PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2005 | nr 1 | 109--123
Tytuł artykułu

Międzynarodowa konkurencyjność gospodarki Polski - wyniki analizy czynnikowej

Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Autorka twierdzi, że konkurencyjność gospodarki jako wypadkowa jej proeksportowości i konkurencyjności produkcji krajowej względem importu ma charakter strukturalny i jest zjawiskiem w miarę stabilnym. Według jej badań, w latach 1997-2001 konkurencyjność gospodarki polskiej na tle krajów Unii Europejskiej i innych krajów akcesyjnych rysowała się niezbyt dobrze. Polska pozostawała w tyle nie tylko za większością krajów UE, ale także za Węgrami, zwłaszcza Czechami. Zdaniem autorki względna stabilność wyników badania przeprowadzonego w ciągu 5 lat pozwala przypuszczać, że w krótkim okresie konkurencyjność gospodarki polskiej nie zmieni się istotnie i nadal źródłem relatywnie niskiej konkurencyjności gospodarki polskiej pozostawać będzie niska konkurencyjność produkcji krajowej względem importu.
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
109--123
Opis fizyczny
Bibliografia
 • Aczel A.D., Statystyka w zarządzaniu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
 • A New Economy? The Changing Role of Innovation and Information Technology in Growth, OECD, Paris 2000.
 • Bieńkowski W., Oddziaływanie rządu USA na rozwój zdolności konkurencyjnej gospodarki amerykańskiej w latach 1981-1988, "Monografie i Opracowania", SGH, Warszawa 1993, nr 378.
 • Bieńkowski W., Reaganomika i jej wpływ na konkurencyjność gospodarki amerykańskiej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1995.
 • Boosting Innovation: The Cluster Approach, "OECD Proceedings", Paris 1999.
 • Bossak J., Międzynarodowa konkurencyjność gospodarki kraju i przedsiębiorstwa. Zagadnienia teoretyczne i metodologiczne, w: Konkurencyjność gospodarki Polski w dobie integracji z Unią Europejską i globalizacji, red J. Bossak, W. Bieńkowski, Instytut Gospodarki Światowej, Kolegium Gospodarki Światowej SGH, Warszawa 2001, t. 1.
 • Bossak J., Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania międzynarodowej zdolności konkurencyjnej gospodarki Japonii, "Monografie i Opracowania", SGPiS, Warszawa 1984, nr 153.
 • Brown Ph., Green A., Luder H., High Skills. Globalization, Competitiveness, and Skill Formation, Oxford University Press, Oxford 2001.
 • Czyż T., Zastosowanie metody analizy czynnikowej do badania ekonomicznej struktury regionalnej Polski, Ossolineum, Wrocław 1971.
 • Dołęgowski T., Konkurencyjność instytucjonalna i systemowa w warunkach gospodarki globalnej. Implikacje dla sektora usług, "Monografie i Opracowania", SGH, Warszawa 2002, nr 505.
 • Durand M., Giorno C., Indicators of International Competitiveness: Conceptual Aspects and Evalu-ation, "OECD Economic Studies" 1987, nr 9.
 • Englander S., Mittelstadt A, Total Factor Productivity: Macroeconomic and Structural Aspects of The Slow-down, "OECD Economic Studies" 1998, nr 10.
 • Esser K., Hillebrand W., Messner D., Meyer-Stamer J., Systemie Competitiveness. New Governance Patterns for Industrial Development, Frank Cass, London-Portland 1996.
 • European Competitiveness Report 2002. Competitiveness and Benchmarking, "Enterprise Publications", European Commission, SEC (2002) 528, Brussels 2002.
 • Flejterski S., Istota i mierzenie konkurencyjności międzynarodowej, "Gospodarka Planowa" 1984, nr 9.
 • Harman H.H., Modem Factor Analysis, Second Edition Revised, The University of Chicago Press, Chicago 1967.
 • Hotelling H., Analysis of a Complex of Statistical Variables into Principal Components, "Journal of Educational Psychology" 1933, nr 24.
 • IMD World Competitiveness Yearbook. Executive Summary 2002, IMD 2002 oraz www.imd.ch/wcy.
 • Industry Productivity. International Comparison and Measurement Issues, "OECD Proceedings", Paris 1996.
 • Innovative Clusters. Diverse of National Innovation Systems, "OECD Proceedings", Paris 2001.
 • Jagiełło M., Rozwój klasterów a konkurencyjność gospodarki państw kandydujących do UE, "Wspólnoty Europejskie", IKCHZ, Warszawa 2002, nr 9.
 • Jagiełło M., Wskaźniki międzynarodowej konkurencyjności gospodarki, "Studia i Materiały", IKCHZ 2003, nr 80.
 • Jajuga K., Statystyczna analiza wielowymiarowa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1993.
 • Kendall S.,Advanced Theory of Statistic, Hafner, New York 1967.
