PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2007 | nr 1152 Zarządzanie finansami firm : teoria i praktyka | 175--183
Tytuł artykułu

Papiery wartościowe rynku pieniężnego i ich rola w zarządzaniu płynnością

Warianty tytułu
Securities on the Money Market and Their Role in Liquidity Management
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Emitowanie papierów wartościowych jest jednym ze sposobów pokrycia niedoborów gotówki w przedsiębiorstwie. Zaprezentowano charakterystykę papierów wartościowych rynku pieniężnego tj.: weksle, papiery komercyjne, obligacje, bony skarbowe oraz certyfikaty depozytowe. Przedstawiono analizę ich wykorzystania w zarządzaniu płynnością przedsiębiorstw.
EN
The need to maintain financial liquidity and the ability to service indebtedness should be taken into consideration when seeking the right capital structure enabling maximization of profits. Those managing a company's financial liquidity can utilize opportunities provided by securities, especially those in turnover in the money market. Companies announcing their demand for money can issue their own securities in order to acquire capital from other entities. This is an alternative to incurring bank credit, commercial credit or other obligations. However, this entails the need to incur specific costs, and the risk of not selling the securities issued because of the lack of those willing to buy. That is why securities are usually issued by large companies, with an established position, which do not have difficulties selling them. They can issue commercial securities or bonds. Securities issued by other issuers can in turn be kept as a liquidity reserve, especially if they have low investment risk and appropriate liquidity. The advantage of maintaining reserves in this form is that they generate profit unlike the holding of cash. They can be easily converted into cash if the need arises to cover the deficit of liquidity. Companies are especially interested in securities issued by the State Treasury (treasury bonds and exchequer bills), by units of local government (communal bonds), banks (deposit certificates), and by corporations (commercial securities and corporate bonds) in good financial condition. (original abstract)
Twórcy
Bibliografia
 • Bień W., Rynek papierów wartościowych, Difin, Warszawa 1996.
 • Bień W., Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, Difin, Warszawa 2002.
 • Dębski W., Rynek finansowy i jego mechanizmy. Podstawy teorii i praktyki, PWN, Warszawa 2003.
 • Dębski W., Teoretyczne i praktyczne aspekty zarządzania finansami przedsiębiorstwa, PWN, Warszawa 2005.
 • Machała R., Praktyczne zarządzanie finansami firmy, PWN, Warszawa 2004.
 • Nowak M., Emisja papierów komercyjnych w Polsce, Twigger, Warszawa 1999.
 • Nowak M., Pozostałe segmenty rynku pieniężnego, [w:] System finansowy w Polsce, red. B. Pietrzak, Z. Polański, B. Woźniak, PWN, Warszawa 2004.
 • Onoszko J., Rynek krótkoterminowych papierów dłużnych przedsiębiorstw w Polsce i w krajach wysokorozwiniętych, Materiały i Studia NBP nr 183, Warszawa 2004.
 • Polański Z., Wprowadzenie. System finansowy we współczesnej gospodarce rynkowej, [w:] System finansowy w Polsce, red. B. Pietrzak, Z. Polański, B. Woźniak, PWN, Warszawa 2004.
 • Podsumowanie IV kwartału 2005 oraz roku 2005 na rynku pozaskarbowych instrumentów dłużnych w Polsce, www.fitchpolska.com.pl.
 • Rozporządzenie MF z dnia 26 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków emitowania bonów skarbowych, DzU 1999, nr 74, poz. 831 z późn. zm.
 • Socha. J., Rynek. Giełda. Inwestycje, Olympus, Warszawa 1998.
 • Stanisławiszyn H., Ryzyko w kredytowaniu gmin, [w:] Problemy finansowe w działalności samorządu terytorialnego, red. S. Dolata, Wyd. Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2002.
 • Uchwała nr 29/2003 Zarządu NBP z 12 września 2003 r. w sprawie wprowadzenia "Regulaminu prowadzenia przez NBP rachunków i kont depozytowych papierów wartościowych oraz obsługi operacji na papierach wartościowych i ich rejestracji na rachunkach i kontach depozytowych tych papierów", Dz. Urz. NBP 2003, nr 15, poz. 23, z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 1994 r. o BFG, tekst jednolity, DzU 2000, nr 9, poz. 131, z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych, tekst jednolity, DzU 2003, nr 15, poz. 146, z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach, tekst jednolity DzU 2001, nr 120, poz. 1300, z późn. zm.
 • Węcławik A., Prawo krótkoterminowych papierów dłużnych, Zakamycze, Kraków 2002.
 • Wypych M., Finanse i instrumenty finansowe, Absolwent, Łódź 1977.
 • Ziarko U., Rynek krótkoterminowych papierów komercyjnych, [w:] Rynek papierów wartościowych w Polsce. Wybrane problemy, red. W. Przybylska-Kapuścińska, AE, Poznań 2002.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000150040852

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.