PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2007 | nr 1 | 111--137
Tytuł artykułu

Oceny oddziaływania na środowisko, jako przykład realizacji zasady prewencji we wspólnotowym prawie ochrony środowiska

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Assessments of Environmental Impact as an Example of Application of the Principle of Prevention in the Community Environmental Protection Law
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule przedstawiono traktatowe podstawy polityki ochrony środowiska w Unii Europejskiej. Opisano zasady kierujące polityką ochrony środowiska. Zasada prewencji zakłada konieczność zapobiegania negatywnym oddziaływaniom na środowisko u źródła ich powstania zamiast neutralizowania ich negatywnych skutków. Zasada ostrożności to przyjmowanie ostrożnego podejścia dla uniknięcia potencjalnego niebezpieczeństwa działań zapobiegawczych, w sytuacji istnienia obiektywnych, naukowych wątpliwości. Przedstawiono również ocenę wpływu na środowisko niektórych publicznych i prywatnych przedsięwzięć.
EN
The Single European Act has raised the issues of environmental protection to the status of the Community policy, defining its aims and basic principles that have been as follows: the principle of caution, repair of a damage to the environment caused by a perpetrator, the subsidiary rule and prevention. The latter one presupposes the necessity to inhibit negative impact upon the environment at its origin rather than just to alleviate the damage already done. The rule of prevention provides for no particular action. Legal instruments of its application are stipulated for in normative acts: assessments, permits, systems of bans, plans and programmes. The rule of prevention is linked with the rule of caution applied when scientific assessment given no reason to believe there is any threat. The prevention principle has been introduced into secondary law by the Directive 85/337/EEC on the assessment of the effects of certain public and private projects on the environment, the Directive 2001/42/EC - "the strategic environment assessment" directive - on the assessment of the effects of certain plans and programmes on the environment. The "habitat" Directive 92/43/EEC provides for the procedure of approval of executed plans and undertakings influencing the Natura 2000 areas. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
111--137
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
 • Dokumenty europejskie. Tom 3, opr. A.Przyborowska-Klimczak, E.Skrzydło-Tefelska, Lublin 1999.
 • Irańska B., Podstawy prawne działania wspólnoty europejskiej w prawie techniki genetycznej w: Studia z prawa Unii Europejskiej, red. S.Biernat, Kraków 2000.
 • Barcz J., Koliński A., Jednolity Akt Europejski. Zagadnienia prawne i instytucjonalne, Warszawa 1991.
 • Kotas J., Polityka Unii Europejskiej w zakresie ochrony środowiska, http://www.cezr.org.p]/index.php?srodek=ps
 • Pyć D., Traktaty w: Ochrona środowiska, red. Z.Brodecki, Warszawa 2005.
 • Olszewski .J., Prawo Unii Europejskiej, Przemyśl 1998.
 • Letkiewicz H., Podstawy prawne wspólnotowej polityki ekologicznej, "Wspólnoty Europejskie", nr 2/2001, s.47.
 • Cieśliński A., Wspólnotowe prawo gospodarcze, Warszawa 2003.
 • Kenig-Witkowska M., Prawo środowiska Unii Europejskiej. Zagadnienia systemowe, Warszawa 2005.
 • Jendrośka J., Ocena strategiczna w Polsce: odrębna procedura czy integralna część procesu planowania, s.l, http://cpe.eko.org.pl
 • Letkiewicz H., Podstawy prawne wspólnotowej polityki ekologicznej (II), "Wspólnoty Europejskie", nr 3/2001, s.55.
 • Hambura S., Muszyński M., Traktat z Nicei z komentarzem, Bielsko-Biała 2001.
 • Sommer J., Prawo ochrony środowiska Unii Europejskiej, "Ochrona Środowiska. Prawo i Polityka", nr 3/2000, s.56.
 • Kierdel S., Podstawy prawne ochrony środowiska w Unii Europejskiej, "Prawo i Środowisko", nr 4/2004, s.71.
 • Ciechanowicz J., Międzynarodowe prawo ochrony środowiska, Warszawa 1999.
 • Sobański R., Kultura prawna Europy, "Studia Europejskie", nr 1/1998, s. 126.
 • Poskrobko B., Podstawy użytkowania i ochrony środowiska, Białystok 1987.
 • Karczun Z., Indeka L., Ochrona środowiska, Warszawa 1996.
 • Davies N., Europa, Kraków 1998.
 • Górski M., Zasada prewencji w prawie ochrony środowiska, "Studia Prawno-Ekonomiczne" t. LII/1995, s.28.
 • Jak budować program ekorozwoju . T. l, red. T.Borys, http://www.eko.org. pl/fk/porad/ogolne/tom Ip2.htm
 • Górski M., Prawo ochrony środowiska i recykling, w: Sprzątanie świata - Polska 20-22 września 2002. Informator 2002, s.17, http://www.naszaziemia.pl
 • KOM(2005) 218 z dnia 25.5.2005.
 • Woś A., Ekonomika odnawialnych zasobów naturalnych, Warszawa 1995.
 • Winpenny J., Wartość środowiska. Metody wyceny ekonomicznej, Warszawa 1995.
 • Talik M., Zasada przezorności a model podejmowania decyzji w obszarze ochrony środowiska, "Prawo i Środowisko", nr 3/2005, s.142-143.
 • Folder H., Gabel L., Opschoor H., Ekonomia środowiska i zasobów naturalnych, Warszawa 1996.
 • Sobieski S., Elementy teorii gier (Materiały do zajęć), Łódź 2005.
 • Famielec J., Straty i korzyści ekologiczne w gospodarce narodowej, Warszawa-Kraków 1999.
 • Jendrośka J., Dyrektywa 2001/421 WE o ocenach oddziaływania na środowisko w odniesieniu do programów i planów, "Problemy Ocen Środowiskowych", nr 4/2002.
 • Jendrośka J., Bar M., Prawo ochrony środowiska: podręcznik, Wrocław 2005.
 • O.J., L 206, 22.7.1992.
 • Behnke M., Kistowski M., Toszecki A., System oceny oddziaływania na środowisko w granicach obszarów Europejskiej sieci ekologicznej Natura 2000 w wybranych krajach Unii Europejskiej oraz w Polsce, Gdańsk 2004.
 • Kistowski M., Oceny oddziaływania na środowisko na obszarach Natura 2000, w warunkach polskich, na tle doświadczeń Unii Europejskiej, "Problemy Ocen Środowiskowych", nr 1/2004.
 • Bar M., Protokół REKG ONZ w sprawie odpowiedzialności cywilnej i odszkodowania za szkody wynikłe z transgranicznych skutków awarii przemysłowych na wodach transgranicznych. Komentarz, Wrocław 2003.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000151049621

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.