PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2008 | nr 23 | 28--29
Tytuł artykułu

Droższe na kredyt

Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Ama­to­rzy mo­to­ry­za­cji wy­jeż­dża­ją z sa­lo­nów droż­szy­mi mo­de­la­mi niż to by­ło dwa lub trzy la­ta te­mu. Za kre­dyt są ku­po­wa­ne nie tyl­ko no­we, ale i uży­wa­ne au­ta. W obu przy­pad­kach ska­la wzro­stu jest zna­czą­ca W re­zul­ta­cie więc ban­kom, któ­re ofe­ru­ją kre­dy­ty sa­mo­cho­do­we, wie­dzie się o wie­le le­piej niż jesz­cze w ub.r. al­bo kil­ka lat te­mu. W pierw­szym kwar­ta­le ban­ki po­mo­gły w na­by­ciu oko­ło 46,6 tys. sa­mo­cho­dów oso­bo­wych. Na ten cel po­ży­czy­ły bli­sko 1,67 mld zł – in­for­mu­je WSJ Pol­ska (in­sty­tu­cja mo­ni­to­ru­ją­ca m.in. ry­nek au­to­kre­dy­tów). (abstrakt oryginalny)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
28--29
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000150760347

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.