PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2007 | nr 1 | 7--15
Tytuł artykułu

Badania nad integracją europejską z perspektywy nauk prawnych

Autorzy
Warianty tytułu
The Study of European Integration from the Perspective of Legal Studies
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Członkostwo w Unii Europejskiej stawia na porządku dziennym liczne i złożone problemy prawne. Stworzyło to pole do badań dla różnych dziedzin prawa, podejmujących zagadnienia związane z procesem integracji, pozwalające lepiej zrozumieć jej istotę prawną. Zagadnienia te okazują się ważne dla praktyki polskiej, zwłaszcza sądowej. (fragment artykułu)
EN
This paper highlights the Europeanization of various areas of law, a clear consequence of the process of European integration. European Union enjoys a very strong development dynamics: it draws on past models and, at the same time, it constantly undergoes change. It thus yields a singular entity separate from any national legal system and the culture of legislation. The relationship between Community law and national law is one of the most contentious constitutional and legal problems; the theoretical and normative foundations of the precedence of Community law are still beset by debates. The author draws our attention to the necessity of continuing research for practical purposes in order to analyze, for instance, the legal basis of the functioning of the European Community and European Union; also to be examined are their structure and legal nature, institutions and decision-making mechanisms. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
7--15
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
 • J. Barcz, Konstytucyjnoprawne problemy stosowania prawa Unii Europejskiej w Polsce w świetle dotychczasowych doświadczeń państw członkowskich, w: M. Kruk (red.), Prawo międzynarodowe i wspólnotowe w wewnętrznym porządku prawnym, Warszawa 1997, s. 203.
 • J. Barcz, Organizacja ponadnarodowa, "Sprawy Międzynarodowe" 1991, nr 7/8, s. 89.
 • S. Biernat, Ustrojowe podstawy przyszłego członkostwa Polski w Unii Europejskiej, w: A. Łopatka, A. Wróbel, S. Kiewlicz (red.), Państwo prawa. Administracja, Sądownictwo (prace dedykowane prof, dr hab. J. Łętowskiemu w 60. Rocznicę Urodzin), Warszawa 1999.
 • P. Błędzki, Praktyczne problemy związane z publikacją prawa wspólnotowego w Polsce, "Europejski Przegląd Sądowy" 2007, nr 7, s. 53.
 • A. Całus, Europejski Kodeks Cywilny -perspektywa rozwiązań modelowych lub koncepcji międzynarodowych, w: J. Menkes (red.), Prawo międzynarodowe - problemy i wyzwania. Księga Pamiątkowa Profesor Renaty Sonnenfeld-Tomporek, Warszawa 2006, s. 87-115.
 • K. Działocha, Podstawy prawne integracji Polski z Unią Europejską w pracach nad nową Konstytucją, "Państwo i Prawo" 1996, nr 4-5, s. 7.
 • P. Filipek, B. Kuźniak, Rozwój nauki i dydaktyki prawa międzynarodowego w poszczególnych ośrodkach akademickich w Polsce - Uniwersytet Jagielloński, w: A. Przyborowska-Klimczak (red.), Z kart historii polskiej nauki międzynarodowego, Lublin 2002, s. 125.
 • L. Garlicki, Cztonkostwo Polski w Unii Europejskiej a sądy, w: E. Popławska (red.), Konstytucja dla rozszerzającej się Europy, Warszawa 2000, s. 195.
 • P. Hofmański, Przyszłość ścigania karnego w Europie, "Europejski Przegląd Sądowy" 2006, s. 4 i nast.
 • K. Kijowski, Prawo międzynarodowe, prawo wspólnotowe, prawo krajowe - wzajemny stosunek oddziaływania. Sądowa i pozasądowa kontrola prawa wspólnotowego, "Prokurator" 2006, nr 3 (27), s. 99-114.
