PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2008 | nr 4 | 44--58
Tytuł artykułu

Bezstronność organu administracji publicznej w świetle art. 24 § 3 kodeksu postępowania administracyjnego w odniesieniu do zasad ogólnych tego kodeksu

Warianty tytułu
The Ipartiality of the Bdy of State Administration in the Light of Article 24 § 3 of the Administrative Procedures Code with Reference to the General Principles of this Code
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Bezstronność jest ściśle powiązana z koniecznością rzetelnego i sumiennego wykonywania obowiązków przez pracowników organów administracji publicznej i wydania w efekcie końcowym obiektywnie uzasadnionej decyzji administracyjnej. Podejmując próbę odpowiedzi na pytanie, czym są zasady ogólne postępowania administracyjnego i jaki jest ich związek z zasadą bezstronności, należy wykazać, że sam fakt używania tego terminu oraz obowiązek działania administracji w sposób bezstronny świadczą o potrzebie uchwycenia względnie trwałych i wspólnych reguł postępowania administracyjnego. Wśród owych reguł na szczególną uwagę zasługują - ze względu na swoją istotę i ważność - obowiązek powstrzymywania się organu administracji publicznej od wszelkich arbitralnych działań, mogących mieć negatywny wpływ na wydanie obiektywnej decyzji w rozstrzyganej sprawie, oraz reguła powstrzymywania się organu od wszelkich form faworyzowania którejkolwiek ze stron - uczestników postępowania, bez względu na motywy tego postępowania. (abstrakt oryginalny)
EN
Impartiality is strictly related to the need f or the reliable and diligent performance by civil service employees of their duties and, in effect, making objectively substantiated administrative decisions. When attempting to answer the question of what the general principles of administrative proceedings are and what their connection with impartiality is, it should be demonstrated that the use of the term alone, as well as the administrative duty to act impartially, suggests that there is a need to establish relatively permanent and coherent rules of administrative proceedings. Among these rules, because of their nature and importance, attention should firstly be drawn to the duty of the civil service to refrain from any arbitrary actions which could have a negative impact on an objective decision which should be made in the case under review and, secondly, to the principles regarding the need of the civil service to refrain from favouring any of the parties, i.e. participants of the proceedings, regardless of the motive of such conduct. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
44--58
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
 • K..J. Antkowiak: Bezstronność czy partykularny interes, „Rzeczpospolita" 2005, nr l, s. 6.
 • J. Borkowski (red.), J. Jendrośka, R. Orzechowski, A. Zieliński: Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa 1985.
 • K. Chorąży, W Taras, A. Wróbel: Postępowanie administracyjne, egzekucyjne i sądowoadministracyjne, Kraków 2005, s. 25.
 • W Chróścielewski: Jednostka samorządu terytorialnego jako strona postępowania administracyjnego prowadzonego przez organ. Tezy publikacji, „Państwo i Prawo" 2003, z. 4, s. 32, nr publikacji 36677.
 • W Dawidowicz: Ogólne postępowanie administracyjne. Zarys problemu, Warszawa 1962, ss. 92-93.
 • W Dawidowicz: Zarys procesu administracyjnego, Warszawa 1989, ss. 49-50.
 • M. Dziurda, K. Libiszewska: Decydują przepisy nie ideologia, „Rzeczypospolita" 2005, nr l, s. 12.
 • EKDA, Bruksela, 6 września 2001 r, art. 4.
 • Z. Janowicz: Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa-Poznań 1995, s. 55.
 • M. Jaśkowska, A. Wróbel: Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Kraków 2000, s. 116. "Tamże, s. 120.
 • Z. Kmieciak: Ogólne zasady prawa i postępowania administracyjnego, PWN, Warszawa 2000, s. 15.
 • G.P. Kubalski: Wójt jako organ orzekający w postępowaniu dotykającym interesu prawnego gminy, „Samorząd Terytorialny" 2008, nr 1-2.
 • G. Łaszczyca, Cz. Martysz, A. Matan: Kodeks postępowania administracyjnego, Kraków 2005, tom I, ss. 111-113.
 • G. Łaszczyca, Cz. Martysz, A. Matan: Kodeks postępowania administracyjnego - komentarz, Zakamycze, Kraków 2005, t. l.s.92.
 • J. Markiewicz: Wyłączenie z postępowania, „Gazeta Samorządu i Administracji" 2005, nr 9, s. 8.
 • P.J. Suwaj: Gwarancje bezstronności organów administracji publicznej w postępowaniu administracyjnym, Kolonia Limited, Wrocław 2004, s. 44.
 • Z. Tobor: Wykładnia i stosowanie prawa, wykład z 27 lutego 2005 r. - fragment.
 • Z. Tobor, T. Pietrzykowski: Bezstronność jako pojęcie prawne, Księga Jubileuszowa prof. Józefa Nowackiego, Prawo a wartości, Zakamycze, Kraków 2003, ss. 274-275, 277-278.
 • K. Ziemski: Zasady ogólne prawa administracyjnego, Poznań 1989, s. 23.
 • Http://e-prawnik.pl/show/vortal.php, Postępowanie administracyjne - Prawo administracyjne.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000150197954

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.