PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2007 | nr 2 | 535--546
Tytuł artykułu

Warunki sukcesu organizacji publicznych

Autorzy
Warianty tytułu
Conditions of Public Organisations Success
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Przedstawiono problematykę sukcesu organizacji publicznych w świetle koncepcji. Wykorzystano koncepcję publiczności G.A. Boyne`a oraz rezultaty badań empirycznych przeprowadzonych w roku 2006 w ramach projektu EFS, realizowanego w latach 2006-2007 pn. "Zmiany organizacyjne w instytucjach rynku pracy". Przeprowadzona analiza pozwoliła na określenie sukcesu organizacyjnego oraz warunków jego osiągania.
EN
In the paper an attempt is made to take up a problem of public organisations success. Provided investigations allows to describe this success and distinguish its conditions in the light of the concept of organisational publicness. In external relations the success means a balance of interests of varies groups of stakeholders, while in internal relations this is overcoming red tape in managing public affairs, when both elements allow to gain citizens and clients satisfaction as consumers of public services. Main conditions of public organisations were also describe. These are as follows: success identification of external stakeholders and shaping relations with them, understanding accountability and responsibility of public organisation, public managers competencies, adjusting knowledge, skills and attitude of public organisation staff to needs of consumers of public services. On the basis of literature of the subject and legal articles, and also own research conditions of success were analyzed using local labour offices as an example. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
535--546
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
 • Boyne G.A. (2002), Public and Private Management: What's the difference?, "Journal of Management Studies'no". 1 January 2002.
 • Bozeman В., Reed P., Scott P. (1992), Red Tap and Task Delays in Public and Private Organisations, "Administration and Society" nr 24.
 • Farnham D., Horton S., (1996), Public Managers and Private Managers: Towards a Professional Synthesis? [w:] Farnham D., Horton S., Barlow J., Hondeghem A. (eds), New Public Managers in Europe, Macmillan Press Ltd., London.
 • Kożuch B. (2006), Analiza organizacyjna PUP, RAPORT MEGAZESPOŁU http://www.idealnagmina.org.pl/dotproject/fileviewer.php?file_id=78.
 • Kożuch B., Zaremba W. (2005), Czynniki sukcesu organizacji publicznych, Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego nr 4.
 • Kożuch B. (2005), Kooperatywne zachowania organizacji publicznych, [w:] Partnerskie współdziałanie w sektorze publicznym i prywatnym, Plawgo B., Zaremba W. (red.), FWZ, Białystok.
 • Kożuch B. (2004), Zarządzanie publiczne w teorii i praktyce polskich organizacji, PLACET, Warszawa.
 • Podręcznik zarządzania i kontroli Powiatowego Urzędu Pracy w Namysłowie pełniącego rolę beneficjanta (projektodawcy) w ramach sektorowego programu operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich (2004), Podręcznik procedur PUP w Namysłowie, Namysłów, czerwiec.
 • Prawelska-Skrzypek G. (2007), Współczesne instrumenty wspomagające proces zmian organizacyjnych w instytucjach rynku pracy, Kraków UJ (w druku).
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 marca w sprawie standardów usług rynku pracy. Dz. U. Nr 47, póz. 314.
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 marca w sprawie szczegółowych warunków prowadzenia przez publiczne służby zatrudnienia usług rynku pracy. Dz. U. Nr 47, póz. 315.
 • Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Dz. U. 2004 nr 99, póz. 1001 z późniejszymi zmianami.
 • Ustawa z dnia 6 maja 2005 r. o zmianie ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy o samorządowych kolegiach odwoławczych i ustawy o systemie oświaty. Dz. U. z dnia 7 lipca 2005 r.
 • Ustawa z 25 sierpnia 2006 r. o zmianie ustawy o pracownikach samorządowych. Dz. U. z 2006 r. Nr 169 póz. 1201.
 • W trosce o pracę (2004), Raport o rozwoju społecznym. Polska 2004, Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju, Warszawa.
 • Zaremba W. (2006), Rola samorządów lokalnych w budowie społeczeństwa informacyjnego, Wyd. Akademii Podlaskiej, Siedlce.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000141779219

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.