PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2002 | 200
Tytuł artykułu

System gospodarczy Unii Europejskiej a pozaeuropejskie modele gospodarcze

Warianty tytułu
The European Union Economic System and Non-European Economic Models.
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Dokonano analizy wzajemnych powiązań i zależności zachodzących pomiędzy systemami gospodarczymi krajów Ameryki Północnej i Południowej, Australii i Oceanii, wybranych krajów Azji i rozwijających się krajów Afryki a modelem europejskim. Omówiono własność, która jest podstawowym czynnikiem określającym system gospodarczy. Przedstawiono rolę państwa w sferze produkcji i redystrybucji. Zaprezentowano także funkcjonowanie rynku pracy oraz systemu finansowego.
EN
The analysis of relations and interrelations between european model and economic systems of countries of North and South America, Australia, Africa and Asia was presented in this paper. Also role of state in production and redistribution was described together with functioning of labour market and financial system. (KZ)
Rocznik
Strony
200
Opis fizyczny
Bibliografia
 • "African Economic Report" 1998.
 • "Competition Policy in Australia in 1999" 2000.
 • "Gazeta Wyborcza" 1.10. 2001.
 • "Kwartalnik Statystyki Międzynarodowej" 1998, nr 2, 3; 2001, nr 1, 2, 3.
 • "Regional Overview" www.worldbank.org., 26.10.00
 • "World Economic Outlook" 2002, April.
 • A competitive Agricultural System. Economic Research Service U.S. Department of Agriculture 2000. wwwiekuers.usda.gov. 30.09.01.
 • A Guide to the JSE. www.jse.co.za
 • About the PSE. www.pse.org.ph
 • African Sector Policy. Telekomunication. www.newafrica.com.
 • Akineyemi B.: The Way Forward for Africa. "Africa Economics Analysis" 2000.
 • Albinowski S.: Bogactwo i nędza narodów. Warszawa 1996.
 • APEC, Competition Policy & Law Database, www.apeccp.org.tw
 • Asian Development Bank - Economic and Development Resource Centre, cyt. za: J. Wirtz: Growth of the Service Sector in Asia. "Singapore Management Review" 2000, nr 2.
 • ASX Annual Report 2001. www.asx.com.au
 • Auleytner J., M. Księżpolski. M. Szylko-Skoczny. Nauka o polityce społecznej. Warszawa 1996.
 • Ba Ngoc N.: Aktywna polityka rynku pracy w Republice Korei. "Praca i Zabezpieczenie Społeczne" 1995, nr 4.
 • Balcerowicz L.: Socjalizm - Kapitalizm - Transformacja. Szkice z przełomu epok. PWN, Warszawa 1997.
 • Balcerowicz L.: Systemy gospodarcze. Elementy analizy porównawczej. SGPiS, Warszawa 1989.
 • Barry J.S.: African Sector Policy. The Heritage Foundation. www.heritage.org/library/hackgroLinderoku 22.10.2001.
 • Belka M.: Ewolucja poglądów teoretycznych na temat roli pańska w gospodarce. W: Ekonomiczne strategie krajów wysoko rozwiniętych. Ossolineum. Wrocław 1992.
 • Benitez N.B.: Venezuela Opened the Telekoininications Sektor. Badeil & Grau Legal Consultants 2000.
 • Berkowska E.: Regulacja tynku rolnego w Unii Europejskiej i w Polsce. Biuro Studiów i Ekspertyz 1998, Informacja nr 568.
 • Bieńkowski W.: Reaganomika i jej wpływ na konkurencyjność gospodarki amerykańskiej. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa 1995.
 • Bleuel H.-H.: Wirtschaftspolitik der Systemtransfonnation. Wiesbaden 1996.
 • Bofmger P., J. Reischle. A. Schaechter: Geldpolitik. Vahlen. Monachium 1996.
 • Boiling Ch.: U.S. Foreign Direct Investment in Foreign Food Industries. Wybrane dokumenty konferencji AAEA. Tempa 2000, 30 lipca-2 sierpnia.
 • Borkowska S.: Główne wyzwania wobec problemów pracy na przełomie wieków. W: Praca i polityka społeczna w perspektywie XXI wieku. IPiSS. Warszawa 1998.
 • Borkowska S.: Negocjacje zbiorowe. PWE, Warszawa 1997.