 • Konkurencyjność przemysłowa Polski w procesie integracji z Unią Europejską. Teoria, praktyka, polityka, red. A. Zielińska-Głębocka, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2000.
 • Koźmiński A.K., Międzynarodowa konkurencyjność gospodarki polskiej w opiniach ekspertów i menedżerów, w: Droga dojścia do gospodarki konkurencyjnej, Materiały na sympozjum, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1997.
 • Krugman P., Competitiveness - A Dangerous Obsession, "Foreign Affairs" 1994, vol. 73, nr 2.
 • Lawley D.N, Maxwell A.E., Factor Analysis as a Statistical Method, Butterworths, London 1963.
 • Lubiński M., Konkurencyjność gospodarki: pojęcie i sposób mierzenia, w. Międzynarodowa konkurencyjność gospodarki Polski - uwarunkowania i perspektywy, red. M. Lubiński, T. Smuga, "Raporty. Studia nad Konkurencyjnością", IRiSS, Warszawa 1995, nr 35.
 • Lubiński M., Michalski T., Misala J., Międzynarodowa konkurencyjność gospodarki. Pojęcie i sposób mierzenia, "Raporty. Studia nad Konkurencyjnością", IRiSS, Warszawa 1995, nr 38.
 • Lubiński M., Proces integrowania się ze Wspólnotami Europejskimi jako czynnik wzrostu międzynarodowej konkurencyjności polskiej gospodarki, IRiSS, Warszawa 1995.
 • Michalski T., Metody taksonomiczne w wielowymiarowej analizie porównawczej konkurencyjności gospodarek, w: Międzynarodowa konkurencyjność Polski i Rosji, red. M. Lipiec-Zajchowska, Wydział Zarządzania UW, Centrum Badań Wschodnich UW, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania UW, Warszawa 2000.
 • Misala J., Teoretyczne podstawy międzynarodowej konkurencyjności gospodarki narodowej, Instytut Gospodarki Światowej, "Prace i Materiały", SGH, Warszawa 1995, nr 141.
 • Misala J., Współczesne teorie wymiany międzynarodowej i zagranicznej polityki ekonomicznej, SGH, Warszawa 2001.
 • Pluta W., Wielowymiarowa analiza porównawcza w badaniach ekonomicznych. Metody taksonomiczne i analizy czynnikowej, PWE, Warszawa 1977.
 • Porter M.E., Porter o konkurencji, PWE, Warszawa 2001.
 • Porter M.E., The Competitive Advantage of Nations, The Free Press, A Division of Macmillan, Inc., New York 1990.
 • Racine J.B., Reymond H., Analiza ilościowa w geografii, PWN, Warszawa 1977.
 • Report of the President's Commission on Industrial Competitiveness, U.S.G.P.O., Washington 1985.
 • Sixth Periodic Report on the Social and Economic Situation and Development of Regions in the European Union, red. D. Mouque, www.inforegio.cec.eu.intAvbdoc/docoffic/official/radi/toc_en.htm.
 • Spearman Ch., General Intelligence Objectively Determined and Measured, "American Journal of Psychology" 1904, nr 15.
 • Statystyczne metody analizy danych, red. W. Ostasiewicz, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 1998.
 • Szilagyi G., Factor-Analytical Comparison of Economic Level and Structure, "Acta Oeconomica" 1978, vol. 21.
 • The Competitiveness of European Industry. 1999 Report, European Communities, Luxembourg 1999.
 • The Global Competitiveness Report 2001-2002, WEF, New York 2002.
 • Theil H., Zasady ekonometrii, PWN, Warszawa 1979.
 • The World Competitiveness Yearbook 2001, IMD, Lausanne 2001.
 • The World Competitiveness Yearbook 2002, IMD, Lausanne 2002.
 • Third European Report on Science & Technology Indicators 2003. Towards a Knowledge-based Economy, European Commission, Luxembourg 2003.
 • Thurow L.C., The Fight over Competitiveness -A Zero-Sum Debate?, ,,Foreign Trade Affairs" 1994, vol. 73, nr 4.
 • Thurstone L.L., The Vectors of Mind, The University of Chicago Press, Chicago 1935.
 • Thurstone L.L., Multiple Factor Analysis, The University of Chicago Press, Chicago 1945.
 • Wierzbołowski J., Państwo jako aktywny uczestnik kształtowania międzynarodowej konkurencyjności, w: Międzynarodowa konkurencyjność gospodarki polskiej - uwarunkowania i perspektywy, red. M. Lubiński, T. Smuga, "Raporty. Studia nad Konkurencyjnością", IRiSS, Warszawa 1995, nr 35.
 • Współczesna gospodarka światowa, red. A.B. Kisiel-Łowczyc, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1999.
 • Wziątek-Kubiak A., Międzynarodowa specjalizacja a konkurencyjność, "Ekonomista" 2001, nr 4.
 • Young A., Towards an Interim Statistical Framework: Selecting the Core Components of Intangible Inwestment, "OECD Measuring Intangible Investment" 1998, www.oecd.org/pdf/M00032000/M0003258Lpdf.
 • Zeliaś A, Analiza czynnikowa w badaniach nad rejonizacją produkcji rolniczej, "Zagadnienia Ekonomiki Rolnej" 1968, z. 5.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000151049888

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.