PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2008 | nr 3 | 37--42
Tytuł artykułu

Swoboda prowadzenia działalności gospodarczej w UE

Warianty tytułu
Freedom of economic activity in the EU
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł porusza zagadnienia czterech swobód unijnego rynku ze szczególnym naciskiem na swobodę prowadzenia działalności gospodarczej. Omawia również zagadnienia dotyczące unijnego rynku usług oraz nowe formy prawne - spółki europejskie. (abstrakt oryginalny)
EN
The author deals with the problem of four freedoms of the EL) market, with particular stress on the freedom of economic activity. Issues connected with European services market and new legal forms so-called European partnership - are discussed. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
37--42
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
 • Bilewska K., Spółka europejska, Warszawa 2006, s. 134.
 • Brodecki Z., M. Drobysz, S. Majkowska, Traktat o Unii Europejskiej, Traktat ustanawiający Wspólnotę Dyrektywa 2006/123/WE Parlamentu Europejskiego z dnia 12 grudnia 2006 r. dotycząca usług na rynku wewnętrznym.
 • Europejską z komentarzem, Warszawa 2002, s. 212-213.
 • Emmert F., M. Morawiecki, Prawo europejskie, Warszawa-Wrocław 2001, s. 353.
 • Europe and the global Information society, Recommendations of the Bangemann Group to the European Council, 26 May 1994.
 • Lasok D., Zarys prawa Unii Europejskiej, cz. II: Prawo gospodarcze, Toruń 1998, s. 130-131.
 • Marciński W., Idea Społeczeństwa Informacyjnego jako element globalnej strategii rozwoju Unii Europejskiej, http://www.europa.edu.pl/, 27.05.2007.
 • Opinia Komitetu Regionów z dnia 15 czerwca 2006 r. w sprawie komunikatu Komisji do Rady, Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów „Wdrażanie wspólnotowego programu lizbońskiego: nowoczesna polityka wzrostu i zatrudnienia dla małych i średnich przedsiębiorstw", COM(2005) 551 wersja ostateczna.
 • Oplustil K., Spółka europejska i europejskie zgrupowanie interesów gospodarczych, Warszawa 2005.
 • Rozporządzenie Rady nr 2157/2001 r. o statucie Europejskiej Spółki Akcyjnej.
 • Samborski A., Integracja rynków finansowych w Europie, Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego, nr 3, Warszawa 2005, s. 2.
 • SCE reguluje Rozporządzenie Rady UE z dnia 22.07.2003 w sprawie statutu spółdzielni europejskiej oraz dyrektywa 2003/72/WE.
 • Sprawozdanie w sprawie rynku wewnętrznego w nowych Państwach Członkowskich: sytuacja, szansę i wnioski na przyszłość (2004/2155 (INl)). Akt ostateczny A6-0068/2005 (INI).
 • Sprawozdanie zawierające zalecenia dla Komisji Europejskiej w sprawie statutu europejskiej spółki prywatnej 92006/2013(INI)). Wersja ostateczna A6-0434/2006.
 • Szafrańska-Perkowska B., M. Perkowski, Wolność gospodarcza, [w:] Integracja europejska, Warszawa 2002, s. 180.
 • The State of the International Market for Services, European Commission 2002 COM(2002) 441 final.
 • Tokaj-Krzewska A., S. Pyciński (red.), Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2004-2005, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2006, s. 15.
 • Traktat o Unii Europejskiej, art. 6, ust. 1 i 2.
 • Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, art. 44, ust. 2 pkt a).
 • Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2004 r, Nr 173, poz. 1807).
 • Ustawa z dnia 4 marca 2005 r. o europejskim zgrupowaniu interesów gospodarczych i spółce europejskiej (Dz. U. z 18 kwietnia 2005 r.).
 • Van Gerven D., P. Storm, The European company, t. 1, Cambridge 2006, s. 4.
 • Żołnierski A., Innowacyjność polskich mikroprzedsiębiorstw, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Warszawa 2005, s. 43.
 • Żołnierski A. (red.), Innowacyjność 2006. Stan innowacyjności, metody wspierania, programy badawcze, raport, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2006, s. 36.
 • http://www.euroinfo.org.pl/prawo/index.php?a=2324, 30.09.2007.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000150052147

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.