 • Bossak J.: Japonia. Strategia rozwoju w punkcie zwrotnym. PWN, Warszawa 1990.
 • Bosse F.: Wirtschaftliche Strukturen. W: Japan. Informationen zur politischen Bildung. Band 255. Bonn 1997.
 • Bratkowski A., J. Rostowski. Dlaczego Niemcy boją się rozszerzenia strefy euro? "Zeszyty BRE Bank-CASE" 2001, nr 53.
 • Broadcasting services Act 1993.
 • Buiter W.: Alice in Euroland. Centre of Economic Performance, 1999 April.
 • Burke K.: Privatization in Kuwait. "Middle East Executive Reports" 1999, Vol. 22, No. 5.
 • Burmeister L.L.: Dismantling Statist East Asian Agricultures? Global Pressure and National Responses. "World Development" 2000, nr 3.
 • Bush R.: An Agricultural Strategy Withiou Farmers: Egypt's Countryside in the New Millennium. "Review of African Political Economy" 2000, nr 27.
 • Cangiano M.: Acconntabilitv and Transparency in the Public Sector: New Zealand Experience. "IMF Working Paper" 1996.
 • Carbajo J., A. Estache: Railway Concessions - Heading Down the Right Track in Argentina. The World Bank Group 1996.
 • Chine. Dynamisme des entreprises et dégradation des résultats financiers. "Problèmes Économiques" No 2723 z 1.08.2001.
 • Chudzio E., J. Gierczycka: Strategie rozwojowe i polityka przemysłowa krajów Ameryki Łacińskiej. W: Strategie rozwojowe i polityka przemysłowa wybranych krajów Azji i Ameryki Łacińskiej. Praca zbiorowa pod red. J. Żabińskiej. AE. Katowice 1995.
 • Ciamaga L., E. Latoszek, K. Michałowska-Gorywoda. L. Oręziak. E. Teichman: Unia Europejska. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa 1998.
 • Ciamaga L.: Polityka i proces dostosowań strukturalnych w Polsce. Biała Księga nr 46. REAL PRESS, Warszawa 1993.
 • Ciamaga L.: Wspólna polityka rolna. W: Unia Europejska. Praca zbiorowa pod. red. L. Ciamagi. PWN. Warszawa 1997.
 • Claming the Future: Choosing Prosperity in the Middle East and North Africa. The World Bank, Washington 1995.
 • Clark J.W.: Competition Policy and Regulatory* Reform in Brazil: a Progress Report. OECD, Paris 2000.
 • Cliffe L.: IMIJC! Reform in South Africa. "Review of African Political Economy" 2000, nr 27.
 • Competition Commission South Africa, www.compcom.co.za
 • Czemiawski R.: Giełdy. Wydawnictwo PARK. Bielsko-Biała 1991.
 • Ćwikiewicz M.: Nieefektywność zarządzania na poziomie mikro jako przyczyna kryzysu walutowego (na przykładzie Korei Południowej). NBP. Warszawa 2000.
 • Dach Z.: Mikroekonomia. AE, Kraków 1995.
 • Danecka M: Społeczne problemy Meksyku. "Polityka Społeczna" 2000, nr 28.
 • Daszkowska M.: Usługi. Produkcja, rynek, marketing. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998.
 • De Haan J., F. Amtenbrink, S.C.W. Eijffinger: Accountability of Central Banks: Aspects and Quantification. "Banca Nationale del Lavoro Quarterly Review", No. 209.
 • Der Institutionelle Rahmen des Europäischen Systems der Zentralbanken. Europäische Zentralbank. "Monatsbericht" 1999. nr 7.
 • Długosz D.: Kwadratura koła państwa dobrobytu. "Polityka Społeczna" 1997, nr 10.
 • Dórmobis R., P. Imbusch, H.-J. Lauth. P. Thiery: Neoliberalismus und Arbeitsbeziehungen in Lateinamerika. Vervuert Verlag, Frankfurt am Main 1997.
 • Dziak W.: Chiny: wschodzące supermocarstwo. 1SP PAN, Warszawa 1996.
 • Encyklopedia powszechna. PWN, Warszawa 1983.
 • European Agriculture Entering the 21st Century. EU Report 10.2002. www.ekueuropa.eu.int/comm/agriculture. 12.11.2002
 • Europejska integracja gospodarcza - w kierunku jednolitego systemu gospodarczego. Praca zbiorowa pod red. Stanisława Swadźby. AE, Katowice 1999.
