PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2007 | nr 1179 | 361
Tytuł artykułu

Przedsiębiorstwa rodzinne - istota i zachowania strategiczne

Autorzy
Warianty tytułu
Family Businesses - the Essence and Strategic Behaviours
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Przedstawiono przegląd najpopularniejszych sposobów definiowania przedsiębiorstw rodzinnych i konsekwencje ich przyjęcia. Zanalizowano uwarunkowania zachowań przedsiębiorczych w kontekście historycznym, społecznym i ekonomicznym. Omówiono cykl rozwoju przedsiębiorstwa rodzinnego traktowanego jako jedną z istotnych determinant zachowań i postaw. Następnie opisano założenia wyjściowe i model prowadzenia badań empirycznych oraz zaprezentowano wyniki badań przeprowadzonych w 98 przedsiębiorstwach rodzinnych regionu legnickiego.
EN
The research on family businesses in Poland is (with a few exceptions) of contributory and fragmentary character. Many problems have not been explored at all. Among them are, for instance, the issues connected with the character of conflicts in these enterprises, effectiveness of management methods or objectives and strategies of their development. These questions constitute the biggest research challenge, they arouse the greatest interest and due to little transparency of the enterprises and certain secrecy of the owners cause the biggest problems at the same time. As the object of research, because of that, a little explored area connected with strategic attitudes of family businesses was chosen, with an attempt to identify and analyse strategic behaviours and factors determining them. Seeking an answer to the question whether there exists "the dominant logic" of family business behaviours in strategic perspective (specific dimensions) and what conditions them, has become the main area of the research. The paper consists of two conventional parts - the first part is dedicated to "the theory of a family business", the second one - to the identification of specific strategic behaviours of a family business. In the theoretical layer the basic research problem was the impossibility of referring to such a definition of a family enterprise, which would be consistent and acceptable enough. Because of that, the diagnosed multiplicity of approaches and terminological concepts in the paper (important at various stages of economic development), demanded assuming one's own propositions meeting the requirements of compatibility with Polish social and economic conditions, conciseness and completeness (containing the most significant characteristics of a family business). In the empirical researches the major objective was to diagnose as far as possible a complete set of characteristic attitudes and behaviours of a family business. The conclusions were elaborated on the basis of the questionnaires, comprising over 600 enterprises in total. (original abstract)
Twórcy
Bibliografia
 • Adamowicz P., Laury po raz czwarty, "Rzeczpospolita" z 3.10.2001.
 • Adamowski J., Media i społeczeństwo, [w:] J. Adamowski (red.), Media w państwie współczesnym, Warszawa 2001.
 • Adamski F., Rodzina. Wymiar społeczno-kulturowy, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2002.
 • Adamski F., Socjologia małżeństwa i rodziny. Wprowadzenie, PWN, Warszawa 1982.
 • Albach, H., Hat Familienunternehmen eine Zukunft, [w:] Familienunternehmen heute - Jahrbuch 2001, INTES. Bonn 2000.
 • Albach H., Freund W., Generationswechsel und Unternehmenskontinuität - Chancen, Risiken, Maßnahmen, Verlag Berteismann Stiftung, Gütersloh 1989.
 • Alderfer C.P., Understanding and Consulting to Family Business Boards, "Family Business Review" 1988 Vol. 1 No. 3.
 • Allaire Y., Firsirotu M.E., Myślenie strategiczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
 • Ambrose D.M., Transfer of the Family-owned Business, "Journal of Small Business Management" 1983 Vol. 21 No. 1.
 • Andelman B., Morrison D.J., Slywotzky A.J., Strefa zysku. Strategiczne modele działalności, PWE, Warszawa 2000.
 • Andress G.H., Die Nachfolge im Familienunternehmen, "IO Management Zeitschrift" 1994 nr 7/8.
 • Astrachan J.H., Family Firm and the Community Culture, "Family Business Review" 1988 Vol. 1 No. 2.
 • Astrachan J.H., Klein S.B., Smyrnios K.X., The F-PEC Scale of Family Influence: A Proposal for Solving the Family Business Definition Problem, "Family Business Review" 2002 Vol. 15 No 1.
 • Astrachan J.H., Shanker M.C., Family Businesses' Contribution to the U.S. Economy: A Closer Look, "Family Business Review" 2003 Vol. 16 No. 3.
 • Attali J., Żydzi, świat, pieniądze, Wydawnictwo Cyklady, Warszawa 2003.
 • Baclawski K., Koczerga M., Zbierowski P., Studium przedsiębiorczości w Polsce w roku 2004. Raport GEM Polska, Fundacja Edukacyjna Bachalski, Poznań 2005.
 • Ballarini K., Keese D., Entscheidungsphasen im Lebenszyklus kleiner Familienunternehmen, "Internationales Gewerbearchiv" 1992 Nr. 1.
 • Ballarini K., Keese D., Strukturen in kleinen Familienunternehmen, "Veröffentlichungen des ifm" 1991 Nr. 9.
 • Barnes L.B., Incongruent Hierarchies: Daughters and Younger Sons as Company CEOs, "Family Business Review" 1988 Vol. 1 No. 1.
 • Barnes L., Hershon S.A., Transferring Power in the Family Businesses (Machtwechsel in Familienunternehmen), "Harvard Business Review" 1976 Vol. 54 No. 4.
 • Baus K., Familienstrategie als Erfolgsfaktor?, [w:] P. May, G. Sieger, G. Rieder (Hrsg.), Familienunternehmen heute - Jahrbuch 2001, INTES, Bonn 2000.
 • Bechtle Ch., Die Sicherung der Führungsnachfolge in der Familienunternehmung, Frankfurt a.M. 1983.
 • Bednarczyk M., Polskie firmy rodzinne w XXI w., [w:] B. Piasecki (red.), Przedsiębiorczość i rozwój małych i średnich przedsiębiorstw w XXI w., Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2002.
 • Begg D., Fischer S., Dornbusch R., Mikroekonomia, PWE, Warszawa 1996.
 • Belak J., Kajzer Ś., Komparative Analysewissenschaftlicher Untersuchungen von Familienunternehmen in den mitteleuropäischen Ländern, [w:] U. Fueglistaller, HJ. Pleitner, T. Volery, W. Weber (Hrsg.), Umbruch der Welt - KMU vor Höhenflug oder Absturz?, Rencontres de St. Gall 2002, St. Gallen 2002.
 • Bell D., Kulturowe sprzeczności kapitalizmu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998.
 • Berger B. (red.), Kultura przedsiębiorczości, Oficyna Literatów RÓJ, Warszawa 1994.
 • Berger P.L., Etyka kapitalizmu, Signum, Kraków 1994.
 • Bertsch R., Die industrielle Familienunternehmung (Dissertation Nr. 181), Verlag Hans Schnellenberg, Winterthur 1964.
 • Bielawska A., Znaczenie małych firm dla rozwoju gospodarczego, "Ekonomista" 1992 nr 3.
 • Bielecki A., Jak prowadzić firmą rodzinną, "Poradnik Gazety Prawnej" grudzień 2004 nr 47.
 • Binz M.K., Erhaltung des Familiencharakters, "Unternehmer" 1988 Nr 2.
 • Birley S., Ng D., Godfrey A., The Family and the Business, "Long Range Planning" 1999 Vol. 32 No. 6.
 • Bizoń-Górecka J., Monitoring czynników ryzyka w przedsiębiorstwie, TNOiK, Bydgoszcz 1998.
 • Blumentritt T., The Relationship between Boards and Planning in Family Business, "Family Business Review" 2006 Vol. 19 No. 1.
 • Błaszczak A., Jesteśmy cierpliwi (rozmowa z J. Bonnier), "Rzeczpospolita" ("Rynki - Przedsiębiorstwa") z 25.09.2002.
 • Bławat F., Charakterystyka (profil) przedsiębiorcy, [w:] P. Dominiak (red.), Gospodarka Polski w okresie przemian, Politechnika Gdańska, Gdańsk 2000.
 • Bocheński A., Wędrówki po dziejach przemysłu polskiego, cz. II, Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa 1969.
