PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2007 | 41 | nr 97 | 167--193
Tytuł artykułu

Balanced Scorecard jako zintegrowany system pomiaru wyników przedsiębiorstwa

Autorzy
Warianty tytułu
Balanced Scorecard as the integrated performance measurement system
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł przedstawia cechy zintegrowanych systemów pomiaru wyników przedsiębiorstw, zwraca uwagę na powiązania elementów strukturalnych zbilansowanej karty (BSC) wyników oraz określa możliwe kierunki integracji BSC z rachunkiem kosztów działań metodami zarządzania w warunkach zastosowania tego rachunku. Autorka podziela poglądy, ze nie występuje jeden sposób pomiaru wyników lub zestaw mierników, które mogłyby być zastosowane przez większość przedsiębiorstw w zróżnicowanym otoczeniu społeczno -gospodarczym oraz uważa, ze koncepcja BSC wyznacza ramy konceptualne najbardziej przydatne przy tworzeniu indywidualnych systemów pomiaru wyników - typu kart dokonań. Systemy umożliwiają pomiar wyników współczesnych przedsiębiorstw w ujęciu wieloaspektowym, przy zastosowaniu kilku kryteriów oceny osiąganych przez przedsiębiorstwa rezultatów działalności. (abstrakt oryginalny)
EN
The paper reviews the characteristics of integrated performance measurement systems, discusses the relationship between the structural elements of the Balanced Scorecard (BSC), and identifies potential directions of BSC integration with activity based costing and related management methods. The author is of the opinion that there is no single universal system of performance measurement or a set of measures that could be usefully adopted by most of the companies in today's complex socio-economic environment. She also argues that the BSC concept offers a conceptual framework that is most useful in developing individual balanced-scorecard type systems of performance measurement. Such systems make possible the comprehensive, multi-aspect performance measurement using multiple criteria for evaluating the results of companies' activity. (original abstract)
Rocznik
Tom
41
Numer
Strony
167--193
Opis fizyczny
Twórcy
autor
Bibliografia
 • 1. Ahn H. (2001), Applying the Balanced Scorecard Concept: An Experience Report, "Long Range Planning", No. 34, s. 441-461.
 • 2. Arena M., Azzone G. (2005), ABC, Balanced Scorecard, EVA: a multiple case study, Politecnico di Milano, maszynopis.
 • 3. Ashworth G. (2000), Delivering shareholder value through integrated performance management, "Management Accounting", March, s. 42-44.
 • 4. Bach N. (2006), Analyse der empirischen Balanced Scorecard Forschung in deutschsprachigen Raum, "Controlling&Management", H. 5, September/Oktober, s. 298-304.
 • 5. Bielski M. (2002), Podstawy teorii organizacji zarządzania, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 • 6. Black A., Wright P., Bachman J.E. (2000), W poszukiwaniu wartości dla akcjonariuszy, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa.
 • 7. Bourguignon A., Malleret W., Nerreklit H. (2004), The American Balanced scorecard versus the French tableau de board: the ideological dimension, "Management Accounting Research", Vol. 15, s. 107-134.
 • 8. Brignall S., Modell S. (2000), An institutional perspective on performance measurement and management in the "new public sector", "Management Accounting Research", Vol.11, No.3, s. 281-306.
 • 9. Brilman J. (2002), Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • 10. Cwynar A., Cwynar W. (2003), Zarządzanie wartością spółki kapitałowej. Koncepcje, systemy, narzędzia, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa.
 • 11. DeBusk G.K., Brown R.M., Killough L. N. (2003), Components and relative weights in utilization of dashboard measurement Systems like the Balanced Scorecard, "The British Accounting Review", Vol. 35, s. 215-231.
 • 12. Fijałkowska J. (2007), Sprawozdanie o kapitale intelektualnym narzędziem pomiaru i komunikowania dokonań przedsiębiorstwa, [w:] Wpływ międzynarodowych i krajowych regulacji sprawozdawczości finansowej i auditingu na zmiany w praktyce rachunkowości, pod red. I. Sobańskiej i A. Szychty, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 397-415.
 • 13. Francis G., Minchington C. (2000), Value-based management in practice, "Management Accounting", February, s. 46-47.
 • 14. Hammer M. (1999), Reinżyniera i jej następstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • 15. Hope J., Fräser R. (2003), Beyond Budgeting, How Managers Can Break Free from the Annual Performance Trap, Harvard Business School Press, Boston.
 • 16. Ijiri Y., Mattessich R., Rappaport A., Summers E. L., Thomas A. L. (1971), Foundations of Accounting Measurement, "The Accounting Review", Supplement to Vol. XLVI.
 • 17. Information for better markets, New reporting models for business (2003), The Institute of Chartered Accountants, London, November.
 • 18. Ittner Ch. D., Larcker D. F. (1998), Innovations in Performance Measurement: Trends and Research Implications, "Journal of Management Accounting Research", Vol. 10, s. 205-238.
 • 19. Jaruga A. (2000), Zrównoważona karta dokonań w systemie zarządzania strategicznego, "Controlling i Rachunkowość Zarządcza w Firmie", nr l, s. 2-5.
