PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2007 | nr 3 | 90--105
Tytuł artykułu

Strategia rozwoju gminy jako wyznacznik podejścia lokalnej elity politycznej do rozwoju lokalnego

Warianty tytułu
Commune Development Strategy as a Determinant of the Local Political Elite's Approach to Local Development
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł jest poświęcony roli lokalnej elity politycznej w procesie rozwoju lokalnego, przedstawionej na przykładzie trzech gmin. Autorka koncentruje uwagę na związku pomiędzy świadomością społeczno-gospodarczą radnych a strategią rozwoju gminy. Rozważania autorki sprowadzają się do konfrontacji pomiędzy subiektywnie postrzeganymi przez lokalnych decydentów słabymi i mocnymi stronami badanych gmin, strategią ich rozwoju oraz kierunkami podejmowanych działań. Analiza strategii rozwoju w trzech gminach ukazuje odmiennie podejście do planowania strategicznego, wynikające z różnych postaw radnych wobec kreowania postępu gospodarczego, które mają zasadniczy wpływ na funkcjonowanie układów lokalnych. (abstrakt oryginalny)
EN
The article is devoted to the role of the local political elites in the process of local commune (gmina) development. The research was made in three municipalities that differ in terms of economic development and their location on the territory of Poland. The author discusses the relation between the social-economic awareness of the councilors and the commune development strategy. She confronts the strengths and weaknesses of the municipalities in question as perceived by the local decision-makers with their communal development strategies and the course of action undertaken. The analysis of the development strategies of the three communes shows different approaches to strategic planning that result from differing attitudes of the councilors towards the creation of economic progress which, in turn, have a fundamental influence on the functioning of local structures. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
90--105
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
 • Cichoń J., 2003, "Instrumenty kreowania rozwoju na poziomie lokalnym" (w:) M. Adamowicz (red.), Strategie rozwoju lokalnego, Warszawa: Wydawnictwo SGGW.
 • Gorzelak G., Jałowiecki B., 1996, "Strategia rozwoju gminy", Aneks 1 (w:) Koniunktura gospodarcza i mobilizacja społeczna w gminach '95, Warszawa: EUROREG.
 • Gorzelak G., Jałowiecki B., Herbst M., Roszkowski W., 1999, Transformacja systemowa z perspektywy Dzierzgonia, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 • Halamska M., 2001, Reprodukcja czy wymiana? Przekształcenia lokalnych elit politycznych w Polsce w latach 1900-1998, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 • Idziak W., 2002, "Rola strategii gminnej w aktywizacji społeczno-gospodarczej gminy Malechowo" (w:) M. Kłodziński, B. Fedyszak-Radziejowska (red.), Przedsiębiorczość wiejska w Polsce i krajach Unii Europejskiej, Warszawa: Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN.
 • Kłodziński M., 2002, "Znaczenie strategii rozwoju gminy procesie aktywizacji społeczno-gospodarczej obszarów wiejskich" (w:) M. Kłodziński, B. Fedyszak-Radziejowska (red.), Przedsiębiorczość wiejska w Polsce i krajach Unii Europejskiej, Warszawa: Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN.
 • Kosicka M., Kosicki J., Stec U., 2003, "Sytuacja gmin w Polsce i strategie ich rozwoju", Wieś i Rolnictwo, nr 3 (120), suplement.
 • Marks M., Michalska-Żyła A., 2005, "Potencjał lokalny a preferowane kierunki rozwoju gmin wiejskich. Na przykładzie województwa łódzkiego", Wieś i Rolnictwo, nr 2 (127).
 • Maurel M-C., Halamska M., 2006, Démocratie et gouvernement local en Pologne, Paris: CNRS Editions.
 • Pięcek B., 2002, "Wiejskie obszary problemowe w aspekcie infrastruktury" (w:) A. Rosner (red.), Wiejskie obszary kumulacji barier rozwojowych, Warszawa: Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN.
 • Rzeczkowska-Owczarek M., 2005, "Samorząd lokalny w procesie aktywizacji społeczno-gospodarczej terenów wiejskich", Wieś i Rolnictwo, nr 3 (128).
 • Strategia, 2000, Strategia zrównoważonego rozwoju Miasta i Gminy Stęszew, opr. Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Rolnictwa w Poznaniu. Strategia, 2002, Strategia Rozwój Miasta i Gminy Drobin 2002-2020, Bałtycki Instytut Rozwoju Gmin.
 • Strategia, 2005, Strategia rozwoju gminy Zator 2005-2015.
 • Tuzimek B., 2005, "Strategie finansowe gmin jako czynnik rozwoju lokalnego", Wieś i Rolnictwo, nr 1.
 • Tuzimek B., 2002, "Przedsiębiorczość w społeczności lokalnej. Miejsce w społeczności i postawy przedsiębiorców wobec integracji z Unią Europejską", Wieś i Rolnictwo, nr 4.
 • Wojciechowski E., 1998, "Zarządzanie w samorządzie terytorialnym. Sformułowanie problemu" (w:) I.S. Dolat (red.), Funkcjonowanie samorządu terytorialnego - doświadczenia i perspektywy, Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000142448175

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.