PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2007 | nr 2 | 518--534
Tytuł artykułu

Projekty partnerstwa publiczno-prywatnego w zarządzaniu strategicznym jednostek samorządu terytorialnego

Warianty tytułu
Project of Public-private Partnership in Strategic Management of Local Governments
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Partnerstwo publiczno-prywatne ma na celu realizację szeroko pojętego dobra publicznego. Przedstawiono identyfikację projektów w kontekście zarządzania strategicznego w JST, analizę projektów PPP pod względem ekonomicznym oraz analizę zarządzania ryzykiem tych projektów. Wykorzystano aktualnie obowiązujące źródła prawa, dostępne publikacje oraz analizę wybranych, efektywnie wdrożonych projektów.
EN
Because of increasing range of tasks of local governments, local budgets have to cope with increasing current and investment expenses. Local governments can not se-cure on their own suitable level of public service. Purpose of the article is to identify the projects of public-private partnership in strategic management of local governments, economical analysis of the projects and analysis of risk management. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
518--534
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
 • Berkun S. (2006), Sztuka zarządzania projektami, tłum. A. Grażyński, M. Kowalczyk, Helion, O'REILLY, Onepress, Gliwice.
 • Brzozowska K. (2006), Partnerstwo publiczno-prywatne. Przesłanki, możliwości, bariery, CeDeWu, Warszawa.
 • ВОТ w projektach partnerstwa publiczno-prywatnego, (2006), (tytuł oryginału: UNIDO ВОТ Guidelines. Guidelines for Infrastructure Development through BuildOperate-Transfer Projects), tłum. G. Bychowski, UNIDO, BGK, Difin, Warszawa.
 • Burton С., Michael N. (1999), Zarządzanie projektem, tłum. J. Szymbor, ASTRUM, Wrocław.
 • Drobniak A. (2005), Ocena projektów publicznych, AE, Katowice.
 • Gajewska-Jedwabny A. (red.) (2007), Partnerstwo publiczno-prywatne, C.H. Beck, Warszawa.
 • Hałaczkiewicz M. (2005), Strategiczne zarządzanie projektami szansą na wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa, [w:] Sukces organizacji. Strategie i innowacje, Rybicki J. (red.), Prace i materiały WZ UG nr 4, Sopot.
 • Machaczka K. (2005), Wyzwania w procesach przekształceń strukturalno-własnościowych mienia komunalnego we współczesnych samorządach gminnych, [w:] Zarządzanie sektorem publicznym i prywatnym w społeczeństwie informacyjnym, Kozioł L. (red.), MWSE, Tarnów.
 • Maylor H, (1996), Project Management, Pitman Publishing, London.
 • Moszoro M. (2005), Partnerstwo publiczno-prywatne w monopolach naturalnych w sferze użyteczności publicznej, SGH, Warszawa.
 • NogalskiB. (2005), Wspieranie sektora prywatnego przez sektor publiczny (analiza przypadku), [w:] Zarządzanie sektorem publicznym i prywatnym w społeczeństwie informacyjnym, Kozioł L. (red.), MWSE, Tarnów.
 • Olejniczak J. (2002), Przedsięwzięcia publiczno-prywatne samorządu terytorialne go, [w:] Problemy zarządzania w działalności samorządu terytorialnego, Dolata S. (red.), Uniwersytet Opolski, Opole 2002.
 • Partnerstwo publiczno-prywatne jako metoda realizacji zadań publicznych (2005), Ministerstwo Gospodarki i Pracy, Departament Polityki Regionalnej, Warszawa.
 • Partnerstwo uprzywilejowane (2005), "Prawo europejskie w praktyce", nr 10, Warszawa.
 • Prawelska-Skrzypek G. (2006), Sposoby zarządzania projektami w organizacjach publicznych, "Współczesne Zarządzanie" nr 3, Białystok.
 • Przybyła M. red. (2003), Organizacja i zarządzanie. Podstawy wiedzy menedżerskiej, AE, Wrocław.
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z 30.06.2006 r. w sprawie niezbędnych elementów analizy przedsięwzięcia w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego, Dz. U. nr 125, póz. 866.
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 21.06.2006 r. w sprawie ryzyk związanych z realizacją przedsięwzięć w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego, Dz. U. nr 125, póz. 868.
 • Sadowy M., Grzymała Z. (2005), Problemy zarządzania gospodarką komunalną, [w:] Nowe zarządzanie publiczne w polskim samorządzie terytorialnym, Zalewski A. (red.), SGH, Warszawa.
 • Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym, Dz. U. nr 169, póz. 1420.
 • Ustawa z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych, tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 164, póz. 1163.
 • Zysnarski J. (2007), Partnerstwo publiczno-prywatne w sferze usług komunalnych, ODDK, Gdańsk.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000141779145

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.