PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2007 | nr 10 | 38--50
Tytuł artykułu

System finansowy - definicja i funkcje

Warianty tytułu
Financial System - Definition and Functions
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Niniejszy artykuł otwiera cykl poświęcony problematyce systemu finansowego i jego współczesnej ewolucji. Celem artykułów jest przegląd i systematyzacja podstawowych zagadnień związanych z tą tematyką. Z problematyki systemu finansowego wybrano najważniejsze zagadnienia, bez których znajomości niemożliwe jest prowadzenie badań tej tematyki. Układ artykułów odzwierciedla ich przeglądowy charakter. Pierwszy artykuł poświęcono zagadnieniom definiowania oraz funkcji systemu finansowego. W drugim artykule zostaną omówione dyskusyjne zagadnienia odnoszące się do struktury systemu finansowego oraz głównych jego modeli. Przedmiotem trzeciego artykułu będzie analiza współczesnej ewolucji systemu finansowego z punktu widzenia czynników tej ewolucji oraz konsekwencji dla struktury i funkcji współczesnego systemu finansowego. (abstrakt oryginalny)
EN
The article opens up a series of studies devoted to the financial system and its contemporary evolution. The aim of the articles is to review and systematize the most important issues connected with the financial system. The structure of the articles derives directly from their reviewing character. The first article is devoted to the analysis of different approaches to defining the financial system and its functions. The second article discusses the controversial issues concerning the financial system structure and the main financial system models. The third article analyses the main factors of the contemporary financial system evolution and quantitative and qualitative consequences of this process. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
38--50
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
 • Ackoff R. (1973), O system pojęć systemowych, "Prakseologia", nr 2 (46), s. 143-161.
 • Allen F., Gale D. (1995), Financial Markets, Intermediaries and Intertemporal Smoothing, "Centre for Financial Institutions Working Paper", No. 95-02, University of Pennsylvania, The Wharton School, Philadelphia.
 • Allen F., Gale D. (1996), Universal Banking, Intertemporal Risk Smoothing, and European Financial Integration w: A. Saunders, I. Walter (red.), Universal Banking, Irvin Publishing, Chicago.
 • Allen F., Gale D. (2000), Comparing Financial Systems, MIT, Cambridge.
 • Allen F., Gale D. (2001), Comparative Financial Systems: A Survey, "Center for Financial Institutions Working Paper", No. 01-15, University of Pennsylvania, The Wharton School, Philadelphia.
 • Arestis P., Demetriades P.O. (1997), Financial Development and Economic Growth: Assessing the Evidence, "Economic Journal", Vol. 107, No. 442, s. 783-799.
 • Arrow K. (1964), The Role of Securities in the Optimal Allocation of Risk-bearing, "Review of Economic Studies", Vol. 31, No. 2, s. 91-96.
 • Bagehot W. (1873), Lombard Street: A Description of the Money Market, Henry, S. King & Co., London (książka dostępna w elektronicznej bibliotece "The Library of Economics and Liberty", www.econlib.org).
 • Beck T., Al-Hussainy E. (2007), Financial Structure Dataset (revised March 21), The World Bank, Washington D.C.
 • Beck T., Levine R., Loayza N. (2000), Finance and the Sources of Growth, "Journal of Financial Economics", Vol. 58, No. 1-2, s. 261-300.
 • Benston G.J., Smith C.W., Jr. (1976), A transaction costs approach to the theory of financial intermediation, "Journal of Finance", Vol. 31, No. 2, s. 215-231.
 • Bertero E. (1994), The Banking System, Financial Markets, and Capital Structure: Some New Evidence from France, "Oxford Review of Economic Policy", Vol. 10, No. 4, s. 68-78.
 • Bhattacharya S., Thakor A.V. (1993), Contemporary Banking Theory, "Journal of Financial Intermediation", Vol. 3, No. 1, s. 2-50.
 • BIS (1990), Report of the Committee on Interbank Netting Schemes of the Central Banks of the Group of Ten Countries, Basle.
 • BIS (2003), A glossary of terms used in payment and settlement systems, Committee on Payment and Settlement Systems, Basle.
 • BIS (2005), General guidance for payment system development. Consultative Report, Committee on Payment and Settlement Systems, May, Basle.
 • arkets and Institutions 49 Bodie Z., Merton R.C. (2000), Finance, Prentice Hall, New Jersey.
 • Boot A.W.A., Thakor A.V. (1997), Financial Systems Architecture, "Review of Financial Studies", Vol. 10, No. 3, s. 693-733.
 • Boyd J.H., Prescott E.C. (1985), Financial intermediary - coalitions, "Research Department Staff Report", No. 87, July, Federal Reserve Bank of Minneapolis.
