PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2008 | nr 3 | 5--11
Tytuł artykułu

Co dalej z kodyfikacją (rekodyfikacją) prawa pracy?

Warianty tytułu
What Next with the Labour Law Codification (Recodification)?
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W związku z losami projektów opracowanych przez Komisję Kodyfikacyjną Prawa Pracy istotne jest pytanie, czy w obecnych warunkach potrzebna jest kodyfikacja (rekodyfikacja) prawa pracy i czy jest realna. Odpowiedź na to pytanie w pierwszej części jest pozytywna, w drugiej zaś negatywna, gdyż nic nie zapowiada, iż mogłoby dojść do uchwalenia opracowanego przez tę komisję projektu kodeksu pracy i projektu zbiorowego kodeksu pracy. Jeśli chodzi o ocenę wartości opracowanych projektów, to jest ona praktycznie - jak dotąd - wykluczona, gdyż teksty tych projektów nie zostały opublikowane, i tym samym nie stały się przedmiotem stosownej dyskusji. Dyskusja taka jest jednak niezbędna, chociażby z uwagi na zadania stojące przed nauką i dydaktyką prawa pracy, a także ze względu na potrzeby praktyki. Konieczne jest więc opublikowanie w najbliższym czasie rezultatów (projektów) pracy komisji kodyfikacyjnej, która zakończyła swoją działalność we wrześniu 2006 r. (abstrakt oryginalny)
EN
Considering the fate of the drafts prepared by the Lagour Law Codification Commission, it is crucial to determine whether in the present situation the labour law codification (recodification) is needed, and whether it is realistic. The answer to the first part of the question is positive, and to the seconde one negative, as nothing indicates a possible adoption of the draft Labour Code and the draft of Collective Labour Code drawn up by the Commission. As far as the assessement of the value of the drafts is concerned, it is practically irrelevent since these documents have not been published so far, and therefore they have not been properly discussed either. However, such a debate is necessary, say, because of the tasks faced by the labour law science and teaching, as well as for reasons of legal practice. It is therefore necessary to publish in the nearest future the results (drafts) of the Labour Law Codification Commission which completed its work in Septembre 2006. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
5--11
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
 • Europeizacja polskiego prawa pracy, pod red. W. Sanetry, Warszawa 2004, s. 10-11.
 • L. Florek, Indywidualne a zbiorowe prawo pracy - związki i podziały (w:) Indywidualne a zbiorowe prawo pracy, pod red. L. Florka, Kraków 2007.
 • L. Florek, Kodyfikacyjne problemy prawa pracy. (w:) Problemy kodyfikacyjne prawa pracy. Wybrane zagadnienia zabezpieczenia społecznego, Gdańsk 2007.
 • G. Goździewicz, Czy należy kodyfikować zbiorowe prawo pracy w Polsce? (w:) Problemy kodyfikacyjne prawa pracy. Wybrane zagadnienia zabezpieczenia społecznego, Gdańsk 2007.
 • L. Mitrus, Wpływ regulacji wspólnotowych na polskie prawo pracy, Kraków 2006, s. 397-398.
 • W. Sanetra, Kilka uwag o projektowanych zmianach przepisów o wypowiedzeniu umowy o pracę, "Gdańskie Studia Prawnicze. Człowiek, obywatel, pracownik. Studia z zakresu prawa pracy Księga jubileuszowa poświęcona profesor Urszuli Jackowiak", t. XVII, Gdańsk 2007, s. 207 i n.
 • W. Sanetra, The Codifiction of the Labour Law and its Europeanisation and Liberalisation. Labour and social security law in the XXI century; challen-ges and perspectives. In Honour of the 70th Anniversary of Professor Dr. Ipoli-tas Nekrosius, Yilnius 2007, s. 116,117.
 • W. Sanetra, Niektóre sporne zagadnienia kodyfikacji prawa pracy. (w:) Problemy kodyfikacyjne prawa pracy. Wybrane zagadnienia zabezpieczenia społecznego, Gdańsk 2007.
 • W. Sanetra, O wyborze jako podstawie nawiązania stosunku pracy (w:) Ratio est anima legis. Księga jubileuszowa ku czci profesora Janusza Trzcińskiego, Warszawa 2007, s. 213 i n.
 • W. Sanetra, Pojęciowe i funkcjonalne aspekty współistnienia indywidualnego i zbiorowego prawa pracy (w:) Indywidualne a zbiorowe prawo pracy, pod red. L. Florka, Kraków 2007, s. 37 i n.
 • W. Sanetra, Prawo pracy a polityka (w:) Prawo pracy u progu XXI wieku. Stare problemy i wyzwania współczesności. Materiały z XIII Ogólnopolskiego Zjazdu Katedr i Zakładów Prawa Pracy, Białystok 2001, s. 7 i n.
 • Zielona Księga. Optymalna wizja Kodeksu cywilnego w Rzeczypospolitej Polskiej, pod red. Z. Radwańskiego, Warszawa 2006, s. 33-34.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000142590347

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.