 • Eysymontt J.: Spór o rolę (i udział) państwa w gospodarce polskiej. "Gospodarka Narodowa" 1995, nr 4.
 • Facts about Korea. Korea Information Service, Seoul 1999.
 • Fahler: Politik K., Wirtschaft und Religion in Indonesien. "KAS-Auslandsinformationen" 2001, nr 12, www.kas.de.
 • Fengler W.: Strukturanpassung und Verschuldung. W: Afrika. Informationen zur politischen Bildung. Band 264. Bonn 1999.
 • Fink-Kessler A., F.W. Graefe zu Baringdorf, L. Ribhe, U. Jasper: Od pierwszej Agendy (2000) do następnej (2007) o rolnictwie, środowisku, straconych szansach i nowych okazjach. www.ecp.wroc.pl/cdu. 29.10.2002.
 • Fischer S.: Modern Approaches to Central Banking. NBER Working Paper 5064, 1995 March.
 • Florek L., M. Latos-Miłkowska, L. Pisarczyk: Prawo pracy w wybranych krajach Unii Europejskiej i Stanach Zjednoczonych. IPiSS, Warszawa 2000.
 • Fortsehnte auf dem Wege zur Konvergenz. Frankfurt 1996.
 • Foxley J., J.L. Mardones: Port Concessions in Chile: Contract Design to promote Competition and Investment. The World Bank Group, www.worldbank.org.
 • Friederich S.: China-ein Jahr vor dem Führungswechsel. "KAS-Auslandsinformationen" 2002, nr 4, www.kas.de
 • Frühbroad L.: Wirtschaftsentwicklung in der USA. W: USA. Geschichte, Gesellschaft, Wirtschaft. Informationen zur politischen Bildung. Band 268. Bonn 2000.
 • Fukuyama F.: Zaufanie. Kapitał społeczny a droga do dobrobytu. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997.
 • Galbraith J.K.: Ekonomia w perspektywie. Krytyka historyczna. PWE, Warszawa 1992.
 • Garztecki M., T. Wojciechowski: Czarna nadzieja. "Wprost" 2001, nr 37.
 • GATS 2000. Opening Markets for Service. Office for Official Publications of European Communieties, Luxembourg 1998.
 • Gesterland R.: Różnice kulturowe a zachowania w biznesie. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa 2000.
 • Giełdy we współczesnej gospodarce światowej. PWE. Warszawa 1991.
 • Głogosz D.: Japonia: problem starzejącego się społeczeństwa. "Polityka Społeczna" 2001, nr 2.
 • Golinowska S.: Polityka społeczna państwa w gospodarce tynkowej. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1994.
 • Golinowska S.: Polityka społeczna. Koncepcje, inwestycje, koszty. Poltext, Warszawa 2000.
 • Grabowiecki J.: Japonia. Powojenna dynamika i równowaga gospodarcza. SGH, Warszawa 2000.
 • Grewer H., M. Mols: Staat und Gewerkschaften in Lateinamerika. Padeborn, München, Wien, Zürich 1994.
 • Grupa Lizbońska: Granice konkurencji. Poltext, Warszawa 1996.
 • Haliżak E.: Stosunki międzynarodowe w regionie Azji i Pacyfiku. Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1999.
 • Haugen R.A.: Teoria nowoczesnego inwestowania. WIG-Press, Warszawa 1996.
 • Hill H., B. McKern: Australia. W: Governments. Globalisation and International Business. History of the KSE. www.kse.or.kr
 • http://www.oecd.org/oecd/pages/home 16.10.2001.
 • http://www.tse.orokujp/english/about/history.html 51
 • Huterski R.: Niezależność banku centralnego. Toruń 2000.
 • International Finance Corporation, Building the Private Sector in Africa http://www.worldbank/org, 20.10.2001.
 • Jackowska N.: Sektor telekomunikacyjny w Unii Europejskiej. Dostosowania Polski. "Przegląd Zachodni". Instytut Zachodni, Poznań 2001. nr 2 (299).
 • Jacukowicz Z.: Zróżnicowanie płac w Polsce, w krajach Unii Europejskiej i w USA. IPiSS, Warszawa 2000.
