PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2007 | nr 1152 Zarządzanie finansami firm : teoria i praktyka | 295--303
Tytuł artykułu

Pojęcie i pomiar efektywności - studia literaturowe

Warianty tytułu
Efficiency - the Concept and Measurement Issues
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Przedstawiono podejścia w definiowaniu pojęcia efektywności i formułowaniu idących za nimi praktycznych sposobów jej pomiaru wskazując na różnorodność w tym zakresie i nieustające próby lepszego, tzn. bardziej precyzyjnego i kompleksowego ujęcia efektywności ocenianych zjawisk i procesów.
EN
The paper provides basics of the efficiency concepts and measurement. The evolution of the approaches in defining efficiency comes along with developing measures applied in efficiency evaluation. Researchers and practitioners are given a range of tools though from financial indicators to specific techniques such as Balanced Scorecard and frontier analyses. (original abstract)
Bibliografia
 • Berger A.N., Humphrey D.B., Efficiency of Financial Institutions: International Survey and Directions for Future Research, "European Journal of Operational Research" 1997, nr 98.
 • Blaug M., Metodologia ekonomii, PWN, Warszawa 1995.^ Brealey R, Myers S., Podstawy finansów przedsiębiorstw, t. I i II, PWN, Warszawa 1999.
 • Carnegie A., Państwo interesu, Nakład Gebethnera i Wolffa, Warszawa 1904.
 • Cooper W.W., Seiford L.M., Tone K, Data Envelopment Analysis: A Comprehensive Text with Models, Applications, Reference and DEA Solver Software, Kluwer Academic Publishers, Boston, Dordrecht, London 2000.
 • Czechowski L., Wielowymiarowa ocena efektywności ekonomicznej przedsiębiorstwa przemysłowego, Uniwersytet Gdański, Gdańsk 1997. Davis I., Stephenson E., Ten Trends to Watch in 2006, "The McKinsey Quarterly", www.mckinsey-quarterly.com.
 • Grzesiak S., Metody ilościowe w badaniu efektywności ekonomicznej przedsiębiorstw, Rozprawy i Studia Uniwersytetu Szczecińskiego, T. (CCCXL) 266, Szczecin 1997.
 • Handbook on Data Envelopment Analysis, red. W.W. Cooper, L.M. Seiford, J. Zhu, Kluwers Academic Publishers, Boston, Dordrecht, London 2004.
 • Haus B., Czy racjonalne działania zapewniają efektywność? [w:] Efektywność - rozważania nad istotni pomiarem, red. T. Dudycz, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej nr 1060, AE, Wrocław 2005.
 • Holstein-Beck M., Być albo nie być menedżerem, Infor Book, Warszawa 1997.
 • Jajuga J., Jajuga T., Inwestycje, PWN, Warszawa 1996.
 • Juzwiszyn J., Rybicki W., Smoluk A., O definicji efektywności. Rozważania nad celowością w natune i rozwojem, [w:] Efektywność - rozważania nad istotą i pomiarem, red. T. Dudycz, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej nr 1060, AE, Wrocław 2005.
 • Kapłan R.S., Norton D.P., Strategiczna karta wyników. Jak przełożyć strategią na działanie, PWN, Warszawa 2001.
 • Kisielewska M., Charakterystyka wybranych metod pomiaru efektywności bazujących na krzywych efektywności, [w:] Inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje światowe a polski rynek, t. l, red. W. Ronka-Chmielowiec, K. Jajuga, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej nr 1088, AE, Wrocław 2005.
 • Kopaliński W., Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych, wyd. XXI, WP, Warszawa 1991.
 • Kozuń-Cieślak G., Efektywność w gospodarce globalnej - korporacje transnarodowe, [w:] Praktyczne aspekty pomiaru efektywności, red. S. Wrzosek, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej nr 1061, AE, Wrocław 2005.
 • Lumby S., Investment Appraisal and Financing Decisions, Chapman & Hall, 1995.
 • Matwiejczuk R., Efektywność - próba interpretacji, "Przegląd Organizacji" 2000, nr 11.
 • Osbert-Pociecha G., Twórcza destrukcja jako uwarunkowanie efektywności przedsiębiorstwa, [w:] Efektywność - rozważania nad istotą i pomiarem, red. T. Dudycz, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej nr 1060, AE, Wrocław 2005.
 • Osbert-Pociecha G., Próba konceptualizacji efektywności organizacji z wykorzystaniem Mind-Mappingu, [w:] Efektywność źródłem bogactwa narodów, red. T. Dudycz, Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania, w Łodzi, Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Łódź--Wrocław, 2006, t. VII, z. l B.
 • Penc J., Leksykon biznesu, Placet, Warszawa 1997.
 • Pike R.H., Neale B., Corporate Finance and Investment. Decisions and Strategies, Prentice Hall, Hemel Hempstead, 1993.
 • Pluta W., Jajuga T., Inwestycje. Budżetowanie kapitałowe, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 1995.
 • Rogowski G., Metody analizy i oceny działalności banku na potrzeby zarządzania strategicznego, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Poznań 1998.
 • Rogowski W., Rachunek efektywności przedsięwzięć inwestycyjnych, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004.
 • Rybicki W., O wielostronności, relatywizmie i złożoności kategorii efektywności, [w:] Efektywność -rozważania nad istotą i pomiarem, red. T. Dudycz, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej nr 1060, AE, Wrocław 2005.
 • Słownik języka polskiego, red. M. Szymczak, PWN, Warszawa 1978-1981, http://sjp.pwn.pl.^ The American Heritage(r)Dictionary of the English Language, 4 Ed. (2003). 29.11.2005 http://www.thefreedectionary.com/efficiency.
 • The Measurement of Productive Efficiency: Techniques and Applications, red. H. Fried, K. Lovell, S. Schmidt, Oxford University Press 1992.
 • Wiśniewski T., Teoria i praktyka metod oceny efektywności inwestycji rzeczowych, praca w przygotowaniu.
 • Witzel M., A Short History of Efficiency, "Business Strategy Review", vol. 13 nr 4.
 • Zarzecki D., Metody oceny efektywności inwestycji - wybrane zagadnienia, Interbook, Szczecin 1997.
 • Zieleniewski J., Organizacja zespołów ludzkich, P WE, Warszawa 1976.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000150040817

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.