 • Boni M., Duch przedsiębiorczości, "Rzeczpospolita" ("Analizy i prognozy") z 1.07.2003.
 • Boruc R., Wielkopolska saga, "Businessman" 2001 nr 11.
 • Boulding K.E., Religijne podstawy postępu ekonomicznego, [w:] tegoż, Ponad ekonomią (wybór pism), PIW, Warszawa 1985.
 • Bratkowski S., Kwestia klimatu. "Rzeczpospolita" ("Plus-Minus") z 23-24.02.2002.
 • Bratkowski S" Podróż do nowej przeszłości, Wydawnictwo Veda, Warszawa 2000.
 • Bratnicki M., O właściwą formę przedsiębiorczości, "Przegląd Organizacji" 2001 nr 6.
 • Bratnicki M., Kulikowska M., Sukcesy i porażki w królestwie przedsiębiorczości, [w:] B. Olszewska (red.), Źródła sukcesów i porażek przedsiębiorstw. Aspekt strategiczny, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej nr 870, AE, Wrocław 2000.
 • Bratnicki M., Strużyna J., Przedsiębiorczość i kapitał intelektualny, AE, Katowice 2001.
 • Braudel F., Kultura materialna, gospodarka i kapitalizm XV-XVII wiek. Gry wymiany, PIW, Warszawa 1992.
 • Brillman J., Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE, Warszawa 2002.
 • Bussiek J., Informationsmanagement im Mittelstand. Erfolgspotentiale erkennen und nutzen, Gabler, Wiesbaden 1994.
 • Carlock R.S., Ward J.L., Strategie Planning for the Family Business: Parallel Planning to Unify the Family and Business, Palgrave, Houndmills 2001.
 • Cellery W. (red.), Polska w drodze do globalnego społeczeństwa informacyjnego, UNDP, Warszawa 2002.
 • Chartier R. (red.), Historia życia prywatnego, T. 3, Ossolineum, Wrocław 1999.
 • Chojnacki L, Ucz się, a będziesz miał fabryki (rozmowa z J. Prolejko), "Gazeta Bankowa" z 11-17.07 1998.
 • Churchill G.A., Badania marketingowe. Podstawy metodologiczne. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
 • Churchill N" Lewis V., The Five Stages of Small Business Growth, "Harvard Business Review" 1983 Vol. 61 No. 3.
 • Cielemęcki A., Szoszkiewicz A., Biznesmen na emeryturze, "Wprost" z 7.05.2000.
 • Clarke L., Zarządzanie zmianą, Gebethner i Ska, Warszawa 1997.
 • Colli A., The History of Family Business 1850-2000, Cambridge University Press, Cambridge 2003.
 • Colli A. i in., Families and Firms: The Culture and Evolution of Family Firms in Britain and Italy in the Nineteenth and Twentieth Centuries, "Scandinavian Economic History Review" 1990 Vol. 47 No. 1.
 • Conniff R., Historia naturalna bogaczy. Raport z badań terenowych, Wydawnictwo CiS, Wydawnictwo W.A.B., Warszawa 2003.
 • Cymer A., Gwiazda polskiej marki, "Nowe Życie Gospodarcze" 2001 nr 23.
 • Czają S., Historia gospodarki i gospodarowania, Wydawnictwo I-Bis, Wrocław 2002.
 • Czapiński J., Panek T. (red.), Diagnoza społeczna 2005. Warunki życia Polaków, VIZJA PRESS&T, Warszawa 2006.
 • Czechowski Ł., Czerwińska M., Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorstw przemysłu drobnego w warunkach gospodarki rynkowej, [w:] E. Bitnerowa (red.), Rozwój rynku drobnego w warunkach gospodarki rynkowej. Materiały pokonferencyjne, AE, Poznań 1993.
 • Daszkiewicz J., Aksjologiczne uwarunkowania przedsiębiorczości gospodarczej, [w]: K. Jaremczuk (red.), Przedsiębiorczość w procesie przemian strukturalnych w Europie Środkowo-Wschodniej, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 1999.
 • Davis J., Tagiuri R., Bivalent Attributes of the Family Business, "Family Business Review" 1996 Vol. 9 No. 2.
 • Davis P., Realizing the Potential of the Family Business, "Organizational Dynamics" 1983 Vol. 12 No. 1.
 • Davis P., Stern D., Adaptation, Survival and Growth of the Family Business, "Family Business Review" 1988 Vol. 1.
 • Degadt J., Family and Business: Complementary and Conflicting Values, [w:] U. Fueglistaller i in., Umbruch der Welt - KMU von Höhenflug oder Absturz? Verlag KMU-HSG, St. Gallen 2002.
 • Die volkswirtschaftliche Bedeutung der Familienunternehmen, Institut für Mittelstandsforschung, IfM-Materialien Nr. 172, Bonn 2007.
 • Doenhoff M., Nazwy, których nikt już nie wymawia, Borussia, Olsztyn 2001.
 • Domańska E., Kapitalizm menedżerski, PWE, Warszawa 1981.
 • Domański P., Mięsne imperium rodziny Dudów, "Profit" 2002 nr 4.
 • Domayer E., Oswald M., Der Pionier sein Unternehmen und die Übergabe. Schlüssel-Fragen für Familienunternehmen, "Organisationsentwicklung" 1994 Nr. 3.
 • Dominiak P., Sektor MSP we współczesnej gospodarce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.
 • Donckels R., Die Internationalisierung von KMU-Familienunternehmen, "Inernationales Gewerbearchiv" Sonderheft 5.
 • Donckels R., From Shareholders to Stakeholders Value: The Real Challenge for Family Business, [w:] H.J. Pleitner, W. Weber (Hrsg.), Die KMU im 21. Jahrhundert - Impulse, Aussichten, Konzepte, KMU Verlag HSG, St. Gallen 2006.
 • Donckels R., Fröhlich F., Sind Familienunternehmen wirklich anders! Europäische STRATOS-Erfahrungen, "Internationales Gewerbearchiv" 1991 Jg. 39, Heft 4.
 • Donnelley R., The Family Business, "Harvard Business Review" 1964 Vol. 42 No. 4.
 • Drucker P., Innowacja i przedsiębiorczość. Praktyka i zasady, PWE, Warszawa 1992.
 • Drucker P., Praktyka zarządzania, AE, Kraków 1994.
 • Duby G. (red.), Historia życia prywatnego, Ossolineum, Wrocław 2001.
 • Duh M., Family Enterprises: Basic Characteristics and Typology, "MER Journal for Management und Development" 2002 nr 1.
 • Duh M., The Role of Small and Medium-sized Family Enterprises in the Economic Development of Slovenia, [w:] U. Fueglistaller, K.J. Pleitner, T. Volery, W. Weber (Hrsg.), Umbruch der Welt -KMU vor Höhenflug oder Absturz?, Verlag KMU HSG, St. Gallen 2002.
 • Dziadul J" Babcina biżuteria, "Polityka" 1996 nr 28.
 • Encyklika Centesimus Annus Ojca św. Jana Pawła II (rozdz. III), cyt. za L'Osservatore Romano 1991 nr 4.
 • Endress G.H., Die Nachfolge im Familienunternehmen, "IO Management Zeitschrift" 1994 Nr. 7/8.
 • Exner A., Hummer C., Wie steuern sich Familienunternehmen? Der Fremdmanager in Spannungsfeld von Familie und Unternehmen, "Hersteiner" 2005 Nr. 1.
 • Fabiańska K., Rokita J. (red.), Przedsiębiorczość, ryzyko, struktury, Prace Naukowe AE, Katowice 1991.
 • Faltin G., Ripsas S., Zimmer J. (Hrsg.), Entrepreneurship. Wie aus Ideen Unternehmen werden, Verlag C.H. Beck, München 1998.
 • Faulkner D., Bowman C., Strategie konkurencji, Gebethner i S-ka, Warszawa 1996.
 • Feltham T.S., G. Feltham, J.J. Barnett, Are Canadian Family Businesses Ready for Succession?, "Canadian Journal of Policy Research" 2001 Vol. 2 No. 4.
 • Flandrin J.L., Historia rodziny, Oficyna Wydawnicza Volumen, Warszawa 1998.