 • Jakarta Stock Exchange, www.jsx.co.id
 • Jakóbik W.: Drogi do rozwiniętej gospodarki rynkowej. "Gospodarka Narodowa" 2000, nr 3.
 • Jasiński P., T. Skoczny: Telekomunikacja. Zarys ekonomicznych problemów telekomunikacji. Centrum Europejskie UW, Dom Wydawniczy "Elipsa", Warszawa 1997.
 • Jastrzebowski W.: Propozycja systematyzacji usług. W: Usługi i ich rola społeczno-ekonomiczna. Warszawa 1965.
 • Kabaj M.: Efektywność programów przeciwdziałania bezrobociu i skuteczność polityki rynku pracy. W: Rynek pracy w wybranych krajach. Metody przeciwdziałania bezrobociu. IPiSS. Warszawa 1999.
 • Kabaj M.: Strategie i programy przeciwdziałania bezrobociu. Wydawnictwo Naukowe "Scholar". Warszawa 1997.
 • Kamerschen D.R., R.B. McKenzie, C. Nardinelli: Ekonomia. Fundacja Gospodarcza NSZZ "Solidarność". Gdańsk 1992.
 • KammerschenD.R., R.B. Mc Kenzie, C. Nardinelli: Ekonomia. Fundacja Gospodarcza "Solidarność". Gdańsk 1991.
 • Kasper W., M. Streit: Institutional Economics. Northampton 1999.
 • Kasperkiewicz W.: Procesy restrukturyzacyjne gospodarki Japonii. W: Ekonomiczne strategie krajów wysoko rozwiniętych. Praca zbiorowa pod red. M. Belki. PAN. Wrocław-Warszawa-Kraków. 1992.
 • Klasyfikacja usług. Zeszyty Metodyczne. GUS. Warszawa 1980.
 • KLSE Annual Report 2001. www.klse.com.my
 • KLSE-About the Exchange, www.klse.com.my
 • Knott D.: Middle East Feels Pull to Privatize. "Oil and Gas Journal" 1998. 16 November.
 • Kołodko G.: Ekonomia i polityka transformacji. Od szoku do terapii. Poltext, Warszawa 1999.
 • Kołodziejczyk K.: Reformy strukturalne zabezpieczenia emerytalnego w Ameryce Łacińskiej. "Polityka Społeczna" 1999, nr 9.
 • Kostera M.: Zarządzanie personelem. PWE, Warszawa 1998.
 • Kowalak T.: Polityka społeczna prezydentury Clintona. "Polityka Społeczna" 1997, nr 3.
 • Kowalak T.: Problemy społeczne Stanów Zjednoczonych. IPiSS, Warszawa 1996.
 • Kowalik T.: Współczesne systemy ekonomiczne. Powstanie, ewolucja, kryzys. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, Warszawa 2000.
 • Kozłowski S.G.: Systemy ekonomiczne. Analiza porównawcza. UMCS, Lublin 1994.
 • Kozłowski S.G.: Systemy ekonomiczne. Analiza porównawcza. UMCS, Lublin 1998.
 • Kozłowski S.G.: Współczesna Ameryka. Społeczeństw o, gospodarka, polityka. UMCS, Lublin 1996.
 • Koźmiński A.K.: Polityka przemysłowa. Wybrać najlepszych, dobić słabych. "Rzeczpospolita" 1991. nr 160.
 • Krigar M., J. Pietrucha: Transformacja systemu finansowego. W: System gospodarczy Unii Europejskiej a docelowy model polskiej gospodarki. Praca zbiorowa pod red. S. Swadźby. AE, Katowice 2000.
 • Krigar-Koj H.: Azjatyckie "Tygrysy" drugiej generacji. W: System gospodarki UE w ramach gospodarki światowej - pozaeuropejskie modele gospodarcze. Praca zbiorowa pod red. S. Swadźby. AE. Katowice 2001.
 • Księżopolski M.: Modele polityki społecznej. IPiSS, Warszawa 1999.
 • Kuan L.H., O.L. Ong. Tax Consideration for Multinational Banks Doing Business in Singapore. "Journal of Taxation of Financial Institutions" 2000, nr 2.
 • Kulig J.: Znaczenie wzorca uprzemysłowienia krajów Azji Wschodniej dla krajów postsocjalistycznych. "Ekonomista" 1997, nr 1.
 • Labour Force Statistics 1977/1997, 1998. OECD. Paris 1998.
