PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2007 | nr 91 | 94--114
Tytuł artykułu

Kierunki rozwoju rynku kapitałowego w Unii Europejskiej

Autorzy
Warianty tytułu
The Directions of Development of European Union Capital Market
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule przedstawiono dwa podstawowe kierunki rozwoju rynków kapitałowych w krajach Unii Europejskiej - spójność rozwiązań prawnych na obszarze Wspólnoty połączoną z podnoszeniem standardów regulacyjnych oraz obserwowaną konsolidację infrastruktury rynków kapitałowych (szczególnie o charakterze ponadnarodowym). W pierwszym przypadku działania w dużej mierze inspirowane są odgórnie przez państwa członkowskie oraz instytucje Wspólnoty, w drugim są przede wszystkim efektem żywiołowych zmian, jakie następują na rynkach kapitałowych (także w wymiarze globalnym) i indywidualnych decyzji uczestników rynku. (fragment artykułu)
EN
The purpose of this paper is to indicate the main directions of capital market development in European Union countries. It focuses on two principal directions - harmonisation of legal environment of capital markets in Member States and consolidation of market infrastructure (stock exchanges, clearing houses, securities depositaries). Law harmonisation, concerns many different aspects of capital market functioning (taxation, market access, rules of conduct applied to financial intermediaries) creates conditions to equal treatment of capital market participants all over the EU and removes barriers of cross border activity. However consolidation of market infrastructure, especially cross border consolidations, allows reducing costs of cross border activity and stimulates competitiveness. Both - law consolidation and consolidation of capital market infrastructure are the main drivers of the process of capital market integration in European Union. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
94--114
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
 • Activities of the European Union, Summaries of Legislation, http://europa.eu/ scadplus/ leg/ en/s08000.htm.
 • M. Andress, R. Anderson, J. Cienski, Vienna Plans Local Consolidation, Financial Times, 15.06.2005, http://www.ft.com
 • J. McAndrews, C. Stefanis, The Consolidation of European Stock Exchanges, Federal Reserve Bank of New York, Current Issues in Economics and Finance vol. 8, 2002, no. 6, s. 2.
 • A Blueprint for Pan-European Settlement, Euroclear Group, 2004, http://www.euro-clear.com.
 • Bolsas y Mercados Espanoles Sociedad Holding de Mercados y Sistemas Financieres SA. 2003, Annual Report, Madrid, April 2004, s. 10-13.
 • Bond Markets and Long-Term Interest Rates in Non-Euro Area Member States of the European Union and in Accession Countries, European Central Bank, November 2004, s. 14.
 • S. Claessens, L. Laeven, Competition in the Financial Sector and Growth: A Cross-Country Perspective, w: Financial Development and Economic Growth: Explaining the Links, ed. Ch. Goodhart, Palgrave MacMillan, London 2004, s. 66-105.
 • Competition Annual Report 2003, Deutsche Börse Group, March 2004.
 • Cross-Border Clearing and Settlement Arrangements in the European Union, The Giovannini Group, Brussels, November 2001, s. 9.
 • A. Demirguc-Kunt, R. Le-vine. Bank-based Market-based Financial Systems: Cross-Country Comparisons, World Bank Policy Working Paper 1999, no. 2143.
 • Directive 93/22/EEC, Official Journal L 145/1, 30.4.2004.
 • Directive 2000/12/EC of the European parliament and the Council and repealing Council.
 • Directive 2004/39/EC of the European Parliament and the Council of 21 April 2004 on the markets in financial instruments amending Council Directives 85/61 I/EEC and 93/6/EEC.
 • Directive on markets in financial instruments ("MiFID"): Commission extends transposition deadline and continues consultation on implementing measures, IP/05/759, Brussels, 20 June 2005.
 • Dyrektywa 79/279/EWG z dnia 5 marca 1979 r. w sprawie koordynacji warunków dopuszczenia papierów wartościowych do oficjalnych notowań giełdowych.
 • Dyrektywa 80/390/EWG z marca 1980 r. w sprawie koordynacji wymagań dotyczących sporządzania, badania i rozpowszechniania szczegółowych informacji emisyjnych, jakie mają być publikowane w celu dopuszczenia papierów wartościowych do oficjalnych notowań.
