PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2008 | nr 4 | 59--71
Tytuł artykułu

Postępowanie rejestrowe grup i organizacji producentów rolnych jako przedsiębiorców branżowej organizacji rynków rolnych

Warianty tytułu
Proceedings for Registering Groups and Organisations of Agricultural Producers as Entrepreneurs in a Sectoral Organisation of Agricultural Markets
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Przepisy stanowiące podstawę funkcjonowania branżowych rynków rolnych w sposób szczególny kształtują gospodarczy status zrzeszeń producentów rolnych. Zrzeszenia te, zwane organizacjami lub grupami producentów, mogą zostać uprawnione do administrowania mechanizmami wspólnego rynku rolnego. Znaczenie konstytutywne, kreujące w tym zakresie prawa i obowiązki grupy, ma decyzja właściwego ze względu na siedzibę grupy marszałka województwa. Decyzja ta odpowiada wspólnotowej konstrukcji uznania, czyli stwierdzenia, że zrzeszenie producentów spełnia ustawowe wymagania i jest zdolne do uczestniczenia w realizacji celów organizacji wspólnego rynku rolnego. (abstrakt oryginalny)
EN
The laws constituting the grounds for the functioning of agricultural markets form the business status of agricultural producer associations in a unique manner. These associations, known as organisations or groups of producers, can be authorised to administer the mechanisms of an EU common agricultural market. A decision of the Head of the Board of the respective Voivodship is of constitutive significance, which creates the rights and duties of the group in this respect. This decision is appropriate to the EU formula of recognition, i.e. the confirmation of whether the association of producers satisfies the statutory requirements and is capable of participating in the achievement of the objectives of the EU common agricultural market. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
59--71
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
 • P Blajer: Zagadnienia spółek rolnych w ustawodawstwie polskim na tle nowej regulacji włoskiej „societa agricola", Studia luridica Agraria, tom IV Białystok 2005, ss. 66-67.
 • J. Blicharz: Pozycja prawna stowarzyszeń. Studium administracyjne, Wrocław 1990, s. 23 i nast.
 • H. Cioch: Spółdzielnia europejska jako nowy rodzaj spółdzielni szczebla podstawowego, „Rejent" 2006, nr 12, ss. 9-20.
 • T. Dziurzyński, Z. Fenichel, M. Honzatko: Kodeks handlowy Komentarz, Kraków 1935, s. 12.
 • S. Grzybowski: Spółki handlowe, (w:) System prawa cywilnego, tom III, cz. 2, Ossolineum 1976, s. 802.
 • L. Jabłońska, J. Świecka: Rola organizacji producenckich w świetle regulacji prawnych Unii Europejskiej dotyczących sektora świeżych owoców i warzyw, Poznań 1998, s. 11 i nast.
 • A. Kidyba: Prawo handlowe, Warszawa 2006, ss. 711-715.
 • A. Kidyba: Ustawa o fundacjach. Prawo o stowarzyszeniach, Warszawa 1997, s. 34 i nast.
 • E. Klat: Spółka jako prawna forma organizowania gospodarstwa rolnego, (w:) Acta Universitatis Wratislaviensis Prawo CCXLII, Wrocław 1995, s. 70 i nast.
 • C. Kosikowski: Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej. Komentarz, Warszawa 2005, s. 119.
 • B. Kozłowska: Dostosowanie polskiego prawa rolnego do prawa wspólnotowego. Na przykładzie uregulowania organizacji producentów rolnych (komunikat naukowy). Studia luridca Agrarnia, tom III, Białystok 2002, s. 356 i nast.
 • M. Lemanowicz: Mechanizm udzielania pomocy finansowej grupom producentów rolnych (budżet krajowy i PROW), (w:) Kwestia agrarna w Polsce i świecie, Księga pamiątkowa z okazji 40-lecia pracy naukowej profesora Mieczysława Adatnowicza, SGGW, Warszawa 2005, s. 560.
 • E. Majewski: Alternatywne sposoby gospodarowania w rolnictwie i możliwości ich upowszechniania, (w:) Kierunki i możliwości zmian w organizacji gospodarstw i przedsiębiorstw rolniczych w procesie modernizacji obszarów wiejskich w Polsce, SGGW, Warszawa 2000, ss. 267-281.
 • J. Pawlak: Formy organizacyjne usług w rolnictwie, (w:) Gospodarstwo rolnicze..., ss. 369-384.
 • K. Pietrzykowski, (w:) Kodeks cywilny Komentarz, pod red. K. Pietrzykowskiego, tom I, CH. Beck, Warszawa 2002, s. 486.
 • S. Prutis, (w:) Prawo rolne, pod red. A. Stelmachówskiego, LexisNexis 2006, s. 212.
 • E Saganek: Rozporządzenie wspólnotowe o spółdzielni europejskiej, „Przegląd Prawa Europejskiego" 2004, nr 2; R. Trzaskowski: Spółdzielnia europejska, Instytut Wymiaru Sprawiedliwości, Warszawa 2004, s. 22 i nast.
 • H. Sieg, W Leifermann, EJ. Tettinger: Gewerbeordnung, Miinchen 1988, s. 19.
 • C. Siekierski, W Boguta: Szansę i problemy gospodarczej współpracy producentów rolnych, (w:) Gospodarstwa rolnicze..., ss. 397-404.
 • R. Skubisz, M. Trzebiatowski: Spółdzielnia europejska, „Kwartalnik Prawa Prywatnego" 2003, nr 3, s. 544 i nast.
 • T. Stawecki: Rejestry publiczne. Funkcje instytucji, Warszawa 2005.
 • R. Stober: Hand-buch des Wirtschaftsverwaltungs und Umweltrechts, Stuttgart 1989, s. 1046.
 • M. Szpunar: Prawo wspólnotowe przed organami krajowymi, „Rejent" 2004, nr 3-4, s. 213 i nast.
 • M. Szydło: Pojęcie działalności gospodarczej na gruncie nowej ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, „Przegląd Sądowy" 2005, nr 2, s. 46 i nast.
 • M. Waligórski: Administracyjna regulacja działalności gospodarczej. Problemy prawnej reglamentacji, Poznań 1998, ss. 206-210.
 • J. Wierzbicki: Gospodarstwa grupowe we Francji, (w:) Gospodarstwa rolnicze wobec wymogów współczesnego rynku i Unii Europejskiej, SGGW, Warszawa 1997, ss. 353-368.
 • A.W Wiśniewski: Prawo o spółkach. Podręcznik praktyczny. Tom I - Wiadomości ogólne. Spółki osobowe, Warszawa 1990, s. 58.
 • S. Włodyka, (w:) Prawo gospodarcze i handlowe. Tom 5. Prawo umów w obrocie gospodarczym, CH. Beck, Warszawa 2001, ss. 520-537.
 • M. Wrzołek--Romańczuk: Rozporządzenie w sprawie statutu dla spółdzielni europejskiej, Zeszyty Naukowe WWSE, Warszawa 2003, nr 27, s. 26 i nast.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000150197973

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.