PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2006 | nr 1104 Nowe kierunki w zarządzaniu przedsiębiorstwem : celowość, skuteczność, efektywność | 154--164
Tytuł artykułu

Celowość rozwoju teorii zarządzania wiedzą w organizacji

Warianty tytułu
Purposiveness of Development of Theory of Knowledge Management in Organization
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem autora było wskazanie, dlaczego tak istotne jest zrozumienie teoretycznych podstaw zarządzania wiedzą oraz jak dokładne poznanie teorii może pozwolić na doskonalenie metod zarządzania wiedzą w praktyce (w zarządzaniu zarówno strategicznym, jak i operacyjnym). Autor dokonał przeglądu najważniejszych koncepcji z zakresu uczenia się organizacji oraz zarządzania wiedzą i stwierdził, że podstawę teoretyczną zarządzania wiedzą stanowi bardzo duży zakres dziedzin nauk społecznych, od psychologii i teorii organizacji do epistemologii. W opinii autora, najbardziej kompleksową podstawą teoretyczną dotyczącą uczącej się organizacji, może być teoria systemów złożonych, w której wykorzystuje się elementy podejścia kognitywnego.
EN
Analysis of the writings on the knowledge management allows to conclude that their authors frequently do not attempt to analyze such terms as knowledge or intellectual capital, etc. Intuitive categories become an instrument of communication or of a "scientific discourse". It may be stated that theory and practice of management are influenced by postmodernism, understood in a simplified form, as transfer of emphasis from the search for objective categories to the application of intersubjective categories in the communication, or in the discourse. Application of imprecisely defined notions frequently accompanies a situation, when it is visible that some authors do not understand the limitations stemming from reification of metaphors. The aim of the paper is to prove why it is necessary to understand better the theoretical foundations of knowledge management, and to show how better understanding of theory would help to improve methods of knowledge management. (original abstract)
Twórcy
Bibliografia
 • Arthur W.B., Increasing Returns and Path Dependence in the Economy, University of Michigan Press, Ann Arbor, MI, 1994.
 • Bateson G., Steps to an Ecology of Mind, Paladin, Frogmore, St. Albans 1973.
 • Baleson G., Steps to an Ecology of Mind, University of Chicago Press, Chicago 2000.
 • Brilman J., Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE, Warszawa 2002.
 • Epstein J.M., Axtell R., Growing Artificial Societies, MIT Press, Cambridge, MA, 1996.
 • Foerster H. von, Observing Systems. A Collection of Papers by Heinz von Foerster, Intersystems Publications, Seaside, CA, 1982.
 • Goldspink C., Modelling Social Systems as Complex: Towards a social simulation meta-model, "Journal of Artificial Societies and Social Simulation (JASSS)" 2000, vol. 3, nr 2, http://www.soc. surrey.ac.uk/JASSS/3/2/1 .html.
 • Hall W.P., Organisational Autopoiesis and Knowledge Management, Referat przedstawiony podczas ISO '03 Twelfth International Conference on Information Systems Development - Methods & Tools, Theory & Practice, Melbourne, Australia, 25-27 August, 2003 http://www.hotkey.net.au/ -bill.hall/index.html.
 • Heijden, van der, K., Planowanie scenariuszowe w zarządzaniu strategicznym, Dom Wydawniczy ABC, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2000.
 • Kauffman S.A., The Origins of Order: Self-Organization and Selection in Evolution, Oxford University Press, New York-Oxford 1993.
 • Kauffman S.A., At Home in the Universe. The Search for Laws of Self-Organization and Complexity, Oxford University Press, New York-Oxford 1995.