 • Flynn J., Bongiorno L., Ikea ma nowy plan gry, "Business Week" 1997 nr 12.
 • Förden S.G., Gucci. Potęga mody, szaleństwo pieniędzy, gorycz upadku, Wydawnictwo Książkowe Twój Styl, Warszawa 2003.
 • Frey U., Halter F., Zellweger T., Bedeutung und Struktur von Familienunternehmen in der Schweiz, Schweizerisches Institut für Klein- und Mittelunternehmen an der Universität St. Gallen (KMU--HSG), 2004.
 • Fueglistaller U., Halter F., Familienunternehmen in der Schweiz. Empirische Fakten zur Bedeutung und Kontinuität, "L'Expert comptable suisse" 2005 nr 1-2.
 • Fukuyama F., Zaufanie. Kapitał społeczny a droga do dobrobytu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, Wrocław 1997.
 • Galbraith J.K., Ekonomia w perspektywie. Krytyka historyczna, PWE, Warszawa 1991.
 • Galio M.A., Sveen J., Internationalizing the Family Business: Facilitating and Restraining Factors, "Family Business Review" 1991 Vol. 4 No. 2.
 • Galio M.A, Vilaseca A., Finance in Family Business, "Family Business Rewiev" 1996 Vol. 9 No. 4.
 • Gerber M.E., Mit przedsiębiorczości. Wydawnictwo MT Biznes, Warszawa 2007.
 • Gersick K.E., Introduction to the Handbook of Family Business Research 1969-1994, "Family Business Review" 1994 Vol. 7 No. 2.
 • Gersick K.E., Davis J.A., Mc Collom Hampton M., Lansberg I., Generation to Generation: Life Cycles of the Family Business, Harvard Business School Press, Boston 1997.
 • Gilder G., Bogactwo i ubóstwo, Zysk i S-ka Wydawnictwo, Poznań 2001.
 • Giza-Poleszczuk A., Rodzina a system społeczny. Reprodukcja i kooperacja w perspektywie interdyscyplinarnej, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2005.
 • Glapiak E., Szlachetnie urodzony makaron, "Profit" 2002 nr 4.
 • Gmytrasiewicz M. (red.), Rachunkowość, Wydawnictwa Prawnicze PWN, Warszawa 1997.
 • Goban-Klas T., Media i komunikowanie masowe, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, Kraków 1999.
 • Gołębiowski T., Zarządzanie strategiczne. Planowanie i kontrola, Difin, Warszawa 2001.
 • Goodman N., Wstęp do socjologii. Zysk i S-ka, Poznań 1997.
 • Gościński J. W., Cykl życia organizacji, PWE, Warszawa 1989.
 • Greiner L.E., Evolution and Revolution as Organisations Grow, "Harvard Business Review" 1972 Vol. 50 No. 4.
 • Griffin R.W., Podstawy zarządzania organizacjami. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999.
 • Gross D. i in., Forbes(r) o największych sukcesach w świecie biznesu, WNT, Warszawa 1999.
 • Gruszecki T., Przedsiębiorca w teorii ekonomii, CEDOR, 1994.
 • Gruszecki T., Współczesne teorie przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
 • Grzybowski W., Przedsiębiorczość, niepewność, zysk, UMCS, Lublin 1995.
 • Gudmundson D., Hartman E.A., Tower C.B., Family Business Strategies: A Comparative Study, www.usabe.org/knowledge/proceedings/1997/index.asp. 2006.
 • Haake K., Strategisches Verhalten in europäischen Klein- und Mittelunternehmen, Duncker & Humblot, Berlin, München, St. Gallen 1987.
 • Haber L., Wzory przedsiębiorczości w świadomości przyszłych menedżerów, "Studia Socjologiczne" 1995 nr 1-2.
 • Haber L.H., Zachowania przedsiębiorcze -próba typologii, "Przegląd Organizacji" 1996 nr 5.
 • Hahn D., Unternehmungsphilosophie und Führungsorganisation Familienuntemehmungen, [w:] D. Hahn, B. Taylor (Hrsg.), Strategische Unternehmungsplanung, Würzburg, Wien 1986.
 • Hall P.D., A Historical Overview of Family Firms in the United States, "Family Business Review" 1988 No. 1.
 • Hamm J., Dlaczego menedżerowie nie nadążają za rozwojem swoich firm, "Harvard Business Review Polska" maj 2003.
 • Hammel G., Prahalad C.K., Przewaga konkurencyjna jutr, Business Press, Warszawa 1999.
 • Hammer R.M., Strategische Planung in Familienunternehmungen, [w:] R. Hammer, H.H. Hinter-huber u.a., Strategisches Management global, Gabler, Wiesbaden 1993.
 • Handler W.C., Methodological Issues and Considerations in Studying Family Business, "Family Business Review" 1989 Vol. 2 No. 3.
 • Handler W.C., The Succession Experience of the Next Generation, "Family Business Review" 1992 Vol. 5 No. 3.
 • Handy Ch., Głód ducha. Poza kapitalizmem. Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław 1999.
 • Harris R., Martinez J., Ward J., Is Strategy Different for the Family-owned Business? "Family Business Rewiev" 1994 Vol. 7 No. 2.
 • Hasler P.-Th., Familiengeführte Unternehmen performen besser, "INTES Unternehmer Newsletter" Juli/Aug. 2004.
 • Hatch M.J., Teoria organizacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
 • Hay D., Europa w XIV i XV wieku, PIW, Warszawa 2001.
 • Heck R.K.Z., Trent E.S., The Prevalence of Family Business from a Household Sample, [w:] C.E. Aronoff, J.H. Astrachan, J.L. Ward (eds.), Family Business Sourcebook, Family Enterprise Publisher, Georgia 2002.
 • Heinemann F. i in., Länderindex der Stiftung der Familienunternehmen, Stiftung Familienunternehmen, Stuttgart 2006.
 • Heller R., Czasy dla milionerów. Powstanie i rozwój największych fortun świata, Optima Press, Warszawa 1992.
 • Hesselbein F. i in. (red.), Organizacja przyszłości, Business Press, Warszawa 1998.
 • Hildenbrand B., Familienbetriebe als "Familien eigener Art", [w:] F.B. Simon, Die Familie des Unternehmens. Ein System zwischen Gefühl und Geschäft, Carl-Auer-Systeme Verlag, Heidelberg 2002.
 • Iacocca L., Autobiografia, KiW, Warszawa 1990.
 • Institut für Mittelstandsforschung, Unternehmensnachfolge in Deutschland, Bonn 2001.
 • Jackson J.E., Klich J., Poznańska K., Małe i średnie przedsiębiorstwa na rynku pracy w Polsce w latach 1990-1997. Wyniki badań, [w:] J. Klich (red.), Nadzieja rynku pracy, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2000.
 • Jaczynowska M., Musiał D., Stępień M., Historia starożytna, Wydawnictwo "TRIO", Warszawa 2001.
 • Jak władze lokalne mogą wspierać przedsiębiorczość. Polska Fundacja Promocji i Rozwoju MSP, Warszawa 1998.
 • Jakubów L., Sołoducho-Pelc L., Czynniki sukcesu małych przedsiębiorstw, [w:] A. Kaleta, K. Moszkowicz, L. Woźniak (red.), Przedsiębiorczość i innowacyjność. Wyzwania współczesności, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej nr 1116, AE, Wrocław 2006.
 • Janiuk I., Strategiczne dostosowanie polskich małych i średnich przedsiębiorstw do konkurencji europejskiej, Difin, Warszawa 2004.
 • Januszek H., Sikora J., Podstawy socjologii, AE, Poznań 2000.
 • Jaremczuk K., Jędralska K., Uwarunkowania zachowań przedsiębiorczych, "Przegląd Organizacji" 1992 nr 9.
 • Jasiecki K., Elity biznesu w Polsce. Drugie narodziny kapitalizmu, IFiS PAN, Warszawa 2002.
 • Jasiński B., Nisza rynkowa jako alternatywna strategia rozwoju małych przedsiębiorstw, [w:] A. Kaleta, K. Moszkowicz, L. Woźniak (red.), Przedsiębiorczość i innowacyjność. Wyzwania współczesności, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej nr 1116, AE, Wrocław 2006.
