PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2007 | nr 4 | 7--44
Tytuł artykułu

Zasadnicze zmiany instytucjonalne

Autorzy
Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Zdaniem autora osiągnięty w Traktacie z Lizbony kompromis w sprawach instytucjonalnych można określić jako „rozsądny". Z jednej bowiem strony wychodzi on naprzeciw najważniejszym postulatom państw członkowskich, które miały pewne problemy z zaakceptowaniem pakietu reform uzgodnionych w Traktacie Konstytucyjnym - głównie Wielkiej Brytanii, Niderlandów, Francji i Polski. Z drugiej - utrzymane zostały co do zasady propozycje zawarte w Traktacie Konstytucyjnym. Autor przekonuje, że dotyczy to kwestii najistotniejszych - przekształcenia Unii w jednolitą organizację międzynarodową i związanych z tym reform instytucjonalnych.
Rocznik
Numer
Strony
7--44
Opis fizyczny
Twórcy
autor
Bibliografia
 • J. Barcz. Główne kierunki reformy ustrojowej Unii. "Europejski Przegląd Sądowy" 2007. nr 2. s. 4 i nast.
 • J. Barcz. P. Świeboda. Opinia w sprawie formuły podejmowania decyzji w Radzie większością kwalifikowaną. Warszawa, dnia 15 czerwca 2007 r. Niezależny Instytut Prawa Międzynarodowego i Prawa Europejskiego - www.nipmie.pl.
 • J. Barcz. Pojęcie suwerenności w świetle współzależności między sferą ponadnarodową i państwową, [w:] J. Kranz (red.). Suwerenność i ponadnarodowość a integracja europejska. Warszawa 2006, , s. 55 i nast.
 • J. Barcz (red.), Postępowanie prejudycjalne w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości UE, Warszawa 2007.
 • J. Barcz, Prawno-polityczne ramy debaty nad przyszłością Unii Europejskiej, "Sprawy Międzynarodowe" 2006, nr 1. s. 5 i nast.
 • J. Barcz. Przewodnik po Traktacie konstytucyjnym wraz z tekstem Traktatu. Warszawa 2005.
 • J. Barcz (red.). Przyszły Traktat Konstytucyjny. Zagadnienia prawno-polityczne, instytucjonalne i proces decyzyjny w UE. Warszawa 2004, s. 157 i nast.
 • J. Barcz. Traktat z Nicei. Zagadnienia prawne i instytucjonalne. Warszawa 2005. s. 77 i nast.
 • J. Barcz. Unia Europejska: stare normy - nowe oczekiwania, [w:] A.D. Rotfeld, Dokąd zmierza świat, Warszawa 2008, w druku.
 • M. Cichocki. Niepotrzebna konstytucja, "Rzeczpospolita" z 4-5 marca 2006 r.
 • Czas Fatygi się skończył, "Gazeta Wyborcza" z 5 lipca 2007 r.
 • Czy premier znał ustalenia dyplomatów, "Rzeczpospolita" z 4 czerwca 2007 r.
 • European Leaders Approve Treaty of Lisbon - www.eu2007.pt/Scripts.
 • EU Reform: a New Treaty or an Old Constitutionl ."House of Commons Library. Research Paper" 2007. nr 64. s. 30 f.
 • P.M. Kaczyński, Polskie dylematy wobec nowego traktatu Unii Europejskiej. "Analizy i Opinie" (Instytut Spraw Publicznych) 2007, nr 76. s. 1.
 • Kompromis jest możliwy. Wywiad z M. Cichockim, ..Gazeta Wyborcza" z l czerwca 2007 r., s. 25.
 • Konwencja z Prüm, Eksperyment prawotwórczy w Unii Europejskiej (Materiały z konferencji). "Kozminski Law School Papers" 2007, nr 3.
 • J. Kranz. Stan dyskusji w Polsce nad reformą Unii Europejskiej, [w:] Prezydencja niemiecka a stan debaty- o reformie Unii Europejskiej. Aspekty polityczno-prawne. Warszawa 2007. s. 117.
 • J. Kranz (red.). Suwerenność i ponadnarodowość a integracja europejska. Warszawa 2006.
 • J. Kranz. Tło prawne dyskusji nad reformą ustrojową Unii Europejskiej. Warszawa 2007. s. 77 i nast.
 • F.C. Mayer. Die Rückkehr der Europäischen Verfassung? Ein Leitfaden zum Reformvertrag, "Zeitschrift für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht" 2007. nr 4.
 • G. Milton, J. Keller-Noellet A. Bartol-Saurel, The European Constitution - its Origins, Negotiation and Meaning, London 2005.
 • Mniej Polaków w europarlamencie, "Rzeczpospolita" z 12 października 2007 r.
 • P. Norman. The Accidental Constitution. The Making of Europe's Constitutional Treaty. Brussels 2005.
 • Prawo polskie. Wstęp, wybór i opracowanie J. Barcz i A. Michoński. Warszawa 2006 (iii wydanie), s.106-107.
 • Prawo Unii Europejskiej. Zagadnienia systemowe. Warszawa 2006. s. 1-43 i nast.
 • N. Sarkozy. EU Reform: What We Need to Do. .,Europe's World'.jesień 2006 r., s. 59 i nast.
 • P. Świeboda, Jak przywrócić dynamikę Unii Europejskiej? W poszukiwaniu odpowiedzi na kryzys konstytucyjny w UE, Centrum Strategii Europejskiej demosEUROPA. Warszawa 2007.
 • Traktat reformujący Unię Europejską. Mandat Konferencji Międzyrządowej - analiza prawno-polityczna. Wnioski dla Polski, "Kozminski Law School Papers" 2007, nr 5.
 • www.prezydent.pl/x.node?id=7042799.
 • Wybór dokumentów. Traktaty stanowiące podstawę Unii. Traktat akcesyjny. Unia Europejska. Wersje skonsolidowane Traktatu o Unii Europejskiej i Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, "Wspólnoty Europejskie" 2006. s. 231-232.
 • A. Wyrozumska. Traktat reformujący LJE - umocnienie ochrony praw podstawowych (status Karty Praw Podstawowych i przystąpienie UE do EKPC-). "Kozminski Law School Papers" 2007. nr 5. s. 51 i nast.
 • Załącznik I do Konkluzji Prezydencji przyjętych podczas spotkania Rady Europejskiej w dniach 21-23 czerwca 2007 r., dok. nr 11177/07 - http://ec.europa.eu/polska/documents/news/konluzje_prezydencji.pdf.
 • J. Ziller. Nowa konstytucja europejska. Warszawa 2006.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000151156161

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.