 • Kogut В., Zander U., Knowledge of the Finn, Combinative Capabilities, and the Replication of Technology, "Organization Science" 1992, vol. 3, nr 3.
 • Kozłowski J., Refleksywność -jedna z kluczowych idei przelaniu tysiącleci, [w:] Kreowanie nowego, praca zbiorowa, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, Warszawa 2002.
 • Leydesdorff L, A Sociological Theory of Communication. The Self-Organization of the Knowledge-Based Society, Universal Publishers/uPUBLISHCOM, USA 2001.
 • Lichtarski J. (red.), Podstawy nauki o przedsiębiorstwie, AE, Wroclaw 2003.
 • Lissack M.R., Complexity: The Science, its Vocabulary, and its Relation to Organizations, "Emergence" 1999, vol. 1, nr 1.
 • Luhmann N., Soziale Systeme. Grundriß einer allgemeinen Theorie, Suhrkamp, Frankfurt a. M. 1984. (Social Systems, Stanford University Press, Stanford 1995).
 • Luhmann M, Essays on Self-Reference, Columbia University Press, New York 1990.
 • Luhmann N., Die Wissenschaft der Gesellschaft, 2 ed., Suhrkamp, Frankfurt a. M. 1994.
 • Luhmann N., Die Gesellschaft der Gesellschaft, Suhrkamp, Frankfurt a. M. 1997.
 • Magalhaes R., Organizational Learning, Organizational Knowledge and Organizational Memory, New Proposals Towards a Unified View, "Working Paper Series 20", London School of Economics, Department of Information Systems 1996, http://is.lse.ac.uk/wp/pdf/WP60.PDF.
 • Maturana H. R., Autopoiesis, "Projektowanie i Systemy" 1985, t. 7.
 • Mesjasz C., Images of Organisation and Development of Information Society: Going into Metaphors, "S.E.E.D. Journal (Semiotics, Evolution, Energy, and Development)" 2001, vol.1, nr 2, http:// www.library.utoronto.ca/see/pages/SEED/Voll-/MesjSEED.htm.
 • Mesjasz C., Nauki o zarządzaniu a teoria systemów złożonych, "Organizacja i Kierowanie" 2003, nr 4.
 • Mikuła В., Modele i metody zarządzania wiedzą i kapitałem intelektualnym firmy, [w:] Kapital inlektualny. Dylematy i wyzwania, red. A. Pocztowski, Wyższa Szkoła Biznesu-National Louis University, Nowy Sącz 2001.
 • Nelson R.R., Winter S.G., An Evolutionary Theory of Economic Change, Harvard University Press, Cambridge, MA 1982.
 • Nesterowicz P., Organizacja na krawędzi chaosu, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 2001.
 • Nonaka L, Takeuchi H., Kreowanie wiedzy w organizacji. Jak spółki japońskie dynamizują procesy innowacyjne, POLTEXT, Warszawa 2000.
 • Perechuda K. (red.), Zarządzanie przedsiębiorstwem przyszłości. Koncepcje, modele, metody, Agencja Wydawnicza PLACET, Warszawa 2000.
 • Polanyi M., The Tacit Dimension, Doubleday Anchor, New York 1967.
 • Popper, K.R., Objective Knowledge: An Evolutionary Approach, Oxford University Press, London 1972.
 • Rokita J., Model uczenia się organizacji, "Organizacja i Kierowanie" 2000, nr 4.
 • Simon H.A., Bounded Rationality and Organizational Learning, "Organizational Science" 1991, vol. 1, nr2.
 • Shannon C.E., A Mathematical Theory of Communication, "Bell System Technical Journal" 1948, vol. 27.
 • Stacey R.D., Complex Responsive Processes in Organizations: Learning and Knowledge Creation, Routledge, London/New York 2001.
 • Sveiby, K. Е., A Knowledge-Based Theory of the Firm to Guide Strategy Formulation, "Journal of Intellectual Capital" 2001, vol. 2, nr 4.
 • Weick K. E., Sensemaking in Organizations, Sage, Thousand Oaks, CA, 1995.
 • Weick K.E., Roberts K.H., Collective Minds in Organizations: Heedful Interrelating on Flight Decks, "Administrative Science Quarterly" 1993, vol. 38, nr 3.
 • Zander U., Kogut В., 1995, Knowledge and the Speed of Transfer and Imitation of Organisational Capabilities: An Empirical Test, "Organisation Science" 1995, vol. 6, nr 1.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000141385442

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.