 • Jensen S., Student D., W środku Tchibo, "Manager Magazin" 2005 nr 2.
 • Jezierski A., Zawadzki S.M., Dwa wieki przemysłu w Polsce. Zarys dziejów. Wiedza Powszechna, Warszawa 1966.
 • Jeżak J., Popczyk W., Winnicka-Popczyk A., Przedsiębiorstwo rodzinne. Funkcjonowanie i rozwój, Difin, Warszawa 2004.
 • Jeżak J., Popczyk W., Strategiczne czynniki sukcesu polskich przedsiębiorstw rodzinnych, [w:] Z. Pierścionek, K. Poznańska (red.), Strategie rozwoju współczesnych przedsiębiorstw, SGH, Warszawa 2000.
 • Jeżak J., Zarządzanie przez wizję w firmie rodzinnej, [w:] R. Krupski (red.), Zarządzanie strategiczne. Problemy teorii i praktyki, WSPiZ, Wałbrzych 2003.
 • Jędralska K., Niepewność a zachowania strategiczne kadry kierowniczej przedsiębiorstw, "Prakseologia" 1994 nr 1-2.
 • Jones W.D., Characteristics of Planning in Small Finns, "Journal of Small Business Management" 1982 Vol. 20 No. 3.
 • Kaczmarek T.T., Ryzyko i zarządzanie ryzykiem. Ujęcie interdyscyplinarne, Difin, Warszawa 2005.
 • Kahn J.A., Henderson D.A., Location Preferences of Family Firms: Strategic Decision Making or "Home Sweet Home"!, "Family Business Rewiev" 1992 Vol. 5 No. 3.
 • Kaleta A., Strategia konkurencji w przemyśle, AE, Wrocław 2000.
 • Kaleta A., Analiza strategiczna w przemyśle, AE, Wrocław 1997.
 • Kaleta A., Moszkowicz K., Woźniak L.L. (red.), Przedsiębiorczość i innowacyjność. Wyzwania współczesności, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej nr 1116, AE, Wrocław 2006.
 • Kappler E., Unternehmemachfolge,[w:] H.-Ch. Pfohl (Hrsg.), Betriebswirtschaftslehre der Klein- und Mittelbetriebe. Größenspezifische Probleme und Möglichkeiten zu ihrer Lösung, Erich Schmidt Verlag, Berlin 1997.
 • Kasprzak M., Kosiarze z Trójmiasta, "Businessman" 2001 nr 6.
 • Kay J., Podstawy sukcesu firmy, PWE, Warszawa 1996.
 • Kiełczewski S., Studia nad teorią przedsiębiorstwa (Projekt badawczy KBN nr H/12/081/G-2), maszynopis, Wrocław 1991.
 • Klaghart B., Chancen und Gefährdungen für das individuelle Familienmitglied im Familienunternehmen, "Hersteiner" 1991 Nr. 3.
 • Klein S., Familienunternehmen. Theoretische und empirische Grundlagen, Gabler, Wiesbaden 2000.
 • Klein S., Family Business Research in German Publications 1990-2000, INSEAD Working Paper Series 2003/05/11 FE.
 • Klein- und Mittelbetriebe des Gewerbes und der Industrie in Österreich. Ihre Struktur und Ihre Institutionen, Institut für Gewerbeforschung, Wien 1992.
 • Knyt A., Wancerz-Gluza A. (red.), Prywaciarze 1945-89, Ośrodek KARTA 2001.
 • Kocka J., Familie, Unternehmer und Kapitalismus. An Beispielen aus der frühen deutschen Industrialisierung, "Zeitschrift für Unternehmensgeschichte" 1979 Jg. 24, Heft 3.
 • Kocka J., Family and Bureaucracy in German Industrial Management, 1850-1914. Siemens in Comparative Perspective, "Business History Review" 1971 Vol. 45 No. 2.
 • Kodeks rodzinny i opiekuńczy, Ustawa z dnia 25 stycznia 1964, DzU nr 9, poz. 59, art. 23 z późn. zm.
 • Koenig D., Die mittelgroße Familienunternehmung in der Rechtsform der Aktiengesellschaft, Verlag Josef Eul, Bergisch Gladbach, Köln 1986.
 • Kopczyński M., Studia nad rodziną chłopską w Koronie w XVH-XVIII w., Wyd. Krupski i S-ka, Warszawa 1998.
 • Koralewicz J., Wnuk-Lipiński E., Życie rodzinne, towarzyskie i publiczne. Wartości i deprywacje, [w:] E. Wnuk-Lipiński (red.), Nierówności i upośledzenia w świadomości społecznej, Warszawa 1987.
 • Koryński P. i in., Moje małe przedsiębiorstwo, Fundacja Gospodarcza NSZZ "Solidarność", Gdańsk 1992.
 • Kotler P., Marketing. Analiza, planowanie, wdrożenie i kontrola, Gebethner i S-ka, Warszawa 1994.
 • Kowalik A., Eksportuj - to przeżyjesz, "Rzeczpospolita" nr 67 z 21.03.2005.
 • Kozarzewski P., Psychospołeczny portret przedsiębiorców, [w:] E. Balcerowicz (red.), Mikroprzedsiębiorstwa. Sytuacja ekonomiczna, finansowanie, właściciele, CASE, Warszawa 2002.
 • Kozień E., Przedsiębiorczość w rozwoju przedsiębiorstwa, [w:] J. Targalski (red.), Przedsiębiorczość a lokalny rozwój gospodarczy. Materiały konferencji naukowej, AE, Kraków 1999.
 • Koziński J., Strategie firm rodzinnych, [w:] R. Krupski (red.), Zarządzanie strategiczne. Badania i koncepcje, WWSZiP, Wałbrzych 2002.
 • Krajewski K., Śliwa J., Lokalna przedsiębiorczość w Polsce. Uwarunkowania rozwoju, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania UW, Warszawa 2004.
 • Kraśnicka T., Koncepcja rozwoju przedsiębiorczości ekonomicznej i pozaekonomicznej, AE, Katowice 2002.
 • Kreikebaum H., Strategiczne planowanie w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1996.
 • Krupski R., Redefiniowanie strategii organizacji, "Przegląd Organizacji" 2007 nr 3.
 • Krupski R. (red.), Zarządzanie strategiczne. Koncepcje, metody, AE, Wrocław 1998.
 • Kuciński K., Przestrzenne aspekty przedsiębiorczości, IFGN, Warszawa 1997.
 • Kula W., Problemy i metody historii gospodarczej, PWN, Warszawa 1983.
 • Kulik A., Katapulta biznesu, "Wprost" 1998 nr 827.
 • Kulwicki E., Działalność gospodarcza w warunkach ryzyka, "Gospodarka Planowa" 1987 nr 4.
 • Kwiatkowski S., Źródła sukcesów i porażek polskich przedsiębiorców, "Przegląd Organizacji" 1993 nr 11.
 • La Porta R., Lopez-de-Silanes F., Shleifer A., Corporate Ownership around the World, "Journal of Finance" 1999 Vol. 54 No. 2.
 • Landes D.S., Bogactwo i nędza narodów. Muza, Warszawa 2000.
 • Landes D.S., Die Macht der Familie. Wirtschaftsdynastien in der Weltgeschichte, Siedler-Verlag, München 2006.
 • Lange O., Ekonomia polityczna, T. 1, PWN, Warszawa 1969.
 • Lank A.G., The State of Family Business in Various Countries around the World, "The Family Business Network. Newsletter" May 1994 No. 9.
 • Lank A.G., Rücker zu den Wurzeln des Kapitalismus, "Blick durch die Wirtschaft" z 30.11.1993.
 • Lank A.G., Materiały informacyjne The Family Business Network, www. fbn-i.org.
 • Laskowska-Otwinowska J., Przedsiębiorczość polskiej wsi, "Kultura i Społeczeństwo" 2000 t. XLIV nr 1.
 • Le Mar B., Generations- und Führungswechsel im Familienunternehmen, Springer-Verlag, Berlin 2001.