 • Laird S.: Mercosur Objectives and Achievements. "World Trade Organization" 1997.
 • Leeson N.: Rogue Trader, "Eurexpart B.V." 1996.
 • Legal Convergence in the Member Slates of the European Union. Frankfurt 1997.
 • Levinson M.: Nie tylko wolny rynek. Odrodzenie aktywnej polityki gospodarczej. PWE, Warszawa 1992.
 • Liberska B.: Kryzysy finansowe w Meksyku i krajach Azji Południowo-Wschodniej. "Ekonomista" 1999, nr 1.
 • Lim S.C., J. Wirtz., S. Mohan: Singapore Multimedia Markets. Singapore: Northern Business Information. McGraw Hill Companies Inc. New York 1997.
 • Lipowski A., J. Kulig: Państwo czy rynek? Wokół źródeł cudu gospodarczego w Korei Południowej. Poltext, Warszawa 1992.
 • Lipowski A.: Polityka przemysłowa a wzrost konkurencyjności. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa 1997.
 • Luttwak E.: Turbokapitalizm. Zwycięzcy i przegrani światowej gospodarki. Wydawnictwo Dolnośląskie. Wrocław 2000.
 • Łazarowicz M.: Chiny wierzą w eksport. "Gazeta Bankowa" z 4-10 lipca, 1998.
 • Łukaszewicz J.P.: Świeża krew. "Wprost" z 29.07.01.
 • Mahboobi L.: Recent Privatisation Trends. "Financial Market Trends" 2001, No. 79.
 • Markowski K.: Rola państwa w gospodarce tynkowej. PWE, Warszawa 1992.
 • Miiller A.: Procesy redeployment a nowe tendencje zmian w podziale pracy między krajami rozminiętymi a rozwijającymi się. Prace i Materiały IGKR nr 21. SGH, Warszawa 1989.
 • Mikro- i makroekonomia. Podstawowe problemy. Praca zbiorowa pod red. S. Marciniaka. PWN. Warszawa 1998.
 • Miroński J.: Inna twarz japońskiego stylu zarządzania. "Humanizacja Pracy. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi'' 2000. nr 6.
 • Mishkin F.: International Experiences with Different Monetary Policy Regimes. NBER Working Paper 1999.
 • Mishkin F.S.: What Monetary Policy Can and Cannot Do. W: Monetary Policy in Transition. OeNB, Vienna, 1996.
 • Młodawska J.: Japonia. Państwo a sektor prywatny. PWN. Warszawa. Łódź 1999.
 • Mongialo D.: Cechy charakterystyczne rynku usług i jego struktura w Unii Europejskiej. "Ekonomista" 2000, nr 5.
 • Morawiecki W.: Funkcje Unii Europejskiej. Zakres i sposób realizacji zadań. PWSH. Warszawa 1996.
 • Morton S.: Antitrust Laws in Countries Other than the United States, www.antitrust.com
 • Mungai D.: Middle East and Africa. Peace and Privatization Lead Economic Recovery. "World Trade" 2000, February.
 • Muńko A.: Zmiany stopnia swobody prowadzenia polityki przemysłowej w następstwie stowarzyszenia Polski ze Wspólnotami Europejskimi. Biała Księga nr 25. REAL PRESS. Warszawa 1993.
 • Murphy D.: To Heal a Barren Land. "Far Eastern Economic Review" 2001, nr 7.
 • Nowak-Far A.: Unia Gospodarcza i Walutowa w Europie. Warszawa 2001.
 • O'Driscoll G.P., K.R. Holmes, M. A. O'Grady: 2002 Index of Economic Freedom. Washington, New York 2002.
 • O'Driscoll G.P., K.R. Holmes, M. Kirkpatrick: 2001 Index of Economic Freedom. Washington, New York 2001.
 • Oniszczuk M.: Rynek dla aktywnych. "Rynki Zagraniczne" 2001, nr 69.
 • Ostoj I.: Koordynacja polityki zatrudnienia w UE - główne założenia. W: Systemy gospodarcze i ich ewolucja. Dokąd zmierza Unia Europejska? Praca zbiorowa pod red. S. Swadźby. AE. Katowice 2000.
 • Ostoj I.: Wpływ integracji europejskiej na funkcjonowanie rynku pracy. W: Europejska integracja gospodarcza - w kierunku jednolitego systemu gospodarczego. Praca zbiorowa pod red. S. Swadźby. AE. Katowice 1999.
