna, fiskalna oraz policy mix w Polsce, Czechach i na Węgrzech, "Bank i Kredyt" 2003, nr 7.
 • Kydland F., Prescott E., Rules Rather Than Discretion: The Inconsistency of Optimal Plans, "Journal of Political Economy" 1977, vol. 85, nr 3.
 • Modele i polityka makroekonomiczna, red. A. Welfe, PWE, Warszawa 2002.
 • Phelps E.S., Money Wage Dynamics and Labor Market Equilibrium, "Journal of Political Economy" 1967, nr 75.
 • Polański Z., Polityka pieniężna w Polsce w drugiej połowie lat 90: bieżące problemy i strategiczne wyzwania, "Materiały i Studia", zeszyt 72, NBP, Warszawa 1998.
 • Roczniki statystyczne 1993-2004, GUS, Warszawa.
 • Romer C.D., Romer D.H., Federal Reserve Information and the Behavior of Interest Rates ,,American Economic Review", czerwiec 2000.
 • Rotemberg J., Woodford M., Interest Rate Rules in an Estimated Sticky Price Model, w: Monetary Policy Rules, red. J.B. Taylor, University of Chicago Press, Chicago 1999.
 • Solow R.M. Jak ostrożny powinien być bank centralny?, w: Inflacja, bezrobocie a polityka monetarna, red. B.L. Friedman, CeDeWu, Warszawa 2002.
 • Szpunar P., Polityka pieniężna. Cele i warunki skuteczności, PWE, Warszawa 2000.
 • Taylor J.B., Wytyczne dla polityki monetarnej w celu ustabilizowania poziomu zatrudnienia i inflacji, w: Inflacja, bezrobocie a polityka monetarna, CeDeWu, Warszawa 2002.
 • Taylor J.B., Discretion versus Policy Rules in Practice, Carnegie-Rochester Conference Series on Public Policy, North-Holland, grudzień 1993, nr 39.
 • Wokót inflacji, red. J. Tarajkowski, Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznań 2002.
 • Woroniecka L, Polityka stóp procentowych. Cel inflacyjny i stabilizacyjny, w: Badania operacyjne i systemowe 2004. Zastosowania, red. Z. Bubnicki, O. Hryniewicz, J. Węglarz, Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa 2004.
 • Woroniecka L, Factors Determining Interest Rate Level in Poland. Estimation Results for 1993-2002, w: MODEST 2004: Integration, Trade, Innovation and Finance: From Continental to Local Perspectives, red. J.W. Owsiński, Polish Operational and Systems Research Society, Warszawa 2004.
 • Woroniecka L, Zmiany w preferencjach konsumpcyjnych w Polsce w okresie transformacji, "Ekonomista" 2003, nr 3.
 • "Założenia polityki pieniężnej 1997-2003", NBP, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000140278445

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.