 • Leach P., Bogod T., Guide to the Family Business, Kogan Page, London 1999.
 • Leśniewski B., Trębski K., Chirurdzy i rzeźnicy, "Business Week" marzec 2002.
 • Lewandowska J., Nowe ramy dla przedsiębiorczości, "Rzeczpospolita" nr 294 z 16.12.1998.
 • Leyherr M., Die Situation von Familienuntemehmen in Österreich unter besonderer Berücksichtigung der Finanzierung und Unternehmensnachfolge, Stuttgart 2000 (praca doktorska).
 • Lichtarski J. (red.), Podstawy nauki o przedsiębiorstwie, AE, Wrocław 2001.
 • Liczą się nie tylko pieniądze. (Rozmowa z Piotrem Klerem właścicielem firmy "Meble Kler"), "Nowe Życie Gospodarcze" 1998 nr 25.
 • Liedler M., Strategische Unternehmensführung - aus der Beratersicht, [w:] R. Hammer, H.H. Hinterhuber u.a., Strategisches Management global, Gabler, Wiesbaden 1993.
 • Lievegoed B.C.J., Organisation im Wandel. Die praktische Führung sozialer Systeme in der Zukunft, Verlag Paul Haupt, Bern, Stuttgart 1974.
 • Linton R., Kulturowe podstawy osobowości, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
 • Lipiec J., Polski przedsiębiorca rodzinny - wyniki badań, "Biznes Rodzinny w Praktyce" luty 2006 nr 2, (www.biznesrodzinny.pl).
 • Lipiński E., Problemy, pytania, wątpliwości. Z warsztatu ekonomisty, PWE, Warszawa 1981.
 • Lisak J., Ekonomia jednostkowa. Nauka o przedsiębiorstwie, Katowice 1946.
 • Lloret J.T., Od przedsiębiorstwa rodzinnego do rodziny przedsiębiorczej, "Biznes Rodzinny w Praktyce" 2006 nr 1 (www.biznesrodzinny.pl).
 • Lobnig H., Krisenintervention ist mehr als Veränderungsmanagement. "Hernsteiner" 2002 Nr. 2.
 • Löwe C, Die Familienunternehmung - Zukunftssicherung durch Führung, Bern, Stuttgart 1979.
 • Łęczycki (red.), Rola MSP w rozwoju obszarów wiejskich, Siedlce 2000.
 • Łoziński W., Życie polskie w dawnych wiekach, Wyd. Literackie Kraków 1978.
 • Łucewicz J., Socjologiczne spojrzenie na organizację, AE, Wrocław 1997.
 • Łuczka T., Kapitał jako przedmiot gospodarki finansowej małego i średniego przedsiębiorstwa prywatnego. Wprowadzenie do finansów przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 1997.
 • Łuczka T., Kapitał obcy w małym i średnim przedsiębiorstwie. Wybrane aspekty mikro- i makroekonomiczne. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.
 • Łuczka T., Dyskryminacja kredytowa małego i średniego przedsiębiorstwa prywatnego w gospodarce rynkowej, "Gospodarka Narodowa" 1996 nr 5.
 • Machaczka J., Zarządzanie rozwojem organizacji. Czynniki, modele, strategia, diagnoza, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, Kraków 1998.
 • Majewski K. (red.), Kultura materialna starożytnej Grecji. Zarys, T. l, Ossolineum, Wrocław 1975.
 • Mała encyklopedia statystyki, PWE, Warszawa 1975.
 • Małecka E., Ograniczenia decyzji przedsiębiorstwa w procesie transformacji systemowej, Wydawnictwa UL, Łódź 1998.
 • Mann T., Buddenbrookowie, WDW, Warszawa 1992.
 • Manteuffel T., Historia powszechna. Średniowiecze, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1994.
 • Marcinkowski A., Drobny przedsiębiorca i horyzonty kultury organizacyjnej, [w:] A. Marcinkowski (red.), Kapitalizm po polsku. Przedsiębiorca, organizacje, kultura, Kraków 1996.
 • Marjański A., Strategie małych i średnich przedsiębiorstw rodzinnych w Polsce, rozprawa doktorska (maszynopis), Wrocław 2006.
 • Marody M., Giza-Poleszczuk A., Przemiany więzi społecznych, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2004.
 • Martin T.A., Ruda W., Pfeifer M., Risikomanagement in Familienunternehmen - Unternehmenskrisen und das Risikomanagementsystem nach KonTraG, "MER Journal für Management und Entwicklung" 2002 Nr. 1.
 • Masłowscy D. i W., Przysłowia polskie i obce, Świat Książki, Warszawa 2003.
 • Masłyk E., Zmiana i niepewność w procesach organizacyjnych, PWN, Warszawa 1985.
 • Masłyk-Musiał E., Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2000.
 • May P., Sieger G., Rieder G. (Hrsg.), Familienunternehmen heute - Jahrbuch 2001, Bonn 2000.
 • Michalski L., Gesellschaftsrechtliche Gestaltungsmöglichkeiten zur Perpetuierung von Unternehmen, R.v. Decker's Verlag, G. Schenk, Heidelberg, Hamburg 1980.
 • Michalowski J., Grzech pierworodny systemowej transformacji, "Rzeczpospolita" z 27.03.1996.
 • Międzynarodowy Raport Prac Badawczych PRIMA, Grant Thornton, 2000.
 • Milewicz E., Same samoróbki, "Magazyn" (dodatek do "Gazety Wyborczej" nr 87), 12.04.2001.
 • Miller K.L., Bogate dzieci, "Business Week" 1998 nr 5.
 • Misiński W., Grupy interesów a cele działalności gospodarczej przedsiębiorstwa, [w:] J. Lichtarski (red.), Podstawy nauki o przedsiębiorstwie, AE, Wrocław 2001.
 • Mittelsten-Scheidt J., Gedanken zum Familienunternehmen, C.E. Poeschel Verlag, Stuttgart 1985.
 • Morawski W., Socjologia ekonomiczna. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.
 • Morawski W., Wielcy przedsiębiorcy II Rzeczpospolitej, "Cash" 1995 nr 49.
 • Morgan G., Obrazy organizacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
 • Moszkowicz K., Procesy innowacyjne w polskim przemyśle, AE, Wrocław 2001.
 • Moszkowicz M. (red.), Zarządzanie strategiczne. Systemowa koncepcja biznesu, PWE, Warszawa 2005.
 • Mroczek E., Nowi polscy przedsiębiorcy, "Przegląd Organizacji" 1998 nr 1.
 • Mroczek E., Alternatywne strategie działania dla małych i średnich przedsiębiorstw, "Przegląd Organizacji" 1995 nr 3.
 • Mróz B., Gospodarka nieoficjalna w Polsce. Istota, przyczyny i formy występowania, "Marketing i Rynek" 1997 nr 3.
 • Mugler J., Betriebswirtschaftslehre der Klein- und Mittelbetriebe, Springer-Verlag, Wien, New York, 1995.
 • Mugler J., Risikomanagement - eine besondere Herausforderung für Klein- und Mittelbetriebe in der Marktwirtschaft, [w:] Rynek - ryzyko - sukces w działalności przemysłowej, Poznań 1995, materiał powielany.
 • Mühlenbach C., Familyness als Wettbewerbsvorteil. Ein integrierter Strategieansatzfür Familienunternehmen, Haupt Verlag, Bern, Stuttgart, Wien 2004.
 • Mundy J.H., Europa średniowieczna 1150-1309, PIW, Warszawa 2001.
 • Myśliwski G., Handel Europy w późnym średniowieczu, [w:] H. Samsonowicz (red.), Schyłek średniowiecznej Europy, Dom Wydawniczy Bellona, Warszawa 2003.
 • Naisbit J., Megatrendy, Zysk i S-ka Wydawnictwo, Poznań 1997.
 • Neubauer H., Unternehmensnachfolge in Familienunternehmen, [w:] H.J. Pleitner (Hrsg.), Die veränderte Welt - die Auswirkung auf die Klein- und Mittelunternehmen, Beitrüge zu den "Rencontres de St. Gall", St. Gallen 1992.