 • 20. Kaplan R. S. (2006), Strategy Execution Through Alignment, Balanced Scorecard Collaborative and Robert S. Kaplan, s. 54, prezentacja slajdów.
 • 21. Kaplan R.S., Cooper R. (2006), Cost and Efect. Using Integrated cost Systems to Drive Profitability and Performance, Harvard Business School Press, Boston.
 • 22. Kaplan R.S., Norton D.P. (1992), The Balanced Scorecard - Measures that drive performance, "Harvard Business Review", January-February, s. 71-79.
 • 23. Kaplan R.S., Norton D.P. (1996), Using the Balanced Scorecard as a Strategic Management System, "Harvard Business Review", January-February, s. 75-85.
 • 24. Kaplan R.S., Norton D.P. (2000), Having Trouble with Your Strategy? Then Map It, "Harvard Business Review", September-October, s. 167-176.
 • 25. Kaplan R.S., Norton D.P. (2001a), Strategiczna karta wyników. Jak przełożyć strategię na działanie, PWN, Warszawa.
 • 26. 26. Kaplan R.S., Norton D.P. (2001b), Strategiczna Karta Wyników. Balanced Scorecard. Praktyka. Centrum Informacji Menedzera CIM, Warszawa.
 • 27. Kaplan R.S., Norton D.P. (2001c), Transforming the Balanced Scorecard from Performance Measurement to Strategic Management: Part L, "Accounting Horizons", Vol. 15, No. l, March, s. 87-104.
 • 28. Kaplan R.S., Norton D.P. (2001d), Transforming the Balanced Scorecard from Performance Measurement to Strategic management: Part II., ,,Accounting Horizons", Vol. 15, No. 2, June, s. 147-160.
 • 29. Kaplan R. S., Norton D. P. (2004), Measuring the Strategic Readiness of Intangible Assets, ,,Harvard Business Review", February, s. 52-63.
 • 30. Kaplan R. S., Norton D. P. (2006), Alignment: Using the Balanced Scorecard to Create Corporate Synergies, Harvard Business School Press, Boston.
 • 31. Kloot L., Martin J. (2000), Strategic performance management: A balanced approach to performance management issues in local government, ,,Management Accounting Research", Vol. 11, No. 11, s. 231-251.
 • 32. Latest Trends in Corporate Performance Measurement (2002), ,,Technical Briefing", CIMA, July.
 • 33. Malmi T. (2001), Balanced scorecards in Finish companies: a research note, ,,Management Accounting Research", Vol. 12, s. 207-220.
 • 34. Maty słownik języka polskiego (1994), Polskie Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
 • 35. Michalak J. (2004), Ewolucja pomiaru wyników ekonomicznych w rachunkowości zarządczej, ,,Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", torn 21(77), SKwP, Warszawa, s. 144-157.
 • 36. Michalak J. (2006), Metody i uwarunkowania pomiaru dokonań w rachunkowości zarządczej jednostek sektora publicznego, ,,Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", tom 34(90), SKwP, Warszawa 2006, s. 53-66.
 • 37. Nowak L., Stanoch E.R. (2001), Indeks Tworzenia Wartości - wpływ czynników niematerialnych na wzrost wartości firmy, ,,Monitor Rachunkowości i Finansów", nr7-8(31), s. 75-77.
 • 38. Otley D. (1999), Performance management: a framework for management control systems research, ,,Management Accounting Research", Vol. 10, s. 363-382.
 • 39. Practices and Techniques: Tools and Techniques for Implementing Integrated Performance Management Systems, Costing (1998), Statement on Management Accounting, Statement Number 4DD, IMA, Arthur Andersen, May 1998.
 • 40. Rappaport A. (1999), Wartość dla akcjonariuszy. Poradnik menedżera i inwestora, WIG-Pres, Warszawa.
 • 41. Schweitzer M. (2004), Leitungsebenendiffirenzierte Kennzahlen als Instrumente des Controllings, [w:] H. Jahnke, W. Bruggemann (Hrsg.), Betriebwirtschaftslehre und betriebliche Praxis, Sonderdruck, Gabler Edition Wissenschaft.
 • 42. Sharman P.A. (1994), The Role of Measurement in Activity-Based Management,
 • [w:] FMAC Article Award Program for Distinguished Contribution to Manage- ment Accounting, Articles of Merit 1994 Competition, IFAC.
 • 43. Simons R. (2000), Performance Measurement & Control Systems for Implementing Strategy, Prentice-Hall, Inc., Upper Saddle River.
 • 44. Smith M. (1997), Putting NFIs to work in a balanced Scorecard environment, ,,Management Accounting", March, s. 32-35.
 • 45. Sobańska L, Kulikowska G. (2004), Zastosowanie strategicznej karty wyników w Departamencie Księgowości - z doświadczeń praktyki, ,,Rachunkowosc", nr 4, s. 14-19.
 • 46. Speckbacher G., Bischof J., Pfeiffer T. (2003), A descriptive analysis on the implementation of Balanced Scorecards in German-speaking countries, ,,Management Accounting Research", Vol. 14, s. 361-387.
 • 47. Sveiby K.E. (2002), Methods for Measuring Intangible Assets, http://www.sveibv.com/ articles/Intangible Methods. Htm
 • 48. Szychta A. (2007), Etapy ewolucji i kierunki integracji metod rachunkowości zarządczej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • 49. Toffler A. (1997), Trzecia fala, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa.
 • 50. Tuomela T.S. (2000), Customer focus and strategic control, A constructive case study of developing a strategic performance measurement system at Fin ABB, Turku School of Economics and Business Administration, Turku.
 • 51. Waśniewski T., Skoczylas W. (2002), Teoria i praktyka analizy finansowej w przedsiębiorstwie, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000151142069

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.