 • Peters R.: Uwarunkowania zewnętrzne CAP. Implikacje Rundy Urugwajskiej GATT. "Wieś i Państwo" 1995. nr 4.
 • Pietrucha J.: Wpływ integracji europejskiej na ujednolicenie systemów finansowych krajów Unii Europejskiej. W: Europejska integracja gospodarcza - w kierunku jednolitego systemu gospodarczego. Praca zbiorowa pod red. S. Swadźby. AE. Katowice 1999.
 • Podstawy ekonomii. Praca zbiorowa pod red. R. Milewskiego. PWN, Warszawa 1998.
 • Polański Z.: Pieniądz i system finansowy w Polsce. PWN, Warszawa 1995.
 • Polityka ekonomiczna. Praca zbiorowa pod red. B. Winiarskiego. Wrocław 1992.
 • Polityka gospodarcza. Praca zbiorowa pod red. H. Ćwiklińskiego. Gdańsk 1997.
 • Praca zbiorowa pod red. J. Dunninga. Oxford 1997.
 • Private Sector Development. The World Bank Group, www.worldbank.org.
 • Public Lands Distribution Ordinance, www.memory.loc.gov. 22.10.2001.
 • Pumplampu K.P., W.J. Tettey: State-NGO Relations in an Area of Globalisation: the Implications for Agricultural Development in Africa. "Review of African Political Economy" 2000, nr 27.
 • Raport o pracy w świecie 1997-1998, s. 114-115.
 • Reszat B.: Industrie- und Wirtschaftsstruktur: Charakteristika und Problemfelder. W: Ldnderberichl Japan.
 • Rey J.D.: Malaysia-Gntndlagen, Hintergründe und Entwicklungen. "KAS-Auslandsinformationen" 2001, nr 1, www.kas.de.
 • Roger N.: Recent Trends in Private Participation in Infrastructure. The World Bank Group 1999. www.worldbank.org.
 • Rogoziński K.: Usługi rynkowe. AE. Poznań 2000.
 • Rostowski J.: Adopting the Euro. "Financial Times" z 9.08.1999.
 • Rozwój systemu GATT/WTO oraz udział Polski w WTO. www.attac.polognrokucorn/wto. 29.10.2002.
 • Savas E.S.: Prywatyzacja. Klucz do lepszego rządzenia. PWE, Warszawa 1992.
 • Schmidt I.: Wettbewerbsordnung. W: W.P. Adams, P. Löscher: Länderbericht USA. Bonn 1998.
 • Schüller M.: Wirtschaftspolitik und Wirtschaftswachstum. W: Volksrepublik China. Informationen zur politischen Bildung. Band 198. Bonn 1997.
 • SGX Annual Report 2001. www.info.sgx.com
 • Singapore Exchange, http://info.sgx.com
 • Skakakibara E.: Beyond Capitalism. The Japaneses Model of Market Economics. Lanham-Nowy Jork-Londyn 1993.
 • Sławiński A., M. Dusza: Kryzysy walutowe w krajach otwierających się na wymianę. "Bank i Kredyt" 1998. nr 1-2.
 • Stankiewicz W.: Historia myśli ekonomicznej. PWE, Warszawa 1998.
 • Statistical Abstract of the Unites Slates. US Census Bureau 1998.
 • Stevenson M.J.: Middle East Petroleum Sector Offering More Foreign Investment Opportunities. "Oil and Gaz Journal" 2000. 14 February.
 • Strzyżewska M.: Prywatyzacja w Japonii. Lata 80. Wydawnictwo AMP, Warszawa 1992.
 • Surdykowska S.T.: Prywatyzacja. PWN, Warszawa 1996.
 • Svensson L., L. Svensson: The First Year of the Eurosystem: Inflation Targeting or Not? NBER Working Paper 7598. 2000 March.
 • System gospodarczy Unii Europejskiej a docelowy model polskiej gospodarki. Praca zbiorowa pod red. S. Swadźby. AE. Katowice 2000.
 • System gospodarczy Unii Europejskiej w ramach gospodarki światowej. Część I. System gospodarki rynkowej - pozaeuropejskie systemy gospodarcze. Praca zbiorowa pod red. S. Swadźby. AE, Katowice 2000 (maszynopis powielony).