 • Dyrektywa Rady 89/2987 /EWG z dnia 17 kwietnia 1989 r. w sprawie koordynacji wymogów odnośnie do sporządzania, badania i dystrybucji prospektów emisyjnych publikowanych w celu dopuszczenia zbywalnych papierów, wartościowych do obrotu giełdowego.
 • Dyrektywa Rady Wspólnoty Europejskiej 93/22/EWG z 10 maja 1993 r. w sprawie usług inwestycyjnych w zakresie papierów wartościowych, Dz.Urz. WE L 141, 11.06.1993.
 • Dyrektywa 2004/109/WE w sprawie harmonizacji wymogów dotyczących przejrzystości informacji o emitentach, których papiery wartościowe dopuszczone są do obrotu na rynku regulowanym oraz zmieniająca dyrektywę 2001/34/WE, Dz.Urz. WE, L 390/38, 31.12.2004.
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2003/71/WE z dnia 4 listopada 2003 r. w sprawie prospektu publikowanego w przypadku oferowania papierów wartościowych w sposób publiczny lub dopuszczonych do obrotu i zmieniająca dyrektywę 2001/34/WE, Dz.Urz. WE L 345, 23.03.1997, art. 2.
 • Dz.Urz. WE L 157, 26.06.2003.
 • Financial Integration Monitor 2005, Annex to the Background Document, Commission Staff Working Document, SEC(2005) 927, s. I-1.
 • Financial Services: Implementing the Framework for Financial Markets: Action Plan (1999), Communication of the Commission, COM( 1999)232, Brussels, 11.05.1999, s. 21-31.
 • P. Hartmann, A. Maddaloni, S. Manganelli, The Euro Area Financial System: Structure, Integration and Policy Initiatives, EBC Working Paper no. 230, May 2003, s. 23.
 • http://www.euroclear.com.
 • http://www.mtspoland.com
 • T. Kowalak, Znaczenie FSAP dla budowy wspólnego rynku finansowego w Unii Europejskiej, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 2002, nr 3.
 • K. Lenaerts, P. Van Nuffel, Podstawy prawa europejskiego, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 1995; Prawo Unii Europejskiej, red. J. Barcz, Wydawnictwo Prawo i Praktyka Gospodarcza, Warszawa 2004.
 • R. Levine, Bank-based or Market-based Financial Systems: Which is Better?, Carlson School of Management, University of Minnesota, January 2000.
 • A.N. Licht, Stock Market Integration in Europe, Harvard Law School, Program on International Financial System, March 1997, s. 24-30.
 • Materiał informacyjny dotyczący regulacji Unii Europejskiej w zakresie rynku kapitałowego, Komisja Papierów Wartościowych i Giełd, Warszawa, wrzesień 2004, s. 10-11.
 • Merger between HEX and OM to Create a Strong Integrated Nordic and Baltic Securities Market, Joint Press Release, 20 May 2004.
 • Największa giełda Europy, Rzeczpospolita nr 103 z 4.05.2002.
 • NOREX - key to the Nordic Markets, NOREX Alliance, 2002, s. 3-14.
 • A. Oko, Materiał informacyjny dotyczący Dyrektywy 2004/109/WE z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie harmonizacji wymogów dotyczących przejrzystości informacji o emitentach, których papiery wartościowe dopuszczane są do obrotu na rynku regulowanym (Dyrektywa Transparency), Komisja Papierów Wartościowych i Giełd, Warszawa, l maja 2005.
 • Overview of EU25 Securities Trading, Clearing, Central Counterparties, and Securities Settlement - An Overview of Current Arrangement, Final report by London Economics, European Commission Competition DG, February 2004, s. 5.
 • Pojedynek między Frankfurtem a Sztokholmem, Rzeczpospolita nr 202 z 30.08.2002; Stock Exchange Merge, BBC News, 15.12.2000.
 • D. Servais, A Single Financial Market, ed. 3, European Commission, Brussels 1995, s. 9.
 • Towards a Single Market in European Securities Trading: An Agenda for Reform of the ISD, European Shadow Financial Regulatory Committee Statement No. 8, Centre for European Policy Studies, January 2005; Activities of the European Union.
 • S. Vitols, The Origins of Bank-Based and Market-Based Financial Systems: Germany, Japan and United States, Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung, August 1999, s. 1.
 • Wniosek dotyczący Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady, zmieniającej dyrektywę 2004/39/WE w sprawie rynków instrumentów finansowych w odniesieniu do niektórych terminów, COM(2005) 253 końcowy, 2005/0111 (COD), Bruksela, 14.6.2005.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000141659418

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.