 • Neuss W., Nippel P., Was ist strategisch am strategischem Verhalten?, ZfBf. Nr 5, 1996.
 • Nie lubię, gdy rośnie entropia (wywiad z J. Filipkiem prezesem ComArch), "Businessman" 2004 nr 8.
 • Niedbała E., Firmy rodzinne jako obiekt badawczy, MBA 2002 nr 5.
 • Nizard G., Metamorfozy przedsiębiorstwa. Zarządzanie w zmiennym otoczeniu organizacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998.
 • Nogalski B., Białas T., Czapiewski M., Zarządzanie w różnych formach własności, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1994.
 • Nogalski B., Rybicki J., Dualizm w zarządzaniu strategicznym, [w:] R. Krupski (red.), Zarządzanie strategiczne. Stan i perspektywy rozwoju, WWSZiP, Wałbrzych 2001.
 • O'Hara W.T., Mandel P., The World's Oldest Family Companies oraz America's Oldest Family Businesses, Family Business, www.familybusinessmagazine.com.
 • Obłój K., Strategia przetrwania. W poszukiwaniu źródła przewagi konkurencyjnej, PWE, Warszawa 1987.
 • Obłój K., Strategia organizacji, PWE, Warszawa 1998.
 • Obłój K., Tworzywo skutecznych strategii, PWE, Warszawa 2002.
 • Oetker A., Stakeholderkonflikte in Familienkonzernen, J. Eul Verlag, Lohmar, Köln 1999.
 • Ogger G., Geniusze i spekulanci. Jak rodził się kapitalizm, PIW, Warszawa 1993.
 • Penc J., Strategie zarządzania. Perspektywiczne myślenie, systemowe działanie, cz. 1, Placet, Warszawa 1994.
 • Penc J., Strategie zarządzania, cz. 2, Placet, Warszawa 1995.
 • Penc J., Źródła rewitalizacji firmy, "Organizacja i Kierowanie" 1997 nr 4.
 • Pentzlin K., Die Zukunft des Familienunternehmens. Erfolgreich von Generation zu Generation, EGON Verlag, Düsseldorf, Wien 1997.
 • Perrot M. (red.), Historia życia prywatnego. T. 4, Od rewolucji francuskiej do I wojny światowej, Ossolineum, Wrocław 1999.
 • Pfohl H.-Ch. (Hrsg.), Betriebswirtschaftslehre der Klein- und Mittelbetriebe. Großenspezifische Probleme und Möglichkeiten zu ihrer Lösung, Erich Schmidt Verlag, Berlin 1997.
 • Piasecki B. (red.), Ekonomika i zarządzanie małą firmą, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998.
 • Piasecki B. (red.), Przedsiębiorczość i mała firma. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1998.
 • Pierścionek Z., Strategie konkurencji i rozwoju przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003.
 • Pięć nóg Jana Kulczyka [wywiad J.B. Lipszyca], "Businessman" 1997 nr 4.
 • Piorkowsky M.-B., Die Evolution von Unternehmen im Haushalts- und Familienkontext - Grundgedanken zu einer Theorie sozioökonomischer Hybridsysteme, "Zeitschrift für Betriebswirtschaft" Ergänzungsheft 2002 Nr. 5.
 • Piotrowicz L., Dzieje Rzymu, [w:] J. Dąbrowski i in. (red.), Wielka historja powszechna, T. III, Warszawa 1933.
 • Plawgo B., Zachowania małych i średnich przedsiębiorstw w procesie internacjonalizacji, ORGMASZ, Warszawa 2004.
 • Pleitner, HJ. Weber W. (Hrsg.), Die KMU im 21. Jahrhundert - Impulse, Aussichten, Konzepte, KMU Verlag HSG, St. Gallen 2000.
 • Popczyk A., Popczyk W., Kawałek własnego biznesu, "Businessman" czerwiec 1996.
 • Popczyk W., Zarządzanie strategiczne w firmach rodzinnych, [w:] J. Jeżak (red.), Rozwój teorii i praktyki zarządzania strategicznego. Doświadczenia krajowe i międzynarodowe, T. 1, Łódź 2003.
 • Popczyk W., Winnicka-Popczyk A., Przedsiębiorczość rodzinna w Polsce w świetle badań własnych, [w:] Ł. Sułkowski (red.), Determinanty rozwoju przedsiębiorstw rodzinnych w Polsce, TNOiK, Toruń 2005.
 • Porter M., Strategia konkurencji, PWE, Warszawa 1992.
 • Portret rodzinny we wnętrzu (rozmowa z rodzeństwem Dudów), "Business Class" (dodatek do "Pulsu Biznesu"), grudzień 2002.
 • Post J.E., The Greening of the Boston Park Plaza Hotel, "Family Business Review" 1993 Vol. 6 No. 2.
 • Pritzl R., Methodik zur Strategieentwicklungfür Unternehmens-Eigner, Diss. Hochschule St. Gallen, Rosch-Buch, Halstadt 1993.
 • Pross H., Der Geist der Unternehmer, Claassen, Düsseldorf 1983.
 • Prost A., Vincent G., (red.), Historia życia prywatnego, T. 5, Od I wojny światowej do naszych czasów, Ossolineum, Wrocław 1999.
 • Przybyła M. (red.), Organizacja i zarządzanie. Podstawy wiedzy menedżerskiej, AE, Wrocław 2001.
 • Puch P., Trudna sztuka sukcesji, "Newsweek" z 6.03.2005.
 • Rajzer M., Strategie dywersyfikacji przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 2001.
 • Rapacki R., Kultura przedsiębiorstwa w Polsce w okresie transformacji - próba diagnozy ostrzegawczej, [w:] R. Rapacki (red.), Problemy kształtowania się kultury przedsiębiorstwa w Polsce w okresie transformacji, SGH, Warszawa 1995.
 • Raport o stanie małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2000-2001, A. Dzierżanowski, A. Tokaj-Krzewska (red.), PARP Warszawa 2002.
 • Raport o sytuacji polskich rodzin, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Warszawa 1998.
 • Redlefsen M., Eiben J., Finanzierung von Familienunternehmen, Ergebnisse der Studie, WHU, Vallander 2006.
 • Reszke L, Stereotypy prywatnych przedsiębiorców w Polsce, IFiS PAN, Warszawa 1998.
 • Rifkin J., Koniec pracy. Schyłek siły roboczej na świecie i początek ery postrynkowej, Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław 2001.
 • Risak J., Nagy R., Generationenfolge in Familienunternehmen. Übergaben erfolgreich gestalten, Service Verlag, Wien 1999.
 • Robbins S.P., Zachowania w organizacji, PWE, Warszawa 1998.
 • Rossi D., Kooperationsfähigkeit von Familienunternehmen - eine Sondierung der Problemlandschaft, "MER Revija za management in razwoj" 2002 Nr. 1.
 • Romanowska M. (red.), Strategiczna transformacja polskich przedsiębiorstw, SGH, Warszawa 2004.
 • Rosenberg N., Birdzell L.E. Jr., Historia kapitalizmu, Signum, Kraków 1994.
 • Roszkowski W., Jak wrzód na zdrowym ciele, "Rzeczpospolita" (dodatek Prywaciarze), 1.02.1999.
 • Rüßmann K.H., Mit fremden Hilfe oben bleiben, "Manager Magazin" 1983 Nr. 10.
 • Ruter X.R., Thümmel R.C., Beiräte in mittelständischen Familienunternehmen, R. Boorberg Verlag, Stuttgart, München 1994.
 • Rutka R., Organizacja przedsiębiorstw. Przedmiot projektowania, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2001.
 • Rybak M., Społeczna odpowiedzialność biznesu - idea i rzeczywistość, "Gospodarka Narodowa" 2001 nr 3.
 • Rychlewski C. (opr.), Menedżerowie na różne okazje, "Prawo i Gospodarka" z 21.10.1998.
 • Sachse W., Familienunternehmen in Wirtschaft und Gesellschaft bis zur Mitte des 20. Jahrhunderts. Ein historischer Überblick, "Zeitschrift für Unternehmensgeschichte" 1991 Jg. 36 Heft 1.