 • System gospodarki rynkowej - pozaeuropejskie modele gospodarcze. Praca zbiorowa pod red. Stanisława Swadźby. AE. Katowice 2001.
 • Systemy gospodarcze krajów Unii Europejskiej. Praca zbiorowa pod red. Stanisława Swadźby. AE, Katowice 1998.
 • Taiwan Stock Exchange Corporation. http://plan.tse.com.tw
 • Takanashi A.: Japońskie doświadczenia w zarządzaniu pracą. "Humanizacja Pracy. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi" 2000, nr 4.
 • Tanzanian Communications Act 1993.
 • Tarczyński W.: Rynki kapitałowe. Warszawa 1997.
 • The ASX - History of the Market, www.asx.com.au
 • The Current Structure of the Economy - Chile, www.worldbank.org/countryreport-chile. 15.09.2000
 • The New Zealand Stosk Exchange, www. nzse.co.nz
 • The Restrictive Trade Practices, Monopolies and Price Control Act. Government Printer, Nairobi 1990, s. 3-51.
 • The Single Market. United Kingdom. European Communities, Luxembourg 1993.
 • The World Bank: Mexico: Agricultural Sector Adjustment Loan. 2918 M.E, www.worldbank.org. 19.09.2001
 • Theurl Th.: Monetäre Ordnung im Lichte der Traditionellen Ordnungstheorie und der Neuen Institutinenökonomik. W: Perspektiven der Systemforschung. Praca zbiorowa pod red. D. Cassela. Berlin 1999.
 • Tomczak F.: Japonia. Wieś - rolnictwo - agrobiznes. Warszawa 1997.
 • Transport Policy Program. The World Bank Group, www.wordlbank.org.
 • Urbaniak B.: Zbiorowe stosunki pracy w Stanach Zjednoczonych i Japonii. "Rynek Pracy" 1999, nr 5.
 • Usankcjonowana prywatyzacja. "Rynki Zagraniczne" 1999, nr 50-51.
 • Veiten M.: Opening the Door to Singapore. "Australian" 2000, Vol. 70.
 • Wall Street Journal Europe. 2001 Dow Jones Company Inc. Przedruk za zgodą wydawcy What is Farm Structure and How it Changed? USDA Briefing Room-Funn Structure. www.usda.ora, 01.10.01.
 • Wise M.O.: Review of Competition Law and Policy in Japan. OECD, Paris 1999.
 • Wojtyna A.: Kryzysy finansowe a skuteczność polityki makroekonomicznej. "Bank i Kredyt" 1999, nr 7-8.
 • Wojtyna A.: Reforma banku centralnego Nowej Zelandii. W: Szkice o niezależności banku centralnego. PWN, Warszawa 1998.
 • Wood G.: Is the ECB Too Independent? "The Wall Street Journal Europe" z 6.08.1998, przedruk w: "Auszüge aus Presseartkeln" 1998, nr 47, s. 3.
 • Wspólnota Europejska. Praca zbiorowa pod red. K. Michalowskiej-Gorywody. SGH. Warszawa 1994.
 • www.memory.loc.gov. 22.10.2001.
 • Wypłosz Ch.: Pierwszy rok strefy euro - doświadczenia i perspektywy. "Zeszyty BRE Bank-CASE" 2000, nr 49.
 • Zabielski K.: Finanse międzynarodowe. PWN, Warszawa 1994.
 • Zagóra-Jonszta U.: Ekonomiczna rola państwa w ujęciu historycznym. W: Państwo w gospodarce rynkowej. Praca zbiorowa pod red. J. Żabińskiej. AE, Katowice 1992.
 • Zezhong L.: Stosunki własnościowe w Chinach. PAN. Wrocław, Warszawa, Gdańsk, Łódź 1989.
 • Zorska A.: Możliwości "doganiania" w dziedzinie nowych technologii - przykład elektroniki w krajach Trzeciego Świata i wnioski dla Polski. W: Dylematy rozwoju. Porównywalność doświadczeń krajów słabiej rozwiniętych i Polski. Praca zbiorowa pod red. E. Butkiewicz. SGH, IGKR, Warszawa 1992.
 • Żuławska U.: Doświadczenia latynoamerykańskie w przekształcaniu systemu gospodarczego. "Ekonomista" 2000, nr 3.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000150247308

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.