 • Cieślak A. (2003), Behawioralna ekonomia finansowa. Modyfikacja paradygmatów funkcjonujących w nowoczesnej teorii finansów, "Materiały i Studia", nr 165, NBP, Warszawa.
 • Corbett J., Jenkinson T. (1996), The Financing of Industry, 1970-1989: An International Comparison, "Journal of Japanese & International Economies", Vol. 10, No. 1, s. 71-96.
 • Corbett J., Edwards J., Jenkinson T., Mayer C., Sussman O. (2004), A Response to Hackethal and Schmidt (2003) "Financing Patterns: Measurement Concepts and Empirical Results", mimeo, University of Oxford, Said Business School, Oxford.
 • Crane D.B., Froot K.A., Mason S.P., Perold A.F., Merton R.C., Bodie Z., Sirri E.R., Tufano P. (1995), The Global Financial System. A Functional Perspective, Harvard Business School Press, Boston.
 • Deutsche Bundesbank (1995), The Monetary Policy of the Bundesbank, Special Publications, Frankfurt am Main.
 • Dębski W. (2005), Rynek finansowy i jego mechanizmy. Podstawy teorii i praktyki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Diamond D.W. (1984), Financial Intermediation and Delegated Monitoring, "Review of Economic Studies", Vol. 51, No. 3 (July), s. 393-414.
 • Freixas X., Rochet J.-C. (2007), Mikroekonomia bankowa, CeDeWu, Warszawa.
 • Friedman M., Schwartz A.J. (1963), Monetary History of the United States, 1867-1960, Princeton University Press, Princeton.
 • Goldsmith R.W. (1969), Financial Structure and Development, Yale University Press, New Haven.
 • Gomółka Z. (1999), Elementy ogólnej teorii systemów, "Rozprawy i Studia", tom CCCLXXXI, nr 307, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin.
 • Gorton G., Winton A. (2002), Financial Intermediaries, "Financial Institutions Center Working Paper", nr 28, University of Pennsylvania, The Wharton School, Philadelphia.
 • Gurley J.G., Shaw E.S. (1956), Financial intermediaries and the saving-investment process, "Journal of Finance", Vol. 11, No. 2, s. 257-276.
 • Gurley H.G., Shaw E.S. (1960), Money in a Theory of Finance, Brooking Institution, Washington D.C.
 • Hackethal A.R., Tyrell M. (1998), Complementarity and Financial Systems - A Theoretical Approach, "Working Paper Series: Finance & Accounting", No. 11, J.W. Goethe Universität, Frankfurt am Main.
 • Hackethal A., Schmidt R.H. (2004), Financing Patterns: Measurement Concept and Empirical Results, "Working paper series: Finance & Accounting", nr 125, Johann Wolfgang Goethe-Universität, Frankfurt am Main.
 • Hölzl W. (2003), Convergence of financial systems: toward an evolutionary perspective, "Working Paper", No. 31, Vienna University of Economics and Business Administration, Vienna.
 • Hubbard R.G. (1997), Money, the Financial System and the Economy, Addison-Wesley, Columbia University, Boston.
 • Iwańczuk A. (2004), Rozliczenia i rozrachunki międzybankowe, w: A. Janc, A. Krymarys-Balcerzak (red.), Funkcjonowanie współczesnego banku, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 • Janc A. (2004), Modern banking in transition economies of Central and Eastern Europe, The Poznań University of Economics, Poznań.
 • Khan M.S., Abdelhak S.S. (2000), Financial Development and Economic Growth: An Overview, "Working Paper", No. 209, December, IMF, Washington D.C.
 • Kozłowski T. (2007), Problem struktury systemu finansowego w kontekście relacji pomiędzy przedsiębiorstwami niefinansowymi i sektorem finansowym, "Bank i Kredyt", nr 1, s. 56-75.
 • Lange O. (1962), Całość i rozwój w świetle cybernetyki, PWN, Warszawa.
 • Leland H.E., Pyle D.H. (1977), Information asymmetries, financial structure, and financial intermediation, "Journal of Finance", Vol. 32, No. 2, s. 371-387.
 • Levine R. (1996), Financial Development and Economic Growth: Views and Agenda, "Policy Research Working Paper", No. 1678, October, The World Bank, Washington, D.C.
 • Levine R. (2003), More on Finance and Growth: More Finance, More Growth? "Federal Reserve Bank of St. Louis Review", July - August, s. 31-46.
 • Lucas R.E. (1998), On the mechanics of economic development, "Journal of Monetary Economics", Vol. 22, s. 3-42.
 • Mayer C. (1988), New Issues in Corporate Finance, "European Economic Review", Vol. 32, No. 5, s. 1167-1189.
