PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2006 | nr 1130 Sukces w zarządzaniu kadrami : kapitał ludzki w organizacjach międzynarodowych | 477--490
Tytuł artykułu

Badania stylów radzenia sobie z szokiem kulturowym w organizacjach - problemy metodologiczne

Warianty tytułu
The Research on Styles of Coping with Culture Shock in Organizations - Methodological Issues
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Niniejszy artykuł stanowi głos w dyskusji na temat sposobów planowania badań cross-kulturowych w ujęciu interdyscyplinarnym. Wskazuje na zjawisko przenikania się płaszczyzn teoretycznych pochodzących z nauk socjologicznych, antrypologicznych oraz z różnych dziedzin. Zamiarem autorów jest też pokazanie opisywanego problemu badawczego w kontekście tradycji naukowej związanej z porównaniami międzykulturowymi i problemami metodologicznymi związanymi z takim ujmowaniem tematu. Część praktyczna prezentuje badania finansowane ze środków Komitetu Badań Naukowych w latach 2004/2005 jako projekt badawczy.
EN
This presentation is intended to specify methodological problems of: (a) the description of conceptual facets used to define cross-cultural adaptation, (b) the research based on anthropological, sociological, and psychological theories of cross-culture relations and coping processes as an interdisciplinary framework. This research was supported by a grant from the Polish Ministry of Education, the Council for Scientific Research to Stanisław A. Witkowski and Magdalena Lużniak.(original abstract)
Bibliografia
 • Berry J.W., Intercultural Relations in Plural Societies, "Canadian Psychology" 1999, vol. 40.
 • Berry J.W., Kalin R., Multicultural and Ethnic Attitudes in Canada, "Canadian Journal of Behavioural Science" 1995, 27.
 • Berry J.W., Poortinga Y.H., Segall M.H., Dasen P.R., Cross-cultural Psychology: Research and Applications, Cambridge University Press 1996.
 • Brzeziński J., O adaptacji kulturowej testów psychologicznych, [w:] Kulturowa adaptacja testów, red. A. Ciechanowicz, PTP, Warszawa 1990.
 • Cameron K.S., Quinn R.E., Kultura organizacyjna - diagnoza i zmiana, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2003.
 • Czapiński J., "Koło" Shalita. Kwestionariusz stylu spostrzegania, [w:] Materiały do nauczania psychologii III, 4, red. L. Wołoszynowa, PWN, Warszawa 1985.
 • Czapiński J., Wartościowanie - efekt negatywności: o naturze realizmu, Ossolineum, Wrocław 1988.
 • Czapiński J., Psychologia szczęścia. Przegląd badań i zarys teorii cebulowej, Oficyna Wydawnicza "Akademos", Poznań 1992.
 • Endler N.S., Parker J.D.A., Multidimensional Assessment of Coping: A Critical Evaluation, "Journal of Personality and Social Psychology" 1990, vol. 58.
 • Graves T., Psychological Acculturation in a Tri-ethnic Community, "South-Western Journal of Anthropology" 1967, vol. 23.
 • Heszen-Niejodek I., Ratajczak Z., Człowiek w sytuacji stresu. Problemy teoretyczne i metodologiczne. Wstęp, Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego nr 1897, US1., Katowice 2000.
 • Lazarus R.S., Folkman S., Stress, Appraisal and Coping, Springer, New York 1984.
 • Łużniak M., Strategie przełamywania szoku kulturowego a style radzenia sobie w sytuacji trudnej, [w:] Psychologia w zarządzaniu - dydaktyka, badania, sukcesy, red. H. Skłodowski, Wydawnictwa SWSPiZ w Łodzi 2003 nr 4 (114).
 • Łużniak M., Style radzenia sobie z szokiem kulturowym przejawiane przez menedżerów zarządzających pracą zespołów interkulturowych, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej nr 1032, AE, Wrocław 2004.
 • Marx E., Symptoms of Culture Shock, CIB, Londyn 1998.
 • Marx E., Przełamywanie szoku kulturowego, Placet, Warszawa 2000.
 • Mączyński J. i in., A Comparison of Organisational and Societal Culture in Poland and Finland, "Polish Psychological Bulletin" 1997, vol. 28.
 • Mączyński J., Partycypacja w podejmowaniu decyzji, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 1996.
 • Mączyński J., Diagnozowanie partycypacji decyzyjnej, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 1998.
 • Mesjasz J., Stress, Professional Burnout and Psychological Costs - an Opportunity for New Quality"}, "Polish Journal of Applied Psychology" 2005, vol. 3, nr 1.
 • Mesjasz J., Witkowski S.A., Bilansowanie psychologicznych kosztów pracy jako wyznacznik efektywności zawodowej menedżerów, [w:] Współczesne problemy i koncepcje zarządzania. Nowoczesne zarządzanie przedsiębiorstwem, red. J. Stankiewicz, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2003.
 • Oberg K., Culture Shock: Adjustment to New Cultural Environments, "Practical Anthropology" I960, nr7, s. 177-182.
 • Paluchowski J.W., Kultura a badania nad kadrą menedżerską, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej nr 1032, AE, Wrocław 2004.
 • Redfield R., Linton R., Herskovits M., Memorandum on the Study of Acculturation, "American Anthropologist" 1936, vol. 38.
 • Terelak J.F., Psychologia menedżera, Difin, Warszawa 1999.
 • Terelak J.F., Lewandowska J., Polska adaptacja skali stresu zawodowego CL. Coopera, H. Kaima i S. Williamsa, "Studia Psychologica" UKSW 2000.
 • Witkowski S.A., Psychologiczna prognoza efektywności kierowania. Możliwości i ograniczenia, Prace Psychologiczne Uniwersytetu Wrocławskiego, UW, Wrocław 1995.
 • Witkowski S.A., Psychologiczne sylwetki polskiego menedżera okresu transformacji, [w:] Psychologiczne wyznaczniki sukcesu w zarządzaniu, t. 5, Prace Psychologiczne LII, UW, Wrocław 2000.
 • Witkowski S.A., liski S., Walidacja kwestionariusza ról zespołowych: A Self Perception Inventory R.M. Belbina, "Przegląd Psychologiczny" 2000, t. 43, nr 1.
 • Witkowski S.A., Lużniak M., Menedżer w organizacji ponadnarodowej - adaptacja kulturowa i zarządzanie zespołami międzykulturowymi, "Organizacja i Kierowanie" 2003 nr 4.
 • Wrześniewski K., Style a strategie radzenia sobie ze stresem. Problemy pomiaru, Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego nr 1897, UŚL, Katowice 2000.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000150724837

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.