 • Sadler P., Zarządzanie w społeczeństwie postindustraialnym. Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 1997.
 • Safin K. (red.), Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości w regionach o monokulturze przemysłowej, AE, Wrocław 2002.
 • Safin K., Planowanie strategiczne w przedsiębiorstwach rodzinnych w RFN. Założenia ogólne, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej nr 525, AE, Wrocław 1990.
 • Safin K., Przedsiębiorstwo rodzinne - ujęcie modelowe, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej nr 800, AE, Wrocław 1998.
 • Safin K., Przedsiębiorstwo rodzinne - organizacja i funkcjonowanie. Przegląd koncepcji, [w:] J. Lichtarski, S. Nowosielski (red.), Nowoczesne zarządzanie przedsiębiorstwem. Inżynieria Maszyn 2002 Vol. 7, Z. 1.
 • Safin K., Przedsiębiorstwo rodzinne, "Nowe Życie Gospodarcze" 1997 nr 6.
 • Safin K., Zachowania strategiczne przedsiębiorstw rodzinnych w RFN, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej nr 588, AE, Wrocław 1991.
 • Safin K., Zarządzanie małą firmą, AE, Wrocław 2001.
 • Samecki W., Prolegomena do teorii ekonomii, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1998.
 • Samecki W., Ryzyko i niepewność w działalności przedsiębiorstwa przemysłowego, PWE, Warszawa 1963.
 • Samsonowicz H., Życie miasta średniowiecznego, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2001.
 • Sankowski T.P., Firma wiecznie młoda, "Global Business" 2001 nr 2.
 • Schuttenbach L. von, Sektor MSP w Republice Federalnej Niemiec, Polska Fundacja Promocji i Rozwoju Małych i Średnich Przedsiębiorstw, Warszawa 2000.
 • Schwass J., Familienunternehmen - ein Objekt der Vergangenheit oder der Zukunft!, "WirtschaftsBlatt" z 24.05.2002.
 • Sharma P., Chrisman J., Chua J.H., Strategic Management of the Family Business: Past Research and Future Challenges, "Family Business Review" 1997 Vol. 10 No. 1.
 • Siefer T., Du kommst später mal in die Firma! Psychosoziale Dynamik von Familienunternehmen, Carl-Auer-Systeme-Verlag, Heidelberg 1996.
 • Siennicka M., Rodzina burżuazji warszawskiej i jej obyczaj: druga połowa XIX i początek XX wieku, DiG, Warszawa 1998.
 • Simon F.B., Die Familie des Familienunternehmens. Ein System zwischen Gefühl und Geschäft, Carl-Auer-Systeme Verlag, Heidelberg 2002.
 • Simon F.B., Wimmer R., Groth T., Mehr-Generationen-Familienunternehmen. Erfolgsgeheimnisse von Oetker, Merck, Haniel u.a., Carl-Auer Verlag, Heidelberg 2005.
 • Simon H., Tajemniczy mistrzowie. Studia przypadków, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999.
 • Skąpska G., Reforma ekonomiczna i kształtowanie się porządku instytucjonalnego w Polsce, Dziedzictwo przeszłości, mity i wizje przyszłości, "Przegląd Socjologiczny" 1996 t. XLIII.
 • Skodlarski J., Zarys historii gospodarczej Polski do roku 1939, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, Łódź 1995.
 • Skowroński S., Kapitał dla małej firmy, Infor, Warszawa 1998.
 • Sławińska M., Sudoł S., Zarządzanie koncernem, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" 2000 nr 12.
 • Sławiński M., Czas na następców, "Businessman" 2001 nr 10.
 • Słownik małżeństwa i rodziny, red. bp. E. Ozorowski, Wyd. ATK, Warszawa-Łomianki 1999. Smyk E., Szczęście sprzyja odważnym, "Home&Market" 1998 nr 4(64).
 • Sobczak J.B., Kulturowa perspektywa badania gospodarki organizacyjnej, [w:] A. Marcinkowski (red.), Kapitalizm po polsku, Przedsiębiorca, organizacje, kultura, Kraków 1996.
 • Solska J., Kremowa dolina, "Polityka" 2005 nr 10.
 • Stankiewicz M.J., Identyfikatory zachowań strategicznych przedsiębiorstw, "Przegląd Organizacji" 1995 nr 1.
 • Strużyna J., Orman D., Zarządzanie strategiczne w małych firmach, [w:] R. Krupski (red.), Metody zarządzania strategicznego, WWSZiP, Wałbrzych 2000.
 • Styczek D., Rodowe klejnoty, "Businessman", czerwiec 2001.
 • Styczek D., Wszystko zostaje w rodzinie, "Życie Gospodarcze" 1996 nr 1.
 • Styczek D., Wyścig jamników, "Business Week", luty 2002.
 • Styczek D. i in., Herkulesi biznesu, "Business Week" z 12-15.05.2005.
 • Sudoł S., Przedsiębiorstwo. Podstawy nauki o przedsiębiorstwie. Teoria i praktyka zarządzania, TNOiK, Toruń 1999.
 • Sudoł S., Przedsiębiorstwo. Podstawy nauki o przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 2006.
 • Sufin Z., Styl właściciela czyli problemy zarządzania personelem w małych firmach, "Personel" 1-31.07.2000.
 • Sułkowski Ł., Haus B., Safin K., Raport z badań przedsiębiorstw rodzinnych w Polsce, [w:] Sułkowski Ł. (red.), Determinanty rozwoju przedsiębiorstw rodzinnych w Polsce, TNOiK, Toruń 2005.
 • Sułkowski Ł., Marjański A., Rodzaje klasyfikacji przedsiębiorstw rodzinnych, [w:], Ł. Sułkowski (red.), Determinanty rozwoju przedsiębiorstw rodzinnych w Polsce, TNOiK Toruń 2005.
 • Sułkowski Ł., Organizacja a rodzina. Więzi rodzinne w życiu gospodarczym, TNOiK Toruń 2004.
 • Surażska W., Gwiazdy na ciemnym tle, "Rzeczpospolita" z 6.09.2000.
 • Szczepanik M., Patchworki z cyberprzestrzeni, "Rzeczpospolita" z 31.12.2001.
 • Szczepański J., Elementarne pojęcia socjologii, PWN, Warszawa 1972.
 • Szczygieł J., Bata szewc świata, "Duży format" (dodatek "Gazety Wyborczej"), 13.06.2002.
 • Szlendak T., Rodzina, [w:] Encyklopedia socjologii, Oficyna Naukowa, Warszawa 2000.
 • Sznajder A., Strategie marketingowe na rynku międzynarodowym, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1992.
 • Szoszkiewicz A., Kapitalizm rodzinny, "Wprost" nr 22 z 1.06.1997.
 • Szoszkiewicz A., Światło z Jacentowa, "Businessman" 2002 nr 2.
 • Szymański W., Bogactwo Żydów, "Forum" 2002 nr 6.
 • Szyperski N., Nathusius K., Probleme der Unternehmensgründung, J. Eul Verlag, Lohmar, Köln 1999.
 • Tabaszewska E., Firma z przeszłości, "Businessman Magazin" 2002 nr 9.
 • Tagiuri R., Davis J.A., On the Goals of Successful Family Companies, "Family Business Review" 1992 Vol. 5 No. 1.
 • Talko L.K., 186 511 milionerów i ciągle przybywa, "Magazyn Gazety" z 12-13.06.1998.
 • Targalski J., Przedsiębiorczość i zarządzanie, C.H. Beck, Warszawa 2003.
 • Targalski J. (red.), Podstawy przedsiębiorczości, AE, Kraków 1995.
 • Tarkowski J., Socjologia świata polityki, T. l, Władza i społeczeństwo w systemie autorytarnym, ISP PAN, Warszawa 1994.
 • Tarnawscy E. i J., "Amoralny familizm", czyli o dezintegracji społecznej w Polsce lat osiemdziesiątych, [w:] J. Tarkowski, Socjologia świata polityki, ISP PAN, Warszawa 1994.
 • Tatarkiewicz W., O szczęściu, PWN, Warszawa 1985.
 • Thurow L.C., Przyszłość kapitalizmu, Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław 1999.
