PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2008 | nr 23 | 14--16
Tytuł artykułu

Wiek i strategia

Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Wy­dłu­ża się dal­sze trwa­nie ży­cia miesz­kań­ców kra­jów eu­ro­pej­skich na sku­tek po­pra­wy ich sy­tu­acji ma­te­rial­nej i po­stę­pu w za­kre­sie me­dy­cy­ny z jed­nej stro­ny a spad­kiem dziet­no­ści z dru­giej. W 2050 ro­ku we­dług pro­gnoz de­mo­gra­ficz­nych ONZ licz­ba lud­no­ści Eu­ro­py bę­dzie o 15 proc. niż­sza od obec­nej po­pu­la­cji, pod­czas gdy ca­ła po­pu­la­cja świa­ta do te­go cza­su zwięk­szy się o po­nad 40 proc. Jed­no­cze­śnie istot­nie zmie­ni się struk­tu­ra wie­ko­wa miesz­kań­ców Eu­ro­py. Udział po­pu­la­cji po­wy­żej 60. ro­ku ży­cia wzro­śnie do 2050 ro­ku do 37 proc. z oko­ło 21 proc. obec­nie. (abstrakt oryginalny)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
14--16
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000150700060

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.