PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2006 | nr 1130 Sukces w zarządzaniu kadrami : kapitał ludzki w organizacjach międzynarodowych | 346--355
Tytuł artykułu

Charakter narodowy a charakter organizacyjny

Warianty tytułu
National Character and Organizational Character
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W opracowaniu skupiono uwagę na opisaniu pewnej analogi, która zachodzi pomiędzy znanym zjawiskiem charakteru, a zwłaszcza charakteru narodowego, z jednej strony a kulturą organizacyjną z drugiej. Wytworem obyczajów danego narodu jest charakter narodowy, wytworem zaś kultury organizacyjnej jest określony charakter organizacyjny.
EN
The concept of character as an artefact i.e. a product of organizing one's inner structure process (self-regulation, self-control) is presented. The character understood this way is shaped in the process of directing the behaviour. The national character and the organizational character are created analogically. The organizational character is shaped in the course of social learning - typical of the influence of company organizational culture and it coexists with the national character. The organizational character influences the national character in a modified way, whereas the national character enforces some changes in the field of the organizational culture of global enterprises.(original abstract)
Twórcy
Bibliografia
 • Adler A., Sens życia, PWN, Warszawa 1986.
 • Arystoteles, Etyka eudamejska, [w:] Dzielą wszystkie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003.
 • Dąbrowski K., Charakter narodowy polski i jego perspektywy rozwojowe w świetle teorii dezintegracji pozytywnej, "Zdrowie Psychiczne" 1980 nr 2.
 • Fromm E., Niech się stanie człowiek, Wydawnictwo Naukowe PWN, Wrocław 1994.
 • Griffin R.W., Podstawy zarządzania organizacjami, PWE, Warszawa 1999.
 • Jarosiewicz H., Charakter w pracy kierownika, czyli o psychologicznych uwarunkowaniach uczenia się partycypacji. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej nr 900, AE, Wrocław 2001.
 • Kozielecki J., Charakter przy maszynie, [w:] Człowiek wielowymiarowy, Wydawnictwo Akademickie "Żak", Warszawa 1998.
 • Kozielecki J., Koncepcja transgresyjna człowieka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1987.
 • Kozielecki J., Koncepcje psychologiczne człowieka, Wydawnictwo Akademickie "Żak", Warszawa 1998.
 • Kożusznik B., Psychologia zespołu pracowniczego, Uniwersytet Śląski, Katowice 1998.
 • Kulczycki M., Działalność człowieka - aspekty podmiotowe i przedmiotowe, Zeszyty Naukowe AWE we Wrocławiu nr 38, Wrocław 1985b.
 • Kulczycki M., Psychologiczne warunki radzenia sobie w życiu, [w:] Poradnictwo wobec złożoności problemów człowieka i świata, Materiały V Ogólnopolskiego Seminarium Naukowego, Karpacz 11-14 maja 1987, red. A. Kargulowa, UW, Wrocław 1990.
 • Kulczycki M., Zarys relacyjnej koncepcji poradnictwa, [w:] Teoretyczne i metodologiczne problemy poradoznawstwa, Acta Universitatis Wratislaviensis nr 811, Wrocław 1985a.
 • Lucewicz J., Współczesne determinanty zarządzania kadrami, [w:] Zarządzanie kadrami, red. T. Listwan, C.H. Beck, Warszawa 2004.
 • Mączyński .1., The Cultural Impact on the Leadership Style of Polish Managers, "Polish Journal of Applied Psychology" 2001, vol. 1(1).
 • Nuttin J., Struktura osobowości, PWN, Warszawa 1968. Pastuszka J., Charakter człowieka,TN KUL, Lublin 1962.
 • Psychologia. Podręcznik akademicki, red. J. Strelau, GWP, t. 2, Gdańsk 2000.
 • Słownik wyrazów obcych, PWN, Warszawa 1980.
 • Steinman H., Schreyogg G., Zarządzanie. Podstawy kierowania przedsiębiorstwem. Koncepcje, funkcje, przykłady, Oficyna Wydawnicza PWr, Wrocław 1995.
 • Szondi L., Wolność i przymus w losie jednostki, Wydawnictwo ALL, Kraków 1995.
 • Tokarczyk R., Problemy harmonizacji polskiej kultury prawnej z kulturą prawną Unii Europejskiej, "Studia Europejskie" 2004 nr 3.
 • Twardowski T., O czynnościach i wytworach. Kilka uwag z pogranicza psychologii, gramatyki i logiki, [w:] Wybrane pisma filozoficzne, PWN, Warszawa 1965.
 • Twardowski T., O pojęciu wychowania, [w:] Wybór pism psychologicznych i pedagogicznych, WSiP, Warszawa 1965.
 • Twardowski T., Wyobrażenia i pojęcia, [w:] Wybrane pisma filozoficzne, PWN, Warszawa 1965.
 • Witkowski S.A., liski S., Walidacja kwestionariusza ról zespołowych: A Self-Perception Inventory R.M. Belbina [Validation R. Meredith Belbin's SP1 for a team-roles measurement], "Przegląd Psychologiczny" 2000 nr 1, s. 47-64.
 • Wojtasik B., Warsztat doradcy zawodu, PWN, Wrocław 1997.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000150424877

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.