 • Timmons J.A., Entwicklung zur Größe, [w:] G. Faltin, S. Ripsas, J. Zimmer (Hrsg.), Entrepreneurship. Wie aus Ideen Unternehmen werden, Verlag C.H. Beck, München 1998.
 • Toffler A., Szok przyszłości. Zysk i S-ka Wydawnictwo, Poznań 1998.
 • Toffler A., Trzecia fala, PIW, Warszawa 1986.
 • Toffler A. i H., Budowa nowej cywilizacji, Zysk i S-ka Wydawnictwo, Poznań 1996.
 • Tomaszewski T. (red.), Psychologia, PWN, Warszawa 1975.
 • Trepkowska J. (opr.), Firma w potrzasku, "Businessman" 1997 nr 7.
 • Twórca SWATCH A o przedsiębiorczości i zarządzaniu, "Zarządzanie na Świecie" 2003 nr 9.
 • Tyszka T., Przedsiębiorczość i ryzyko, [w:] Godziszewski B., Haffer M., Stankiewicz M.J. (red.), Przedsiębiorstwo na przełomie wieków, UMK, Toruń 2001.
 • Tyszka T., Psychologia zachowań ekonomicznych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997.
 • Tyszka Z., Rodzina we współczesnym świecie, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2003.
 • Tyszka Z., Socjologia rodziny w Polsce. "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny" 1990 LII, z. 314.
 • Tyszka Z., Socjologia rodziny, PWN, Warszawa 1976.
 • Unternehmensdemografie in Europa, Beobachtungsnetz der europäischen KMU 2002, Nr. 5.
 • Untemehmensnachfolge - immer noch ein aktuelles Problem, Institut für Mittelstandsforschung, Bonn (www.ifm-bonn.org, 1999).
 • Unternehmensnachfolge in Deutschland, Institut für Mittelstandsforschung, Bonn 2001, www.ifm-bonn.de.
 • Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej z dnia 2 lipca 2004 r., DzU z 2004 r. Nr 173, poz. 1807.
 • Vahlens großes Wirtschaftslexikon, E. Dichtl, O. Issing (Hrsg.), Vahlen, Beck, München 1993.
 • Venter E., Boshoff C., Mass G., The Influence of Successor-Related Factors on the Succession Process in Small and Medium-Sized Family Business, "Family Business Rewiev" 1992 Vol. 5 No. 3.
 • Veyne P. (red.), Historia życia rodzinnego, T. l. Od cesarstwa rzymskiego do roku tysięcznego, Ossolineum, Wrocław 2005.
 • Voigt J., Familienunternehmen: im Spannungsfeld zwischen Eigentum und Fremdmanagement, Gabler Verlag, Wiesbaden 1990.
 • Vontobel H., Nie zaksięgowane. Rozważania bankiera, Towarzystwo Wydawnicze i Literackie, Warszawa 1997.
 • Wagen M., What Makes Family Enterprises Attractive!, [w:] A.G. Lank (eds.), Key Challenges Facing Family Enterprises, IMD, Lausanne [b.d.]. Wagen M., Wie die Arbeit für den eigenen Betrieb Energien Mobilisiert, "Blick durch die Wirtschaft" z 7.12.1993.
 • Wagen M., Wenn nicht Leistung über die Nachfolge entscheidet, "Blick durch die Wirtschaft" z 14.12.1993.
 • Wagen W., Why Do Family Businesses Faill, [w:] A.G. Lank (ed.), Key Challenges Facing Family Enterprises, IMD, Lausanne 1994.
 • Ward J., Die Herausforderung, ein Familienunternehmen am Leben zu erhalten, [w:] P. May, G. Sieger, G. Rieder, Familienunternehmen heute - Jahrbuch 2001, INTES, Bonn 2000.
 • Ward J., Keeping the Family Business Healthy: How to Plan for Continuing Growth, Profitability and Family Leadership, Jossey-Bass Inc. Publishers, San Francisco 1987.
 • Wasilczuk J., Analiza praktycznej przydatności teorii wzrostu MSP, [w:] T. Bławat (red.), Gospodarka Polski w okresie transformacji, Politechnika Gdańska, Gdańsk 2001.
 • Wasilczuk J., Właściciel - menedżer małej firmy jako przedsiębiorca - wybrane zagadnienia, Prace Naukowe Katedry Zarządzania Przedsiębiorstwem, T. 2, Politechnika Gdańska, Gdańsk 2003.
 • Watson T.J. Jr., Petre P., Ojciec i syn. Tak powstał IBM, Iskry, Warszawa 1994.
 • Wawer M., Marciniak R., Władca absolutny. Filozofia personalna w małych firmach rodzinnych, "Personel" 1996 nr 12.
 • Webber R. A., Zasady zarządzania organizacjami, PWE, Warszawa 1984.
 • Weber M., Gospodarka i społeczeństwo. Zarys socjologii rozumiejącej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
 • Weber M., Etyka protestancka a duch kapitalizmu, Wydawnictwo Test, Lublin 1994.
 • Weseloh F.Ch., Strategisches Verhalten kleiner und mittlerer Unternehmen der deutschen Ernäherungsindustrie (Dysertacja na Uniwersytecie w Kilonii) Kiel 2004.
 • Westhead P., Cowling M., Family Firm Research: The Need for a Methodological Rethink, "Entrepreneurship Theory and Practice" 1998 Vol. 23 No 1.
 • Wieselhuber N., Führung von Familienunternehmen, "Frankfurter Allgemeine Zeitung" 20.03.2006.
 • Więcek-Janka E., Sektor mikroprzedsiębiorstw rodzinnych w Wielkopolsce (wyniki badań), [w:] A. Bielawska (red.), Uwarunkowania rozwoju mikro i małych przedsiębiorstw, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2005.
 • Wilczak J., Na czterech nogach, "Polityka" 2000 nr 19.
 • Wilmowska Z., www.pwsz.nysa.edu.pl/wilmowska/.
 • Wimmer R. i in., Familienunternehmen -Auslaufmodel oder Erfolgstyp?, Gabler, Wiesbaden 1996.
 • Winniczuk L., Ludzie, zwyczaje i obyczaje starożytnej Grecji i Rzymu, PWN, Warszawa 1983.
 • Wit de B., Meyer R., Synteza strategii. Tworzenie przewagi konkurencyjnej przez analizowanie paradoksów, PWE, Warszawa 2007.
 • Wit de B., Meyer R., Strategy. Process, Content, Context. An International Perspective, International Thomson Business Press, 1998.
 • Wolski J., Historia powszechna. Średniowiecze, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1994.
 • Wyczański A., Historia powszechna. Wiek XVI, WSiP, Warszawa 1983.
 • Wyrwa D., Wolność gospodarcza jako podstawa przedsiębiorczości, [w:] K. Jaremczuk (red.), Przedsiębiorczość w procesie przemian strukturalnych w Europie Środkowo-Wschodniej, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 1999.
 • Yoffie D.B., Kwak M., Strategia judo. Jak obrócić silne strony konkurentów na swoją korzyść, One Press, Gliwice 2005.
 • Zahra A.S., Hayton J.C., Salvato C., Entrepreneurship in Family vs. Non-family Firms: A Resource--based Analysis of the Effect of Organizational Culture, "Entrepreneurship Theory and Practice" 2004.
 • Założyciel IKEI rezygnuje ze skrytości, "Zarządzanie na Świecie" 1998 nr 10.
 • Zarazka W., Jestem pierwszy, Polska Oficyna Wydawnicza "BGW", Warszawa 1992.
 • Zeitel G., Die Familienunternehmen in der Bundesrepublik Deutschland, "Zeitschrift für Unternehmensgeschichte" 1991 Nr. 1.
 • Zmiany strukturalne grup podmiotów gospodarki narodowej w 2005 r., GUS, Warszawa 2006, www.stat.gov.pl/dane_spol-gosp/finanse_pod_gosp/zmiany_struk_gosp_nar/2005/rok_2005//index.htm.
 • Zubowicz B., Rodzina w odwrocie, "Rzeczpospolita" z 31.12.2001, nr 304.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000142198580

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.