 • J. Kranz, Unia Europejska - zrozumienie konieczności i konieczność zrozumienia, "Sprawy Międzynarodowe" 2006, nr l, s. 29-30.
 • M. Kuryłowicz, Refleksje wokół ius et amicitia w europejskiej kulturze prawnej, w: IUS ET AMICITIA, Pierwsze Polsko-Ukraińskie Forum Prawnicze, 17-19 października, Tarnobrzeg- -Baranów Sandomierski, Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu 2007, s. 135.
 • E. Łętowska, Między Scyllą i Charybdą - sędzia polski między Strasburgiem i Luksemburgiem, "Europejski Przegląd Sądowy" 2005, nr l, s. 3.
 • E. Łętowska, "Multlcentrycznosć" system prawa i wykładnia jej przyjazna, w: L. Ogieło, W. Popiołek, M. Szpunar (red.), Rozprawy prawnicze, Księga Pamiątkowa Profesora Maksymiliana Pazdana, Kraków 2005.
 • C. Mik (red.), Europeizacja prawa krajowego. Wpływ integracji europejskiej na klasyczne dziedziny prawa krajowego, Toruń 2000.
 • C. Mik, Europejskie prawo wspólnotowe. Zagadnienia teorii i praktyki, Warszawa 2000.
 • C. Mik (red.), Polska w Unii Europejskiej, perspektywy, warunki, szanse, zagrożenia, Toruń 1997.
 • C. Mik, Powierzenie Unii Europejskiej władzy przez państwa członkowskie i jego podstawowe konsekwencje prawne, w: J. Kranz, Suwerenność i ponadnarodowość a integracja europejska, Warszawa 2006, s. 80.
 • N. Półtorak, Zmiany w postępowaniu przed sądami polskimi jako konsekwencja przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, w: C. Mik (red.), Polska w Unii Europejskiej, perspektywy, warunki, szanse, zagrożenia, Toruń 1997, s. 269-281.
 • P. Saganek, T. Skoczny (red.), Wybrane problemy i obszary dostosowania prawa polskiego do prawa Unii Europejskiej, Warszawa 1999.
 • A. Soł tyś, Spór o zasadę supremacji, w: S. Biernat (red.), Studia z prawa Unii Europejskiej, Kraków 2000, s. 13 i nast.
 • Sprawa 26/62 Van Gend en Loos, Zb. Orz. ECR 1963, s. 1.
 • Sprawa 16/64 Costa v. ENEL, Zb. Orz. 1964, s. 585.
 • Sprawa 106/77 Simenthal, Zb. Orz. 1978, nr 17, s. 629.
 • Sprawa 14/83 von Colson i Kamman, Zb. Orz. 1984, nr 26, s. 1891.
 • M. Szpunar, Członkostwo Polski w Unii Europejskiej a polski system prawny, Warszawa 2003; S. Biernat, Prawo Unii Europejskiej a prawo państw członkowskich, w: J. Barcz (red.), Prawo Unii Europejskiej. Zagadnienia systemowe, Warszawa 2003.
 • R. Tokarczyk, Kultura prawa europejskiego, w: C. Mik (red.), Europeizacja prawa krajowego. Wpływ integracji europejskiej na klasyczne dziedziny prawa krajowego, Toruń 2000, s. 16-17.
 • Układ Europejski ustanawiający stowarzyszenie między Rzeczpospolitą Polską z jednej strony a Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi z drugiej strony. Załącznik do Dz.U. z 1994 r., nr 11, poz. 38 z późn. zm.; OJ 1993, nr L 348, s. 2.
 • T. Wasilewski, Stosunek wzajemny. Porządek międzynarodowy, prawo międzynarodowe, europejskie prawo wspólnotowe, prawo krajowe, Toruń 2004.
 • K. Wojtyczek, Konstytucyjno-prawne aspekty członkostwa w Unii i Wspólnotach Europejskich, XLIII Ogólnopolska Konferencja Katedr i Zakładów Prawa Konstytucyjnego, Polańczyk, 31 maja-2 czerwca 2001 r., Rzeszów 2002.
 • A. Wróbel, Niektóre zagadnienia stosowania dyrektyw przez sądy (polskie), w: Prawo europejskie w polskim porządku prawnym. Stosowanie prawa europejskiego w orzecznictwie sądów polskich, Tarnobrzeg 2005, s. 37.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000150195992

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.