PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2008 | nr 1-2 | 138--153
Tytuł artykułu

Charakter prawny roszczenia o zwrot wywłaszczonej nieruchomości

Warianty tytułu
Legal Nature of a Claim to Return Expropriated Real Property
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł zawiera analizę charakteru prawnego roszczenia o zwrot wywłaszczonej nieruchomości. Roszczenie o zwrot, choć zmierza do odwrócenia skutków władczego, administracyjnego aktu wywłaszczenia, ma charakter cywilnoprawny. Dogłębna analiza wskazuje jednak, że różni się ono w znacznym stopniu od typowych majątkowych roszczeń cywilnoprawnych. W artykule tym szczegółowo omówiono te różnice. (abstrakt oryginalny)
EN
The article contains an analysis of the legal nature of a claim to return expropriated real property. Although a claim for the return has the objective of reversing the authoritative and administrative consequences of an expropriation deed, it is of a civil law nature. However, a detailed analysis shows that it differs significantly from typical financial civil law claims. These differences are discussed in detail. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
138--153
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
 • A. Cisek, (w:) Kodeks cywilny. Komentarz do artykułów 1-534,1.1 (red. E. Gniewek), Warszawa 2004, s. 552.
 • T. Dybowski: Ochrona własności w polskim prawie cywilnym. Rei vindicatio - actio negatoria, Warszawa 1969, s. 116.
 • L. Garlicki: Komentarz do art 21 Konstytucji, (w:) Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, t. III (red. L. Garlicki), Warszawa 2003, s. 16.
 • E. Klat-Górska: Zwrot nieruchomości wywłaszczonej według ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r, „Rejent" 1999, nr 2, s. 143.
 • M. Kulesza: W sprawie przesłanek zwrotu nieruchomości zbędnej na cel wywłaszczenia, „Samorząd Terytorialny" 1997, nr 12, s. 40.
 • J. Kwaśniewski, (w:) J. Iwulski, J. Kwaśniewski: Zwrot wywłaszczonych nieruchomości, „Rejent" 1995, nr 12, s. 29.
 • A. Łukaszewska, (w:) J. Szachułowicz (red.), M. Krassowska, A. Łukaszewska: Gospodarka nieruchomościami. Przepisy i komentarz, Warszawa 2003, s. 387.
 • E. Mzyk (w:) G. Bieniek (red.), S, Kalus, Z. Marmaj, E. Mzyk: Ustawa o gospodarce nieruchomościami, Warszawa 2007, ss. 476-477.
 • Z. Radwański: Prawo cywilne - część ogólna. Warszawa 1997, s. 303; S. Rudnicki, (w:) S. Dmowski, S. Rudnicki: Komentarz do kodeksu cywilnego. Księga pierwsza. Część ogólna, Warszawa 2006, s. 445.
 • S. Rudnicki: Komentarz do kodeksu cywilnego. Księga druga. Własność i inne prawa rzeczowe, Warszawa 2006, s. 329.
 • E. Skowrońska-Bocian, (w:) Kodeks cywilny. Komentarz, (red. K. Pietrzykowski), 1.1, Warszawa 1999, s. 521;
 • S. Wójcik, (w:) System prawa cywilnego (red. W Czachórski), t. II, Prawo własności i inne prawa rzeczowe, (red. tomu J. Ignatowicz), Ossolineum 1977, s. 475.
 • Ł. Strzępek: Przesłanki zwrotu wywłaszczonej nieruchomości (zagadnienia wybrane), „Rejent" 2003, nr 2, s. 101.
 • M. Szewczyk: Zwrot wywłaszczonych nieruchomości, „Rejent" 1992, nr 7-8, s. 61.
 • A.Szpunar: Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z l8 kwietnia 1996 r, III CZP 29/96, „Rejent" 1997, nr 6, s. 119.
 • Z. Truszkiewicz: Problematyka prawna zwrotu wywłaszczonej nieruchomości, „Rejent" 1993, nr 12, s. 75.
 • Z. Truszkiewicz, (w:) E. Drozd, Z. Truszkiewicz; Gospodarka gruntami i wywłaszczanie nieruchomości. Komentarz, Poznań-Kluczbork 1994, s. 168.
 • A. Wolter, J. Ignatowicz, K. Stefaniuk: Prawo cywilne. Zarys części ogólnej, Warszawa 1998, s. 367.
 • T. Woś: Obowiązek zwrotu wywłaszczonej nieruchomości a prawa osób trzecich, „Państwo i Prawo" 1995, z. 8, s. 27 i nast.
 • T. Woś: Wywłaszczanie i zwrot wywłaszczonych nieruchomości, Warszawa 2004, s. 178.
 • A. Zieliński: Zagadnienia prawa własności w orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego, „Kwartalnik Prawa Prywatnego" 1993, nr 4, s. 440.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000150099999

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.