 • Mayer C. (1990), Financial Systems, Corporate Finance, and Economic Development w: R.G. Hubbard (red.), Asymmetric Information, Corporate Finance and Investment, University of Chicago Press, Chicago.
 • Mazur M. (1987), Pojęcie systemu i rygory jego stosowania, "Postępy Cybernetyki", zeszyt 2, s. 21-29.
 • McKinnon R.I. (1973), Money and Capital in Economic Development, Brookings Institution, Washington D.C.
 • Merton R.C. (1990), The Financial System and Economic Performance, "Journal of Financial Services Research", Vol. 4, No. 4, s. 263-300.
 • Merton R.C., Bodie Z. (1995), A Conceptual Framework for Analyzing the Financial Environment, w: D.B. Crane, K.A. Froot, S.P. Mason, A.F. Perold, R.C. Merton, Z Bodie., E.R Sirri., P.Tufano, The Global Financial System. A Functional Perspective, Harvard Business School Press, Boston.
 • Modigliani F., Miller M. (1958), The Cost of Capital, Corporation Finance and the Theory of Investment, "American Economic Review", Vol. 48, No. 3, s. 261-297.
 • Moles P., Terry N. (1999), The Handbook of International Financial Terms, Oxford University Press, Oxford.
 • Mynarski S. (1974), Elementy teorii systemów i cybernetyki, PWN, Warszawa.
 • NBP (2004), Rozwój systemu finansowego w Polsce w latach 2002-2003, Warszawa.
 • North D.C. (1990), Institutions, institutional change and economic performance, Cambridge University Press, Cambridge.
 • Pietrzak E. (1993), The development of the market-oriented financial and currency systems in Hungary and Poland (1989-1993), Instytut Badań nad Gospodarka Rynkową, Gdańsk.
 • Pilbeam K. (1998), Finance and financial markets, Macmillan Business, London.
 • Polański Z. (1995), Pieniądz i system finansowy w Polsce. Lata 1982-1993. Przemiana ustrojowa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Polański Z. (2004), Wprowadzenie. System finansowy we współczesnej gospodarce rynkowej, w: B. Pietrzak, Z. Polański, B. Woźniak (red.), System finansowy w Polsce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Robinson J. (1952), The generalization of the general theory, w: The rate of interest and other essays, Macmillan, London.
 • Rubinstein M. (1975), Securities Market Efficiency in an Arrow-Debreu Economy, "American Economic Review", Vol. 65, No. 5, s. 812-824.
 • Santomero A.M. (1984), Modeling the Banking Firm: A Survey, "Journal of Money, Credit and Banking", Vol. 16, No. 4 (part 2), s. 576-602.
 • Schmidt R.H., Hackethal A., Tyrell M. (2001), The Convergence of Financial Systems in Europe, "Working Paper Series: Finance & Accounting", No. 75, J.W. Goethe Universität, Frankfurt am Main.
 • Schmidt R.H., Tyrell M. (2003), What constitutes a financial system in general and the German financial system in particular?, "Working Paper Series: Finance & Accounting", No. 111, Johann Wolfgang Goethe-Universität 2003, Frankfurt am Main.
 • Schumpeter J. (1960), Teoria rozwoju gospodarczego, PWN, Warszawa.
 • Stiglitz J.E. (1985), Credit markets and the control of capital, "Journal of Money, Credit and Banking", Vol. 17, No. 2, s. 133-152. Stiglitz J.E. (1992), The Design of Financial Systems for the Newly Emerging Democracies of Eastern Europe, w: C. Clague, G.C. Rausser (red.), The Emergence of Market Economies in Eastern Europe, Blackwell Publishers, Cambridge.
 • Tyrell M., Schmidt R.H. (2001), Pension Systems and Financial Systems in Europe: A Comparison form the Point of View of Complementarity, "Working Paper Series: Finance & Accounting", No. 65, J.W. Goethe Universität, Frankfurt am Main.
 • Williamson O.E., Masten S.E. (1999), The economics of transaction costs, Edward Elgar, Northampton.
 • Williamson O.E. (2000), The New Institutional Economics: Taking Stock, Looking Ahead, "Journal of Economic Literature", Vol. 38, No. 3, s. 595-613.
 • The World Bank (1989), World Development Report 1989, Financial Systems and Development, June, Washington D.C.
 • Zielonka P. (2003), Czym są finanse behawioralne, czyli krótkie wprowadzenie do psychologii rynków finansowych, "Materiały i Studia", nr 158, NBP, Warszawa.
 • Żurawicki S. (red.) (1983), Współczesna myśl ekonomiczna, PWE, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000150044886

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.