PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2006 | nr 3 | 111--126
Tytuł artykułu

Prognozowanie stóp zwrotu z walorów notowanych na GPW w Warszawie S.A na podstawie informacji o nierównowadze

Autorzy
Warianty tytułu
Predictability of Asset Returns at the Warsaw Stock Exchange in Terms of Disequilibrium Trading - an Assessment
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Wykorzystanie w procesie prognozowania stóp zwrotu informacji o nierównowadze (niezrównoważeniu popytu i podaży, które pociąga za sobą niemożność realizacji zamierzeń kupna bądź sprzedaży niektórych walorów) jest podejściem, które wpisuje się w szeroki nurt literatury dotyczącej efektywności rynku kapitałowego. Celem niniejszego badania jest weryfikacja hipotezy o możliwości prognozowania rynków cząstkowych Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie na podstawie informacji o ich nierównowadze. W pracy zostały oszacowane równania regresji aproksymujące warunkową wartość oczekiwaną stopy zwrotu z г'-tego waloru ze względu na zbiór informacji o stanach nierównowagi rynków walorów należących do portfela. W celu oszacowania parametrów równań, spośród wszystkich walorów notowanych na GPW w Warszawie w latach 1995-2005 w losowy sposób zostały utworzone portfele, z których każdy zawierał arbitralnie wybrany walor. Wybór waloru był uwarunkowany długością szeregu notowań oraz częstością występowania w nich stanów nierównowagi. W badaniu wykorzystano dzienne stopy zwrotu z akcji spółek notowanych na GPW w Warszawie w latach 1995-2005, uzupełnione o informacje z lat 1995-2000 odnoszące się do Odnotowywanych wówczas ośmiu jakościowych stanów nierównowagi oraz o informacje z okresu 2000-2005 dotyczące występowania stanu zawieszenia transakcji określonym walorem. Otrzymane wyniki badania pozwalają na stwierdzenie, że możliwe jest prognozowanie stóp zwrotu pojedynczych walorów na podstawie informacji o ich stanach nierównowagi, a także na podstawie informacji o nierównowadze pozostałych walorów znajdujących się w portfelu inwestora.(abstrakt oryginalny)
EN
The paper is devoted to the problem of predictability of stock market returns in terms of disequilibrium trading. The empirical results are based on the regression approximation, where the conditional expected return on asset г is projected on the basis of all the information available on prices, returns and quantity constraints. In estimation the parameters of the regression information about disequilibrium states occurrence and assets rates of returns are employed. The results of estimation are obtained as follows. The portfolios, which include an arbitrarily chosen asset, are randomly drawn from all the assets quoted daily at the Warsaw Stock Exchange in the period 1995 to 2005. For each portfolio the rate of return for this particular asset is regressed (using the OLS method) on the appropriate set of dummy variables referring to disequilibrium states. Obtained results would favour the hypothesis of asset returns predictability as the effect of disequilibria appearing in the markets for all the assets which are held in investors' portfolios.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
111--126
Opis fizyczny
Twórcy
autor
Bibliografia
 • Bennasy J.P. (1982), The Economics of Market Disequilibrium, Academic Press, New York.
 • Bołt T.W., P. Miłobędzki (1993), Uwagi o kształtowaniu się cen na War szawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych, "Ekonomista" nr 2, s. 223- 231.
 • Bołt T.W., P. Miłobędzki (1994), The Warsaw Stock Exchange in the pe riod 1991-1993. Qualitative problems of its modelling, "Economics of Plan ning" nr 27, s. 211-226.
 • Bołt T.W., P. Miłobędzki (1994), Warszawska Giełda Papierów Warto ściowych w okresie 1991-1993, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk.
 • Charemza W.C., K. Shields, A. Zalewska (2004), Predictability of stock markets with disequilibrium trading, "European Journal of Finance" nr 10, s. 329-344.
 • Copeland Т.Е., J.F. Weston, K. Shastri (2005), Financial Theory and Corporate Policy, Addison-Welsey, Reading.
 • Drèze J.H. (1975), Existence of the exchange equilibrium under price rigidities, "International Economic Review" nr 16, s. 301-320.
 • Miłobędzki P. (2004), Predictability of Stock Markets with Disequilibrium Trading. A Commentary Paper, "European Journal of Finance" nr 10, s. 345-352.
 • Miłobędzki P., S. Nowak (2003), Wpływ nierównowagi na prognozowalność stop zwrotu z inwestycji w akcje na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Lan-gego we Wrocławiu, Wrocław, s. 205-215.
 • Nowak S. (2006), Uwarunkowania stanów nierównowagi na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w latach 1995-2005. Referat zgłoszony na konferencję "Rynek Kapitałowy. Skuteczne Inwestowanie", przyjęty do druku.
 • Regulamin Giełdy uchwalony Uchwałą Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie Nr 1/1110/2006 z dnia 4 stycznia 2006 r. z późniejszymi zmianami (stan na 2 października 2006).
 • Ziębice J. (2006), Zasady obrotu giełdowego, Wydawnictwo Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, Warszawa 2006.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000141643589

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.