PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2007 | nr 2 (2) | 113--125
Tytuł artykułu

Trzy płaszczyzny ewaluacji - z praktyki polskiej administracji publicznej

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Three Planes of Evaluation: an Overview of Poland's Public Administration Practice
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W pierwszej części artykułu zarysowane zostały niektóre aspekty teoretyczne badań ewaluacyjnych. Przytoczono definicje ewaluacji oraz koncepcje teoretyczne, które stały się źródłem dla formowania się celów i metod badań ewaluacji. W tej części przedstawiono również genezę ewaluacji oraz wyraźnie odmienne cele jej stosowania w praktyce amerykańskiej i europejskiej administracji publicznej. W drugiej części artykułu podjęto próbę krytycznego spojrzenia na kwestię aplikacji badań ewaluacyjnych do praktyki funkcjonowania administracji publicznej w Polsce. Analizę tę przedstawiono przez pryzmat trzech obszarów stosowania ewaluacji, tj. oceny skutków regulacji (Regulatory Impact Assessment), ewaluacji strategii i programów oraz autoewaluacji projektów. Przedstawiono również najważniejsze wyzwania przed jakimi stają w najbliższych latach badania ewaluacyjne w Polsce. (fragment oryginalnego streszczenia)
EN
The article consists of two parts. The first one outlines selected theoretical aspects of evaluation studies, including definitions of evaluation and theoretical conceptions that have become the basis for the formulation of evaluation goals and attendant analytical methods. This part also explains the origin of evaluation and the clearly different goals of application in the practice of American and European public administration. The second and main part of the article constitutes an attempt at a critical review of the issue of application of evaluation studies in the functional practice of Poland's public administration. The analysis was conducted from the vantage point of three areas of evaluation, i.e.: Regulatory Impact Assessment, programme and strategy evaluation as well as project auto-evaluation. In conclusion, the article outlines the most important challenges faced by evaluation studies in Poland in the light of arguments offered in the article. The most pressing challenge is to intensify the use of evaluation studies in those areas of public affairs that require the commitment of the largest public funds. In the first place there are legal regulations developed and passed by the parliament and the government. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
113--125
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
 • Alkin M., Christie C. (2004). "An Evaluation Theory Tree", w: M. Alkin (red.), Evaluation Roots. London: Sage Publications.
 • Ekiert K. (2004). Ewaluacja w administracji publicznej. Warszawa: Rządowe Centrum Studiów Strategicznych.
 • European Commission (1999). Evaluating Socio-Economie Programmes. Evaluation Design and Management, MEANS Collection, t. 1. Luxembourg: Office for Officiai Publications of the European Communities.
 • Goetz K., Zubek R. (2005). Stanowienie prawa w Polsce. Reguły legislacyjne a jakość ustawodawstwa. Sprawne Państwo. Program Ernst &Young, Warszawa.
 • Goldsmith M., Page E. (1997). "Farewell to the British State?", w: J.E. Lane (red.), Public Sector Reform. Rationale, Trends and Problems. London: Sage Publications. Kierzkowski T. (2002). Ocena (ewaluacja) programów i projektów o charakterze społeczno-gospodarczym w kontekście przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, www.ewaluacja.org.pl/serwis_pu-blikacje.phpS (stan z 12 lutego 2008 r.).
 • Kochanowski J. (2006). Jak powinno być tworzone prawo w Polsce, tekst wystąpienia z dnia 14.09.2006 r. przed Senacką Komisją Ustawodawczą.
 • Osborne D., Gaebler T. (1994). Rządzić inaczej. Jak duch przedsiębiorczości przenika i przekształca administrację publiczną. Poznań: Media Rodzina Poznań.
 • Picciotto R. (2006). "Ekonomia ewaluacji", Państwo i Rynek, nr 2, www.pir.org.pl (stan z dnia 01.10.2006 r.).
 • Przewodnik do autoewaluacji projektów realizowanych w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL (2005). Warszawa: Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL, www.equal.org.pl (stan z dnia 04.10.2006 r.).
 • Radaelli C. (2005). "Ocena wpływu regulacji w Europie", Państwo i Rynek, nr 2, www.pir.org.pl (stan z dnia 01.10.2006 r.).
 • Rossi P., Freeman H., Lipsey M. (2004). Evaluation. A Systematic Approach. Seventh Edition. London: SAGE.
 • Surdej A. (2001). "Poszukiwanie instrumentów wzrostu efektywności działań państwa -metoda analizy wpływu regulacji", w: J. Hausner (red.), Studia z zakresu zarządzania publicznego. Materiały seminarium naukowego, t. 1. Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie.
 • Tavistock Institute, GHK, 1RS (2003). The Evaluation of Socio-Economie Development. The Guide. Luxembourg: European Commission.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000150231460

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.